Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd Ffisegol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
[Lleihau]Cymru1611.1,036.1597.55.5853466.8656.33...1.041.690.520.970.383.46..
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 11311.840.2553.86.3873738.6358.71...0.431.200.290.810.384.35..
Aberffraw a Rhosneigr 2128.813.9543.07.0883667.1370.34...0.400.54*0.190.311.11..
Porth Amlwch2314.1,289.6604.07.0833529.8356.66...0.351.980.181.340.492.63..
Amlwch Wledig1310.842.7687.6*813736.1465.70...*0.540.200.270.342.44..
Biwmares147.860.8527.13.8873597.8448.61...0.271.510.221.640.243.85..
Botffordd139.987.8575.5*883663.9953.11...0.330.64*0.170.301.02..
Bodorgan128.960.9554.69.0863624.9464.98...0.400.99*0.350.140.95..
Braint95.668.4503.33.9933863.8382.55...*0.640.320.180.070.87..
Bryngwran1611.1,107.5537.84.5853656.5156.05...0.641.040.210.780.311.48..
Brynteg106.799.3570.9*893753.6769.74...0.460.370.190.190.180.86..
Cadnant (Ynys Môn)87.792.4653.6*853686.2452.95...0.341.520.351.380.605.19..
Cefni118.796.1505.95.2873665.5854.60...1.042.61*0.990.323.79..
Cwm Cadnant65.839.5665.1*883954.6871.82...0.320.450.110.200.180.73..
Cyngar1410.1,026.4545.74.7883525.3056.93...0.851.690.350.820.443.67..
Gwyngyll74.1,315.0581.64.2913913.1977.84...*0.520.320.480.190.82..
Tref Caergybi3723.1,171.1782.76.1853376.7745.45...2.007.230.293.610.2812.32..
Kingsland2715.1,104.6676.67.9843518.9846.93...0.443.200.411.840.405.60..
Llanbadrig1711.1,007.2578.0*843596.2562.06...*1.15*0.910.261.54..
Llanbedr-goch1118.916.7601.6*803657.2853.62...0.411.380.280.790.240.94..
Llanddyfnan86.774.2628.05.4903856.5166.91...0.620.46*0.380.450.72..
Llaneilian128.953.2585.35.0883665.2375.29...0.390.900.160.540.311.92..
Llanfaethlu157.1,021.2565.66.3893644.1665.39...0.630.750.410.280.340.89..
Llanfair-yn-Neubwll 1158.1,323.7615.14.8863615.7262.58...0.650.93*0.480.142.30..
Llanfair-yn-Neubwll 2158.936.6474.25.2883336.0348.18...0.511.56*1.520.353.41..
Llanfihangel Ysgeifiog106.821.2518.94.7903644.5858.10...0.660.570.170.620.171.24..
Llangoed129.1,183.7617.4*893855.4769.57...*0.76*0.210.291.04..
Llanidan137.1,369.4599.94.7853704.4755.15...0.640.520.190.410.160.92..
Llannerch-y-medd1710.1,002.3646.46.0843565.0860.17...0.640.94*0.530.201.34..
London Road2920.1,064.1559.37.2883419.4545.70...0.563.520.521.560.344.86..
Maeshyfryd2817.1,214.2574.88.5843458.6945.66...1.311.69*1.740.273.82..
Mechell139.964.1496.83.6853504.0166.49...*1.10*0.300.460.68..
Moelfre1710.837.7667.612.8803595.5959.69...0.481.08*0.880.101.50..
Morawelon3219.1,146.7685.85.68733213.0327.97...0.642.840.231.160.755.84..
Parc a'r Mynydd138.1,033.2625.5*933674.3055.29...*0.95*0.581.192.30..
Pentraeth128.863.6610.02.5863615.3549.15...*0.64*0.330.461.55..
Porthyfelin 13022.959.4607.27.58532612.8735.83...0.893.34*1.570.145.70..
Porthyfelin 21712.1,040.8547.15.0883658.7152.96...*1.14*0.960.133.82..
Rhosyr1510.970.4574.64.5843586.8445.12...0.341.25*0.880.292.36..
Trearddur 1104.1,022.0613.9*903614.1062.24...*0.630.290.530.431.00..
Trearddur 285.1,120.1540.1*893732.9959.91...0.940.73*0.321.612.24..
Tudur3216.1,208.4631.68.4813498.2945.84...0.793.470.221.250.223.87..
Tysilio137.802.5513.36.0863735.9966.28...*0.65*0.470.051.24..
Fali 11910.1,063.3574.27.0883558.0142.41...0.621.03*1.070.242.43..
Fali 275.815.4595.1*933674.4568.00...*0.22**0.000.75..
[Lleihau]GwyneddAbererch107.794.5484.25.9863762.7772.37...0.350.43*0.390.530.84..
Abermaw 2168.997.7708.55.3873369.6243.84...0.621.45*0.670.443.26..
Abermaw 1149.614.6499.5*913636.0340.00...0.462.830.402.240.396.20..
Arllechwedd118.808.0568.13.7893703.0959.36...0.791.170.441.381.222.98..
Y Bala149.911.6595.83.7883583.9068.41...0.672.35*1.260.253.52..
Bethel a Chwm-y-Glo 184.748.4577.54.3883804.8376.00...*0.42*0.250.210.74..
Bethel a Chwm-y-Glo 275.669.3495.6*903855.4075.22...0.821.010.300.590.411.57..
Bontnewydd96.1,202.6385.1*873843.8781.29...*0.690.300.640.171.27..
Bowydd a Rhiw1912.1,249.1660.45.2863605.2159.04...1.242.700.461.290.744.05..
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd85.784.8627.8*833613.4172.71...0.510.62*0.250.140.93..
Cadnant (Gwynedd)2516.1,138.0659.76.3833428.1542.67...1.283.830.442.360.437.04..
Corris/Mawddwy116.805.5555.55.3833843.0383.53...0.490.58**0.451.59..
Cricieth116.1,025.6590.85.9883727.2973.64...0.520.600.140.510.231.35..
Deiniol116.1,054.2661.34.18732111.4940.65...1.5411.431.503.950.8219.22..
Deiniolen1811.982.5598.15.7853485.1059.01...*1.37*0.680.542.15..
Dewi1610.969.4725.64.1863477.0543.79...0.551.770.290.970.234.98..
Diffwys a Maenofferen1812.1,301.8685.7*873686.8945.89...0.461.76*1.710.653.68..
Dolbenmaen129.1,262.3562.3*903603.4462.33...0.420.640.300.380.670.93..
Dolgellau Gogledd119.926.3605.3*873864.0974.44...0.822.060.221.130.395.20..
Dolgellau De1510.799.8618.3*843485.1052.88...*0.80*0.900.481.90..
Dyffryn Ardudwy96.787.6558.411.3833884.9076.92...0.370.99*0.560.191.03..
Efail-Newydd/Buan95.887.0579.9*893632.9169.16...0.490.44*0.360.350.39..
Gerlan1610.1,103.7578.44.3883697.1557.55...0.351.060.220.640.341.69..
Glyder119.723.7566.6*923675.4962.49...0.671.090.220.540.292.27..
Y Groeslon96.961.9604.74.4843713.6371.70...0.540.56*0.210.171.04..
Harlech127.809.9553.35.9873823.7662.96...0.480.56*0.380.220.84..
Hendre (Gwynedd)168.984.2620.95.3813478.7345.24...0.731.830.251.020.313.11..
Hirael a Garth 195.1,233.5482.3*893369.6055.60...2.591.180.731.330.365.59..
Hirael a Garth 2125.1,054.0438.06.1843588.2547.37...1.701.630.481.450.334.16..
Llanaelhaearn188.1,209.6596.66.1863333.7347.42...0.781.02*0.620.533.00..
Llanbedr95.569.3542.4*853810.5069.70...*1.51*0.530.621.05..
Llanbedrog ac Aber-soch125.1,097.9544.34.7873782.9771.29...0.411.120.200.660.372.40..
Llanberis126.1,127.5554.13.4873606.6867.30...0.380.700.420.520.391.88..
Llandderfel a Llanuwchllyn 196.1,132.0653.0*853671.7460.93...0.810.85*0.230.230.92..
Llandderfel a Llanuwchllyn 284.723.3578.05.4933792.5177.54...0.380.700.180.550.400.76..
Llanengan94.615.7416.3*863613.6652.71...*0.49*0.490.800.88..
Llangelynnin1612.783.9599.35.8863744.6666.26...0.300.88*0.630.351.04..
Llanllyfni a Chlynnog168.1,003.6588.57.5883464.9656.53...0.321.110.180.610.252.56..
Llanrug95.1,007.9693.13.2893692.3674.08...0.350.50*0.250.100.81..
Llanwnda127.828.9579.14.8883623.0665.38...*0.580.200.250.401.47..
Llanystumdwy104.896.3550.15.6873664.7568.20...0.541.150.120.540.480.62..
Marchog 13314.1,446.6753.03.78030412.7628.13...0.642.160.331.180.355.09..
Marchog 23624.1,298.0758.14.78530514.2530.18...1.103.810.622.220.397.40..
Menai (Bangor)32.781.8513.2*923852.3170.45...1.801.510.251.030.143.73..
Menai (Caernarfon)98.941.6638.34.9873833.8972.58...0.942.040.601.620.544.21..
Morfa Nefyn126.995.0550.75.9923552.6858.33...*0.80**0.390.75..
Nefyn137.1,039.8738.55.5843643.3059.13...*0.77*0.510.181.95..
Ogwen 11811.1,195.2555.84.7873693.4556.13...*1.82*0.800.203.01..
Ogwen 21512.1,038.3634.75.8863764.6164.37...0.363.32*1.740.357.44..
Peblig (Caernarfon)3621.1,175.6580.88.48233114.4929.33...1.452.550.421.940.285.11..
Penisa'r-waun106.1,288.8560.16.9893692.9153.86...0.300.370.140.530.191.33..
Penrhyndeudraeth 1115.762.6487.3*923772.4774.29...0.490.73*0.580.380.91..
Penrhyndeudraeth 297.926.0614.64.7883703.9958.14...0.291.380.200.800.592.77..
Pentir 164.1,646.2377.86.5903772.0866.73...*4.17*1.370.423.46..
Pentir 2149.788.6591.47.6823575.9863.16...0.781.510.381.500.452.50..
Pen-y-groes (Gwynedd)1911.1,098.2595.07.0863643.1162.95...0.441.650.170.770.193.11..
Porthmadog Dwyrain136.959.1536.43.2853446.6949.84...0.822.240.391.510.334.49..
Porthmadog Gorllewin84.980.6637.14.7913523.9468.29...0.381.660.311.160.483.93..
Porthmadog - Tremadog117.864.3620.2*873834.0975.11...0.520.920.280.681.023.35..
Pwllheli Gogledd1510.1,033.3630.74.0863605.1963.32...0.283.790.372.130.415.89..
Pwllheli De1811.818.9642.95.2873596.1355.10...0.561.21*1.200.212.16..
Seiont 1148.1,007.6696.25.7853617.2054.13...0.380.720.200.390.102.15..
Seiont 22012.1,227.5597.06.98336313.1450.80...1.866.370.812.870.3315.39..
Talysarn2112.1,020.7510.53.7843436.9254.27...0.341.170.160.910.591.61..
Teigl1610.935.9635.97.3863715.7762.65...0.621.160.161.050.722.50..
Trawsfynydd115.867.8511.1*863842.8070.01...0.270.90*0.710.382.16..
Tregarth a Mynydd Llandygai106.880.0533.12.8863773.3466.98...0.970.630.160.540.321.08..
Tywyn 1115.880.0549.34.8863832.6579.73...*0.92*0.270.240.96..
Tywyn 22011.1,051.2549.68.6853545.9749.41...*1.08*0.420.132.13..
Waunfawr138.808.8561.8*823715.7369.23...0.731.060.360.530.582.00..
Y Felinheli86.1,177.0468.34.5853695.1762.90...0.401.770.220.460.172.04..
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog104.981.2550.44.6903603.1264.27...0.220.38*0.170.290.66..
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel95.741.0537.6*833842.7773.52...0.140.33*0.230.321.10..
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed85.820.5522.24.6873663.9461.45...1.052.210.211.100.882.80..
Betws yn Rhos96.758.5500.8*873674.5463.08...1.220.760.210.540.441.59..
Bryn1510.984.9642.04.9863526.3859.42...0.451.55*0.580.271.52..
Caerhun95.730.0507.2*903564.6168.02...0.940.500.130.550.310.41..
Capel Lluo106.931.7616.83.6863816.3265.66...0.760.310.200.510.271.50..
Colwyn 1117.973.8564.96.3893773.2667.23...1.161.11*0.780.172.41..
Colwyn 22920.919.1584.14.5783598.8733.50...0.472.01*1.550.224.85..
Colwyn 31610.931.1624.05.3873614.0165.27...0.811.010.181.580.214.16..
Conwy 12212.1,074.5693.44.7883479.5357.45...0.492.17*1.390.573.37..
Conwy 2138.808.6525.64.1913595.0564.17...0.822.110.381.240.145.14..
Conwy 3147.842.9585.74.3873545.9759.18...0.540.83*0.620.071.90..
Craig-y-Don 11816.1,033.9573.74.7843573.8855.69...0.811.940.221.200.164.03..
Craig-y-Don 286.843.5515.46.7903463.2273.00...0.470.74*0.870.191.82..
Crwst1710.1,084.1541.73.3863476.8059.41...0.361.450.140.730.123.55..
Deganwy 175.796.0536.9*903702.0179.17...0.440.410.150.290.070.57..
Deganwy 2159.1,024.0645.08.6863375.7946.94...0.271.01*0.840.381.61..
Eglwysbach84.822.1497.07.5883763.4278.60...1.020.23**0.280.70..
Eirias 12113.926.0626.45.7873596.2163.93...0.591.88*0.610.114.02..
Eirias 295.994.8479.44.7853732.4970.00...0.541.290.210.770.182.73..
Gele 12112.814.6552.77.3813327.7542.83...1.032.010.400.900.335.06..
Gele 2117.753.2620.76.3923774.9182.39...*0.16**0.130.70..
Gele 354.732.4520.54.8923733.7376.02...*0.19**0.130.35..
Glyn (Conwy) 12014.1,001.3563.07.3833406.9248.23...1.051.990.271.580.335.05..
Glyn (Conwy) 23729.1,176.4720.35.78332910.8238.81...1.828.190.793.271.0715.14..
Glyn (Conwy) 32211.912.6552.55.8833577.4147.31...1.321.700.260.710.303.55..
Gogarth 11715.1,084.5597.23.2873537.4559.52...1.135.860.552.090.8510.88..
Gogarth 2158.1,045.9561.9*893515.9281.92...0.631.27*0.520.522.52..
Gwyr (Conwy)158.958.2647.56.2813483.8155.72...*1.02*0.720.174.24..
Bae Cinmel 12516.1,082.5629.57.6783269.4145.89...1.552.400.681.780.335.48..
Bae Cinmel 2169.952.6671.66.0853418.9442.44...1.940.700.570.500.231.63..
Bae Cinmel 32212.987.5583.06.48733010.5834.59...1.432.160.500.620.213.50..
Bae Cinmel 41812.1,152.3587.85.18032911.7441.82...2.021.410.380.720.171.95..
Llanddulas118.812.5503.95.2873473.7454.19...0.901.550.261.060.472.12..
Llandrillo yn Rhos 196.1,132.3532.7*843593.8970.56...0.660.920.210.640.071.43..
Llandrillo yn Rhos 2118.1,177.8592.6*933594.0958.61...1.160.86*0.850.191.78..
Llandrillo yn Rhos 3138.902.2560.25.4853821.1486.21...0.700.840.230.480.251.97..
Llandrillo yn Rhos 42615.1,095.1689.96.28334710.5539.13...1.092.14*1.310.193.26..
Llandrillo yn Rhos 5107.764.4541.87.0823744.6777.85...0.760.770.48*0.131.25..
Llangernyw95.1,134.1501.63.1843652.8271.34...0.750.55*0.250.140.75..
Llansannan96.875.8584.6*843673.9668.85...0.450.66*0.180.391.14..
Llysfaen 13716.1,044.2559.66.78034510.7029.97...1.332.440.181.480.294.04..
Llysfaen 2147.889.8611.56.4833603.3256.28...1.030.77*0.400.111.40..
Marl 154.720.0626.34.5923732.6172.75...0.690.75*0.460.150.97..
Marl 2169.1,310.8573.14.2813417.2545.29...0.461.560.311.100.333.42..
Mochdre2212.1,150.7603.57.7803338.4944.06...0.741.510.181.780.173.94..
Mostyn (Conwy) 12213.1,153.7653.78.3863389.2163.22...0.402.020.280.950.254.12..
Mostyn (Conwy) 22116.1,151.6641.93.7863486.0369.79...1.313.900.812.740.4912.23..
Pandy127.840.6523.85.0843628.1075.19...0.270.91*0.630.082.05..
Pant-yr-afon/Penmaenan 11713.946.0560.8*863446.0448.15...0.521.07*1.030.323.06..
Pant-yr-afon/Penmaenan 22314.1,229.5876.74.8853457.5847.13...1.301.650.281.080.393.75..
Penrhyn 164.795.9571.77.3893712.0380.42...0.480.570.200.330.331.55..
Penrhyn 264.791.9571.86.3873692.8071.38...0.560.420.300.210.061.29..
Penrhyn 364.717.6569.5*893542.0568.42...0.420.310.19*0.060.52..
Pen-sarn 11911.1,065.6679.85.08333410.1148.28...0.682.090.431.830.185.66..
Pen-sarn 2126.784.3510.9*843476.2049.10...0.720.980.210.470.171.71..
Pentre Mawr 12917.1,297.7675.45.2833469.2553.07...1.223.440.291.820.445.36..
Pentre Mawr 297.880.1496.25.8863674.1563.82...0.350.75*0.560.151.35..
Rhiw 156.1,063.6541.9*853662.6876.66...0.800.50*0.280.180.77..
Rhiw 265.877.9507.24.9863842.3482.17...0.640.360.200.160.061.07..
Rhiw 32726.1,329.5578.05.9863536.1657.96...0.933.800.531.510.348.11..
Rhiw 4149.1,009.7622.1*863664.8470.67...0.881.190.270.640.132.72..
Tywyn2215.1,399.3669.96.88332913.6235.97...2.663.130.511.410.313.99..
Trefriw136.812.3507.2*843604.7462.25...0.510.65*0.440.521.59..
Tudno 12516.1,251.2694.26.4833237.5642.44...1.224.940.712.130.3711.85..
Tudno 23923.1,471.9741.57.0813279.7631.82...1.513.600.632.430.427.89..
Tudno 3117.765.7536.4*863604.4061.90...0.440.780.210.330.001.72..
Uwch Conwy94.797.1489.96.3893705.6679.09...0.700.520.170.340.410.61..
Uwchaled85.799.7466.84.4863812.0178.84...0.400.410.220.290.251.66..
Llansanffraid75.802.5520.85.5873631.8359.73...0.260.540.140.560.311.46..
Abergele Pensarn 1199.916.0606.04.38033911.1148.00...0.470.910.180.760.142.85..
Abergele Pensarn 23735.1,272.8785.19.58533511.5442.38...2.613.910.461.760.366.69..
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan148.932.7567.56.7833468.6457.39...0.602.620.421.240.522.64..
Corwen 1138.916.5492.15.7893894.3156.57...1.551.94*0.860.602.31..
Corwen 2148.914.6636.57.7753628.1251.75...0.810.99*1.060.412.62..
Dinbych Canol1816.1,264.2725.66.9883436.5357.02...2.152.730.853.040.377.48..
Dinbych-Isaf 164.771.6682.2*883750.7676.92...*0.400.220.250.110.43..
Dinbych-Isaf 274.1,141.7401.08.2903703.8767.83...0.801.050.410.400.232.15..
Dinbych-Isaf 396.1,005.7719.6*873543.8660.40...0.441.500.150.540.352.33..
Dinbych Uchaf/Henllan 13321.1,262.3697.07.38031412.4636.26...0.622.780.241.740.207.07..
Dinbych Uchaf/Henllan 21811.826.1612.45.9823479.2554.28...1.171.730.421.090.294.96..
Diserth 1128.872.8636.9*883736.5772.36...0.911.05*0.350.191.46..
Diserth 22011.1,000.4766.95.38435610.7051.46...0.761.700.430.910.483.56..
Efenechdyd83.734.5582.7*903684.4170.64...0.380.24**0.301.02..
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla53.854.3582.5*883803.6380.30...2.440.780.240.600.311.16..
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal43.989.1597.3*883912.0686.89...*0.32*0.250.211.04..
Llandrillo95.813.4620.75.7843562.6050.65...0.670.78*0.690.381.10..
Llandyrnog77.1,045.7510.64.8853683.5569.93...0.331.27*0.290.210.85..
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern64.696.2596.53.7873691.9569.85...0.990.360.140.140.270.96..
Llangollen 11210.1,243.7583.6*893905.6769.07...1.272.700.921.940.576.07..
Llangollen 2158.938.9606.14.0783835.8657.48...0.680.610.170.600.232.61..
Llangollen 3117.1,031.3574.9*903823.0375.03...0.931.010.231.040.465.49..
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch84.943.3552.3*893762.4772.30...0.450.57*0.390.280.92..
Prestatyn Canol 1108.955.6590.25.3893724.2569.22...0.721.86*0.580.051.62..
Prestatyn Canol 22817.873.2616.79.58533011.7630.00...0.903.260.441.510.396.67..
Prestatyn Dwyrain 12211.1,638.4549.94.5853588.6342.83...3.095.481.171.760.635.97..
Prestatyn Dwyrain 275.788.0506.2*903712.5467.13...0.950.720.22*0.070.88..
Prestatyn Dwyrain 32212.1,515.7666.67.5883576.3857.96...1.362.840.491.360.146.48..
Prestatyn Allt Melyd2111.911.4627.24.8843427.8344.47...0.671.100.150.670.172.36..
Prestatyn Gogledd 12213.1,029.7617.44.08635511.7345.04...0.662.540.661.340.264.30..
Prestatyn Gogledd 21910.806.0584.53.2873529.0349.53...0.471.350.430.590.112.59..
Prestatyn Gogledd 31613.1,005.4687.25.18735012.7553.85...0.411.090.230.700.162.11..
Prestatyn De Orllewin 12412.958.0811.65.9853509.9347.16...0.611.51*0.700.072.25..
Prestatyn De Orllewin 2179.788.3526.73.48633910.1353.19...0.280.58*0.630.111.51..
Rhuddlan 186.813.5755.65.6883783.5376.15...0.743.130.351.150.493.26..
Rhuddlan 2147.926.8567.35.6863455.4244.75...*0.89*0.210.110.88..
Rhuddlan 31610.909.5580.46.0883603.9965.47...0.541.160.311.080.272.50..
Rhyl Dwyrain 12917.1,110.1808.46.08534712.2053.49...1.062.410.201.360.224.23..
Rhyl Dwyrain 21810.886.8578.6*863666.3266.48...1.080.830.320.540.123.15..
Rhyl Dwyrain 33928.4,867.31,040.79.4873439.3561.54...1.014.550.531.820.267.55..
Rhyl De 12416.937.4602.55.0813177.7142.42...0.851.42*0.760.192.64..
Rhyl De 2138.862.7642.56.0853405.5038.80...0.721.050.180.630.051.29..
Rhyl De Ddwyrain 12011.1,088.8610.27.1813558.0048.46...0.591.85*0.420.212.16..
Rhyl De Ddwyrain 2158.1,672.6660.63.8893566.9153.74...0.901.00*0.480.160.82..
Rhyl De Ddwyrain 31910.879.8553.14.1873395.5043.22...0.970.960.240.830.161.72..
Rhyl De Ddwyrain 43518.1,319.1747.96.88330411.7944.20...0.612.520.351.290.454.98..
Rhyl De Ddwyrain 5138.762.3619.36.7893642.8669.81...0.750.66*0.420.081.71..
Rhyl De Orllewin 13821.1,338.1736.58.48132411.7830.46...1.193.820.451.720.254.63..
Rhyl De Orllewin 24623.1,568.9609.29.27930511.6727.58...1.183.770.472.010.435.20..
Rhyl De Orllewin 32213.918.7772.24.6853277.3344.91...1.442.310.341.590.155.64..
Rhyl Gorllewin 14834.1,782.3751.79.98232019.4534.59...1.175.600.403.130.3010.09..
Rhyl Gorllewin 26748.2,014.2849.310.87930116.6231.71...1.9125.091.928.021.3140.82..
Rhyl Gorllewin 35028.1,411.7614.07.58329820.3417.91...1.715.230.362.370.508.11..
Rhuthun 11510.976.3600.95.1853504.8457.40...0.551.090.161.130.183.74..
Rhuthun 2117.873.6659.65.4863535.6062.03...0.451.710.180.770.393.52..
Rhuthun 343.774.6553.46.5883812.5770.91...0.380.21*0.200.090.55..
Llanelwy Dwyrain117.858.7538.87.2873783.9381.86...0.961.020.200.750.292.38..
Llanelwy Gorllewin1712.1,035.9573.24.68433310.3858.18...0.612.870.480.760.193.13..
Trefnant109.1,195.2541.54.2853556.0874.09...0.600.70*0.280.100.82..
Tremeirchion73.1,056.3607.47.3873673.2968.71...0.480.90*0.310.670.95..
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 174.808.0698.4*893682.3179.71...*0.63*0.500.041.72..
Argoed (Sir y Fflint) 285.721.5584.7*883474.3568.12...0.370.66*0.420.062.80..
Aston 1167.786.0667.43.3843476.0769.19...1.121.430.521.070.353.22..
Aston 286.1,017.6648.95.6883305.5159.61...1.030.520.680.550.361.06..
Bagillt Dwyrain167.1,079.9617.26.2823508.5155.66...0.731.250.140.760.191.82..
Bagillt Gorllewin2010.1,202.7653.08.7833348.0051.09...1.092.130.180.900.203.46..
Brychdyn Gogledd Ddwyrain115.864.8688.85.0863505.8465.06...1.110.990.460.910.132.67..
Brychdyn De 1126.1,393.8629.56.9873368.8862.68...1.080.73*0.730.091.84..
Brychdyn De 254.751.4557.86.3893603.3572.99...*0.35*0.470.051.03..
Brynffordd106.960.2694.44.5863448.0665.73...1.100.810.330.420.632.07..
Bwcle Dwyrain Bistre 11610.1,131.0688.25.9833606.6377.92...0.602.000.220.930.156.19..
Bwcle Dwyrain Bistre 295.792.8513.86.0873463.2470.03...0.390.46*0.310.030.87..
Bwcle Gorllewin Bistre 195.1,259.0634.46.2913762.9079.37...*1.08*0.580.131.82..
Bwcle Gorllewin Bistre 21910.1,225.6710.16.18234412.7357.97...0.551.700.441.750.003.33..
Bwcle Gorllewin Bistre 32714.1,185.2672.75.78234310.2561.55...0.531.680.210.970.103.81..
Mynydd Bwcle 175.818.8661.45.6893586.2371.03...0.921.12*0.690.092.79..
Mynydd Bwcle 285.904.5663.0*903595.2783.01...*0.64*0.450.071.15..
Bwcle Pontrobin 1115.611.9482.15.0903417.8762.25...0.291.740.340.910.202.84..
Bwcle Pontrobin 286.833.5709.64.4893444.3974.56...0.390.500.140.920.161.51..
Bwcle Pontrobin 343.810.2616.24.2903731.3884.41...1.020.270.150.800.121.55..
Caergwrle1510.1,007.3612.43.9853597.2365.99...1.351.250.290.670.282.04..
Caerwys 143.783.1588.3*873692.7077.98...0.87***0.310.47..
Caerwys 2106.1,092.1538.8*863381.8358.89...1.200.28*0.590.311.52..
Cilcain54.819.3607.9*903723.1582.06...0.860.790.200.310.110.44..
Cei Connah Canol 11910.835.1664.84.3863397.9855.53...1.201.870.441.480.346.36..
Cei Connah Canol 22819.1,334.2771.37.1833248.7852.47...2.232.960.922.950.855.81..
Cei Connah Golftyn 176.905.5609.95.6873464.2064.32...0.912.280.651.180.324.40..
Cei Connah Golftyn 293.881.2404.64.7883365.1043.64...1.291.110.360.890.141.41..
Cei Connah Golftyn 394.721.5574.75.0853475.7268.47...1.270.580.330.760.184.33..
Cei Connah Golftyn 43017.1,352.4689.89.08233111.4448.09...1.102.750.272.600.236.56..
Cei Connah De 1107.755.0655.84.7873357.3761.90...*0.48*0.880.201.42..
Cei Connah De 295.892.1610.1*843544.4967.38...0.780.43*0.700.281.77..
Cei Connah De 3116.838.2621.83.2893586.8759.09...0.850.770.260.850.131.90..
Cei Connah De 442.819.8472.14.2873574.3980.85...0.950.390.150.240.231.08..
Cei Connah Gwepre116.1,356.6582.38.6873356.7252.88...1.182.310.321.320.344.91..
Ewlo 143.762.1725.67.9943533.4169.04...0.350.29*0.170.060.83..
Ewlo 243.989.9615.0*923772.0089.92...0.530.650.410.720.343.06..
Ewlo 353.862.4587.75.2923662.3378.20...1.210.720.320.560.332.22..
Ffynongroyw1812.1,160.0629.56.28534710.9638.91...1.493.020.201.190.473.01..
Y Fflint Castell2415.1,098.0649.15.38134310.4235.75...1.522.370.412.570.566.49..
Y Fflint Cwnsyllt 185.743.8504.65.3873572.4063.39...1.360.47*0.650.322.46..
Y Fflint Cwnsyllt 22618.1,089.2808.04.8833547.7051.14...2.163.510.552.650.9110.41..
Y Fflint Cwnsyllt 3138.848.0549.56.6863596.1151.70...0.571.460.221.160.111.75..
Y Fflint Oakenholt 12411.1,802.5747.26.0773328.7448.43...1.571.920.311.700.143.59..
Y Fflint Oakenholt 2179.1,014.7686.97.8813527.6960.50...2.531.360.231.150.592.47..
Y Fflint Trelawny 163.2,723.9579.15.9873545.1564.60...0.720.610.210.680.281.24..
Y Fflint Trelawny 2105.668.8603.15.4863642.1961.91...1.070.980.191.010.242.27..
Maes-glas 12916.1,883.7721.87.0852889.5638.06...1.081.810.300.900.533.78..
Maes-glas 2158.953.3612.55.3833485.3665.30...0.651.06*0.440.121.52..
Gronant2615.1,002.2567.28.5803559.5749.02...1.391.280.410.740.362.64..
Gwernaffield74.703.3616.64.3883734.3580.74...0.330.23*0.360.180.61..
Gwernymynydd94.929.1670.94.6883761.9285.99...1.170.21**0.290.41..
Helygain75.806.1610.99.0833734.2279.57...1.200.330.360.350.552.39..
Penarlâg74.667.8586.04.7913661.9971.44...1.060.320.530.340.180.83..
Kinnerton Uchaf43.637.5575.44.6893800.7779.92...1.190.21*0.240.090.79..
Treffynnon Canol3322.1,403.5667.84.67631812.7241.63...1.465.290.433.370.5211.37..
Treffynnon Dwyrain1510.940.0632.34.5843217.3359.20...1.631.230.370.710.082.59..
Treffynnon Gorllewin2114.1,177.3539.57.18433011.4953.12...2.322.510.291.920.554.66..
Yr Hôb 143.1,128.2655.05.9893882.4979.53...1.041.150.250.430.251.52..
Yr Hôb 2126.938.2594.54.7813656.8768.05...1.280.760.280.480.161.80..
Coed-llai137.1,535.9593.37.0863646.1673.79...1.941.210.160.810.251.44..
Llanfynydd84.1,018.0591.05.7883622.7866.23...1.390.360.220.520.330.98..
Mancot 1127.964.6585.35.6873466.3964.60...1.140.960.390.770.242.06..
Mancot 2159.1,001.6563.95.8873298.0849.17...0.660.640.440.640.061.95..
Yr Wyddgrug Broncoed 1167.652.5531.43.6863696.5367.35...1.071.360.490.290.251.65..
Yr Wyddgrug Broncoed 21713.885.2715.86.7843678.8774.13...1.123.790.972.450.309.16..
Yr Wyddgrug Dwyrain1410.750.6705.56.2873545.4868.96...1.352.120.961.400.216.06..
Yr Wyddgrug De 143.1,223.8467.86.3893832.0382.74...*0.470.390.310.040.39..
Yr Wyddgrug De 212.787.3759.1*913961.8786.33...*0.210.250.240.140.45..
Yr Wyddgrug Gorllewin 12714.1,051.3830.56.17730312.3741.14...1.131.720.430.540.153.03..
Yr Wyddgrug Gorllewin 21211.849.1553.94.8843389.3550.14...0.771.580.661.240.295.89..
Mostyn (Sir y Fflint)2213.1,143.5661.56.0793388.7043.76...0.991.680.160.970.282.37..
Pentre'r Diawl 153.670.1618.3*883593.0169.67...*0.44*0.220.000.92..
Pentre'r Diawl 21010.823.2605.9*913656.3373.55...0.752.19*0.460.080.64..
Llaneurgain 163.832.5587.5*903671.5983.33...0.890.480.190.440.120.53..
Llaneurgain 253.753.6607.2*873772.5382.38...0.800.42*0.280.001.22..
Pentre'r Moch63.805.6629.1*903762.0987.38...1.620.460.460.160.260.68..
Pen-y-ffordd 164.1,038.0588.35.0903812.8775.54...0.380.510.200.370.030.84..
Pen-y-ffordd 283.698.8550.43.9873583.8869.91...0.780.700.120.310.281.36..
Queensferry198.1,408.5798.86.08233218.8548.93...2.092.461.242.040.574.53..
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug2110.1,092.7616.84.5843139.0038.77...2.021.771.152.090.765.66..
Saltney Stonebridge 1188.989.4661.34.5833238.4541.94...0.811.400.231.260.115.09..
Saltney Stonebridge 295.891.6524.37.3863436.7964.31...0.610.510.260.570.002.50..
Sealand 1158.1,142.4707.73.5803308.9540.00...2.251.531.031.360.702.84..
Sealand 22716.1,244.3673.35.28431911.3732.65...2.842.910.632.860.796.57..
Shotton Dwyrain159.1,256.0575.04.3833426.0256.58...2.822.020.761.510.273.97..
Shotton Uchaf 13014.1,365.7610.87.68032611.6131.20...3.001.750.791.370.273.48..
Shotton Uchaf 23318.1,202.8767.97.47829812.7433.30...2.863.840.573.850.6510.83..
Shotton Gorllewin148.965.6633.64.1853413.3651.49...1.872.410.441.310.305.81..
Trelawnyd a Gwaenysgor148.851.9545.66.7893376.2056.26...0.981.080.390.300.191.39..
Treuddyn96.898.7618.2*893595.2567.89...0.960.76*0.500.221.89..
Chwitffordd65.894.4572.63.5863673.1676.72...1.630.360.180.220.220.79..
[Lleihau]WrecsamActon 11711.740.7532.7*823444.4652.36...2.441.130.321.060.163.00..
Acton 22414.872.7609.28.4853217.3539.34...2.351.650.371.420.303.84..
Parc Borras 154.763.5505.8*903891.7391.70...1.050.28**0.090.65..
Parc Borras 275.731.4658.06.8903730.8781.61...0.500.52*0.200.080.39..
Bronington 175.760.9655.35.7873872.5891.10...0.980.29**0.030.78..
Bronington 263.658.3527.34.5913721.9976.73...1.210.60*0.350.190.68..
Brymbo 185.1,571.2549.97.4893363.8160.71...1.261.080.670.810.212.69..
Brymbo 22314.1,174.0544.95.9843147.3139.08...1.281.71*1.410.313.73..
Brynyffynnon 1129.905.1670.67.6873474.4058.93...1.962.150.581.520.284.74..
Brynyffynnon 21911.1,237.4448.16.4843414.2059.05...1.8617.243.064.611.1721.77..
Bryn Cefn148.1,132.7532.74.9833329.5745.86...1.350.870.760.730.272.54..
Cartrefle 12114.1,881.6690.18.3843347.4745.44...3.061.180.340.980.292.45..
Cartrefle 23717.1,066.1677.59.18130012.9827.26...4.103.170.543.180.456.81..
Cefn 1129.857.0626.46.5863707.5849.25...0.941.210.370.710.232.17..
Cefn 22313.1,199.3705.06.2873618.1655.31...1.031.380.461.070.093.79..
Cefn 32012.1,306.0711.16.5803446.7442.07...0.591.430.230.980.202.77..
Y Waun Gogledd 1115.920.2529.9*863845.8571.79...0.620.640.390.550.211.34..
Y Waun Gogledd 21911.1,152.2650.0*8135312.8545.30...0.541.29*0.880.162.34..
Y Waun De139.1,074.4619.36.9873578.4355.27...0.791.340.451.160.442.95..
Coedpoeth 12513.1,302.0579.45.27929410.9135.41...1.591.600.382.570.505.52..
Coedpoeth 2148.1,078.3652.35.0893345.7169.45...1.100.680.330.810.131.31..
Coedpoeth 3118.1,059.3675.26.0893635.4872.52...1.921.510.401.130.125.62..
Erddig117.1,332.8614.78.2883424.9657.76...2.951.530.621.310.353.28..
Esclusham 1148.947.4606.57.5853136.3049.59...1.321.580.540.970.232.05..
Esclusham 254.867.0686.08.1873413.5854.95...2.142.830.351.520.111.80..
Garden Village44.780.2584.33.0893533.0359.14...1.040.590.700.470.151.43..
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 1118.784.6571.2*903566.2072.98...0.790.52*0.440.271.41..
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 263.1,152.0536.0*893533.3478.02...1.930.940.910.900.282.81..
Grosvenor 11511.952.4718.68.9873653.0081.68...2.762.690.832.200.306.29..
Grosvenor 22113.1,211.1779.07.3883117.8440.03...2.0216.133.644.241.1733.48..
Gwenfro2314.1,105.7636.07.38631010.9047.01...2.072.190.793.220.454.98..
Gwersyllt Dwyrain a De 11912.859.0548.08.0853328.6247.60...1.421.890.251.530.356.72..
Gwersyllt Dwyrain a De 295.1,000.7586.33.3883404.5364.81...2.461.460.560.980.424.24..
Gwersyllt Dwyrain a De 395.891.7554.18.8893533.6455.32...1.540.820.261.570.182.13..
Gwersyllt Gogledd 1116.1,348.7617.92.7863436.9944.44...2.321.180.400.690.191.71..
Gwersyllt Gogledd 22314.1,429.5621.76.68230113.7733.70...2.153.790.663.620.797.87..
Gwersyllt Gorllewin 12716.1,351.4714.17.08129812.5639.11...2.352.360.431.831.248.77..
Gwersyllt Gorllewin 21010.2,352.9475.6*883633.6966.67...2.420.700.320.280.241.21..
Hermitage 12113.1,567.1690.5*823416.2350.49...1.742.030.502.150.845.05..
Hermitage 22817.1,198.9658.27.58331612.3452.44...1.885.400.442.520.5710.41..
Holt 175.855.1662.22.6883713.0766.83...2.611.160.471.031.042.88..
Holt 275.863.5543.3*893282.6965.49...0.840.410.320.320.091.45..
Johnstown 165.755.9533.95.8903623.7763.89...0.850.590.270.560.091.56..
Johnstown 21912.1,075.8706.46.7843469.8140.86...2.201.140.401.530.562.88..
Little Acton 144.715.6485.9*903671.7076.71...0.680.42*0.410.120.78..
Little Acton 2107.936.5629.9*873622.5063.16...1.600.780.270.640.041.97..
Llangollen Wledig105.815.5598.35.6883744.7261.59...1.390.580.240.620.281.53..
Llai 196.1,725.1661.35.9873495.9262.62...1.270.690.360.810.392.05..
Llai 2108.919.1676.06.3863275.6262.74...1.191.810.190.920.361.95..
Llai 32514.1,193.9825.12.98431310.9533.79...0.681.93*1.300.174.52..
Maes-y-dre169.1,626.6652.86.2853475.8353.42...3.783.631.132.850.615.71..
Marchwiel 143.719.8570.36.8913713.6772.59...1.740.900.200.360.441.68..
Marchwiel 2136.973.8890.29.6863559.0950.00...1.510.580.220.360.130.84..
Marford a Hoseley 143.558.9563.67.8923721.2876.47...1.160.250.210.670.160.99..
Marford a Hoseley 231.567.3577.5*913641.6282.70...2.14***0.100.63..
Mwynglawdd 1116.882.5730.6*873396.3461.71...1.540.900.240.660.461.38..
Mwynglawdd 254.915.9708.8*913451.4180.19...1.821.380.280.870.320.59..
New Broughton 1187.927.3719.76.6883286.4761.80...1.181.650.541.730.293.91..
New Broughton 2209.898.0587.26.9843308.2650.10...1.431.850.362.140.334.34..
Offa1810.1,008.4544.45.0793347.6250.86...3.106.551.972.750.349.01..
Owrtyn 174.648.9518.8*883683.1672.05...0.390.90*0.370.070.33..
Owrtyn 2104.899.2561.93.3893682.7571.89...0.670.490.250.270.120.96..
Pant2613.1,432.7583.49.9823368.1439.96...2.021.900.481.200.343.26..
Pen-y-cae2715.1,152.7708.87.78331812.2729.76...1.501.940.521.740.215.19..
Penycae a De Rhiwabon 154.720.8623.84.0863502.2372.21...1.481.030.540.610.452.47..
Penycae a De Rhiwabon 21710.928.3489.4*833428.4344.40...1.191.020.300.760.292.70..
Plas Madoc3920.1,473.9739.48.08033011.6525.12...1.402.870.232.000.237.23..
Ponciau 1149.990.9545.26.1883376.2857.09...1.991.260.841.370.352.59..
Ponciau 22314.1,054.6675.47.48033911.1349.74...0.972.660.821.590.334.48..
Ponciau 31410.915.6580.05.6863465.2261.19...1.041.681.231.320.293.08..
Queensway 15025.1,349.6589.510.28028614.0721.43...5.367.740.927.911.7615.44..
Queensway 23617.1,465.8615.25.2822889.5732.25...4.944.061.094.490.827.88..
Rhosnesni 1118.784.1601.65.5903512.4267.39...2.881.880.490.970.203.86..
Rhosnesni 253.654.4401.28.1913681.3173.17...1.760.320.24*0.000.24..
Yr Orsedd 132.638.9634.4*913901.7192.61...1.060.700.17*0.070.55..
Yr Orsedd 285.787.2631.73.5893573.9162.05...1.650.630.240.420.211.12..
Rhiwabon 11812.1,082.6666.95.9863306.9640.04...0.931.80*1.280.382.21..
Rhiwabon 21310.1,092.7744.75.2863634.8358.27...1.811.980.391.590.565.11..
Stansty1310.1,609.0605.43.3853294.4849.97...2.021.500.671.420.271.94..
Whitegate 12010.1,149.5713.45.9822939.1636.18...5.112.950.493.200.806.12..
Whitegate 21310.911.7531.95.6803255.5562.42...3.052.460.862.000.604.11..
Wynnstay3821.1,395.3683.410.67827015.0921.94...2.403.650.623.631.327.30..
Smithfield 21610.1,171.8597.33.0793249.4138.01...2.822.411.352.140.644.80..
Dyffryn Ceiriog 3107.920.6544.34.7843764.2867.90...0.450.570.140.710.121.38..
Smithfield 32516.1,194.2619.05.47628912.6531.79...2.437.162.304.190.8914.30..
[Lleihau]PowysAber-craf1412.911.2550.09.8873563.2764.25...0.810.740.210.820.942.42..
Bugeildy116.794.7516.1*873604.7862.49...0.400.43*0.250.421.28..
Aberriw73.804.1556.0*863625.8354.90...0.671.15*0.810.490.88..
Blaen Hafren74.650.1514.74.4893684.4681.45...*0.33*0.160.460.44..
Bronllys76.733.1515.07.8893664.4468.86...0.640.81*0.430.381.26..
Llanfair-ym-Muallt 1149.932.7614.66.1843374.8047.65...0.632.08*0.860.123.96..
Llanfair-ym-Muallt 284.1,067.2611.45.2853633.0864.63...*0.50*0.460.041.28..
Caersws117.834.5573.73.3863552.4666.67...0.200.92*0.360.221.45..
Yr Ystog85.1,038.2554.9*853491.5352.71...0.380.60*0.270.211.19..
Dyserth a Thre-coed1614.762.3598.012.5853634.6966.14...*0.57*0.240.401.73..
Dolforwyn74.676.7496.04.9883702.2369.91...0.430.64*0.230.150.86..
Felin-fâch53.675.7503.2*923603.8465.00...0.560.27**0.301.24..
Ffordun73.611.6517.2*873686.2471.58...0.570.68*0.220.280.99..
Glantwymyn95.681.3483.64.5873854.5468.55...*0.35*0.310.370.90..
Y Clas-ar-wy64.756.4551.3*903661.9870.22...0.460.330.110.260.451.30..
Cegidfa76.696.0501.23.7843664.1568.87...0.230.41*0.110.271.00..
Gwernyfed85.872.3573.37.9883654.7271.18...0.710.60*0.540.232.03..
Y Gelli Gandryll127.911.7647.4*943634.3780.00...0.500.930.320.420.413.21..
Ceri94.660.7516.85.2883751.0269.83...*1.35*0.380.271.53..
Tref-y-clawdd 1139.851.7628.74.6833426.7740.42...0.380.53*0.290.351.69..
Tref-y-clawdd 298.936.9620.04.5843454.4655.60...0.391.39*0.980.293.53..
Llanafan Fawr54.1,033.3536.36.4863703.7966.31...0.40**0.190.551.95..
Llanbadarn Fawr115.790.7617.9*853683.0664.15...*0.41**0.270.91..
Llanbryn-mair a Banwy107.750.7493.83.5883692.1766.98...0.340.48*0.210.391.36..
Llandinam83.671.1454.0*883755.3570.49...0.720.73*0.410.321.78..
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin2421.1,190.3506.68.3813485.9456.65...1.043.750.332.230.3612.58..
Llandrindod Gogledd2211.862.2548.26.6803438.1554.98...0.721.380.241.310.125.69..
Llandrindod De1515.761.7564.25.5843557.5768.38...1.031.350.120.810.174.79..
Llandrinio74.660.9478.46.9863662.7865.51...0.690.38*0.400.230.75..
Llandysilio95.725.1550.64.6893643.1162.25...*0.71*0.200.141.15..
Llanelwedd96.750.9495.37.3853673.0758.47...1.130.870.260.480.431.73..
Llanfair Caereinion105.857.7534.33.8863464.1863.30...0.290.96*0.580.344.62..
Llanfyllin1510.930.8532.95.6823653.6159.05...*1.01*0.240.462.10..
Llangynllo83.637.6470.66.2873442.8360.07...0.380.26*0.220.250.55..
Llangynidr63.862.8513.3*933733.3181.75...0.510.38**0.191.67..
Llanidloes 1127.737.7502.9*853545.2864.89...0.351.05*0.340.071.63..
Llanidloes 2108.1,091.1543.55.1883366.8757.75...0.431.15*0.420.172.13..
Llansanffraid116.994.8490.3*903594.3860.71...0.520.41**0.230.72..
Llanwrtyd118.775.7581.54.1853387.1151.62...0.420.81*0.470.441.49..
Llanllyr76.827.0559.4*883475.8340.02...*0.53**0.171.00..
Machynlleth149.995.8618.96.9843684.4546.01...0.631.320.140.640.163.27..
Maes-car/Llywel75.860.1562.43.3873325.0156.87...*0.74*0.300.731.91..
Meifod a Llanfihangel84.633.7565.7*903673.0771.14...0.340.450.110.410.171.90..
Trefaldwyn85.772.7736.3*933714.3571.97...*0.43*0.400.431.13..
Nantmel106.852.0520.9*853675.9073.54...0.440.53*0.280.491.22..
Y Drenewydd Canol 12315.1,225.5671.93.5843587.5846.89...0.652.740.141.560.176.69..
Y Drenewydd Canol 22511.1,284.1662.46.9793538.7639.66...1.252.730.281.450.546.80..
Y Drenewydd Dwyrain2113.1,252.1470.28.7863458.3441.42...1.156.360.752.860.6412.49..
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn85.786.5532.54.8873761.3971.55...*0.480.140.320.161.43..
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn98.778.6458.17.6863702.6866.38...0.331.01*0.580.272.19..
Y Drenewydd De2617.1,210.4642.14.5813599.3637.08...0.982.500.301.080.404.88..
Pencraig95.764.8578.7*883552.2878.15...0.651.06*0.360.233.03..
Llanandras 196.820.5547.68.3903413.8059.77...*0.28*0.320.280.84..
Llanandras 2137.928.7577.8*903283.2450.31...0.480.62*0.400.091.76..
Rhaeadr Gwy149.1,245.7554.16.2893566.2457.70...0.390.83*0.320.432.48..
Rhiwcynon74.673.2522.1*863403.4167.32...0.250.33**0.110.55..
St. David Fewnol119.1,058.8674.82.6903525.0270.27...0.561.100.180.650.022.68..
St. Mary 1107.939.1626.83.0913465.1562.89...0.854.680.442.220.289.25..
St. Mary 243.818.2634.8*853473.0661.87...0.610.790.170.350.241.47..