Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad o awdurdodau lleol MALlC 2014
None
Maes[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Math o ddata[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Grŵp[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr AGEHICliciwch yma i ddidoli10% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 191)Cliciwch yma i ddidoli20% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 382)Cliciwch yma i ddidoli30% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 573)Cliciwch yma i ddidoli50% o AGEHI mwyaf difreintiedig yng Nghymru (gradd 1 - 955)
Ynys Môn132144356(r) 122
Gwynedd219162335104
Conwy21319(r) 5186140
Sir Ddinbych17442(r) 52(r) 75(r) 148
Sir y Fflint276(r) 15(r) 4065(r) 107
Wrecsam25530(r) 54(r) 95149
Powys23752134(r) 63
Ceredigion138111327(r) 89
Sir Benfro2131730(r) 51(r) 117
Sir Gaerfyrddin336(r) 13(r) 30(r) 57(r) 127
Abertawe44438(r) 7693(r) 146
Castell-nedd Port Talbot273(r) 29(r) 6696(r) 172
Pen-y-bont ar Ogwr2642663(r) 106(r) 172
Bro Morgannwg23719(r) 5473118
Rhondda Cynon Taf462(r) 39(r) 77(r) 128(r) 206
Merthyr Tudful1084787152229
Caerffili33031(r) 72(r) 110(r) 203
Blaenau Gwent141(r) 63(r) 128(r) 179259
Torfaen180(r) 27(r) 73(r) 120(r) 185
Sir Fynwy16851226(r) 67
Casnewydd285(r) 5294(r) 125(r) 178
Caerdydd642(r) 52(r) 87(r) 113(r) 153

Metadata

Teitl
Dadansoddiad Awdurdodau Lleol MALIC 2014

Diweddariad diwethaf
12/08/2015 12/08/2015

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2014 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.

Mae'r fethodoleg gyffredinol a ddefnyddiwyd ym MALlC 2014 yr un fath â’r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer MALlC 2011. Mae'r meysydd wedi aros yr un fath hefyd. Gwnaed nifer fechan o newidiadau i ddangosyddion unigol (neu gynnwys dangosyddion newydd) o fewn meysydd Incwm, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai; yn ogystal â rhai newidiadau technegol i rai o’r meysydd unigol. Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei ddarparu yng Nghyhoeddiad MALIC 2014 a WIMD 2014 Technical Report.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Sylwodd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar wall yn y data dangosydd incwm yr oedd wedi'i ddarparu ar gyfer maes incwm MALlC, lle cafodd rhywfaint o ddata am gredydau treth ei hepgor yn ddamweiniol. Mae data dangosydd incwm 2014 yn cyfrannu at y safleoedd maes incwm, a safleoedd MALlC cyffredinol ar gyfer 2014. Cywirwyd y dangosyddion hyn ar 12 Awst 2015.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Dolenni'r we
Gwefan: http://wales.gov.uk/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation/?skip=1&lang=cy

Adroddiad Llawn: wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141126-wimd-2014-cy.pdf

Adroddiad Technegol: http://wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141218-wimd-2014-technical-en.pdf

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Awdurdod Lleol; All; Mynegai; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai

Enw
WIMD1402