Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd Ffisegol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
[Lleihau]CymruYnys Môn1620.984.81,179.85.417472112.03116.52...0.521.350.180.810.592.45..
Gwynedd1316.963.61,177.24.91737289.64124.80...0.571.550.230.900.732.96..
Conwy1620.968.11,171.25.317170811.38117.20...0.871.590.250.910.533.30..
Sir Ddinbych1822.1,075.01,256.95.917170614.02114.59...0.922.090.301.030.553.67..
Sir y Fflint1316.1,000.31,259.15.417270112.10127.00...1.171.280.330.950.522.87..
Wrecsam1518.1,064.71,244.36.017167612.70110.94...1.802.040.551.460.744.07..
Powys1114.906.91,123.84.71737148.33126.93...0.491.040.140.580.642.69..
Ceredigion1214.879.11,070.84.41747228.01127.76...0.421.050.120.720.552.51..
Sir Benfro1520.970.61,196.35.217269613.93110.70...0.351.200.150.790.553.69..
Sir Gaerfyrddin1522.1,045.31,180.55.417171112.67121.07...0.581.160.160.780.613.83..
Abertawe1722.1,049.31,184.05.517271312.87124.39...1.091.800.730.890.912.92..
Castell-nedd Port Talbot2028.1,121.01,182.85.016771513.72115.16...1.181.560.480.810.942.42..
Pen-y-bont ar Ogwr1723.1,118.01,188.35.417169111.15117.48...0.871.730.440.830.722.40..
Bro Morgannwg1316.965.11,223.44.71777229.73129.86...0.751.440.400.760.492.19..
Rhondda Cynon Taf2027.1,177.11,240.06.717069413.43106.11...0.981.910.440.880.962.91..
Merthyr Tudful2129.1,157.01,284.96.616969414.36103.26...1.161.960.881.141.323.41..
Caerffili1925.1,118.41,236.85.817166714.93103.55...1.311.770.591.210.944.25..
Blaenau Gwent2231.1,225.71,230.36.416865215.4393.40...1.662.090.821.841.605.80..
Torfaen1824.1,069.01,244.25.517367213.27107.32...1.421.830.601.250.885.25..
Sir Fynwy1114.878.61,148.05.01777058.02134.24...1.171.210.490.720.453.03..
Casnewydd2023.1,059.61,237.86.117467416.46106.36...1.802.340.881.531.146.20..
Caerdydd1718.1,017.61,217.65.317167512.46113.65...1.402.131.160.950.573.77..

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2017 13 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.
Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. Nid yw'n bosibl diweddaru bob dangosydd bob blwyddyn a dyna pam efallai gweler rhai celloedd gwag pan fyddwch chi'n dewis gwahanol flynyddoedd.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl. Fodd bynnag, ar y dudalen hon mae’r data ar sail Awdurdodau lleol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar dalgrynnu a rheoli datgelu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Roedd rhai diwygiadau bach i'r data cyflogaeth 2014 ym mis Mai 2015 ac i ddata incwm 2014 ym mis Awst 2015. Ni adolygwyd unrhyw beth ers hynny.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai