Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Degfedau o Amddifadedd
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Lleihau]Mynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Lleihau]Tai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i siopau bwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i feddygfeydd meddygon teulu (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i ysgolion cynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i ysgolion uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i swyddfeydd post (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i lyfrgelloedd cyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i fferyllfeydd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i ganolfanau hamdden (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat I siopau bwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i feddygfeydd meddygon teulu (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i ysgolion cynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i ysgolion uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i swyddfeydd post (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i lyfrgelloedd cyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat I fferyllfeydd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i ganolfanau hamdden (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i orsafoedd petrol (teithio preifat yn unig) (munudau)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl yn byw mewn cartrefi heb wres canolog (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl yn byw mewn cartrefi gorlawn (defnydd ystafelloedd gwely) (canran)
[Lleihau]Cymru171322,714.71,049.7582.55.6843289.9251.776919.3619271635203527413639384951.431.280.641.030.163.251.805.53
Cymru10 y cant mwyaf difreintiedig382632,828.61,423.5663.37.47927717.8928.238936.879151024122214252437263742.122.690.962.110.246.321.3110.08
10-20 y cant mwyaf difreintiedig282028,880.21,252.5637.36.78130114.3136.498429.489161126122314262437262741.871.960.861.610.214.901.328.12
20-30 y cant mwyaf difreintiedig231726,831.81,194.2615.16.38230812.4140.597925.8010151129122316262438263741.571.990.751.500.194.821.527.03
30-40 y cant mwyaf difreintiedig191425,071.71,120.3595.75.88332010.9047.407421.7015241434173124373539274841.361.410.561.120.163.651.915.99
40-50 y cant mwyaf difreintiedig161223,002.11,048.2574.85.4843289.7650.127018.9823311837233732453649385951.391.580.941.060.153.702.435.40
40-50 y cant lleiaf difreintiedig141021,339.31,020.1569.35.1853388.4655.726516.572638214526463953474103951051.190.860.480.750.152.562.484.96
30-40 y cant lleiaf difreintiedig11819,826.1952.0558.24.7853437.3958.506214.5733432450325245615741141061151.070.850.480.720.142.322.884.55
20-30 y cant lleiaf difreintiedig10718,983.1938.3555.84.5863506.1863.635812.822737224628463958474104951051.250.640.470.580.131.801.973.97
10-20 y cant lleiaf difreintiedig8618,145.9892.7551.24.4873595.2068.785110.9621321937243832454748485951.180.570.420.520.121.541.343.13
10 y cant lleiaf difreintiedig5516,016.2806.6538.34.0883683.7275.08447.5313211428162517323547373741.310.360.480.380.081.080.702.16

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Degfedau o Amddifadedd

Diweddariad diwethaf
18/03/2015 18/03/2015

Diweddariad nesaf
2015

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2014 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.

Mae'r fethodoleg gyffredinol a ddefnyddiwyd ym MALlC 2014 yr un fath â’r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer MALlC 2011. Mae'r meysydd wedi aros yr un fath hefyd. Gwnaed nifer fechan o newidiadau i ddangosyddion unigol (neu gynnwys dangosyddion newydd) o fewn meysydd Incwm, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai; yn ogystal â rhai newidiadau technegol i rai o’r meysydd unigol. Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei ddarparu yng Nghyhoeddiad MALIC 2014 a WIMD 2014 Technical Report.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
The fire and violent crime indicators revised on 2/2/2015, as the original values were scaled wrongly (mistakenly multiplied by 100). This revision does not affect the Overall Index or the Community Safety domain or any of the WIMD dissemination products.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai