Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Galwadau a dderbynnir gan wylfa rheoli tân cyfwerth ag amser llawn yn ôl math o alwad a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub[Hidlwyd]
-
Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn ariannol[Hidlo]
Math o alwad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
Cyfanswm nifer o alwadau wedi'u delio â gan yr ystafell Rheoli Tân95,35589,14599,48097,45884,94684,81892,58176,74064,68271,63161,99972,06467,63670,48980,114
Cyfanswm nifer o larymau ffug maleisus.4,8714,8234,7084,2193,4733,2063,0242,7062,0011,6311,3571,213970936
Dim presenoldeb at larwm ffug maleisus oherwydd bod y galwad wedi cael ei herio.1,2541,1851,2751,1169128909551,025440352233234210223
Dim presenoldeb at larwm ffug maleisus oherwydd rheswm arall.1,9431,9421,8841,6891,5981,4751,262979905661556524399335
Presenoldeb at larwm ffug maleisus.1,6741,6961,5491,414963841807702656618568455361378
Cyfanswm galwadau ffug awtomatig (ATA)..12,81412,47012,39512,68212,34512,43812,79111,64812,15212,49313,57612,42813,130
Galwadau ffug awtomatig (ATA) na fynychwyd gan Gwasanaeth Tân ac Achub..3413545421,5372,0692,4162,6211,8442,0183,0813,5033,6515,033
Galwadau ffug awtomatig (ATA) a fynychwyd gan Gwasanaeth Tân ac Achub..12,47312,11611,85311,14510,27610,02210,1709,80410,1349,41210,0738,7778,097
Larymau ffals oherwydd larymau tân awtomatig (oherwydd offer) (i) Nifer o larymau ffug mewn adeiladau annomestig wedi'u hachosi gan larymau tân awtomatig (AFA)..8,8938,7947,8417,7577,0866,9026,9516,4366,6355,7336,1215,4194,993
Larymau ffals oherwydd larymau tân awtomatig (oherwydd offer) (ii) Nifer o larymau ffug annomestig gyda mwy nag 1 fynychiad larwm tân awtomatig ers 1 Ebrill..689672554622460534541471454291312294275
Larymau ffals oherwydd larymau tân awtomatig (oherwydd offer) (iii) Nifer o larymau tân awtomatig (AFA) wedi'u eu mynychu mewn adeiladau annomestig gyda mwy nag un mynychiad ers 1 Ebrill..3,5733,3012,6542,8881,8932,2352,1761,8031,7821,1871,3861,3081,212

Metadata

Teitl
Galwadau a gafodd eu trin gan bersonél rheoli tân mewn Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
19 Medi 2019 19 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data gweithredol y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata’n dangos y nifer a’r math o alwadau a ddaeth i law’r personél rheoli tân ym mhob Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y data yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru o bob un o dri gwasanaeth tân ac achub Cymru. Gweler dolenni’r we am furflenni a chanllawiau.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol o 2004-05

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data hanesyddol yn cael ei ddiwygio o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os bydd cymhariaeth â blwyddyn flaenorol yn datgelu gwall mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dangosir diwygiadau ag (r).

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Allweddeiriau
Tân, y Gwasanaeth Gwasanaeth Tân ac Achub, galwadau, larymau ffug, larymau tân awtomatig, AFA, maleisus