Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Galwadau a dderbynnir gan wylfa rheoli tân cyfwerth ag amser llawn yn ôl math o alwad a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub[Hidlwyd]
-
Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn ariannol[Hidlo]
Math o alwad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
Cyfanswm nifer o alwadau wedi'u delio â gan yr ystafell Rheoli Tân95,35589,14599,48097,45884,94684,81892,58176,74064,68271,63161,99972,06467,63670,48980,11472,110
Cyfanswm nifer o larymau ffug maleisus.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,8714,8234,7084,2193,4733,2063,0242,7062,0011,6311,3571,213970936819
Dim presenoldeb at larwm ffug maleisus oherwydd bod y galwad wedi cael ei herio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,2541,1851,2751,1169128909551,025440352233234210223147
Dim presenoldeb at larwm ffug maleisus oherwydd rheswm arall.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,9431,9421,8841,6891,5981,4751,262979905661556524399335293
Presenoldeb at larwm ffug maleisus.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,6741,6961,5491,414963841807702656618568455361378379
Cyfanswm galwadau ffug awtomatig (ATA).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,81412,47012,39512,68212,34512,43812,79111,64812,15212,49313,57612,42813,13013,598
Galwadau ffug awtomatig (ATA) na fynychwyd gan Gwasanaeth Tân ac Achub.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3413545421,5372,0692,4162,6211,8442,0183,0813,5033,6515,0335,120
Galwadau ffug awtomatig (ATA) a fynychwyd gan Gwasanaeth Tân ac Achub.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,47312,11611,85311,14510,27610,02210,1709,80410,1349,41210,0738,7778,0978,478
Larymau ffals oherwydd larymau tân awtomatig (oherwydd offer) (i) Nifer o larymau ffug mewn adeiladau annomestig wedi'u hachosi gan larymau tân awtomatig (AFA).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,8938,7947,8417,7577,0866,9026,9516,4366,6355,7336,1215,4194,9934,875
Larymau ffals oherwydd larymau tân awtomatig (oherwydd offer) (ii) Nifer o larymau ffug annomestig gyda mwy nag 1 fynychiad larwm tân awtomatig ers 1 Ebrill.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol689672554622460534541471454291312294275277
Larymau ffals oherwydd larymau tân awtomatig (oherwydd offer) (iii) Nifer o larymau tân awtomatig (AFA) wedi'u eu mynychu mewn adeiladau annomestig gyda mwy nag un mynychiad ers 1 Ebrill.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,5733,3012,6542,8881,8932,2352,1761,8031,7821,1871,3861,3081,2121,112

Metadata

Teitl

Galwadau a gafodd eu trin gan bersonél rheoli tân mewn Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

17 Rhagfyr 2020 17 Rhagfyr 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data gweithredol y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata’n dangos y nifer a’r math o alwadau a ddaeth i law’r personél rheoli tân ym mhob Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y data yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru o bob un o dri gwasanaeth tân ac achub Cymru. Gweler dolenni’r we am furflenni a chanllawiau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol o 2004-05

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data hanesyddol yn cael ei ddiwygio o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os bydd cymhariaeth â blwyddyn flaenorol yn datgelu gwall mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dangosir diwygiadau ag (r).

Ansawdd ystadegol

Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Allweddeiriau

Tân, y Gwasanaeth Gwasanaeth Tân ac Achub, galwadau, larymau ffug, larymau tân awtomatig, AFA, maleisus

Enw

CSAF0109