Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Diogelwch Cymunedol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Diogelwch Cymunedol
Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
[Lleihau]Cymru1.041.690.520.971.153.46
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 10.431.200.290.811.054.35
Aberffraw a Rhosneigr 20.400.54*0.190.921.11
Porth Amlwch0.351.980.181.341.582.63
Amlwch Wledig*0.540.200.271.092.44
Biwmares0.271.510.221.640.703.85
Botffordd0.330.64*0.170.851.02
Bodorgan0.400.99*0.350.430.95
Braint*0.640.320.180.310.87
Bryngwran0.641.040.210.780.931.48
Brynteg0.460.370.190.190.440.86
Cadnant (Ynys Môn)0.341.520.351.381.475.19
Cefni1.042.61*0.990.943.79
Cwm Cadnant0.320.450.110.200.600.73
Cyngar0.851.690.350.821.193.67
Gwyngyll*0.520.320.480.510.82
Tref Caergybi2.007.230.293.610.8012.32
Kingsland0.443.200.411.841.755.60
Llanbadrig*1.15*0.910.901.54
Llanbedr-goch10.411.380.280.790.710.94
Llanddyfnan0.620.46*0.381.170.72
Llaneilian0.390.900.160.541.151.92
Llanfaethlu0.630.750.410.281.030.89
Llanfair-yn-Neubwll 10.650.93*0.480.622.30
Llanfair-yn-Neubwll 20.511.56*1.521.053.41
Llanfihangel Ysgeifiog0.660.570.170.620.681.24
Llangoed*0.76*0.210.711.04
Llanidan0.640.520.190.410.380.92
Llannerch-y-medd0.640.94*0.530.711.34
London Road0.563.520.521.560.974.86
Maeshyfryd1.311.69*1.740.933.82
Mechell*1.10*0.301.210.68
Moelfre0.481.08*0.880.401.50
Morawelon0.642.840.231.162.045.84
Parc a'r Mynydd*0.95*0.582.982.30
Pentraeth*0.64*0.331.081.55
Porthyfelin 10.893.34*1.570.385.70
Porthyfelin 2*1.14*0.960.423.82
Rhosyr0.341.25*0.880.972.36
Trearddur 1*0.630.290.531.261.00
Trearddur 20.940.73*0.324.532.24
Tudur0.793.470.221.250.673.87
Tysilio*0.65*0.470.231.24
Fali 10.621.03*1.070.842.43
Fali 2*0.22**0.040.75
[Lleihau]GwyneddAbererch0.350.43*0.391.760.84
Abermaw 20.621.45*0.671.403.26
Abermaw 10.462.830.402.240.956.20
Arllechwedd0.791.170.441.383.662.98
Y Bala0.672.35*1.260.773.52
Bethel a Chwm-y-Glo 1*0.42*0.250.490.74
Bethel a Chwm-y-Glo 20.821.010.300.591.201.57
Bontnewydd*0.690.300.640.601.27
Bowydd a Rhiw1.242.700.461.292.144.05
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd0.510.62*0.250.530.93
Cadnant (Gwynedd)1.283.830.442.361.397.04
Corris/Mawddwy0.490.58**1.221.59
Cricieth0.520.600.140.510.571.35
Deiniol1.5411.431.503.952.1419.22
Deiniolen*1.37*0.681.682.15
Dewi0.551.770.290.970.694.98
Diffwys a Maenofferen0.461.76*1.711.673.68
Dolbenmaen0.420.640.300.381.740.93
Dolgellau Gogledd0.822.060.221.131.075.20
Dolgellau De*0.80*0.901.191.90
Dyffryn Ardudwy0.370.99*0.560.681.03
Efail-Newydd/Buan0.490.44*0.361.110.39
Gerlan0.351.060.220.640.811.69
Glyder0.671.090.220.540.692.27
Y Groeslon0.540.56*0.210.581.04
Harlech0.480.56*0.380.650.84
Hendre (Gwynedd)0.731.830.251.021.043.11
Hirael a Garth 12.591.180.731.331.015.59
Hirael a Garth 21.701.630.481.450.814.16
Llanaelhaearn0.781.02*0.621.283.00
Llanbedr*1.51*0.531.531.05
Llanbedrog ac Aber-soch0.411.120.200.661.202.40
Llanberis0.380.700.420.521.121.88
Llandderfel a Llanuwchllyn 10.810.85*0.230.750.92
Llandderfel a Llanuwchllyn 20.380.700.180.551.350.76
Llanengan*0.49*0.492.440.88
Llangelynnin0.300.88*0.631.071.04
Llanllyfni a Chlynnog0.321.110.180.610.972.56
Llanrug0.350.50*0.250.330.81
Llanwnda*0.580.200.251.161.47
Llanystumdwy0.541.150.120.541.320.62
Marchog 10.642.160.331.181.255.09
Marchog 21.103.810.622.221.107.40
Menai (Bangor)1.801.510.251.030.633.73
Menai (Caernarfon)0.942.040.601.621.354.21
Morfa Nefyn*0.80**0.890.75
Nefyn*0.77*0.510.821.95
Ogwen 1*1.82*0.800.563.01
Ogwen 20.363.32*1.741.207.44
Peblig (Caernarfon)1.452.550.421.941.025.11
Penisa'r-waun0.300.370.140.530.921.33
Penrhyndeudraeth 10.490.73*0.581.190.91
Penrhyndeudraeth 20.291.380.200.801.382.77
Pentir 1*4.17*1.370.963.46
Pentir 20.781.510.381.501.342.50
Pen-y-groes (Gwynedd)0.441.650.170.770.633.11
Porthmadog Dwyrain0.822.240.391.511.004.49
Porthmadog Gorllewin0.381.660.311.161.433.93
Porthmadog - Tremadog0.520.920.280.682.523.35
Pwllheli Gogledd0.283.790.372.131.125.89
Pwllheli De0.561.21*1.200.632.16
Seiont 10.380.720.200.390.362.15
Seiont 21.866.370.812.871.3315.39
Talysarn0.341.170.160.911.661.61
Teigl0.621.160.161.051.922.50
Trawsfynydd0.270.90*0.711.302.16
Tregarth a Mynydd Llandygai0.970.630.160.541.151.08
Tywyn 1*0.92*0.270.720.96
Tywyn 2*1.08*0.420.492.13
Waunfawr0.731.060.360.531.602.00
Y Felinheli0.401.770.220.460.732.04
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog0.220.38*0.171.040.66
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel0.140.33*0.230.941.10
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed1.052.210.211.102.082.80
Betws yn Rhos1.220.760.210.541.231.59
Bryn0.451.55*0.580.901.52
Caerhun0.940.500.130.550.910.41
Capel Lluo0.760.310.200.511.001.50
Colwyn 11.161.11*0.780.522.41
Colwyn 20.472.01*1.550.634.85
Colwyn 30.811.010.181.580.464.16
Conwy 10.492.17*1.391.863.37
Conwy 20.822.110.381.240.515.14
Conwy 30.540.83*0.620.241.90
Craig-y-Don 10.811.940.221.200.574.03
Craig-y-Don 20.470.74*0.870.461.82
Crwst0.361.450.140.730.383.55
Deganwy 10.440.410.150.290.270.57
Deganwy 20.271.01*0.841.001.61
Eglwysbach1.020.23**0.870.70
Eirias 10.591.88*0.610.444.02
Eirias 20.541.290.210.770.632.73
Gele 11.032.010.400.901.085.06
Gele 2*0.16**0.420.70
Gele 3*0.19**0.420.35
Glyn (Conwy) 11.051.990.271.580.925.05
Glyn (Conwy) 21.828.190.793.273.3515.14
Glyn (Conwy) 31.321.700.260.710.773.55
Gogarth 11.135.860.552.092.1810.88
Gogarth 20.631.27*0.521.382.52
Gwyr (Conwy)*1.02*0.720.504.24
Bae Cinmel 11.552.400.681.781.035.48
Bae Cinmel 21.940.700.570.500.691.63
Bae Cinmel 31.432.160.500.620.613.50
Bae Cinmel 42.021.410.380.720.811.95
Llanddulas0.901.550.261.061.632.12
Llandrillo yn Rhos 10.660.920.210.640.251.43
Llandrillo yn Rhos 21.160.86*0.850.511.78
Llandrillo yn Rhos 30.700.840.230.480.571.97
Llandrillo yn Rhos 41.092.14*1.310.533.26
Llandrillo yn Rhos 50.760.770.48*0.421.25
Llangernyw0.750.55*0.250.530.75
Llansannan0.450.66*0.180.941.14
Llysfaen 11.332.440.181.480.964.04
Llysfaen 21.030.77*0.400.481.40
Marl 10.690.75*0.460.350.97
Marl 20.461.560.311.100.893.42
Mochdre0.741.510.181.780.553.94
Mostyn (Conwy) 10.402.020.280.950.894.12
Mostyn (Conwy) 21.313.900.812.742.0612.23
Pandy0.270.91*0.630.402.05
Pant-yr-afon/Penmaenan 10.521.07*1.030.823.06
Pant-yr-afon/Penmaenan 21.301.650.281.081.053.75
Penrhyn 10.480.570.200.330.831.55
Penrhyn 20.560.420.300.210.241.29
Penrhyn 30.420.310.19*0.210.52
Pen-sarn 10.682.090.431.830.645.66
Pen-sarn 20.720.980.210.470.551.71
Pentre Mawr 11.223.440.291.821.495.36
Pentre Mawr 20.350.75*0.560.461.35
Rhiw 10.800.50*0.280.690.77
Rhiw 20.640.360.200.160.231.07
Rhiw 30.933.800.531.511.208.11
Rhiw 40.881.190.270.640.492.72
Tywyn2.663.130.511.410.983.99
Trefriw0.510.65*0.441.391.59
Tudno 11.224.940.712.131.1811.85
Tudno 21.513.600.632.431.457.89
Tudno 30.440.780.210.330.091.72
Uwch Conwy0.700.520.170.341.120.61
Uwchaled0.400.410.220.290.861.66
Llansanffraid0.260.540.140.560.901.46
Abergele Pensarn 10.470.910.180.760.492.85
Abergele Pensarn 22.613.910.461.761.026.69
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan0.602.620.421.241.392.64
Corwen 11.551.94*0.861.882.31
Corwen 20.810.99*1.061.162.62
Dinbych Canol2.152.730.853.041.017.48
Dinbych-Isaf 1*0.400.220.250.320.43
Dinbych-Isaf 20.801.050.410.400.522.15
Dinbych-Isaf 30.441.500.150.540.892.33
Dinbych Uchaf/Henllan 10.622.780.241.740.577.07
Dinbych Uchaf/Henllan 21.171.730.421.091.014.96
Diserth 10.911.05*0.350.791.46
Diserth 20.761.700.430.911.213.56
Efenechdyd0.380.24**0.941.02
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla2.440.780.240.601.011.16
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal*0.32*0.250.731.04
Llandrillo0.670.78*0.691.061.10
Llandyrnog0.331.27*0.290.680.85
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern0.990.360.140.140.970.96
Llangollen 11.272.700.921.941.906.07
Llangollen 20.680.610.170.600.652.61
Llangollen 30.931.010.231.041.175.49
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch0.450.57*0.390.930.92
Prestatyn Canol 10.721.86*0.580.331.62
Prestatyn Canol 20.903.260.441.511.326.67
Prestatyn Dwyrain 13.095.481.171.761.785.97
Prestatyn Dwyrain 20.950.720.22*0.260.88
Prestatyn Dwyrain 31.362.840.491.360.746.48
Prestatyn Allt Melyd0.671.100.150.670.652.36
Prestatyn Gogledd 10.662.540.661.340.844.30
Prestatyn Gogledd 20.471.350.430.590.362.59
Prestatyn Gogledd 30.411.090.230.700.742.11
Prestatyn De Orllewin 10.611.51*0.700.182.25
Prestatyn De Orllewin 20.280.58*0.630.321.51
Rhuddlan 10.743.130.351.151.473.26
Rhuddlan 2*0.89*0.210.320.88
Rhuddlan 30.541.160.311.080.782.50
Rhyl Dwyrain 11.062.410.201.360.934.23
Rhyl Dwyrain 21.080.830.320.540.373.15
Rhyl Dwyrain 31.014.550.531.820.997.55
Rhyl De 10.851.42*0.760.552.64
Rhyl De 20.721.050.180.630.181.29
Rhyl De Ddwyrain 10.591.85*0.420.492.16
Rhyl De Ddwyrain 20.901.00*0.480.410.82
Rhyl De Ddwyrain 30.970.960.240.830.441.72
Rhyl De Ddwyrain 40.612.520.351.291.124.98
Rhyl De Ddwyrain 50.750.66*0.420.241.71
Rhyl De Orllewin 11.193.820.451.720.854.63
Rhyl De Orllewin 21.183.770.472.011.385.20
Rhyl De Orllewin 31.442.310.341.590.655.64
Rhyl Gorllewin 11.175.600.403.131.1310.09
Rhyl Gorllewin 21.9125.091.928.023.4740.82
Rhyl Gorllewin 31.715.230.362.371.418.11
Rhuthun 10.551.090.161.130.523.74
Rhuthun 20.451.710.180.771.133.52
Rhuthun 30.380.21*0.200.300.55
Llanelwy Dwyrain0.961.020.200.750.732.38
Llanelwy Gorllewin0.612.870.480.760.593.13
Trefnant0.600.70*0.280.490.82
Tremeirchion0.480.90*0.312.110.95
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 1*0.63*0.500.201.72
Argoed (Sir y Fflint) 20.370.66*0.420.222.80
Aston 11.121.430.521.070.993.22
Aston 21.030.520.680.551.001.06
Bagillt Dwyrain0.731.250.140.760.641.82
Bagillt Gorllewin1.092.130.180.900.753.46
Brychdyn Gogledd Ddwyrain1.110.990.460.910.472.67
Brychdyn De 11.080.73*0.730.401.84
Brychdyn De 2*0.35*0.470.161.03
Brynffordd1.100.810.330.421.722.07
Bwcle Dwyrain Bistre 10.602.000.220.930.646.19
Bwcle Dwyrain Bistre 20.390.46*0.310.090.87
Bwcle Gorllewin Bistre 1*1.08*0.580.491.82
Bwcle Gorllewin Bistre 20.551.700.441.750.263.33
Bwcle Gorllewin Bistre 30.531.680.210.970.343.81
Mynydd Bwcle 10.921.12*0.690.392.79
Mynydd Bwcle 2*0.64*0.450.251.15
Bwcle Pontrobin 10.291.740.340.910.522.84
Bwcle Pontrobin 20.390.500.140.920.511.51
Bwcle Pontrobin 31.020.270.150.800.351.55
Caergwrle1.351.250.290.670.642.04
Caerwys 10.87***0.700.47
Caerwys 21.200.28*0.591.011.52
Cilcain0.860.790.200.310.470.44
Cei Connah Canol 11.201.870.441.480.746.36
Cei Connah Canol 22.232.960.922.952.395.81
Cei Connah Golftyn 10.912.280.651.180.844.40
Cei Connah Golftyn 21.291.110.360.890.281.41
Cei Connah Golftyn 31.270.580.330.760.764.33
Cei Connah Golftyn 41.102.750.272.600.596.56
Cei Connah De 1*0.48*0.880.621.42
Cei Connah De 20.780.43*0.700.671.77
Cei Connah De 30.850.770.260.850.331.90
Cei Connah De 40.950.390.150.240.521.08
Cei Connah Gwepre1.182.310.321.321.254.91
Ewlo 10.350.29*0.170.180.83
Ewlo 20.530.650.410.720.773.06
Ewlo 31.210.720.320.560.992.22
Ffynongroyw1.493.020.201.191.633.01
Y Fflint Castell1.522.370.412.571.626.49
Y Fflint Cwnsyllt 11.360.47*0.651.172.46
Y Fflint Cwnsyllt 22.163.510.552.652.7110.41
Y Fflint Cwnsyllt 30.571.460.221.160.361.75
Y Fflint Oakenholt 11.571.920.311.700.483.59
Y Fflint Oakenholt 22.531.360.231.151.612.47
Y Fflint Trelawny 10.720.610.210.680.801.24
Y Fflint Trelawny 21.070.980.191.010.752.27
Maes-glas 11.081.810.300.901.493.78
Maes-glas 20.651.06*0.440.401.52
Gronant1.391.280.410.741.062.64
Gwernaffield0.330.23*0.360.540.61
Gwernymynydd1.170.21**0.780.41
Helygain1.200.330.360.351.482.39
Penarlâg1.060.320.530.340.630.83
Kinnerton Uchaf1.190.21*0.240.330.79
Treffynnon Canol1.465.290.433.371.3511.37
Treffynnon Dwyrain1.631.230.370.710.652.59
Treffynnon Gorllewin2.322.510.291.921.404.66
Yr Hôb 11.041.150.250.430.821.52
Yr Hôb 21.280.760.280.480.721.80
Coed-llai1.941.210.160.810.661.44
Llanfynydd1.390.360.220.521.000.98
Mancot 11.140.960.390.770.662.06
Mancot 20.660.640.440.640.181.95
Yr Wyddgrug Broncoed 11.071.360.490.290.671.65
Yr Wyddgrug Broncoed 21.123.790.972.451.179.16
Yr Wyddgrug Dwyrain1.352.120.961.400.846.06
Yr Wyddgrug De 1*0.470.390.310.120.39
Yr Wyddgrug De 2*0.210.250.240.420.45
Yr Wyddgrug Gorllewin 11.131.720.430.540.393.03
Yr Wyddgrug Gorllewin 20.771.580.661.241.025.89
Mostyn (Sir y Fflint)0.991.680.160.971.092.37
Pentre'r Diawl 1*0.44*0.220.090.92
Pentre'r Diawl 20.752.19*0.460.260.64
Llaneurgain 10.890.480.190.440.370.53
Llaneurgain 20.800.42*0.280.101.22
Pentre'r Moch1.620.460.460.160.690.68
Pen-y-ffordd 10.380.510.200.370.190.84
Pen-y-ffordd 20.780.700.120.310.791.36
Queensferry2.092.461.242.041.824.53
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug2.021.771.152.091.825.66
Saltney Stonebridge 10.811.400.231.260.535.09
Saltney Stonebridge 20.610.510.260.570.062.50
Sealand 12.251.531.031.361.882.84
Sealand 22.842.910.632.862.186.57
Shotton Dwyrain2.822.020.761.510.853.97
Shotton Uchaf 13.001.750.791.371.103.48
Shotton Uchaf 22.863.840.573.852.2410.83
Shotton Gorllewin1.872.410.441.310.955.81
Trelawnyd a Gwaenysgor0.981.080.390.300.731.39
Treuddyn0.960.76*0.500.621.89
Chwitffordd1.630.360.180.220.580.79
[Lleihau]WrecsamActon 12.441.130.321.060.683.00
Acton 22.351.650.371.420.813.84
Parc Borras 11.050.28**0.280.65
Parc Borras 20.500.52*0.200.360.39
Bronington 10.980.29**0.150.78
Bronington 21.210.60*0.350.540.68
Brymbo 11.261.080.670.810.642.69
Brymbo 21.281.71*1.410.943.73
Brynyffynnon 11.962.150.581.520.864.74
Brynyffynnon 21.8617.243.064.613.4221.77
Bryn Cefn1.350.870.760.730.892.54
Cartrefle 13.061.180.340.980.782.45
Cartrefle 24.103.170.543.181.346.81
Cefn 10.941.210.370.710.652.17
Cefn 21.031.380.461.070.593.79
Cefn 30.591.430.230.980.662.77
Y Waun Gogledd 10.620.640.390.550.691.34
Y Waun Gogledd 20.541.29*0.880.442.34
Y Waun De0.791.340.451.161.202.95
Coedpoeth 11.591.600.382.571.205.52
Coedpoeth 21.100.680.330.810.541.31
Coedpoeth 31.921.510.401.130.635.62
Erddig2.951.530.621.310.863.28
Esclusham 11.321.580.540.970.602.05
Esclusham 22.142.830.351.520.371.80
Garden Village1.040.590.700.470.321.43
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 10.790.52*0.440.671.41
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21.930.940.910.900.812.81
Grosvenor 12.762.690.832.200.766.29
Grosvenor 22.0216.133.644.243.6733.48
Gwenfro2.072.190.793.221.574.98
Gwersyllt Dwyrain a De 11.421.890.251.531.116.72
Gwersyllt Dwyrain a De 22.461.460.560.981.124.24
Gwersyllt Dwyrain a De 31.540.820.261.570.692.13
Gwersyllt Gogledd 12.321.180.400.690.651.71
Gwersyllt Gogledd 22.153.790.663.622.117.87
Gwersyllt Gorllewin 12.352.360.431.833.068.77
Gwersyllt Gorllewin 22.420.700.320.280.621.21
Hermitage 11.742.030.502.151.825.05
Hermitage 21.885.400.442.521.6310.41
Holt 12.611.160.471.032.782.88
Holt 20.840.410.320.320.311.45
Johnstown 10.850.590.270.560.231.56
Johnstown 22.201.140.401.531.672.88
Little Acton 10.680.42*0.410.320.78
Little Acton 21.600.780.270.640.181.97
Llangollen Wledig1.390.580.240.620.831.53
Llai 11.270.690.360.810.952.05
Llai 21.191.810.190.920.861.95
Llai 30.681.93*1.300.644.52
Maes-y-dre3.783.631.132.851.615.71
Marchwiel 11.740.900.200.361.441.68
Marchwiel 21.510.580.220.360.300.84
Marford a Hoseley 11.160.250.210.670.610.99
Marford a Hoseley 22.14***0.440.63
Mwynglawdd 11.540.900.240.661.191.38
Mwynglawdd 21.821.380.280.871.180.59
New Broughton 11.181.650.541.731.013.91
New Broughton 21.431.850.362.141.244.34
Offa3.106.551.972.751.019.01
Owrtyn 10.390.90*0.370.440.33
Owrtyn 20.670.490.250.270.510.96
Pant2.021.900.481.201.093.26
Pen-y-cae1.501.940.521.740.775.19
Penycae a De Rhiwabon 11.481.030.540.611.292.47
Penycae a De Rhiwabon 21.191.020.300.760.962.70
Plas Madoc1.402.870.232.000.967.23
Ponciau 11.991.260.841.371.062.59
Ponciau 20.972.660.821.591.064.48
Ponciau 31.041.681.231.321.033.08
Queensway 15.367.740.927.914.7915.44
Queensway 24.944.061.094.492.577.88
Rhosnesni 12.881.880.490.970.643.86
Rhosnesni 21.760.320.24*0.000.24
Yr Orsedd 11.060.700.17*0.260.55
Yr Orsedd 21.650.630.240.420.631.12
Rhiwabon 10.931.80*1.281.172.21
Rhiwabon 21.811.980.391.591.805.11
Stansty2.021.500.671.420.701.94
Whitegate 15.112.950.493.202.346.12
Whitegate 23.052.460.862.001.394.11
Wynnstay2.403.650.623.633.857.30
Smithfield 22.822.411.352.141.824.80
Dyffryn Ceiriog 30.450.570.140.710.451.38
Smithfield 32.437.162.304.192.4014.30
[Lleihau]PowysAber-craf0.810.740.210.822.372.42
Bugeildy0.400.43*0.251.261.28
Aberriw0.671.15*0.811.280.88
Blaen Hafren*0.33*0.161.350.44
Bronllys0.640.81*0.431.211.26
Llanfair-ym-Muallt 10.632.08*0.860.543.96
Llanfair-ym-Muallt 2*0.50*0.460.281.28
Caersws0.200.92*0.360.571.45
Yr Ystog0.380.60*0.270.591.19
Dyserth a Thre-coed*0.57*0.240.991.73
Dolforwyn0.430.64*0.230.530.86
Felin-fâch0.560.27**0.961.24
Ffordun0.570.68*0.220.970.99
Glantwymyn*0.35*0.311.130.90
Y Clas-ar-wy0.460.330.110.261.201.30
Cegidfa0.230.41*0.110.841.00
Gwernyfed0.710.60*0.540.682.03
Y Gelli Gandryll0.500.930.320.421.113.21
Ceri*1.35*0.380.641.53
Tref-y-clawdd 10.380.53*0.290.981.69
Tref-y-clawdd 20.391.39*0.981.013.53
Llanafan Fawr0.40**0.191.611.95
Llanbadarn Fawr*0.41**0.810.91
Llanbryn-mair a Banwy0.340.48*0.211.241.36
Llandinam0.720.73*0.411.031.78
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin1.043.750.332.231.5212.58
Llandrindod Gogledd0.721.380.241.310.455.69
Llandrindod De1.031.350.120.810.694.79
Llandrinio0.690.38*0.400.560.75
Llandysilio*0.71*0.200.561.15
Llanelwedd1.130.870.260.481.341.73
Llanfair Caereinion0.290.96*0.581.224.62
Llanfyllin*1.01*0.241.172.10
Llangynllo0.380.26*0.220.720.55
Llangynidr0.510.38**0.571.67
Llanidloes 10.351.05*0.340.221.63
Llanidloes 20.431.15*0.420.712.13
Llansanffraid0.520.41**0.640.72
Llanwrtyd0.420.81*0.471.481.49
Llanllyr*0.53**0.931.00
Machynlleth0.631.320.140.640.433.27
Maes-car/Llywel*0.74*0.302.351.91
Meifod a Llanfihangel0.340.450.110.410.781.90
Trefaldwyn*0.43*0.401.161.13
Nantmel0.440.53*0.281.301.22
Y Drenewydd Canol 10.652.740.141.560.506.69
Y Drenewydd Canol 21.252.730.281.451.406.80
Y Drenewydd Dwyrain1.156.360.752.861.7612.49
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn*0.480.140.320.421.43
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn0.331.01*0.580.962.19
Y Drenewydd De0.982.500.301.081.174.88
Pencraig0.651.06*0.360.933.03
Llanandras 1*0.28*0.320.710.84
Llanandras 20.480.62*0.400.401.76
Rhaeadr Gwy0.390.83*0.321.252.48
Rhiwcynon0.250.33**0.450.55
St. David Fewnol0.561.100.180.650.242.68
St. Mary 10.854.680.442.220.919.25
St. Mary 20.610.790.170.350.651.47
Talgarth*0.60*0.960.883.98
Tawe-Uchaf0.490.640.220.393.072.26
Tre-wern0.400.75*0.250.491.16
Y Trallwng Castell0.823.270.162.272.1610.22
Y Trallwng Gungrog 10.691.470.281.391.125.50
Y Trallwng Gungrog 2*0.77*0.340.711.22
Y Trallwng Llanerchyddol0.591.25*0.930.934.39
Ynysgedwyn0.291.190.220.651.163.62
Ysgir****0.714.90
Ystradgynlais 10.852.20*1.131.615.90
Ystradgynlais 2*1.020.180.922.243.87
Tal-y-bont ar Wysg0.470.740.770.500.902.02
Cwm-twrch0.351.070.320.671.422.14
St John 10.551.330.190.790.241.89
St John 20.751.590.290.980.574.88
Crughywel0.400.680.200.600.732.83
Llangatwg a Glangrwyne0.810.620.390.451.041.53
Llangors, Bwlch a Grwyne0.320.46**1.651.91
Llanrhaeadr-ym-Mochnant0.230.390.160.371.100.73
Llansilin0.710.51**1.050.33
[Lleihau]CeredigionAberaeron0.501.100.181.221.133.53
Aberporth 1*0.29*0.250.680.42
Aberporth 2*0.55**0.551.64
Aberteifi Mwldan0.320.560.150.440.452.26
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch0.603.360.372.020.786.53
Aberteifi Teifi0.255.160.353.741.3812.77
Aberystwyth Bronglais0.720.780.240.830.831.83
Aberystwyth Canol1.394.250.402.931.2210.32
Aberystwyth Penparcau 10.481.81*0.651.043.73
Aberystwyth Penparcau 2*1.95*0.720.803.99
Aberystwyth Rheidol 11.055.440.263.361.259.38
Aberystwyth Rheidol 21.121.58*2.410.604.29
Beulah*0.35*0.190.361.13
Capel Dewi*0.40*0.241.111.19
Ceulanamaesmawr*0.19*0.360.931.35
Ciliau Aeron*0.42**0.770.65
Faenor 10.460.65**0.430.91
Llanbedr Pont Steffan 10.901.540.260.640.684.50
Llanbedr Pont Steffan 20.710.790.170.860.133.33
Llanarth*0.66*0.250.461.63
Llandyfrïog0.260.48*0.280.921.45
Llandysiliogogo0.360.37*0.350.801.29
Tref Llandysul0.351.260.190.731.523.80
Llanfarian0.670.56*0.401.150.78
Llanfihangel Ystrad*0.51*0.270.920.87
Llangeitho*0.54*0.361.711.00
Llangybi0.530.62*0.521.332.12
Llanrhystud0.390.56*0.500.961.76
Llansanffraid 1*0.26*0.261.110.68
Llansanffraid 2*0.55*0.210.751.26
Llanwenog0.330.30**0.600.82
Lledrod0.390.33*0.311.131.95
Melindwr0.361.13*0.261.251.62
Ceinewydd0.281.16*0.730.992.62
Penbryn0.320.66*0.280.751.18
Pen-parc 1*0.480.220.390.471.73
Pen-parc 2*0.31*0.310.800.71
Tirymynach0.320.84*0.590.821.66
Trefeurig*0.29*0.170.400.55
Tregaron0.610.77*0.771.462.50
Troedyraur*0.55**0.521.05
Ystwyth*0.25*0.350.590.74
Penglais0.820.770.090.660.671.87
Llanbadarn Fawr De0.611.62*0.861.084.06
Llanbadarn Fawr Gogledd0.460.52*0.330.501.05
Y Borth0.561.190.831.540.772.36
[Lleihau]Sir BenfroAmroth*0.29*0.290.891.31
Burton*0.65*0.190.451.05
Camrose 1*0.42**1.071.12
Camrose 2*0.59*0.271.210.77
Caeriw0.790.65*0.480.701.85
Cilgerran0.380.63*0.270.581.21
Clydau*0.35*0.350.611.29
Crymych 1*0.25**1.180.69
Crymych 20.410.35*0.460.600.61
Dinas0.240.44*0.361.171.08
East Williamston 1*0.62*0.410.780.61
East Williamston 2*0.540.290.210.661.28
Abergwaun Gogledd Ddwyrain0.321.42*0.570.434.10
Abergwaun Gogledd Orllewin0.311.660.170.870.594.70
Wdig0.361.230.130.650.474.50
Hwlffordd: Castell0.767.050.373.041.0215.07
Hwlffordd: Garth 1*0.46*0.310.421.26
Hwlffordd: Garth 21.072.550.301.850.6311.58
Hwlffordd: Portfield0.461.780.201.200.813.96
Hwlffordd: Prendergast0.502.260.221.091.035.34
Hwlffordd: Priordy*1.540.140.890.843.83
Hundleton*0.51*0.261.450.98
Johnston0.270.65*0.400.612.06
Cilgeti/Begeli0.550.760.280.440.552.73
Llanbedr Efelffre*0.35**0.961.00
Llandyfái0.240.59*0.251.202.12
Treletert*0.47*0.240.821.41
Llangwm*0.39*0.170.321.41
Llanrhian*0.34*0.270.681.15
Maenclochog 1*0.30**1.170.66
Maenclochog 2*0.40**0.380.82
Maenorbyr0.470.98*0.420.772.15
Martletwy*0.320.250.291.101.07
Pont Fadlen0.371.270.120.560.574.23
Aberdaugleddau: Canol0.592.480.431.981.247.25
Aberdaugleddau: Dwyrain0.601.800.141.551.206.60
Aberdaugleddau: Hakin 10.551.180.270.640.615.72
Aberdaugleddau: Hakin 2*0.66*0.480.462.21
Aberdaugleddau: Hubberston 1*1.33*1.070.917.27
Aberdaugleddau: Hubberston 2*1.62*0.891.196.35
Aberdaugleddau: Gogledd*1.24*0.790.654.63
Aberdaugleddau: Gorllewin0.471.970.141.391.428.51
Arberth0.381.210.250.690.843.41
Arberth Gwledig*0.330.230.200.450.98
Trefdraeth*0.38*0.300.761.27
Neyland Dwyrain0.461.160.181.050.344.58
Neyland Gorllewin0.640.740.320.640.722.99
Doc Penfro: Canol1.013.450.532.541.5411.70
Doc Penfro: Llanion 11.031.990.332.261.687.74
Doc Penfro: Llanion 2*1.06*0.790.465.32
Doc Penfro: Marchnad0.862.930.321.941.416.60
Doc Penfro: Pennar 1*1.250.171.081.024.55
Doc Penfro: Pennar 2*0.810.170.700.522.49
Penfro: Monkton0.901.680.292.161.265.78
Penfro: Santes Fair Gogledd0.661.890.291.560.767.07
Penfro: Santes Fair De1.023.510.492.791.299.09
Penfro: Sant Mihangel*0.280.320.470.581.89
Penalun*0.64*0.390.921.38
Rudbaxton0.530.41*0.530.832.16
Tyddewi0.250.51*1.111.811.99
Llandudoch0.330.38*0.250.821.04
Llanisan yn Rhos*0.36*0.470.722.30
Saundersfoot 10.290.29*0.450.391.44
Saundersfoot 20.402.42*1.191.164.52
Scleddau*0.45*0.351.361.44
Solfach*0.62*0.470.471.17
Dinbych y Pysgod: Gogledd*0.88*0.390.972.52
Dingych y Pysgod: De 10.336.030.302.682.0416.40
Dingych y Pysgod: De 20.381.400.341.171.205.36
Yr Havens*0.81*0.350.952.89
Cas-wis*0.45*0.150.671.10
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili0.290.28*0.130.620.95
Rhydaman 10.541.06*0.890.816.28
Rhydaman 20.876.110.283.201.2412.49
Betws0.280.88*0.570.583.09
Bigyn 11.042.240.631.221.608.29
Bigyn 20.861.540.231.750.527.15
Bigyn 30.360.810.231.100.603.19
Bigyn 40.491.520.401.701.029.66
Porth Tywyn 1*0.85*0.700.652.42
Porth Tywyn 20.892.180.251.721.746.05
Porth Tywyn 3*0.33*0.670.370.87
Bynea 11.290.690.781.132.062.69
Bynea 20.580.940.180.481.713.76
Tre Caerfyrddin Gogledd 10.521.25*0.890.774.74
Tre Caerfyrddin Gogledd 21.142.83*1.460.608.06
Tre Caerfyrddin Gogledd 30.811.720.601.350.807.62
Tre Caerfyrddin Gogledd 40.501.61*0.771.293.03
Tre Caerfyrddin De 11.429.320.414.342.8323.52
Tre Caerfyrddin De 20.612.89*0.391.872.44
Tre Caerfyrddin Gorllewin 10.841.20*0.790.844.65
Tre Caerfyrddin Gorllewin 2*2.24*1.100.463.36
Tre Caerfyrddin Gorllewin 32.251.310.261.030.817.99
Cenarth0.260.96*0.541.422.22
Cil-y-cwm*0.17**1.120.78
Cynwyl Elfed 1*0.27**1.151.15
Cynwyl Elfed 20.740.57*0.171.070.76
Cynwyl Gaeo****0.921.06
Dafen 10.620.990.481.181.203.59
Dafen 20.591.470.231.041.284.17
Elli 10.800.700.280.740.452.48
Elli 21.696.870.623.421.4614.40
Felin-foel0.491.530.121.041.114.56
Garnant*1.170.120.571.353.61
Glanaman 1*1.14*0.661.083.20
Glanaman 20.391.02*0.951.063.57
Glanymôr 10.781.980.301.571.228.15
Glanymôr 21.181.410.381.320.756.70
Glyn (Sir Gaerfyrddin)0.380.71*0.280.392.29
Gors-las 10.320.34*0.250.372.23
Gors-las 2*0.48*0.350.621.83
Hendy 1*0.520.440.690.801.74
Hendy 20.360.880.180.530.941.74
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 10.300.750.450.601.252.29
Cydweli 1*1.050.171.350.734.98
Cydweli 20.470.73*0.331.102.20
Treflan Talacharn 10.480.720.190.440.591.82
Treflan Talacharn 2*0.66*0.310.861.48
Llanboidy0.430.17*0.150.460.88
Llanddarog*0.330.130.180.911.14
Llandeilo 10.370.38*0.411.002.82
Llandeilo 20.460.97*0.680.253.31
Llanymddyfri 1*0.51*0.181.211.08
Llanymddyfri 2*1.03*0.370.452.45
Llandybïe 10.400.62*0.390.431.18
Llandybïe 20.410.81*1.250.965.20
Llanegwad 1*0.25*0.330.800.83
Llanegwad 20.660.43**1.461.29
Llanfihangel Aberbythych*0.30*0.220.751.01
Llanfihangel-ar-Arth 10.491.20*0.510.973.10
Llanfihangel-ar-Arth 2*0.67*0.282.281.09
Llangadog0.510.320.220.270.811.83
Llangeler 1*0.53*0.340.552.55
Llangeler 2*0.42*0.161.101.05
Llangennech 10.780.800.170.720.542.12
Llangennech 20.650.830.170.570.171.62
Llangennech 3*0.840.260.590.422.02
Llangynnwr 10.640.50*0.780.803.38
Llangynnwr 20.720.880.260.811.344.30
Llangyndeyrn 10.460.91*0.620.662.37
Llangyndeyrn 2*0.38*0.380.751.83
Llan-non 10.520.900.160.661.034.40
Llan-non 2*0.630.130.451.153.37
Llan-non 30.600.270.31*0.911.24
Llansteffan0.520.33*0.231.071.14
Llanybydder 1*0.41**0.831.36
Llanybydder 21.120.920.310.530.561.96
Lliedi 12.103.840.251.860.7611.64
Lliedi 20.460.660.320.920.812.26
Lliedi 30.861.040.310.940.794.30
Llwynhendy 10.411.070.441.100.813.98
Llwynhendy 20.701.97*0.990.735.72
Llwynhendy 31.602.330.331.822.1710.75
Monardeilo a Salem*0.41**1.111.00
Pembre 10.500.32*0.350.801.21
Pembre 20.940.980.290.660.973.63
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 1*0.43*0.230.391.86
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 2*0.48*0.490.802.99
Pontaman 10.801.82*0.930.665.48
Pontaman 2*0.39*0.430.431.51
Pontyberem 1*0.54*0.620.842.23
Pontyberem 20.370.70*1.120.413.45
Cwarter Bach 1*1.38*0.880.643.14
Cwarter Bach 2*0.690.170.493.703.35
Sanclêr 10.900.68*0.590.532.80
Sanclêr 2*0.56*0.300.471.51
Llanismel 10.420.23*0.390.310.50
Llanismel 20.750.73*0.690.640.98
Saron 10.731.060.140.740.434.41
Saron 20.350.90*0.300.481.70
Swiss Valley 1*0.340.170.540.663.14
Swiss Valley 2*0.35*0.460.301.71
Tre-lech*0.82*0.250.461.67
Trimsaran 1*1.03*0.441.152.60
Trimsaran 20.420.49*0.410.862.93
Ty-croes0.540.72*0.450.702.57
Tyisa 10.492.080.471.110.766.48
Tyisa 21.785.700.613.141.9322.88
Tyisa 32.563.340.302.781.1312.74
Hendy-Gwyn ar Daf0.330.730.140.430.832.05
Glanymor 30.680.93*0.971.636.40
Glanymor 40.902.180.222.342.049.93
Hengoed 20.770.750.130.691.412.77
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 10.910.301.130.150.240.75
Llandeilo Ferwallt 20.460.370.680.170.370.41
Bonymaen 10.632.050.651.398.183.65
Bonymaen 20.782.300.841.013.123.56
Bonymaen 31.030.930.250.152.391.00
Bonymaen 41.032.340.660.904.966.44
Castell 11.734.141.571.572.525.28
Castell 31.062.441.041.561.744.55
Castell 41.828.991.922.132.3112.11
Castell 51.571.561.201.351.284.17
Castell 61.271.650.460.910.563.60
Castell 81.134.531.821.170.563.58
Clydach 10.731.300.330.390.422.08
Clydach 20.810.640.46*0.850.50
Clydach 30.892.290.610.940.673.95
Clydach 40.481.490.390.490.471.61
Clydach 51.811.660.611.110.821.94
Y Cocyd 10.991.381.050.851.633.83
Y Cocyd 21.672.791.022.313.162.82
Y Cocyd 30.831.570.780.921.331.93
Y Cocyd 41.131.050.890.790.952.41
Y Cocyd 51.180.420.970.580.832.02
Y Cocyd 61.362.261.641.393.643.62
Y Cocyd 70.902.471.820.941.453.42
Y Cocyd 80.952.470.951.401.804.20
Cwmbwrla 11.530.850.810.570.361.34
Cwmbwrla 20.672.160.911.611.442.09
Cwmbwrla 31.111.400.691.340.703.00
Cwmbwrla 40.800.791.161.022.412.64
Cwmbwrla 50.951.691.261.191.962.91
Dynfant 11.610.510.480.260.540.93
Dynfant 2*0.370.410.180.080.89
Dynfant 30.380.600.530.400.361.58
Fairwood 21.640.451.080.410.191.20
Fairwood 11.320.380.450.190.740.42
Gorseinon 10.842.670.961.152.182.97
Gorseinon 20.792.030.330.911.252.95
Gwyr (Abertawe) 10.770.690.640.352.950.99
Gwyr (Abertawe) 21.420.590.360.223.930.73
Tregwyr 11.651.011.120.470.701.36
Tregwyr 21.681.041.120.820.921.27
Tregwyr 32.791.490.560.991.151.37
Cilâ Gogledd 20.610.26*0.240.270.73
Cilâ De 10.450.340.77*0.290.97
Pontybrenin 10.531.060.230.380.451.76
Pontybrenin 2*0.560.560.200.430.24
Pontybrenin 30.390.740.480.592.081.01
Glandwr 12.032.311.741.971.882.40
Glandwr 22.044.252.112.942.672.73
Glandwr 30.752.210.771.251.932.99
Glandwr 40.741.670.301.151.801.85
Llangyfelach 1*0.94*0.660.100.71
Llangyfelach 2*0.750.420.210.960.73
Llangyfelach 30.590.900.230.261.911.04
Llansamlet 11.402.001.791.337.704.99
Llansamlet 20.820.680.320.510.671.73
Llansamlet 31.020.690.230.440.631.78
Llansamlet 40.520.66*0.560.820.63
Llansamlet 51.041.260.511.011.191.50
Llansamlet 61.282.460.551.332.643.68
Llansamlet 70.710.470.300.270.230.54
Llansamlet 80.652.310.751.040.933.52
Casllwchwr Isaf1.081.300.560.950.732.12
Mawr0.891.300.190.683.192.01
Mayals 10.550.480.310.340.891.56
Mayals 2*0.250.25*0.080.51
Treforys 11.631.130.340.610.701.14
Treforys 20.520.670.520.370.551.46
Treforys 31.452.210.481.380.655.07
Treforys 41.351.640.320.831.506.57
Treforys 51.822.370.611.831.563.64
Treforys 61.602.160.771.481.283.59
Treforys 71.754.410.962.873.277.98
Treforys 81.271.840.811.421.257.28
Treforys 91.874.261.112.141.163.19
Treforys 101.210.920.500.620.811.20
Treforys 110.722.240.500.241.081.85
Mynydd-bach 12.083.320.692.002.614.92
Mynydd-bach 20.712.050.691.191.413.24
Mynydd-bach 30.520.310.620.310.951.21
Mynydd-bach 41.121.610.761.490.892.06
Mynydd-bach 51.131.541.051.210.472.36
Mynydd-bach 60.660.550.320.550.911.76
Newton (Abertawe) 1**0.14*0.230.55
Newton (Abertawe) 20.570.380.500.530.921.27
Ystumllwynarth 10.840.740.630.660.451.38
Ystumllwynarth 21.710.500.770.310.841.80
Ystumllwynarth 31.000.650.880.840.301.82
Pen-clawdd 10.92*0.150.260.930.47
Pen-clawdd 21.170.710.680.600.810.97
Penderi 10.903.400.791.581.543.78
Penderi 21.242.670.681.591.714.57
Penderi 32.123.940.952.143.664.18
Penderi 41.083.510.551.874.452.59
Penderi 51.682.720.881.142.333.21
Penderi 61.172.840.782.092.725.58
Penderi 71.352.570.651.704.174.84
Penlle'r-gaer 10.860.880.610.271.360.67
Penlle'r-gaer 21.061.200.620.741.972.18
Pennard 10.48*0.390.290.630.68
Pennard 20.380.300.15*0.420.71
Penyrheol (Abertawe) 10.600.720.270.240.402.39
Penyrheol (Abertawe) 21.031.240.290.291.331.81
Penyrheol (Abertawe) 30.590.600.370.480.591.25
Penyrheol (Abertawe) 40.551.81*0.430.812.27
Pontarddulais 10.731.010.220.481.331.29
Pontarddulais 20.522.650.281.021.182.22
Pontarddulais 30.621.260.240.550.923.07
Pontarddulais 40.571.600.330.820.401.37
St. Thomas 10.871.760.280.752.342.31
St. Thomas 20.662.830.591.141.093.60
St. Thomas 30.341.460.360.753.511.35
St. Thomas 4*0.870.230.401.731.86
Sgeti 11.360.810.640.510.311.47
Sgeti 21.161.251.350.530.530.70
Sgeti 30.810.470.470.470.240.85
Sgeti 40.721.940.290.660.513.13
Sgeti 50.860.880.450.540.871.52
Sgeti 61.700.540.570.390.240.85
Sgeti 70.570.500.360.320.250.51
Sgeti 80.780.390.610.290.741.43
Sgeti 91.381.290.960.681.571.05
Townhill 11.783.360.451.572.334.80
Townhill 21.151.970.490.941.552.65
Townhill 31.422.910.531.923.055.14
Townhill 41.091.350.341.270.972.62
Townhill 51.072.420.951.741.643.37
Townhill 60.872.510.491.591.292.96
Uplands 10.980.440.820.480.591.87
Uplands 22.092.402.091.341.054.36
Uplands 31.601.250.670.430.495.77
Uplands 42.291.521.001.021.084.19
Uplands 51.520.460.930.390.390.83
Uplands 63.630.880.780.720.613.24
Uplands 72.451.050.550.550.532.85
Uplands 82.051.351.031.010.733.43
Uplands 93.260.220.370.460.091.38
Casllwchwr Uchaf 11.120.560.400.690.551.13
Casllwchwr Uchaf 20.920.990.340.640.771.31
West Cross 10.310.290.380.320.170.47
West Cross 20.540.260.520.160.800.65
West Cross 30.501.830.421.230.582.42
West Cross 40.781.180.430.860.601.74
Castell 7 Dwyrain0.595.451.331.070.907.32
Castell 2 Gogledd1.2832.597.924.276.9559.70
Cilâ 31.440.660.390.390.241.07
Castell 7 Gorllewin0.622.590.880.832.496.03
Castell 2 De0.531.370.940.431.861.49
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 10.590.910.660.651.653.36
Aberafan 22.075.340.602.353.4310.00
Aberafan 31.692.420.762.602.203.80
Aberafan 43.804.440.732.955.297.66
Aberdulais0.551.150.100.540.531.31
Allt-wen0.730.600.670.580.601.12
Baglan 11.341.540.590.710.801.55
Baglan 21.200.250.220.250.090.54
Baglan 31.031.160.560.530.661.78
Baglan 41.490.710.500.451.051.62
Blaengwrach0.711.400.180.571.351.57
Llansawel Dwyrain 11.301.940.560.700.741.13
Llansawel Dwyrain 22.132.201.411.571.612.02
Llansawel Gorllewin 11.002.020.330.830.902.43
Llansawel Gorllewin 21.061.210.981.213.433.27
Bryn a Chwmafan 11.060.800.630.361.591.61
Bryn a Chwmafan 20.560.320.370.430.371.59
Bryn a Chwmafan 30.731.530.441.031.262.27
Bryn a Chwmafan 40.971.080.470.821.051.48
Bryn-coch Gogledd 1*0.71*0.240.610.63
Bryn-coch Gogledd 20.97**0.230.231.25
Bryn-coch De 10.600.52*0.160.531.08
Bryn-coch De 20.771.010.190.550.372.07
Bryn-coch De 31.081.090.540.250.642.35
Bryn-coch De 40.500.97*0.600.452.00
Llangatwg0.500.570.330.390.690.96
Cimla 10.871.230.210.250.550.99
Cimla 20.520.76**0.240.73
Cimla 30.690.49**0.080.45
Coed-ffranc Canol 11.551.160.601.121.761.66
Coed-ffranc Canol 21.271.630.481.400.642.67
Coed-ffranc Canol 31.621.400.370.731.511.69
Coed-ffranc Gogledd 11.130.460.500.410.421.14
Coed-ffranc Gogledd 21.810.901.030.600.922.00
Coed-ffranc Gorllewin1.191.290.410.531.812.16
Creunant0.560.650.180.395.781.19
Cwmllynfell0.430.98*0.681.802.63
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 11.451.290.720.563.511.95
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 20.731.990.380.937.462.62
Dyffryn 11.111.761.080.920.822.37
Dyffryn 21.400.800.350.450.620.95
Glyncorrwg0.611.530.390.881.501.54
Glyn-nedd 10.952.140.200.782.895.29
Glyn-nedd 20.641.020.340.431.301.61
Godre'r graig1.081.150.560.400.782.13
Gwauncaegurwen 1*0.520.280.250.671.34
Gwauncaegurwen 2*0.710.200.551.611.92
Gwynfi1.111.28*0.532.111.52
Brynaman Isaf*0.830.300.561.721.52
Margam 11.501.360.800.663.524.95
Margam 20.900.940.630.582.561.77
Castell-Nedd Dwyrain 10.682.650.781.202.176.02
Castell-Nedd Dwyrain 20.903.750.521.191.115.09
Castell-Nedd Dwyrain 30.591.730.471.000.971.18
Castell-Nedd Dwyrain 41.401.450.750.871.434.74
Castell-Nedd Gogledd 11.110.990.480.550.261.18
Castell-Nedd Gogledd 21.1513.662.093.182.4718.45
Castell-Nedd Gogledd 31.250.890.231.001.111.99
Castell-Nedd De 10.692.380.760.670.892.02
Castell-Nedd De 21.101.340.190.850.771.73
Castell-Nedd De 31.230.840.260.290.351.28
Onllwyn0.751.17*0.462.061.01
Pelenna*0.960.360.501.341.52
Pontardawe 11.221.230.601.104.163.42
Pontardawe 20.541.290.480.550.361.52
Pontardawe 31.113.661.491.841.735.96
Port Talbot 11.801.230.420.530.950.70
Port Talbot 22.701.880.681.362.023.67
Port Talbot 35.486.361.662.331.433.27
Port Talbot 43.841.650.561.561.081.80
Resolfen 10.541.230.450.690.782.25
Resolfen 2*0.760.250.400.822.43
Rhos 10.810.40**0.440.77
Rhos 2*0.26**0.080.39
Sandfields Dwyrain 12.002.210.211.450.573.27
Sandfields Dwyrain 22.092.680.341.060.863.91
Sandfields Dwyrain 31.561.890.520.760.823.16
Sandfields Dwyrain 41.731.460.390.860.873.90
Sandfields Gorllewin 10.720.98*0.460.612.26
Sandfields Gorllewin 21.131.780.321.260.891.87
Sandfields Gorllewin 31.371.840.370.960.843.10
Sandfields Gorllewin 41.201.950.580.671.552.86
Blaendulais0.881.350.270.564.901.73
Tai-bach 12.581.360.770.912.141.91
Tai-bach 22.763.190.822.222.064.02
Tai-bach 30.801.070.330.861.232.24
Tonna 10.730.20**0.360.65
Tonna 2*0.640.360.640.441.21
Trebannws1.140.730.470.250.400.59
Ystalyfera 20.732.320.751.571.942.49
Ystalyfera 11.041.930.791.142.502.25
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig1.031.000.501.141.132.05
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)0.361.530.160.561.352.75
Melin Ifan Ddu 10.710.99*0.581.341.55
Melin Ifan Ddu 21.382.150.471.272.382.80
Blaengarw1.131.800.390.801.513.17
Bracla 10.491.270.290.661.051.95
Bracla 2*1.060.270.300.261.80
Bracla 30.803.610.211.640.453.53
Bracla 40.752.130.370.661.161.58
Bracla 50.370.74*0.400.230.91
Bracla 60.250.800.110.440.201.19
Bracla 7*0.510.260.180.120.70
Brynceithin1.172.190.760.531.492.94
Bryn-coch0.271.710.310.780.811.79
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 20.861.170.550.582.262.76
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 31.101.580.591.050.682.76
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 12.422.670.862.126.676.74
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 22.442.280.701.996.041.70
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 31.822.200.471.352.761.57
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 42.221.301.201.025.162.03
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 51.941.130.861.062.381.18
Cefn Cribwr0.800.930.210.860.970.66
Cefn Glas*0.780.550.420.361.61
Coety0.902.660.460.281.361.29
Corneli 10.931.740.360.571.062.30
Corneli 20.871.490.300.631.272.32
Corneli 30.671.540.520.650.531.46
Corneli 40.942.790.271.090.952.90
Llangrallo Isaf0.411.270.670.521.921.92
Felindre 10.601.730.610.560.791.09
Felindre 2*1.110.350.790.391.45
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 1*0.34*0.270.101.07
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 20.341.040.250.750.852.92
Litchard0.270.940.120.390.430.83
Llangeinwyr0.561.100.570.711.981.90
Llangewydd a Brynhyfryd 10.491.600.250.630.201.36
Llangewydd a Brynhyfryd 20.420.670.600.710.541.79
Llangynwyd 10.901.200.420.710.570.69
Llangynwyd 20.380.750.440.170.380.79
Maesteg Dwyrain 11.032.210.831.651.603.19
Maesteg Dwyrain 21.891.400.670.771.111.74
Maesteg Dwyrain 31.080.790.240.660.451.13
Maesteg Gorllewin 12.182.720.790.951.166.19
Maesteg Gorllewin 21.783.550.861.301.003.02
Maesteg Gorllewin 30.380.850.440.611.371.90
Maesteg Gorllewin 42.001.630.421.300.742.25
Morfa 11.9212.691.742.771.7111.84
Morfa 21.443.330.741.620.785.84
Morfa 31.142.280.841.940.904.09
Nant-y-moel 10.842.110.621.101.801.60
Nant-y-moel 2*1.630.380.631.411.10
Y Castellnewydd 10.861.520.371.120.653.38
Y Castellnewydd 20.810.590.460.390.550.60
Y Castellnewydd 30.992.610.831.471.4110.16
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 10.460.61*0.290.600.65
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 21.042.950.251.040.891.71
Notais 10.610.27*0.200.130.58
Notais 21.190.350.260.380.741.11
Cwm Ogwr 10.961.350.470.731.391.84
Cwm Ogwr 20.642.180.441.121.563.08
Hengastell 11.063.990.871.501.245.86
Hengastell 20.580.480.220.380.641.09
Hengastell 30.591.280.380.480.782.88
Pen-dre0.502.350.460.570.622.52
Penprysg 2*0.860.370.460.521.72
Penprysg 10.840.93*0.251.211.14
Pen-y-fai0.260.960.160.240.301.55
Pontycymer 11.372.370.641.202.232.47
Pontycymer 22.642.140.610.830.982.69
Porthcawl Dwyrain Canol 10.821.920.270.670.571.79
Porthcawl Dwyrain Canol 21.314.150.961.591.194.11
Porthcawl Gorllewin Canol 10.874.090.561.801.134.20
Porthcawl Gorllewin Canol 20.360.96*0.840.392.43
Y Pîl 11.231.650.510.470.961.67
Y Pîl 20.641.770.591.181.502.67
Y Pîl 31.892.570.592.032.734.52
Y Pîl 41.211.750.471.670.702.51
Y Pîl 50.792.050.481.151.112.56
Rest Bay 1*0.45*0.400.200.87
Rest Bay 20.850.510.47*0.841.81
Sarn 1*1.760.250.780.832.69
Sarn 2*1.451.150.851.472.07
Ynysawdre 10.642.820.381.321.314.55
Ynysawdre 20.970.800.410.410.312.66
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 1*0.630.180.180.130.96
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 4*0.56*0.300.300.57
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 5*0.76*0.240.400.89
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 6*1.010.320.380.092.42
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 10.590.870.410.600.342.55
Baruc 20.440.590.310.280.341.59
Baruc 31.022.230.891.341.674.47
Baruc 40.923.500.662.130.442.84
Buttrills 11.901.870.491.120.575.51
Buttrills 22.362.500.661.871.153.87
Buttrills 30.872.430.521.130.614.23
Buttrills 40.932.120.521.140.545.12
Catwg 10.622.050.281.620.712.03
Catwg 21.051.760.680.680.682.50
Catwg 31.064.140.922.050.934.56
Catwg 41.704.871.011.760.897.08
Catwg 50.652.420.810.871.053.91
Catwg 60.230.970.490.630.291.76
Castleland 11.061.900.541.141.433.38
Cornerswell 10.670.47*0.510.161.07
Cornerswell 20.521.190.750.411.012.27
Cornerswell 30.381.210.480.400.733.97
Cornerswell 40.580.880.240.400.320.81
Court 21.872.930.602.000.282.84
Court 30.582.340.321.311.014.30
Court 41.022.320.431.331.033.63
Y Bont-faen 10.611.090.460.460.841.91
Y Bont-faen 20.490.34**0.460.50
Y Bont-faen 30.781.26*0.282.840.73
Y Bont-faen 41.010.33*0.330.570.20
Dinas Powys 11.081.000.530.560.501.31
Dinas Powys 20.441.000.230.710.672.28
Dinas Powys 30.491.370.160.640.641.09
Dinas Powys 40.470.41*0.240.340.42
Dinas Powys 50.450.320.320.361.442.27
Dyfan 10.540.420.510.270.361.28
Dyfan 20.641.490.391.190.742.66
Dyfan 31.592.000.401.650.645.17
Gibbonsdown 1*2.730.271.210.692.91
Gibbonsdown 20.812.530.281.671.424.41
Gibbonsdown 31.331.500.500.840.571.82
Gibbonsdown 41.052.770.381.291.114.05
Illtud 10.520.650.370.970.461.12
Illtud 20.420.980.430.740.651.66
Illtud 30.620.340.200.340.302.33
Illtud 41.473.380.401.430.912.67
Illtud 50.732.300.822.110.543.35
Illtud 6*1.210.370.290.651.77
Llandoche0.891.360.890.471.631.69
Llandw/Ewenni0.410.570.210.281.180.87
Llanilltud Fawr 1*0.55*0.410.300.55
Llanilltud Fawr 20.571.800.230.830.462.15
Llanilltud Fawr 30.311.100.170.450.282.46
Llanilltud Fawr 4*0.31*0.210.340.94
Llanilltud Fawr 50.561.14*0.510.721.80
Llanilltud Fawr 60.501.05*0.840.481.40
Llanilltud Fawr 7*0.54*0.180.291.42
Llanbedr-y-Fro1.640.870.740.431.541.28
Plymouth (Bro Morgannwg) 10.710.32**0.160.62
Plymouth (Bro Morgannwg) 2*0.280.120.180.410.72
Plymouth (Bro Morgannwg) 31.200.510.220.260.340.63
Y Rhws 10.540.760.180.360.530.69
Y Rhws 20.431.17*0.310.581.54
Y Rhws 30.581.170.220.360.701.41
Y Rhws 4*0.55*0.180.712.21
Sain Tathan 1*0.98*0.910.561.57
Sain Tathan 20.790.640.310.510.241.07
St. Augustine's 10.540.930.650.590.580.88
St. Augustine's 20.631.800.530.370.701.69
St. Augustine's 30.601.970.880.670.482.63
St. Augustine's 40.331.350.920.970.502.55
Sant-y-Brid 1*0.490.25*1.892.32
Sant-y-Brid 2*0.52*0.240.510.56
Stanwell 20.661.390.170.691.052.84
Stanwell 10.680.630.510.670.200.80
Stanwell 10.631.500.200.820.821.80
Sili 1*0.260.180.180.18*
Sili 10.270.690.260.140.731.30
Sili 2*0.590.25*0.580.94
Gwenfô 11.530.920.650.371.571.48
Gwenfô 20.411.320.730.410.850.78
Castleland 2G2.057.931.563.431.387.12
Castleland 2H1.081.84*0.670.340.93
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 11.582.440.361.600.683.09
Aberaman Gogledd 22.201.840.391.200.751.61
Aberaman Gogledd 31.451.580.680.610.482.22
Aberaman De 11.121.980.401.021.671.48
Aberaman De 21.051.790.531.060.534.88
Aberaman De 31.012.380.531.644.403.00
Abercynon 10.671.360.730.833.383.49
Abercynon 21.273.200.471.396.613.64
Abercynon 30.841.410.280.772.802.37
Abercynon 40.641.380.790.821.681.43
Aberdâr Dwyrain 10.991.380.290.551.112.39
Aberdâr Dwyrain 21.015.070.712.421.0716.50
Aberdâr Dwyrain 30.441.760.610.910.372.91
Aberdâr Dwyrain 40.9410.120.842.331.736.14
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 10.531.030.220.560.651.80
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 20.841.320.330.572.392.07
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 30.521.690.490.880.662.60
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 40.862.000.291.741.524.22
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 51.291.160.450.741.512.74
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 6*0.300.17*0.210.31
Y Beddau 1*0.630.440.260.251.87
Y Beddau 20.866.430.230.600.852.93
Y Beddau 3*0.740.410.300.341.20
Brynna 11.120.630.290.381.040.61
Brynna 20.431.200.310.460.622.48
Gartholwg 13.572.210.800.971.514.06
Cilfynydd 10.942.000.301.063.294.32
Cilfynydd 20.581.320.540.931.410.90
Cwm Clydach 10.952.080.551.063.573.14
Cwm Clydach 20.481.410.400.743.462.92
Cwm-bach 10.921.810.340.681.023.52
Cwm-bach 21.293.540.611.392.285.37
Cwm-bach 30.610.620.420.380.423.04
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 10.821.150.400.631.551.69
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 20.711.640.340.890.642.49
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 30.952.320.231.212.113.84
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 40.902.340.291.511.891.49
Glynrhedynnog 10.832.220.350.951.163.81
Glynrhedynnog 21.091.900.481.002.632.62
Glynrhedynnog 30.751.300.430.590.742.07
Gilfach Goch 1*1.180.240.680.911.34
Gilfach Goch 20.492.430.320.821.594.44
Glyn-coch 10.652.430.271.032.063.33
Glyn-coch 20.912.290.321.611.394.96
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 12.926.341.181.461.148.81
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 21.942.150.931.951.471.53
Y Ddraenen Wen 10.801.540.800.802.192.86
Y Ddraenen Wen 20.582.320.250.620.863.86
Hirwaun 10.481.450.170.580.261.18
Hirwaun 20.961.330.400.970.832.41
Hirwaun 31.252.810.481.361.613.33
Llanharan 10.842.100.300.880.752.71
Llanharan 20.480.820.380.260.731.80
Llanhari 10.690.580.130.330.811.72
Llanhari 2*1.060.240.610.511.21
Tref Llantrisant 10.960.54**0.201.13
Tref Llantrisant 20.600.580.220.220.290.32
Tref Llantrisant 30.621.390.620.442.173.67
Llanilltud Faerdref 10.711.120.170.460.361.34
Llanilltud Faerdref 20.840.200.240.200.200.53
Llanilltud Faerdref 3*0.200.20*0.200.59
Llanilltud Faerdref 4*1.080.260.220.931.09
Llwyn-y-pia 11.061.330.491.231.779.87
Llwyn-y-pia 20.942.721.221.052.472.39
Y Maerdy 11.383.620.371.433.505.70
Y Maerdy 21.093.630.801.921.943.41
Aberpennar Dwyrain 11.011.550.660.744.251.88
Aberpennar Dwyrain 20.482.310.520.910.803.12
Aberpennar Gorllewin 10.961.580.240.721.841.77
Aberpennar Gorllewin 21.822.620.201.702.592.65
Aberpennar Gorllewin 31.433.370.411.401.175.83
Penrhiw-ceiber 10.973.140.432.105.653.61
Penrhiw-ceiber 20.391.720.310.551.402.89
Penrhiw-ceiber 30.421.390.250.380.561.63
Penrhiw-ceiber 40.371.77*0.790.993.29
Pentre 10.942.19*0.700.613.38
Pentre 20.530.91*0.790.552.15
Pentre 31.254.050.601.841.812.58
Pentre 41.671.730.390.740.581.62
Pen-y-graig 12.812.350.681.281.561.77
Pen-y-graig 20.922.000.441.181.622.31
Pen-y-graig 30.542.380.311.091.522.48
Pen-y-graig 41.261.210.610.870.811.09
Pen-y-waun 10.802.060.241.132.243.47
Pen-y-waun 20.513.270.281.431.514.26
Pont-y-clun 10.590.38*0.160.311.18
Pont-y-clun 20.500.210.40*0.210.31
Pont-y-clun 30.600.820.190.410.630.60
Pont-y-clun 41.001.230.140.710.872.09
Tref Pontypridd 10.430.540.420.540.661.40
Tref Pontypridd 20.925.461.351.272.5712.37
Y Porth 11.062.980.431.291.123.37
Y Porth 21.480.850.340.840.691.52
Y Porth 30.402.160.560.671.992.31
Y Porth 40.872.960.631.222.287.10
Rhigos0.992.150.630.943.822.87
Rhondda 10.690.860.480.441.032.29
Rhondda 20.771.950.310.791.023.42
Rhondda 31.431.660.420.940.743.04
Rhydfelen Canol / Llan 10.671.720.281.011.323.44
Rhydfelen Canol / Llan 22.112.150.241.493.565.07
Rhydfelen Canol / Llan 30.502.590.361.011.254.99
Ffynon Taf 11.421.420.760.861.123.51
Ffynon Taf 21.161.330.600.620.731.38
Tonysguboriau 11.334.110.890.411.105.39
Tonysguboriau 21.052.990.841.441.294.72
Ton-teg 12.170.560.630.371.331.28
Ton-teg 22.481.220.390.200.431.51
Ton-teg 33.931.431.010.600.341.44
Tonypandy 11.192.280.521.090.964.36
Tonypandy 21.312.580.650.811.252.85
Tonyrefail Dwyrain 12.192.060.591.081.452.60
Tonyrefail Dwyrain 21.091.060.630.592.121.69
Tonyrefail Dwyrain 31.423.060.351.532.232.68
Tonyrefail Dwyrain 40.610.590.560.300.390.63
Tonyrefail Gorllewin 10.651.480.340.540.881.67
Tonyrefail Gorllewin 31.032.550.712.242.624.51
Trallwng 11.141.470.440.950.773.00
Trallwng 2*0.91*0.510.820.60
Trallwng 30.322.680.701.081.057.15
Trealaw 11.440.930.440.670.921.56
Trealaw 20.632.610.911.211.643.39
Trealaw 31.302.340.480.950.831.28
Trefforest 11.653.251.051.312.464.73
Trefforest 21.760.960.570.570.763.91
Trefforest 30.991.200.680.750.681.04
Treherbert 10.431.970.300.831.822.70
Treherbert 20.612.440.341.092.282.43
Treherbert 30.941.270.250.814.213.89
Treherbert 40.403.360.661.211.893.54
Treorci 10.291.510.420.701.843.79
Treorci 20.691.430.210.551.182.60
Treorci 30.922.210.310.534.344.23
Treorci 41.601.300.440.371.922.18
Treorci 50.611.620.470.881.461.79
Pendyrus 11.833.830.392.184.463.91
Pendyrus 21.072.060.311.282.392.31
Pendyrus 32.212.130.621.594.133.29
Ty'n-y-nant 1*0.800.38*1.160.68
Ty'n-y-nant 21.451.800.481.580.883.60
Ty'n-y-nant 31.162.740.271.240.574.47
Ynys-hir 10.502.920.380.721.402.66
Ynys-hir 20.530.950.270.621.562.13
Ynys-y-bwl 10.382.780.321.111.453.07
Ynys-y-bwl 20.822.100.381.001.583.20
Ynys-y-bwl 3*0.49*0.270.620.59
Ystrad 10.772.030.581.301.982.54
Ystrad 20.411.180.300.490.802.59
Ystrad 30.791.020.200.582.521.41
Ystrad 41.532.880.521.151.506.04
Tonyrefail Gorllewin 20.670.410.590.230.231.01
Gartholwg 21.840.870.420.280.091.64
Gartholwg 30.700.310.59*0.180.44
Tonyrefail Gorllewin 41.012.210.480.881.724.55
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 10.351.740.580.582.132.79
Bedlinog 20.631.340.690.891.542.69
Cyfarthfa 10.411.210.330.600.301.68
Cyfarthfa 21.482.610.351.412.033.63
Cyfarthfa 31.092.500.741.112.167.04
Cyfarthfa 4*0.570.200.170.370.58
Dowlais 11.662.441.852.104.094.15
Dowlais 21.631.160.970.794.083.24
Dowlais 31.411.480.780.911.503.51
Dowlais 41.172.791.061.392.153.11
Gurnos 11.774.931.163.285.389.48
Gurnos 21.533.180.672.013.335.37
Gurnos 31.422.790.761.331.732.90
Ynyswen 10.991.460.621.013.832.19
Ynyswen 21.151.770.251.073.514.33
Ynyswen 30.951.360.700.551.601.34
Parc 12.071.031.361.381.073.21
Parc 21.911.421.561.172.984.52
Parc 31.825.171.632.771.215.51
Penydarren 11.822.271.121.532.212.57
Penydarren 20.911.201.010.961.631.84
Penydarren 31.241.111.330.830.661.69
Penydarren 41.611.150.581.481.331.04
Plymouth (Merthyr Tudful) 11.051.240.970.974.486.39
Plymouth (Merthyr Tudful) 21.501.840.991.381.602.59
Plymouth (Merthyr Tudful) 30.381.030.670.831.322.14
Y Dref 11.698.442.792.932.6013.48
Y Dref 20.440.700.810.520.701.02
Y Dref 30.451.180.510.542.221.67
Y Dref 41.051.840.920.490.971.60
Treharris 10.480.510.360.300.630.82
Treharris 20.501.040.691.100.722.38
Treharris 30.412.270.420.923.284.07
Treharris 41.021.810.371.271.312.99
Faenor 22.511.351.230.902.133.55
Faenor 10.761.310.970.523.222.86
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 11.161.680.491.181.373.44
Aberbargod 21.792.360.881.711.826.14
Abercarn 11.401.580.920.762.047.52
Abercarn 20.601.440.480.861.435.65
Abercarn 30.612.060.442.031.465.58
Cwm Aber 1*1.310.400.671.372.44
Cwm Aber 21.100.980.390.981.052.48
Cwm Aber 31.391.650.210.951.952.46
Cwm Aber 40.691.230.380.660.902.25
Argoed (Caerffili) 11.011.810.491.370.924.71
Argoed (Caerffili) 22.041.440.761.813.516.54
Bargod 10.621.760.511.421.124.30
Bargod 20.821.890.331.401.315.47
Bargod 31.204.180.582.541.3210.07
Bargod 41.163.340.351.381.473.49
Bedwas Tretomos a Machen 10.860.330.660.331.242.12
Bedwas Tretomos a Machen 20.591.340.501.671.625.30
Bedwas Tretomos a Machen 31.200.880.590.420.252.27
Bedwas Tretomos a Machen 41.280.920.700.790.922.25
Bedwas Tretomos a Machen 51.672.230.921.070.943.62
Bedwas Tretomos a Machen 61.432.740.431.231.034.34
Bedwas Tretomos a Machen 71.471.370.810.751.512.35
Coed Duon 11.261.360.311.181.004.31
Coed Duon 20.401.550.241.540.683.93
Coed Duon 30.720.650.180.281.111.46
Coed Duon 41.738.411.343.342.1616.08
Coed Duon 51.020.610.470.370.873.16
Cefn Fforest 10.921.760.461.861.096.84
Cefn Fforest 21.291.150.381.412.114.58
Crosskeys 11.181.190.520.790.825.15
Crosskeys 22.051.090.901.021.184.08
Crymlyn 1*0.330.210.450.581.33
Crymlyn 21.610.821.410.601.612.02
Crymlyn 30.801.460.200.931.155.04
Crymlyn 41.910.990.660.863.153.60
Cwm Darran 10.570.380.720.381.941.71
Cwm Darran 20.471.710.621.161.663.98
Gilfach0.651.210.461.060.913.51
Hengoed (Caerffili) 10.691.460.761.331.373.91
Hengoed (Caerffili) 20.702.310.211.701.354.20
Hengoed (Caerffili) 31.461.570.461.061.183.79
Llanbradach 10.901.020.450.630.803.03
Llanbradach 21.390.960.891.291.952.16
Llanbradach 30.951.900.170.962.044.93
Maes-y-cwmwr1.581.141.120.691.422.67
Morgan Jones 11.161.951.001.881.244.62
Morgan Jones 21.762.400.811.161.704.58
Morgan Jones 31.951.640.611.130.704.38
Morgan Jones 43.082.370.991.691.075.09
Moria 11.011.110.310.762.834.74
Moria 21.923.381.312.141.937.45
Moria 30.962.771.272.242.356.54
Nelson 11.351.340.651.371.514.35
Nelson 21.132.100.581.940.655.41
Nelson 31.240.710.510.640.261.84
Trecelyn 10.940.790.240.460.811.04
Trecelyn 20.602.610.381.461.654.59
Trecelyn 30.851.610.290.931.175.34
Trecelyn 40.652.900.531.121.027.74
Tredegar Newydd 11.792.511.321.472.555.21
Tredegar Newydd 22.041.650.771.193.703.80
Tredegar Newydd 31.542.870.991.753.136.56
Pengam 11.632.080.791.131.802.96
Pengam 22.822.330.711.721.975.17
Pengam 31.961.030.360.710.482.25
Penmaen 10.510.820.250.530.791.84
Penmaen 20.950.990.370.550.762.20
Penmaen 30.561.670.190.610.801.87
Pen-yr-heol (Caerffili) 12.021.440.571.011.053.95
Pen-yr-heol (Caerffili) 2*0.62*0.220.211.13
Pen-yr-heol (Caerffili) 30.932.100.460.781.162.61
Pen-yr-heol (Caerffili) 40.992.130.371.110.643.36
Pen-yr-heol (Caerffili) 50.941.290.371.140.812.51
Pen-yr-heol (Caerffili) 61.261.230.251.150.682.50
Pen-yr-heol (Caerffili) 71.820.580.390.730.631.60
Pen-yr-heol (Caerffili) 80.613.390.251.351.806.28
Pontllan-fraith 11.471.100.300.951.142.99
Pontllan-fraith 21.271.570.142.114.714.03
Pontllan-fraith 32.051.620.731.702.783.38
Pontllan-fraith 40.740.440.180.580.622.03
Pontllan-fraith 51.891.470.411.080.752.75
Pontlotyn1.571.691.311.231.814.20
Rhisga Dwyrain 10.860.840.340.840.702.87
Rhisga Dwyrain 20.952.060.491.250.792.81
Rhisga Dwyrain 31.150.970.450.630.242.00
Rhisga Dwyrain 41.782.530.510.911.417.28
Rhisga Gorllewin 12.631.011.211.761.395.30
Rhisga Gorllewin 22.183.390.561.931.907.24
Rhisga Gorllewin 31.561.880.751.271.644.26
Catwg Sant 11.462.610.522.542.196.78
Catwg Sant 21.061.440.190.800.801.73
Catwg Sant 30.961.390.520.590.241.40
Catwg Sant 40.501.070.650.520.341.39
Catwg Sant 51.392.130.992.083.336.69
Sant Iago 12.151.501.071.076.094.80
Sant Iago 20.850.840.500.380.303.20
Sant Iago 32.143.180.293.231.246.65
Sant Iago 42.573.141.123.130.985.66
Sant Martin 11.510.981.050.951.052.82
Sant Martin 22.107.171.023.031.5817.15
Sant Martin 32.712.430.881.120.886.55
Sant Martin 41.461.580.340.450.911.51
Sant Martin 50.610.360.330.630.421.90
Twyn Carno 11.723.430.992.172.408.05
Twyn Carno 22.562.812.361.782.605.65
Ynys-ddu 11.041.240.450.641.011.93
Ynys-ddu 20.930.540.510.691.141.83
Ystrad Mynach 10.431.030.340.401.163.38
Ystrad Mynach 21.173.500.932.301.3810.24
Ystrad Mynach 30.412.900.331.670.914.59
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 11.842.300.692.302.657.58
Abertyleri 21.173.830.902.171.867.57
Abertyleri 32.861.310.271.882.342.98
Badminton 11.201.210.441.144.114.14
Badminton 21.740.810.540.951.202.59
Cendl 10.921.290.591.541.304.43
Cendl 21.101.880.531.471.542.88
Cendl 31.402.220.741.150.573.26
Blaenau 12.093.090.562.182.426.25
Blaenau 20.431.050.500.971.363.78
Blaenau 32.181.550.831.311.892.88
Brynmawr 11.500.901.021.332.123.94
Brynmawr 21.531.140.521.381.033.34
Brynmawr 32.745.201.662.992.1215.85
Brynmawr 41.122.620.782.931.465.98
Cwm 11.950.810.350.881.263.75
Cwm 23.282.350.832.384.484.94
Cwm 31.311.140.540.741.162.29
Cwmtyleri 11.902.001.221.595.654.44
Cwmtyleri 20.721.590.291.553.635.06
Cwmtyleri 31.052.130.792.832.146.50
Glynebwy Gogledd 12.712.180.662.872.397.32
Glynebwy Gogledd 21.372.971.072.193.107.23
Glynebwy Gogledd 31.401.690.931.361.684.30
Glynebwy De 11.831.090.701.741.385.96
Glynebwy De 22.364.261.032.843.3713.79
Glynebwy De 32.674.211.382.712.099.19
Georgetown 10.871.740.691.544.476.03
Georgetown 20.911.040.601.170.883.07
Llanhiledd 13.332.820.811.461.574.27
Llanhiledd 20.691.250.531.052.633.09
Llanhiledd 31.362.340.681.511.725.01
Nantyglo 13.172.491.652.274.3610.35
Nantyglo 20.752.470.782.541.528.27
Nantyglo 30.692.08*1.831.986.91
Rasa 11.231.051.191.082.523.35
Rasa 21.221.090.751.581.994.75
Sirhywi 11.390.661.350.661.141.88
Sirhywi 21.262.240.451.904.238.57
Sirhywi 31.822.092.351.732.305.89
Sirhywi 40.961.210.671.162.252.35
Six Bells 11.652.200.361.370.965.14
Six Bells 20.701.200.350.881.462.63
Tredegar Canol a Gorllewin 12.891.980.882.614.287.15
Tredegar Canol a Gorllewin 22.202.210.842.372.317.31
Tredegar Canol a Gorllewin 30.511.740.821.941.973.20
Tredegar Canol a Gorllewin 42.257.131.575.696.0118.62
[Lleihau]TorfaenAbersychan 10.731.650.561.451.845.52
Abersychan 21.182.250.802.071.193.51
Abersychan 31.240.990.410.870.411.81
Abersychan 40.481.070.381.153.184.71
Abersychan 50.892.080.791.652.004.20
Blaenafon 11.001.570.341.411.903.81
Blaenafon 20.771.760.451.311.054.12
Blaenafon 31.501.850.762.323.846.72
Blaenafon 40.721.340.351.841.102.57
Bryn-wern1.312.631.701.531.027.49
Coed Efa1.031.220.210.830.583.81
Croesyceiliog Gogledd 10.531.070.230.730.183.28
Croesyceiliog Gogledd 20.720.710.310.170.261.85
Croesyceiliog De0.501.230.340.650.633.01
Cwmynysgoi1.802.040.931.321.066.99
Fairwater (Tor-faen) 12.043.330.441.642.618.60
Fairwater (Tor-faen) 21.331.880.491.511.205.84
Fairwater (Tor-faen) 3*1.11*0.210.632.41
Fairwater (Tor-faen) 4*0.37*0.260.190.75
Greenmeadow 11.772.410.942.363.6416.17
Greenmeadow 21.390.76*0.952.365.10
Greenmeadow 32.932.760.572.182.286.63
Llantarnam 11.451.371.250.971.284.00
Llantarnam 21.181.110.560.341.072.51
Llantarnam 32.1012.703.094.682.7732.16
Llanyrafon Gogledd0.891.200.150.570.743.43
Llanyrafon De 11.780.85*0.970.933.75
Llanyrafon De 20.840.450.170.200.271.17
New Inn 11.091.780.460.951.153.45
New Inn 21.841.030.150.840.462.62
New Inn 3****0.231.07
New Inn 41.110.810.710.540.661.56
Pant-teg 11.131.010.370.820.142.16
Pant-teg 21.552.100.671.281.333.83
Pant-teg 30.861.830.250.790.534.72
Pant-teg 41.201.190.490.670.473.10
Pant-teg 51.280.61*0.600.152.99
Pontnewydd 11.172.900.451.800.8610.42
Pontnewydd 21.181.670.600.570.973.77
Pontnewydd 31.852.340.941.810.895.29
Pontnewydd 41.601.580.360.911.143.30
Pontnewynydd0.770.940.670.601.092.82
Pont-y-pwl2.145.661.573.073.2416.72
St. Cadocs/Penygarn1.621.260.841.901.764.35
St. Dials 13.093.140.662.441.347.78
St. Dials 12.711.990.711.742.2011.99
St. Dials 23.493.481.192.426.077.70
Snatchwood1.232.540.911.430.894.48
Trefddyn 13.532.621.122.222.397.49
Trefddyn 23.821.721.182.382.714.94
Two Locks 11.271.640.431.520.918.30
Two Locks 20.560.67*0.190.861.65
Two Locks 10.981.030.480.820.233.27
Two Locks 10.860.830.180.680.444.34
Cwmbrân Uchaf 10.773.540.951.562.067.87
Cwmbrân Uchaf 12.460.900.250.742.705.03
Cwmbrân Uchaf 20.641.680.431.011.316.52
Cwmbrân Uchaf 11.921.140.551.341.554.23
Wainfelin 22.081.930.701.440.493.97
Wainfelin 11.581.150.560.771.571.94
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went1.540.310.430.250.451.00
Castell Cil-y-coed 10.410.480.180.390.372.77
Cantref 11.160.480.510.410.341.18
Cantref 21.122.650.422.020.885.66
Crucornau Fawr1.350.380.640.140.882.43
Devauden0.590.210.240.311.330.60
Llanddewi a Green Lane 20.620.99*0.560.171.69
Dixton gydag Oxbaston2.930.230.330.230.270.63
Drybridge 11.100.820.240.280.461.98
Drybridge 21.361.571.161.881.075.35
Goetre Fawr 12.090.580.400.350.401.24
Goetre Fawr 21.831.410.640.720.162.10
Grofield1.464.301.202.170.975.97
Lansdown1.011.590.700.990.562.67
Larkfield0.501.07*0.730.412.36
Llanbadog3.460.870.680.641.051.59
Bryn Llanelli 10.820.600.300.430.301.14
Bryn Llanelli 21.490.910.570.571.122.24
Bryn Llanelli 3*0.700.250.650.684.19
Castell a Llanfoist Fawr1.191.500.781.331.174.02
Llangybi Fawr1.250.540.160.241.041.13
Llanofer 12.063.570.470.231.275.11
Llanofer 22.111.330.790.931.643.03
Llandeilo Gresynni1.050.54**0.640.68
Llanwenarth Tu Draw0.700.830.280.961.111.56
Y Maerdy 21.420.570.730.611.023.07
Mill 11.080.490.550.610.462.90
Mill 21.501.150.950.880.594.19
Mill 30.560.93*0.390.281.73
Llanfihangel Troddi2.062.080.281.541.032.16
Overmonnow 11.231.470.711.280.323.20
Overmonnow 21.422.530.661.160.546.68
Porth Sgiwed1.190.600.460.321.071.91
Y Priordy 11.234.581.441.331.048.36
Y Priordy 21.131.190.510.980.484.17
Rhaglan0.750.210.31*0.360.79
Rogiet1.211.210.371.151.102.41
St. Arvans1.320.640.550.461.042.79
St. Christopher's0.500.950.730.650.484.80
St. Kingsmark 10.630.42**0.240.62
St. Kingsmark 20.960.740.300.360.242.49
St. Mary's0.814.750.942.420.9710.06
Hafren 10.641.040.630.590.602.64
Hafren 21.292.060.720.960.716.26
Drenewydd Gelli-farch1.811.420.300.511.262.76
The Elms0.760.420.19*0.120.88
Thornwell 10.731.810.501.270.897.67
Thornwell 20.690.920.400.950.543.95
Tryleg Unedig 10.400.520.210.170.620.83
Tryleg Unedig 21.670.230.23*0.540.83
Brynbuga 10.950.870.270.600.291.53
Brynbuga 20.410.640.470.370.361.36
West End0.981.680.610.671.515.22
Wyesham1.350.790.620.590.612.13
Llanddewi0.741.080.260.540.353.14
Croesonen1.351.660.511.220.674.12
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 11.060.490.590.360.571.59
Allt-yr-ynn 21.772.200.821.161.824.32
Allt-yr-ynn 32.590.461.250.750.231.00
Allt-yr-ynn 42.231.681.531.380.464.36
Allt-yr-ynn 53.860.551.070.931.091.35
Allt-yr-ynn 61.951.741.230.610.683.13
Alway 13.150.550.400.750.751.71
Alway 22.082.810.896.446.048.52
Alway 32.970.830.571.100.471.58
Alway 42.373.190.513.422.238.44
Alway 53.571.670.381.631.395.76
Alway 63.891.850.562.771.147.97
Beechwood 12.751.260.971.132.206.13
Beechwood 22.620.840.390.900.741.72
Beechwood 31.042.100.271.260.947.73
Beechwood 40.561.150.491.080.373.95
Beechwood 51.480.490.530.770.792.06
Betws (Casnewydd) 10.792.620.751.302.157.02
Betws (Casnewydd) 21.342.700.571.272.736.93
Betws (Casnewydd) 30.893.351.231.972.016.62
Betws (Casnewydd) 40.821.910.371.013.055.30
Betws (Casnewydd) 51.202.740.461.602.637.90
Betws (Casnewydd) 61.621.390.440.831.344.15
Caerllion 11.321.680.621.470.995.44
Caerllion 20.970.830.32*0.351.07
Caerllion 31.710.870.870.711.675.70
Caerllion 40.902.040.380.790.455.23
Caerllion 50.920.600.530.320.331.03
Caerllion 60.321.710.571.420.336.01
Y Gaer 12.141.761.691.610.585.72
Y Gaer 21.921.780.591.330.904.05
Y Gaer 31.650.850.480.220.541.34
Y Gaer 40.732.230.800.832.664.68
Y Gaer 52.462.140.633.592.048.22
Y Gaer 61.322.030.651.700.395.99
Y Graig (Casnewydd) 10.980.470.430.580.272.62
Y Graig (Casnewydd) 20.710.550.330.451.612.70
Y Graig (Casnewydd) 30.841.320.880.741.142.80
Y Graig (Casnewydd) 41.770.620.310.310.651.46
Langstone 11.170.860.780.530.363.15
Langstone 21.890.410.280.460.991.80
Langstone 32.450.830.38*1.641.71
Liswerry 11.212.390.691.453.478.79
Liswerry 21.492.560.611.671.019.06
Liswerry 31.371.910.681.082.184.51
Liswerry 41.782.280.941.531.004.44
Liswerry 51.463.651.292.024.1912.77
Liswerry 62.612.871.821.683.609.75
Liswerry 72.071.750.991.160.783.48
Llan-wern 13.141.380.691.043.005.22
Llan-wern 21.571.270.171.021.153.20
Malpas 11.060.560.350.310.142.26
Malpas 21.631.870.312.051.875.89
Malpas 3*0.44**0.001.28
Malpas 40.750.710.340.580.483.09
Malpas 50.590.510.160.660.311.71
Maerun 21.922.642.131.511.094.45
Maerun 31.030.711.020.840.493.56
Pilgwenlli 11.935.171.452.481.6312.31
Pilgwenlli 23.352.751.722.323.106.06
Pilgwenlli 32.203.901.432.932.219.90
Pilgwenlli 41.936.761.773.061.909.34
Ringland 11.231.680.541.640.744.38
Ringland 21.942.811.174.924.5618.37
Ringland 31.201.090.710.900.852.08
Ringland 41.591.990.711.842.996.25
Ringland 50.611.600.331.301.413.82
Ringland 62.433.760.983.432.9710.71
Ty Du 10.92*0.39*0.161.14
Ty Du 20.780.920.131.480.652.84
Ty Du 31.841.411.151.321.125.65
Ty Du 41.260.770.530.651.092.08
Ty Du 51.050.520.450.550.271.18
Ty Du 61.080.950.311.020.513.18
Sain Silian 12.031.471.030.830.652.88
Sain Silian 22.163.121.172.102.725.69
Sain Silian 30.961.080.801.080.472.57
Sain Silian 42.001.890.422.431.1113.01
Sain Silian 51.581.200.361.110.586.23
Sain Silian 61.201.510.541.160.693.63
Shaftesbury 12.274.181.132.673.8512.63
Shaftesbury 21.012.750.692.291.587.19
Shaftesbury 31.871.361.411.401.305.16
Shaftesbury 40.731.060.480.611.301.92
Stow Hill 12.2326.444.135.162.5552.69
Stow Hill 25.286.051.752.491.437.39
Stow Hill 34.4915.204.545.027.4133.26
Parc Tredegar 11.741.960.501.802.514.36
Parc Tredegar 20.802.730.612.026.127.29
Victoria 12.411.850.841.302.566.49
Victoria 22.283.220.841.380.594.94
Victoria 31.733.281.131.551.175.94
Victoria 42.736.392.153.053.3217.43
Maerun 41.230.731.290.892.122.00
Maerun 51.531.461.771.662.616.93
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 11.943.731.061.911.525.77
Adamsdown 20.524.211.601.041.334.35
Adamsdown 31.253.870.851.631.457.25
Adamsdown 41.692.901.221.401.032.75
Adamsdown 52.035.241.371.560.693.37
Butetown 10.711.940.651.580.858.89
Caerau (Caerdydd) 11.221.930.780.780.691.30
Caerau (Caerdydd) 21.262.130.361.240.762.07
Caerau (Caerdydd) 31.373.260.742.521.723.85
Caerau (Caerdydd) 41.122.280.361.021.371.81
Caerau (Caerdydd) 51.124.621.801.261.412.90
Caerau (Caerdydd) 61.514.001.251.762.517.46
Caerau (Caerdydd) 71.603.901.211.851.327.91
Treganna 11.101.130.480.260.891.97
Treganna 21.381.541.021.360.531.70
Treganna 31.013.441.121.061.085.23
Treganna 41.811.451.111.850.403.25
Treganna 50.851.790.781.340.483.23
Treganna 62.420.881.170.810.401.41
Treganna 70.890.820.820.660.351.18
Treganna 82.644.082.921.880.360.69
Treganna 91.691.390.810.900.601.57
Cathays 11.971.071.010.720.343.21
Cathays 21.660.861.170.770.461.13
Cathays 32.171.301.831.200.752.05
Cathays 40.411.030.800.650.262.34
Cathays 52.010.380.930.580.211.43
Cathays 62.910.881.381.070.211.74
Cathays 72.010.690.400.420.481.52
Cathays 81.951.382.881.220.474.18
Creigiau/Sain Ffagan 10.590.700.620.310.752.18
Creigiau/Sain Ffagan 21.090.35*0.250.250.29
Creigiau/Sain Ffagan 30.660.720.490.401.827.38
Cyncoed 11.750.241.280.340.232.04
Cyncoed 22.100.690.590.240.171.12
Cyncoed 31.590.960.590.370.241.50
Cyncoed 41.520.170.300.150.080.58
Cyncoed 51.460.570.930.350.130.87
Cyncoed 61.720.561.250.280.501.83
Cyncoed 72.150.520.730.310.130.99
Trelái 12.094.721.242.193.168.32
Trelái 21.584.640.662.112.5015.56
Trelái 30.812.740.621.311.103.89
Trelái 43.683.600.411.831.315.25
Trelái 52.193.480.581.571.254.44
Trelái 62.002.500.781.781.304.03
Trelái 70.881.290.830.930.261.85
Trelái 81.492.130.521.151.234.33
Trelái 91.320.530.620.760.192.35
Trelái 102.173.700.892.401.099.05
Tyllgoed (Caerdydd) 11.570.850.330.420.361.71
Tyllgoed (Caerdydd) 21.331.620.441.080.442.85
Tyllgoed (Caerdydd) 30.972.070.490.650.595.14
Tyllgoed (Caerdydd) 41.963.540.791.281.148.48
Tyllgoed (Caerdydd) 50.664.140.630.960.687.22
Tyllgoed (Caerdydd) 61.521.560.950.730.271.27
Tyllgoed (Caerdydd) 71.152.520.630.910.644.71
Tyllgoed (Caerdydd) 81.481.430.820.640.723.77
Gabalfa 13.121.603.341.490.460.68
Gabalfa 20.541.361.170.420.371.70
Gabalfa 32.680.723.381.200.551.36
Gabalfa 41.850.501.150.640.430.65
Grangetown 11.491.981.881.071.332.10
Grangetown 21.311.680.510.840.572.91
Grangetown 31.001.630.670.691.841.79
Grangetown 41.212.300.701.210.905.47
Grangetown 50.712.071.171.160.765.48
Grangetown 60.891.780.840.940.331.80
Grangetown 70.581.910.650.990.572.81
Grangetown 80.552.261.020.870.515.05
Grangetown 91.231.970.260.540.792.54
Y Mynydd Bychan 12.270.220.690.280.180.29
Y Mynydd Bychan 23.325.432.870.921.728.17
Y Mynydd Bychan 31.560.560.840.370.360.35
Y Mynydd Bychan 41.850.250.890.420.000.86
Y Mynydd Bychan 50.870.440.370.400.400.68
Y Mynydd Bychan 60.810.210.530.390.250.25
Y Mynydd Bychan 71.040.770.290.290.440.84
Y Mynydd Bychan 82.480.640.680.710.070.76
Llys-faen 10.730.410.340.270.370.97
Llys-faen 21.310.280.560.200.420.82
Llandaf 12.200.750.850.470.541.92
Llandaf 21.530.380.550.460.210.59
Llandaf 32.181.772.000.680.541.97
Llandaf 43.560.291.200.400.180.63
Llandaf 50.770.490.450.370.080.54
Llandaf 61.240.550.430.430.321.31
Ystum Taf 11.691.560.801.300.242.13
Ystum Taf 21.831.931.031.250.781.96
Ystum Taf 31.121.510.621.260.312.39
Ystum Taf 41.102.141.501.630.894.91
Ystum Taf 52.621.321.581.410.522.44
Ystum Taf 62.841.690.760.840.252.91
Llanisien 11.401.231.170.780.792.16
Llanisien 20.941.570.961.100.494.48
Llanisien 30.690.610.21*0.180.76
Llanisien 40.470.640.320.640.180.43
Llanisien 50.380.560.300.330.582.42
Llanisien 60.910.660.350.380.300.98
Llanisien 71.251.410.560.490.351.14
Llanisien 81.350.280.310.170.200.63
Llanisien 90.620.350.470.240.161.03
Llanisien 101.341.420.330.860.492.14
Llanrhymni 11.552.041.130.720.962.76
Llanrhymni 20.892.160.311.220.341.74
Llanrhymni 31.231.560.601.432.274.92
Llanrhymni 41.361.770.781.832.456.71
Llanrhymni 51.161.360.391.211.204.72
Llanrhymni 60.752.570.701.271.373.50
Llanrhymni 71.053.190.901.562.237.97
Pen-twyn 11.831.010.700.900.363.59
Pen-twyn 21.472.130.560.880.962.81
Pen-twyn 31.865.251.501.934.097.94
Pen-twyn 41.921.560.590.350.162.29
Pen-twyn 51.383.270.391.341.516.38
Pen-twyn 61.511.470.470.680.644.05
Pen-twyn 71.131.200.970.380.423.59
Pen-twyn 82.482.261.271.070.844.98
Pen-twyn 91.851.310.620.870.261.84
Pen-twyn 102.641.210.810.400.663.07
Pentyrch 10.810.380.310.270.560.75
Pentyrch 20.480.43*0.210.632.03
Pen-y-lan 11.150.450.540.320.620.68
Pen-y-lan 21.561.480.680.480.652.94
Pen-y-lan 31.460.440.630.370.521.12
Pen-y-lan 41.640.801.410.870.741.36
Pen-y-lan 51.572.462.161.000.895.74
Pen-y-lan 62.770.710.850.370.191.61
Pen-y-lan 71.530.660.630.250.421.53
Pen-y-lan 81.500.230.500.360.390.40
Plasnewydd 11.583.102.311.491.084.98
Plasnewydd 21.572.361.210.880.363.46
Plasnewydd 31.002.061.180.750.942.51
Plasnewydd 41.461.631.110.610.814.31
Plasnewydd 51.391.480.851.100.373.03
Plasnewydd 61.773.021.761.170.694.90
Plasnewydd 71.604.542.631.842.1510.62
Plasnewydd 82.751.422.641.511.153.37
Plasnewydd 91.772.351.831.240.383.76
Plasnewydd 101.840.800.980.790.272.54
Plasnewydd 111.191.360.230.460.502.74
Pontprennau/Hen Laneirwg 11.482.030.870.960.774.23
Pontprennau/Hen Laneirwg 20.670.490.540.360.381.98
Pontprennau/Hen Laneirwg 31.500.911.800.880.532.83
Pontprennau/Hen Laneirwg 42.310.681.250.490.774.14
Pontprennau/Hen Laneirwg 50.850.711.090.680.641.69
Radur a Thremorgan 10.750.410.210.210.210.66
Radur a Thremorgan 20.750.290.16*0.160.56
Rhiwbeina 10.710.720.790.520.200.52
Rhiwbeina 20.380.35*0.250.330.45
Rhiwbeina 31.660.340.600.510.280.95
Rhiwbeina 42.150.440.580.340.543.12
Rhiwbeina 50.901.030.640.190.492.34
Rhiwbeina 60.75*0.29*0.210.84
Rhiwbeina 70.470.160.260.410.060.45
Glanyrafon 11.381.520.721.130.641.34
Glanyrafon 21.344.932.441.430.946.93
Glanyrafon 30.853.171.091.690.835.59
Glanyrafon 42.201.673.621.021.232.40
Glanyrafon 51.410.810.350.460.291.50
Glanyrafon 60.811.001.031.300.291.35
Glanyrafon 71.572.491.911.360.985.38
Glanyrafon 81.471.850.760.730.843.97
Tredelerch 11.731.571.131.951.112.91
Tredelerch 21.200.710.570.770.411.98
Tredelerch 30.910.871.101.061.861.47
Tredelerch 41.155.710.591.491.704.99
Tredelerch 51.122.430.310.962.171.94
Tredelerch 61.641.380.560.950.662.07
Y Sblot 10.911.821.451.410.293.84
Y Sblot 20.932.411.500.940.5410.91
Y Sblot 32.643.861.771.952.956.81
Y Sblot 41.032.711.212.540.563.52
Y Sblot 51.713.971.851.881.613.87
Y Sblot 61.684.466.041.983.085.10
Y Sblot 72.532.462.601.453.634.53
Y Sblot 83.383.511.082.081.088.22
Trowbridge 12.061.041.070.560.681.38
Trowbridge 21.432.831.091.521.879.19
Trowbridge 31.052.500.801.542.466.45
Trowbridge 42.163.170.511.611.401.98
Trowbridge 51.283.700.691.482.098.32
Trowbridge 61.131.131.070.491.142.06
Trowbridge 71.283.331.162.222.963.79
Trowbridge 82.344.230.602.461.956.74
Trowbridge 91.332.171.241.634.681.96
Trowbridge 101.303.131.022.071.773.66
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 12.910.700.830.380.221.78
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 21.851.610.660.620.891.39
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 31.840.770.610.800.391.33
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 41.090.761.020.700.272.03
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 52.091.741.080.840.691.79
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 60.970.660.700.170.170.49
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 71.222.050.910.400.922.50
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 80.510.810.310.400.120.72
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 91.522.511.790.841.834.19
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 101.510.660.760.530.372.50
Cathays 91.010.950.980.460.522.69
Cathays 101.3976.9039.386.266.55129.57
Butetown 20.370.520.370.480.940.94
Cathays 111.2036.8014.822.392.3248.61
Butetown 30.692.760.620.800.715.58
Butetown 40.874.892.811.341.584.75
Butetown 50.480.661.200.450.164.30
Grangetown 100.320.850.650.260.320.56
Grangetown 111.191.890.570.930.663.65
Grangetown 120.822.061.180.792.124.03
Radur a Thremorgan 30.580.460.350.190.471.39
Llanishen 110.890.290.390.250.430.33
Butetown 6*0.58*0.370.202.17
Butetown 71.531.702.471.101.1212.18
Butetown 80.924.301.901.472.5412.11
Llanishen 121.362.110.700.920.572.73
Radur a Thremorgan 41.510.260.460.390.331.09