Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Enillion wythnosol gros cyfartalog (cymedrig) yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn (£)
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoli1997Cliciwch yma i ddidoli1998Cliciwch yma i ddidoli1999Cliciwch yma i ddidoli2000Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004 (Ac eithrio gwybodaeth arolwg atodol)Cliciwch yma i ddidoli2004 (Gan gynnwys gwybodaeth arolwg atodol)Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006 (Yn gyson â 2005)Cliciwch yma i ddidoli2006 (Yn gyson â 2007)Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011 (Yn gyson â 2010)Cliciwch yma i ddidoli2011 (Yn gyson â 2012)Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
[Lleihau]Cymru337349359373386405422444438455469466472498506516519516521538539(r) 550(p) 566
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd326340349361370389402422419443453451459481494505505502506524532....
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd[Lleihau]Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych315323331353354397388414410445455453464488477480488485489519520....
Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir DdinbychYnys Môn(!) 372(!) 355(!) 367(!) 380(!) 370(!) 373(!) 407(!) 463(!) 452(!) 483(!) 485(!) 484445(!) 528489475465464484(!) 495(!) 524(!!,r) 677(p) 508
Gwynedd297320324333354400384385384(!) 436(!) 479(!) 478(!) 478(!) 474459467476473442489(!) 498(r) 479(!,p) 503
Conwy287293305328335360395437432461448445(!) 462484434471475473526524510(r) 528(p) 519
Sir Ddinbych331337343(!) 385360(!!) 433(!) 372406404(!) 409(!) 416414(!) 460(!) 488531511526519508(!) 554550(r) 562(!,p) 574
[Lleihau]Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin323317339346356365392399392431437437458494500514508509487528545....
Ceredigion, Sir Benfro a Sir GaerfyrddinCeredigion(!) 317(!) 305(!) 317(!) 345(!) 346(!) 372(!) 372(!) 400(!) 398(!) 411(!) 403(!) 404(!) 432(!) 426439424451458455494(!) 505(!,r) 490(p) 519
Sir Benfro(!) 339(!) 316(!) 356363(!) 374336412406401(!) 431448446453(!) 534(!) 537(!) 585562560484(!) 555(!) 544(!,r) 541(p) 550
Sir Gaerfyrddin314324339338350378388395383438442443470494501506495495506525564(r) 555(p) 564
[Lleihau]Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr332360366372392399420432430455462459468484503526527522538525540....
Abertawe, Castell Nedd Port Talbot a Pen-y-bont ar OgwrAbertawe323350356362381387394411410428434431448454477497515512528507527(r) 539(p) 544
Castell-nedd Port Talbot353392391397418420454448441469487486487507522550538530533542538(r) 559(p) 557
Pen-y-bont ar Ogwr325345360366387402436458460500493489488522533551539535564543566(r) 551(p) 604
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful329350357367361392409437433430449447449465493491494493496531528....
Rhondda Cynon Taf a Merthyr TudfulRhondda Cynon Taf319338351361355388403436434419464460448463496491496494504543546(r) 559(p) 563
Merthyr Tudful(!) 358(!) 394(!) 381(!) 392(!) 381(!) 403(!) 428(!) 440(!) 428(!) 460(!) 409(!) 409(!) 453(!) 469(!) 482(!) 491(!) 487(!) 487469(!) 491(!) 478(!,r) 536(!,p) 577
[Lleihau]Caerffili, Blaenau Gwent a Tor-faen327333345358372379393421419442456455445466493501494491491516519....
Caerffili, Blaenau Gwent a Tor-faenCaerffili325335353369373382387426425433459456454471500502501499519532541(r) 555(p) 573
Blaenau Gwent313309311327(!) 355(!) 341(!) 377(!) 410(!) 398(!) 443(!) 446(!) 443(!) 400(!) 463444463465465445468485(!,r) 503(!,p) 502
Tor-faen336345355361379392407422423454460459456(!) 461(!) 510525501495476521507(r) 507(p) 531
[Lleihau]Dwyrain Cymru350359371388406426445470461470488485489521522529538534540557549....
Dwyrain Cymru[Lleihau]Sir y Fflint a Wrecsam347364374394406418429450446469482480481481519515518516517543547....
Sir y Fflint a WrecsamSir y Fflint350377384407424442450465460490496494489489535526549549543571578(r) 562(p) 601
Wrecsam343348360377382386398429427443459458470470496501481477485506506(r) 519(p) 519
[Lleihau]Powys a Sir Fynwy322330336350361376414425414443449445424456451449474472490486488....
Powys a Sir FynwyPowys325326323342358375406401388403418414413433432441459457466486470(r) 484(p) 520
Sir Fynwy319336355360(!) 365377(!) 424448439482(!) 484(!) 480436485473458494491515486509(r) 533(p) 555
[Lleihau]Caerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg358364378394416440457487478476500496506551541554558553559578564....
Caerdydd, Casnewydd a Bro MorgannwgCaerdydd359356372401425454467498491473495491515565550556561556571587578(r) 598(p) 622
Casnewydd342376382379398405429459445477491488477521510548536534519552521(r) 538(p) 553
Bro Morgannwg(!) 383(!) 382(!) 393391408428(!) 454471459488(!) 547(!) 544517539556554584579577575(!) 568(!,r) 569(!,p) 619
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru331342353374378407407432428456468466472485497497502499502530532....
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru323320321343354374394401392406412411420430435435456457462489483....
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru331351359363381385408416411438448447461484500523523519517525540....
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru343353366379394415435464457465483480481517520529532529536552548....

Metadata

Teitl
Data enillion cyfartalog yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
26 Hydref 2016 26 Hydref 2016

Diweddariad nesaf
Hydref 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn dangos enillion wythnosol gros cyfartalog mewn punnoedd ar gyfer yr awdurdodau lleol a chyfuniadau ohonynt ym mis Ebrill yn y blynyddoedd a ddangosir. Mae'r data'n ymwneud â chyflogeion amser llawn ar gyfraddau oedolion nad oedd absenold.

Nid yw'r crynodiadau awdurdod lleol ar gael eto gan nad oeddem yn cael mynediad i'r ffigurau hyn o flaen y cyhoeddiad. Bydd y rhain yn cael eu diweddaru cyn gynted ag sy'n bosib.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y ffigurau o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlodd ASHE yr Arolwg Enillion Newydd (NES) trwy gyflwyno methodoleg newydd i’r gwaith o gyfrifo data enillion. Mae’r fethodoleg newydd hon yn cymhwyso pwysoli i’r canlyniadau er mwyn cymryd i ystyriaeth strwythur y boblogaeth yn nhermau oedran, rhyw a galwedigaeth ac ardal y gweithle (mae’r olaf yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr neu fannau eraill yn y DU). Mae data’r NES ar gyfer 1997 i 2003 wedi cael eu hail-weithio i ddarparu ôl-gyfres o ddata enillion gan ddefnyddio’r fethodoleg newydd.

Gwnaethpwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 o ganlyniad i gyflwyno holiadur newydd. Mae data 2004 wedi cael eu hail-weithio i fod yn gymaradwy â’r fethodoleg newydd hon, ond ni fu’n bosibl gwneud hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach. Felly mae diffyg parhad yn y data y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth wrth wneud cymariaethau yn y data enillion dros amser. I helpu gyda hyn, mae dau amcangyfrif ar gyfer 2004, un ar y sail flaenorol (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n eithrio gwybodaeth arolwg ategol) ac un ar y sail newydd (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n cynnwys gwybodaeth arolwg ategol).

Yn 2007 a 2008, lleihawyd y sampl oddeutu 20 y cant. Mae’r lleihad yn y sampl wedi’i gynllunio i fod yn fwyaf yn y diwydiannau hynny lle mae enillion yn dangos lefelau is o amrywiad.

Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Prif effaith hyn oedd symud nifer o swyddi i ffwrdd o’r grwpiau galwedigaethol uchaf i grwpiau galwedigaethol eraill. Mae hyn wedi tueddu i ostwng yr enillion cyfartalog yn y grwpiau galwedigaethol uchaf a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol i ymateb i’r newid yn nyluniad y sampl, mae haen bwysoli ychwanegol wedi cael ei chyflwyno ar gyfer y mentrau mawr hynny sy’n cyflwyno cofnodion electronig i’r arolwg (trefniadau arbennig). Ni leihawyd y sampl ymysg y mentrau hyn. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynhyrchu fersiwn o ganlyniadau ASHE 2006 sy’n cynnwys y newid o ran codio awtomatig galwedigaethau a haen bwysoli’r trefniadau arbennig. Mae hyn yn caniatáu gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall sy’n cymryd y ddau newid hyn i ystyriaeth. Cyfeirir at y rhain fel 2006 (cyson â 2005) a 2006 (cyson â 2007).

Yn 2009 adferwyd maint gwreiddiol y sampl. Nodwch, oherwydd maint bach y samplau, na chynghorir gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall ar lefel awdurdod lleol. Er mwyn datrys hyn, mae set o gyfuniadau o awdurdodau lleol wedi cael ei chreu, y gellir ystyried bod cymariaethau dros amser ar eu cyfer yn fwy cadarn. Mae’r cyfuniadau hyn yn grwpio awdurdodau lleol tebyg gyda’i gilydd ac maent wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn ffiniau NUTS2 yng Nghymru a ddefnyddir i bennu dyraniadau Cyllid Ewropeaidd. Mae ffigurau ar gyfer y ddwy ardal NUTS2 (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) wedi’u cynnwys hefyd.

Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio am samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn destun mwy o amrywioldeb na data ar gyfer Prydain Fawr neu’r Deyrnas Unedig.

Lle nad ystyrir bod yr amcangyfrif ar gyfer unrhyw gell yn y set ddata hon yn fanwl gywir (oherwydd gormod o amrywioldeb samplu), caiff nodyn cell ei gynnwys wrth yr amcangyfrif yn nodi’r raddfa ansawdd fel rhesymol fanwl gywir [a nodir gan (!)] neu dderbyniol [a nodir gan (!!)]. Lle bo nodyn cell o’r fath, yn arbennig yr ail un, neu mewn achosion lle bo’r amrywioldeb yn fwy na’r terfynau derbyniol ac yn cael ei gelu, argymhellir y dylai’r defnyddiwr symud i fyny i’r lefel nesaf yn y cyfuniad hierarchaidd o ardaloedd os yw’n defnyddio’r ffigur mewn unrhyw ddadansoddiad, yn arbennig os yw’n ystyried newid dros amser.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2016

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dros dro yw'r data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y ffigurau o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlodd ASHE yr Arolwg Enillion Newydd (NES) trwy gyflwyno methodoleg newydd i’r gwaith o gyfrifo data enillion. Mae’r fethodoleg newydd hon yn cymhwyso pwysoli i’r canlyniadau er mwyn cymryd i ystyriaeth strwythur y boblogaeth yn nhermau oedran, rhyw a galwedigaeth ac ardal y gweithle (mae’r olaf yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr neu fannau eraill yn y DU). Mae data’r NES ar gyfer 1997 i 2003 wedi cael eu hail-weithio i ddarparu ôl-gyfres o ddata enillion gan ddefnyddio’r fethodoleg newydd.
Gwnaethpwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 o ganlyniad i gyflwyno holiadur newydd. Mae data 2004 wedi cael eu hail-weithio i fod yn gymaradwy â’r fethodoleg newydd hon, ond ni fu’n bosibl gwneud hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach. Felly mae diffyg parhad yn y data y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth wrth wneud cymariaethau yn y data enillion dros amser. I helpu gyda hyn, mae dau amcangyfrif ar gyfer 2004, un ar y sail flaenorol (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n eithrio gwybodaeth arolwg ategol) ac un ar y sail newydd (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n cynnwys gwybodaeth arolwg ategol).
Yn 2007 a 2008, lleihawyd y sampl oddeutu 20 y cant. Mae’r lleihad yn y sampl wedi’i gynllunio i fod yn fwyaf yn y diwydiannau hynny lle mae enillion yn dangos lefelau is o amrywiad.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Prif effaith hyn oedd symud nifer o swyddi i ffwrdd o’r grwpiau galwedigaethol uchaf i grwpiau galwedigaethol eraill. Mae hyn wedi tueddu i ostwng yr enillion cyfartalog yn y grwpiau galwedigaethol uchaf a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol i ymateb i’r newid yn nyluniad y sampl, mae haen bwysoli ychwanegol wedi cael ei chyflwyno ar gyfer y mentrau mawr hynny sy’n cyflwyno cofnodion electronig i’r arolwg (trefniadau arbennig). Ni leihawyd y sampl ymysg y mentrau hyn. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynhyrchu fersiwn o ganlyniadau ASHE 2006 sy’n cynnwys y newid o ran codio awtomatig galwedigaethau a haen bwysoli’r trefniadau arbennig. Mae hyn yn caniatáu gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall sy’n cymryd y ddau newid hyn i ystyriaeth. Cyfeirir at y rhain fel 2006 (cyson â 2005) a 2006 (cyson â 2007).
Yn 2009 adferwyd maint gwreiddiol y sampl. Nodwch, oherwydd maint bach y samplau, na chynghorir gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall ar lefel awdurdod lleol. Er mwyn datrys hyn, mae set o gyfuniadau o awdurdodau lleol wedi cael ei chreu, y gellir ystyried bod cymariaethau dros amser ar eu cyfer yn fwy cadarn. Mae’r cyfuniadau hyn yn grwpio awdurdodau lleol tebyg gyda’i gilydd ac maent wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn ffiniau NUTS2 yng Nghymru a ddefnyddir i bennu dyraniadau Cyllid Ewropeaidd. Mae ffigurau ar gyfer y ddwy ardal NUTS2 (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) wedi’u cynnwys hefyd.
Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio am samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn destun mwy o amrywioldeb na data ar gyfer Prydain Fawr neu’r Deyrnas Unedig.
Lle nad ystyrir bod yr amcangyfrif ar gyfer unrhyw gell yn y set ddata hon yn fanwl gywir (oherwydd gormod o amrywioldeb samplu), caiff nodyn cell ei gynnwys wrth yr amcangyfrif yn nodi’r raddfa ansawdd fel rhesymol fanwl gywir [a nodir gan (!)] neu dderbyniol [a nodir gan (!!)]. Lle bo nodyn cell o’r fath, yn arbennig yr ail un, neu mewn achosion lle bo’r amrywioldeb yn fwy na’r terfynau derbyniol ac yn cael ei gelu, argymhellir y dylai’r defnyddiwr symud i fyny i’r lefel nesaf yn y cyfuniad hierarchaidd o ardaloedd os yw’n defnyddio’r ffigur mewn unrhyw ddadansoddiad, yn arbennig os yw’n ystyried newid dros amser.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk

Allweddeiriau
Cyfartaledd enillion wythnosol