Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Enillion wythnosol gros cyfartalog (cymedrig) yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn (£)
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoli1997Cliciwch yma i ddidoli1998Cliciwch yma i ddidoli1999Cliciwch yma i ddidoli2000Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004 (Ac eithrio gwybodaeth arolwg atodol)Cliciwch yma i ddidoli2004 (Gan gynnwys gwybodaeth arolwg atodol)Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006 (Yn gyson â 2005)Cliciwch yma i ddidoli2006 (Yn gyson â 2007)Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011 (Yn gyson â 2010)Cliciwch yma i ddidoli2011 (Yn gyson â 2012)Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017
[Lleihau]Cymru337349359373386405422444438455469466472498506516519516521538539550(r) 567(p) 579
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd326340349361370389402422419443453451459481494505505502506524532......
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd[Lleihau]Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych315323331353354397388414410445455453464488477480488485489519520......
Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir DdinbychYnys Môn372355367380370373407463452483485484445528489475465464484495524677(r) 525(p) 504
Gwynedd297320324333354400384385384436479478478474459467476473442489498479(r) 505(p) 527
Conwy287293305328335360395437432461448445462484434471475473526524510528(r) 519(p) 517
Sir Ddinbych331337343385360433372406404409416414460488531511526519508554550562(r) 578(p) 556
[Lleihau]Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin323317339346356365392399392431437437458494500514508509487528545......
Ceredigion, Sir Benfro a Sir GaerfyrddinCeredigion317305317345346372372400398411403404432426439424451458455494505490(r) 522(p) 560
Sir Benfro339316356363374336412406401431448446453534537585562560484555544541(r) 548(p) 556
Sir Gaerfyrddin314324339338350378388395383438442443470494501506495495506525564555(r) 561(p) 605
[Lleihau]Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr332360366372392399420432430455462459468484503526527522538525540......
Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar OgwrAbertawe323350356362381387394411410428434431448454477497515512528507527539(r) 546(p) 570
Castell-nedd Port Talbot353392391397418420454448441469487486487507522550538530533542538559(r) 559(p) 582
Pen-y-bont ar Ogwr325345360366387402436458460500493489488522533551539535564543566551(r) 604(p) 616
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful329350357367361392409437433430449447449465493491494493496531528......
Rhondda Cynon Taf a Merthyr TudfulRhondda Cynon Taf319338351361355388403436434419464460448463496491496494504543546559(r) 568(p) 570
Merthyr Tudful358394381392381403428440428460409409453469482491487487469491478536(r) 572(p) 547
[Lleihau]Caerffili, Blaenau Gwent a Tor-faen327333345358372379393421419442456455445466493501494491491516519......
Caerffili, Blaenau Gwent a Tor-faenCaerffili325335353369373382387426425433459456454471500502501499519532541555(r) 571(p) 588
Blaenau Gwent313309311327355341377410398443446443400463444463465465445468485503(r) 502(p) 547
Tor-faen336345355361379392407422423454460459456461510525501495476521507507531(p) 567
[Lleihau]Dwyrain Cymru350359371388406426445470461470488485489521522529538534540557549......
Dwyrain Cymru[Lleihau]Sir y Fflint a Wrecsam347364374394406418429450446469482480481481519515518516517543547......
Sir y Fflint a WrecsamSir y Fflint350377384407424442450465460490496494489489535526549549543571578562(r) 602(p) 591
Wrecsam343348360377382386398429427443459458470470496501481477485506506519(r) 519(p) 562
[Lleihau]Powys a Sir Fynwy322330336350361376414425414443449445424456451449474472490486488......
Powys a Sir FynwyPowys325326323342358375406401388403418414413433432441459457466486470484(r) 519(p) 535
Sir Fynwy319336355360365377424448439482484480436485473458494491515486509533(r) 555(p) 600
[Lleihau]Caerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg358364378394416440457487478476500496506551541554558553559578564......
Caerdydd, Casnewydd a Bro MorgannwgCaerdydd359356372401425454467498491473495491515565550556561556571587578598(r) 624(p) 617
Casnewydd342376382379398405429459445477491488477521510548536534519552521538(r) 553(p) 562
Bro Morgannwg383382393391408428454471459488547544517539556554584579577575568569(r) 620(p) 635
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru331342353374378407407432428456468466472485497497502499502530532......
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru323320321343354374394401392406412411420430435435456457462489483......
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru331351359363381385408416411438448447461484500523523519517525540......
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru343353366379394415435464457465483480481517520529532529536552548......

Metadata

Teitl
Data enillion cyfartalog yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
26 Hydref 2017 26 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn dangos enillion wythnosol gros cyfartalog mewn punnoedd ar gyfer yr awdurdodau lleol a chyfuniadau ohonynt ym mis Ebrill yn y blynyddoedd a ddangosir. Mae'r data'n ymwneud â chyflogeion amser llawn ar gyfraddau oedolion nad oedd absenold.

Nid yw'r crynodiadau awdurdod lleol ar gael eto gan nad oeddem yn cael mynediad i'r ffigurau hyn o flaen y cyhoeddiad. Bydd y rhain yn cael eu diweddaru cyn gynted ag sy'n bosib.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y ffigurau o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlodd ASHE yr Arolwg Enillion Newydd (NES) trwy gyflwyno methodoleg newydd i’r gwaith o gyfrifo data enillion. Mae’r fethodoleg newydd hon yn cymhwyso pwysoli i’r canlyniadau er mwyn cymryd i ystyriaeth strwythur y boblogaeth yn nhermau oedran, rhyw a galwedigaeth ac ardal y gweithle (mae’r olaf yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr neu fannau eraill yn y DU). Mae data’r NES ar gyfer 1997 i 2003 wedi cael eu hail-weithio i ddarparu ôl-gyfres o ddata enillion gan ddefnyddio’r fethodoleg newydd.

Gwnaethpwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 o ganlyniad i gyflwyno holiadur newydd. Mae data 2004 wedi cael eu hail-weithio i fod yn gymaradwy â’r fethodoleg newydd hon, ond ni fu’n bosibl gwneud hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach. Felly mae diffyg parhad yn y data y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth wrth wneud cymariaethau yn y data enillion dros amser. I helpu gyda hyn, mae dau amcangyfrif ar gyfer 2004, un ar y sail flaenorol (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n eithrio gwybodaeth arolwg ategol) ac un ar y sail newydd (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n cynnwys gwybodaeth arolwg ategol).

Yn 2007 a 2008, lleihawyd y sampl oddeutu 20 y cant. Mae’r lleihad yn y sampl wedi’i gynllunio i fod yn fwyaf yn y diwydiannau hynny lle mae enillion yn dangos lefelau is o amrywiad.

Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Prif effaith hyn oedd symud nifer o swyddi i ffwrdd o’r grwpiau galwedigaethol uchaf i grwpiau galwedigaethol eraill. Mae hyn wedi tueddu i ostwng yr enillion cyfartalog yn y grwpiau galwedigaethol uchaf a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol i ymateb i’r newid yn nyluniad y sampl, mae haen bwysoli ychwanegol wedi cael ei chyflwyno ar gyfer y mentrau mawr hynny sy’n cyflwyno cofnodion electronig i’r arolwg (trefniadau arbennig). Ni leihawyd y sampl ymysg y mentrau hyn. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynhyrchu fersiwn o ganlyniadau ASHE 2006 sy’n cynnwys y newid o ran codio awtomatig galwedigaethau a haen bwysoli’r trefniadau arbennig. Mae hyn yn caniatáu gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall sy’n cymryd y ddau newid hyn i ystyriaeth. Cyfeirir at y rhain fel 2006 (cyson â 2005) a 2006 (cyson â 2007).

Yn 2009 adferwyd maint gwreiddiol y sampl. Nodwch, oherwydd maint bach y samplau, na chynghorir gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall ar lefel awdurdod lleol. Er mwyn datrys hyn, mae set o gyfuniadau o awdurdodau lleol wedi cael ei chreu, y gellir ystyried bod cymariaethau dros amser ar eu cyfer yn fwy cadarn. Mae’r cyfuniadau hyn yn grwpio awdurdodau lleol tebyg gyda’i gilydd ac maent wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn ffiniau NUTS2 yng Nghymru a ddefnyddir i bennu dyraniadau Cyllid Ewropeaidd. Mae ffigurau ar gyfer y ddwy ardal NUTS2 (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) wedi’u cynnwys hefyd.

Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio am samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn destun mwy o amrywioldeb na data ar gyfer Prydain Fawr neu’r Deyrnas Unedig.

Lle nad ystyrir bod yr amcangyfrif ar gyfer unrhyw gell yn y set ddata hon yn fanwl gywir (oherwydd gormod o amrywioldeb samplu), caiff nodyn cell ei gynnwys wrth yr amcangyfrif yn nodi’r raddfa ansawdd fel rhesymol fanwl gywir [a nodir gan (!)] neu dderbyniol [a nodir gan (!!)]. Lle bo nodyn cell o’r fath, yn arbennig yr ail un, neu mewn achosion lle bo’r amrywioldeb yn fwy na’r terfynau derbyniol ac yn cael ei gelu, argymhellir y dylai’r defnyddiwr symud i fyny i’r lefel nesaf yn y cyfuniad hierarchaidd o ardaloedd os yw’n defnyddio’r ffigur mewn unrhyw ddadansoddiad, yn arbennig os yw’n ystyried newid dros amser.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dros dro yw'r data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y ffigurau o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlodd ASHE yr Arolwg Enillion Newydd (NES) trwy gyflwyno methodoleg newydd i’r gwaith o gyfrifo data enillion. Mae’r fethodoleg newydd hon yn cymhwyso pwysoli i’r canlyniadau er mwyn cymryd i ystyriaeth strwythur y boblogaeth yn nhermau oedran, rhyw a galwedigaeth ac ardal y gweithle (mae’r olaf yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr neu fannau eraill yn y DU). Mae data’r NES ar gyfer 1997 i 2003 wedi cael eu hail-weithio i ddarparu ôl-gyfres o ddata enillion gan ddefnyddio’r fethodoleg newydd.
Gwnaethpwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 o ganlyniad i gyflwyno holiadur newydd. Mae data 2004 wedi cael eu hail-weithio i fod yn gymaradwy â’r fethodoleg newydd hon, ond ni fu’n bosibl gwneud hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach. Felly mae diffyg parhad yn y data y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth wrth wneud cymariaethau yn y data enillion dros amser. I helpu gyda hyn, mae dau amcangyfrif ar gyfer 2004, un ar y sail flaenorol (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n eithrio gwybodaeth arolwg ategol) ac un ar y sail newydd (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n cynnwys gwybodaeth arolwg ategol).
Yn 2007 a 2008, lleihawyd y sampl oddeutu 20 y cant. Mae’r lleihad yn y sampl wedi’i gynllunio i fod yn fwyaf yn y diwydiannau hynny lle mae enillion yn dangos lefelau is o amrywiad.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Prif effaith hyn oedd symud nifer o swyddi i ffwrdd o’r grwpiau galwedigaethol uchaf i grwpiau galwedigaethol eraill. Mae hyn wedi tueddu i ostwng yr enillion cyfartalog yn y grwpiau galwedigaethol uchaf a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol i ymateb i’r newid yn nyluniad y sampl, mae haen bwysoli ychwanegol wedi cael ei chyflwyno ar gyfer y mentrau mawr hynny sy’n cyflwyno cofnodion electronig i’r arolwg (trefniadau arbennig). Ni leihawyd y sampl ymysg y mentrau hyn. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynhyrchu fersiwn o ganlyniadau ASHE 2006 sy’n cynnwys y newid o ran codio awtomatig galwedigaethau a haen bwysoli’r trefniadau arbennig. Mae hyn yn caniatáu gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall sy’n cymryd y ddau newid hyn i ystyriaeth. Cyfeirir at y rhain fel 2006 (cyson â 2005) a 2006 (cyson â 2007).
Yn 2009 adferwyd maint gwreiddiol y sampl. Nodwch, oherwydd maint bach y samplau, na chynghorir gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall ar lefel awdurdod lleol. Er mwyn datrys hyn, mae set o gyfuniadau o awdurdodau lleol wedi cael ei chreu, y gellir ystyried bod cymariaethau dros amser ar eu cyfer yn fwy cadarn. Mae’r cyfuniadau hyn yn grwpio awdurdodau lleol tebyg gyda’i gilydd ac maent wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn ffiniau NUTS2 yng Nghymru a ddefnyddir i bennu dyraniadau Cyllid Ewropeaidd. Mae ffigurau ar gyfer y ddwy ardal NUTS2 (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) wedi’u cynnwys hefyd.
Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio am samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn destun mwy o amrywioldeb na data ar gyfer Prydain Fawr neu’r Deyrnas Unedig.
Lle nad ystyrir bod yr amcangyfrif ar gyfer unrhyw gell yn y set ddata hon yn fanwl gywir (oherwydd gormod o amrywioldeb samplu), caiff nodyn cell ei gynnwys wrth yr amcangyfrif yn nodi’r raddfa ansawdd fel rhesymol fanwl gywir [a nodir gan (!)] neu dderbyniol [a nodir gan (!!)]. Lle bo nodyn cell o’r fath, yn arbennig yr ail un, neu mewn achosion lle bo’r amrywioldeb yn fwy na’r terfynau derbyniol ac yn cael ei gelu, argymhellir y dylai’r defnyddiwr symud i fyny i’r lefel nesaf yn y cyfuniad hierarchaidd o ardaloedd os yw’n defnyddio’r ffigur mewn unrhyw ddadansoddiad, yn arbennig os yw’n ystyried newid dros amser.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk

Allweddeiriau
Cyfartaledd enillion wythnosol