Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd Ffisegol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
[Lleihau]CymruYnys Môn3120.1,972.41,179.811.217472112.03116.52...0.521.350.180.810.592.45..
Gwynedd2616.1,925.41,177.210.21737289.64124.80...0.571.550.230.900.732.96..
Conwy3120.1,927.11,171.210.617170811.38117.20...0.871.590.250.910.533.30..
Sir Ddinbych3522.2,162.91,256.912.117170614.02114.59...0.922.090.301.030.553.67..
Sir y Fflint2616.2,000.71,259.110.917270112.10127.00...1.171.280.330.950.522.87..
Wrecsam3018.2,132.91,244.312.217167612.70110.94...1.802.040.551.460.744.07..
Powys2214.1,812.41,123.810.61737148.33126.93...0.491.040.140.580.642.69..
Ceredigion2414.1,764.51,070.810.31747228.01127.76...0.421.050.120.720.552.51..
Sir Benfro3020.1,936.21,196.310.817269613.93110.70...0.351.200.150.790.553.69..
Sir Gaerfyrddin3022.2,090.61,180.511.117171112.67121.07...0.581.160.160.780.613.83..
Abertawe3422.2,105.11,184.011.017271312.87124.39...1.091.800.730.890.912.92..
Castell-nedd Port Talbot3928.2,249.91,182.811.416771513.72115.16...1.181.560.480.810.942.42..
Pen-y-bont ar Ogwr3323.2,233.01,188.313.117169111.15117.48...0.871.730.440.830.722.40..
Bro Morgannwg2616.1,928.31,223.411.01777229.73129.86...0.751.440.400.760.492.19..
Rhondda Cynon Taf3927.2,357.61,240.013.617069413.43106.11...0.981.910.440.880.962.91..
Merthyr Tudful4129.2,322.91,284.913.416969414.36103.26...1.161.960.881.141.323.41..
Caerffili3725.2,242.31,236.812.017166714.93103.55...1.311.770.591.210.944.25..
Blaenau Gwent4331.2,459.31,230.313.816865215.4393.40...1.662.090.821.841.605.80..
Torfaen3524.2,146.31,244.211.917367213.27107.32...1.421.830.601.250.885.25..
Sir Fynwy2114.1,754.71,148.010.81777058.02134.24...1.171.210.490.720.453.03..
Casnewydd3923.2,131.01,237.812.417467416.46106.36...1.802.340.881.531.146.20..
Caerdydd3418.2,038.11,217.611.117167512.46113.65...1.402.131.160.950.573.77..

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
30 Ionawr 2018 30 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.
Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. Nid yw'n bosibl diweddaru bob dangosydd bob blwyddyn a dyna pam efallai gweler rhai celloedd gwag pan fyddwch chi'n dewis gwahanol flynyddoedd.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl. Fodd bynnag, ar y dudalen hon mae’r data ar sail Awdurdodau lleol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar dalgrynnu a rheoli datgelu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Roedd rhai diwygiadau bach i'r data cyflogaeth 2014 ym mis Mai 2015 ac i ddata incwm 2014 ym mis Awst 2015. Ni adolygwyd unrhyw beth ers hynny.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai