Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Addysg
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Addysg
Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)
[Lleihau]Cymru2561,03512.53169.60..
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 12601,11527.95162.15..
Aberffraw a Rhosneigr 22631,09819.88207.30..
Porth Amlwch2481,05129.77171.64..
Amlwch Wledig2461,11817.90202.51..
Biwmares2551,07624.75146.12..
Botffordd2651,09914.34173.93..
Bodorgan2621,08615.79196.06..
Braint2781,14911.60238.64..
Bryngwran2551,08819.17165.63..
Brynteg2661,09711.56197.36..
Cadnant (Ynys Môn)2601,10415.72162.40..
Cefni2631,11116.18176.28..
Cwm Cadnant2641,17312.81215.52..
Cyngar2631,06615.01172.32..
Gwyngyll2751,1789.61241.92..
Tref Caergybi2581,01823.00139.47..
Kingsland2501,03328.30146.04..
Llanbadrig2511,06219.44183.63..
Llanbedr-goch12461,08822.00166.55..
Llanddyfnan2701,14617.09192.98..
Llaneilian2631,07615.57213.73..
Llanfaethlu2651,06913.23188.06..
Llanfair-yn-Neubwll 12581,06918.18181.68..
Llanfair-yn-Neubwll 226497916.97136.98..
Llanfihangel Ysgeifiog2661,08514.23176.85..
Llangoed2611,11717.85187.92..
Llanidan2571,11214.16174.09..
Llannerch-y-medd2521,05418.50173.58..
London Road2621,02729.33137.13..
Maeshyfryd2511,02926.04130.74..
Mechell2521,06012.73201.04..
Moelfre2421,06815.99175.49..
Morawelon25897238.0282.17..
Parc a'r Mynydd2741,10313.23173.61..
Pentraeth2571,08916.45155.24..
Porthyfelin 125197839.69128.01..
Porthyfelin 22611,08128.87157.88..
Rhosyr2501,05819.93139.30..
Trearddur 12731,05712.40182.58..
Trearddur 22691,1149.66183.32..
Tudur2451,03826.17139.52..
Tysilio2581,11118.11200.29..
Fali 12571,04123.97122.67..
Fali 22791,08512.49208.18..
[Lleihau]GwyneddAbererch2601,1208.80211.56..
Abermaw 22611,02826.34139.60..
Abermaw 12711,08018.18140.21..
Arllechwedd2601,10110.47192.01..
Y Bala2641,06910.24195.06..
Bethel a Chwm-y-Glo 12661,12515.33213.50..
Bethel a Chwm-y-Glo 22681,14215.87234.30..
Bontnewydd2611,15311.86240.99..
Bowydd a Rhiw2571,07816.43173.14..
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd2501,0949.16216.07..
Cadnant (Gwynedd)2501,02423.96129.63..
Corris/Mawddwy2531,1578.53252.04..
Cricieth2651,12320.92220.66..
Deiniol26296030.08138.37..
Deiniolen2551,04415.29175.34..
Dewi2591,03221.31150.35..
Diffwys a Maenofferen2581,09120.35136.54..
Dolbenmaen2681,07312.38184.03..
Dolgellau Gogledd2591,16312.58231.45..
Dolgellau De2531,06115.81173.20..
Dyffryn Ardudwy2471,16015.26227.03..
Efail-Newydd/Buan2631,0968.82214.67..
Gerlan2661,10621.22174.39..
Glyder2741,09715.16193.08..
Y Groeslon2521,09710.24201.87..
Harlech2601,12813.59186.40..
Hendre (Gwynedd)2451,03126.97135.18..
Hirael a Garth 126499330.35145.75..
Hirael a Garth 22531,05824.66158.81..
Llanaelhaearn2501,01912.62159.70..
Llanbedr2561,1432.80208.67..
Llanbedrog ac Aber-soch2591,13110.04214.91..
Llanberis2581,09019.45205.21..
Llandderfel a Llanuwchllyn 12581,1244.96202.05..
Llandderfel a Llanuwchllyn 22781,1487.63242.13..
Llanengan2581,08310.58166.42..
Llangelynnin2601,12013.01196.33..
Llanllyfni a Chlynnog2651,03014.59162.81..
Llanrug2641,1087.92222.02..
Llanwnda2611,0849.20193.47..
Llanystumdwy2601,09314.77199.43..
Marchog 124290139.4988.78..
Marchog 225086844.1490.87..
Menai (Bangor)2651,1648.45211.92..
Menai (Caernarfon)2641,14810.80212.16..
Morfa Nefyn2731,0519.98173.62..
Nefyn2541,08811.63183.37..
Ogwen 12641,10711.61175.08..
Ogwen 22551,11713.04192.31..
Peblig (Caernarfon)24997343.3878.37..
Penisa'r-waun2651,1118.29170.75..
Penrhyndeudraeth 12731,1478.23223.71..
Penrhyndeudraeth 22651,11013.80165.14..
Pentir 12661,1337.76212.96..
Pentir 22501,07618.15192.15..
Pen-y-groes (Gwynedd)2631,09210.14191.02..
Porthmadog Dwyrain2561,03321.52153.76..
Porthmadog Gorllewin2751,05012.47203.78..
Porthmadog - Tremadog2611,14012.95220.82..
Pwllheli Gogledd2581,08016.09194.72..
Pwllheli De2591,07718.38176.59..
Seiont 12561,06620.97149.87..
Seiont 22511,07037.95144.90..
Talysarn2501,01120.74154.79..
Teigl2571,10716.76194.94..
Trawsfynydd2551,14710.59210.81..
Tregarth a Mynydd Llandygai2591,1269.66208.36..
Tywyn 12561,1228.18226.84..
Tywyn 22541,06318.59142.27..
Waunfawr2471,11616.16208.70..
Y Felinheli2551,09215.54184.77..
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog2681,0859.61198.37..
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel2501,1447.99219.70..
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed2581,09411.82193.63..
Betws yn Rhos2621,07913.44182.26..
Bryn2581,05219.97177.15..
Caerhun2681,08312.90210.14..
Capel Lluo2591,12318.82191.68..
Colwyn 12651,1299.96190.63..
Colwyn 22341,06027.70101.81..
Colwyn 32591,08411.74193.48..
Conwy 12641,04528.07165.75..
Conwy 22751,09013.25198.93..
Conwy 32561,06518.22177.95..
Craig-y-Don 12501,05912.86165.20..
Craig-y-Don 22671,04310.07211.29..
Crwst2581,04320.31179.92..
Deganwy 12691,1196.26239.51..
Deganwy 22561,02619.11152.04..
Eglwysbach2651,12710.59228.16..
Eirias 12591,07518.83194.66..
Eirias 22571,1148.01209.46..
Gele 124699922.17142.59..
Gele 22751,10514.16234.30..
Gele 32751,1109.22224.91..
Glyn (Conwy) 12471,00820.80138.39..
Glyn (Conwy) 224699631.56118.12..
Glyn (Conwy) 32521,07321.28149.69..
Gogarth 12611,04522.24168.23..
Gogarth 22671,06716.59232.05..
Gwyr (Conwy)2441,04312.31168.33..
Bae Cinmel 123697128.59121.36..
Bae Cinmel 22531,00524.56125.42..
Bae Cinmel 325697929.85102.09..
Bae Cinmel 424399533.77131.71..
Llanddulas2621,04110.95161.13..
Llandrillo yn Rhos 12591,07811.95213.52..
Llandrillo yn Rhos 22741,08012.48174.27..
Llandrillo yn Rhos 32571,1483.95261.77..
Llandrillo yn Rhos 42491,04429.37129.34..
Llandrillo yn Rhos 52461,12912.25231.45..
Llangernyw2521,09710.86225.61..
Llansannan2541,10411.81205.57..
Llysfaen 12391,03031.5887.05..
Llysfaen 22521,08311.01165.77..
Marl 12691,1027.30214.10..
Marl 22471,02221.47126.69..
Mochdre24299826.40119.78..
Mostyn (Conwy) 125799827.55173.10..
Mostyn (Conwy) 22571,02117.17199.91..
Pandy2541,06324.03210.02..
Pant-yr-afon/Penmaenan 12621,04318.12163.21..
Pant-yr-afon/Penmaenan 22521,03920.59146.51..
Penrhyn 12651,1215.87243.62..
Penrhyn 22651,1038.64209.33..
Penrhyn 32641,0786.06215.99..
Pen-sarn 125199929.35138.84..
Pen-sarn 22531,05218.71156.85..
Pentre Mawr 12471,01427.57148.52..
Pentre Mawr 22601,08511.80188.03..
Rhiw 12611,0857.58212.84..
Rhiw 22561,1487.41241.94..
Rhiw 32611,04319.82158.53..
Rhiw 42581,11914.39223.68..
Tywyn24698639.75113.11..
Trefriw2521,06612.26190.93..
Tudno 124996623.34129.83..
Tudno 224397429.5092.85..
Tudno 32601,07613.76177.14..
Uwch Conwy2641,08615.69226.47..
Uwchaled2611,1406.26240.18..
Llansanffraid2581,0845.89173.28..
Abergele Pensarn 12431,02730.33154.33..
Abergele Pensarn 225499932.18139.17..
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan2491,02825.92157.85..
Corwen 12661,15212.10166.96..
Corwen 22291,08422.82152.86..
Dinbych Canol2641,02519.56163.68..
Dinbych-Isaf 12641,1163.26222.15..
Dinbych-Isaf 22691,07110.92191.80..
Dinbych-Isaf 32611,07010.62189.79..
Dinbych Uchaf/Henllan 124294739.02104.38..
Dinbych Uchaf/Henllan 22441,04526.27164.62..
Diserth 12641,10618.89204.29..
Diserth 22551,06431.79163.25..
Efenechdyd2701,10613.15214.82..
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla2631,14910.44246.83..
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal2641,1774.09261.13..
Llandrillo2511,0788.94178.06..
Llandyrnog2561,11110.18214.34..
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern2621,1166.32214.49..
Llangollen 12651,17316.22204.31..
Llangollen 22391,13116.54175.04..
Llangollen 32651,1568.33229.89..
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch2661,1367.17223.55..
Prestatyn Canol 12661,12012.69216.59..
Prestatyn Canol 22531,00233.20100.48..
Prestatyn Dwyrain 12521,06123.94122.04..
Prestatyn Dwyrain 22691,1287.74214.36..
Prestatyn Dwyrain 32611,06817.73173.35..
Prestatyn Allt Melyd2531,04021.35135.93..
Prestatyn Gogledd 12581,05631.39139.22..
Prestatyn Gogledd 22591,05526.10157.18..
Prestatyn Gogledd 32581,02035.19143.43..
Prestatyn De Orllewin 12561,05328.64140.26..
Prestatyn De Orllewin 22581,03129.16161.76..
Rhuddlan 12631,11010.35219.98..
Rhuddlan 22571,02915.16133.17..
Rhuddlan 32621,07611.68200.20..
Rhyl Dwyrain 12531,02636.01158.49..
Rhyl Dwyrain 22591,08018.65196.42..
Rhyl Dwyrain 32581,03028.37173.71..
Rhyl De 124298922.13139.78..
Rhyl De 22541,01714.62132.72..
Rhyl De Ddwyrain 12451,06722.26152.61..
Rhyl De Ddwyrain 22631,06518.46169.80..
Rhyl De Ddwyrain 32621,00615.66129.62..
Rhyl De Ddwyrain 425191534.37128.71..
Rhyl De Ddwyrain 52671,0969.04213.92..
Rhyl De Orllewin 124696435.8494.60..
Rhyl De Orllewin 223992334.7985.27..
Rhyl De Orllewin 325399122.95136.83..
Rhyl Gorllewin 124697555.71111.22..
Rhyl Gorllewin 224089447.77101.65..
Rhyl Gorllewin 324591555.6570.43..
Rhuthun 12541,05814.36177.84..
Rhuthun 22581,08016.24193.45..
Rhuthun 32671,1467.39210.43..
Llanelwy Dwyrain2571,11711.10245.89..
Llanelwy Gorllewin25099228.62170.67..
Trefnant2551,06217.88222.33..
Tremeirchion2611,10711.18211.11..
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 12681,1007.53236.63..
Argoed (Sir y Fflint) 22621,02712.98204.13..
Aston 12521,02718.45197.14..
Aston 226399916.90192.90..
Bagillt Dwyrain2461,04424.28162.33..
Bagillt Gorllewin2491,00223.66156.56..
Brychdyn Gogledd Ddwyrain2591,04817.58192.93..
Brychdyn De 12641,00125.24178.93..
Brychdyn De 22671,0759.59219.11..
Brynffordd2561,03522.92196.47..
Bwcle Dwyrain Bistre 12511,07620.63227.28..
Bwcle Dwyrain Bistre 22591,04910.29211.10..
Bwcle Gorllewin Bistre 12711,1009.87220.66..
Bwcle Gorllewin Bistre 22441,01738.43168.48..
Bwcle Gorllewin Bistre 32501,01430.16167.06..
Mynydd Bwcle 12651,07417.22211.90..
Mynydd Bwcle 22681,07216.00238.66..
Bwcle Pontrobin 12701,03022.61189.87..
Bwcle Pontrobin 22661,04912.81212.09..
Bwcle Pontrobin 32681,1144.43249.30..
Caergwrle2531,06822.54183.89..
Caerwys 12591,0997.40225.26..
Caerwys 22601,0276.35185.71..
Cilcain2701,1248.86244.88..
Cei Connah Canol 12551,02425.99170.65..
Cei Connah Canol 224997826.33154.68..
Cei Connah Golftyn 12601,04212.14197.06..
Cei Connah Golftyn 22631,01715.39141.78..
Cei Connah Golftyn 32541,04617.94208.84..
Cei Connah Golftyn 424597733.94137.43..
Cei Connah De 12621,01619.86186.30..
Cei Connah De 22561,04913.72194.93..
Cei Connah De 32661,06121.09183.11..
Cei Connah De 42621,07811.88240.47..
Cei Connah Gwepre25899420.33152.98..
Ewlo 12771,07310.50218.06..
Ewlo 22761,1305.34271.69..
Ewlo 32751,0977.20238.15..
Ffynongroyw2541,04932.03119.90..
Y Fflint Castell2441,01830.58110.48..
Y Fflint Cwnsyllt 12611,0728.70197.07..
Y Fflint Cwnsyllt 22531,03524.79156.53..
Y Fflint Cwnsyllt 32581,07417.55153.07..
Y Fflint Oakenholt 123697327.62131.85..
Y Fflint Oakenholt 22431,04624.13186.67..
Y Fflint Trelawny 12621,06413.57195.88..
Y Fflint Trelawny 22581,0847.56178.29..
Maes-glas 125285630.67109.44..
Maes-glas 22511,02915.25187.43..
Gronant2411,06128.29135.57..
Gwernaffield2621,12212.64245.87..
Gwernymynydd2631,1186.50243.46..
Helygain2511,10413.86229.74..
Penarlâg2771,0976.77227.56..
Kinnerton Uchaf2681,1582.46254.73..
Treffynnon Canol22994638.54120.31..
Treffynnon Dwyrain25198221.82179.23..
Treffynnon Gorllewin25299234.59168.58..
Yr Hôb 12661,1558.25240.38..
Yr Hôb 22461,10920.44211.53..
Coed-llai2581,08917.62219.54..
Llanfynydd2631,0908.39206.69..
Mancot 12581,01820.40187.35..
Mancot 225897525.34132.36..
Yr Wyddgrug Broncoed 12601,06419.76186.60..
Yr Wyddgrug Broncoed 22591,06926.27205.97..
Yr Wyddgrug Dwyrain2611,06217.55200.56..
Yr Wyddgrug De 12651,1466.41244.71..
Yr Wyddgrug De 22721,1855.15259.08..
Yr Wyddgrug Gorllewin 123192835.97144.43..
Yr Wyddgrug Gorllewin 22501,02027.69151.34..
Mostyn (Sir y Fflint)24099527.04130.14..
Pentre'r Diawl 12651,0848.38217.18..
Pentre'r Diawl 22721,08619.13223.67..
Llaneurgain 12701,1056.22251.17..
Llaneurgain 22641,1287.69248.79..
Pentre'r Moch2691,1176.61251.33..
Pen-y-ffordd 12681,1228.40225.31..
Pen-y-ffordd 22641,07410.62217.26..
Queensferry24698459.02141.54..
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug25192826.57100.97..
Saltney Stonebridge 124695327.08124.37..
Saltney Stonebridge 22551,00321.24176.23..
Sealand 123895626.14126.54..
Sealand 225095036.2595.96..
Shotton Dwyrain2441,00417.96165.01..
Shotton Uchaf 123696234.1387.60..
Shotton Uchaf 223488139.3597.84..
Shotton Gorllewin2551,01010.27147.81..
Trelawnyd a Gwaenysgor2631,02917.91175.08..
Treuddyn2591,08014.63207.53..
Chwitffordd2581,0859.81223.96..
[Lleihau]WrecsamActon 12451,02813.78159.35..
Acton 225497122.79122.39..
Parc Borras 12731,1545.12263.68..
Parc Borras 22701,1242.61243.20..
Bronington 12651,1257.67258.56..
Bronington 22681,0535.75224.82..
Brymbo 126599111.47177.00..
Brymbo 225594321.65120.38..
Brynyffynnon 12611,02513.30162.90..
Brynyffynnon 225595916.41161.55..
Bryn Cefn25199327.91141.60..
Cartrefle 124999723.07140.43..
Cartrefle 224589439.3882.75..
Cefn 12581,08421.61139.01..
Cefn 22601,06022.62160.04..
Cefn 32431,04120.00137.57..
Y Waun Gogledd 12561,11717.95211.21..
Y Waun Gogledd 22421,03837.61134.32..
Y Waun De2621,04123.04174.12..
Coedpoeth 124187032.41100.04..
Coedpoeth 22651,01615.80208.60..
Coedpoeth 32651,08615.87211.91..
Erddig2621,03214.67181.31..
Esclusham 125593218.19140.26..
Esclusham 22631,0139.50174.43..
Garden Village2701,0658.14187.33..
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 12691,06417.60224.84..
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 22681,0569.38227.64..
Grosvenor 12631,0889.56235.47..
Grosvenor 226392724.76116.40..
Gwenfro25793332.20152.16..
Gwersyllt Dwyrain a De 125497523.33137.40..
Gwersyllt Dwyrain a De 22651,00313.17187.58..
Gwersyllt Dwyrain a De 32641,05510.34180.26..
Gwersyllt Gogledd 12541,01620.37136.87..
Gwersyllt Gogledd 225191239.14103.78..
Gwersyllt Gorllewin 124290238.53126.18..
Gwersyllt Gorllewin 22631,08511.30204.92..
Hermitage 12471,02819.23150.27..
Hermitage 224994638.53154.93..
Holt 12631,0978.56198.11..
Holt 22649119.91197.59..
Johnstown 12661,0959.97196.16..
Johnstown 22491,03929.38120.33..
Little Acton 12661,0876.24221.59..
Little Acton 22631,0907.29194.09..
Llangollen Wledig2631,12713.06186.97..
Llai 12621,04117.60179.62..
Llai 225998516.96190.06..
Llai 325093834.26112.22..
Maes-y-dre2551,02417.17153.50..
Marchwiel 12711,11411.00224.83..
Marchwiel 22631,05925.00154.22..
Marford a Hoseley 12741,0683.81236.41..
Marford a Hoseley 22731,0785.40253.81..
Mwynglawdd 126399619.90170.31..
Mwynglawdd 22721,0444.54237.94..
New Broughton 126197119.26182.81..
New Broughton 225097624.11148.49..
Offa2381,00721.22156.64..
Owrtyn 12671,0778.85207.46..
Owrtyn 22671,0768.55210.03..
Pant2441,01325.41128.55..
Pen-y-cae24795835.0595.38..
Penycae a De Rhiwabon 12611,0906.31223.18..
Penycae a De Rhiwabon 22521,01626.09130.40..
Plas Madoc23898134.0974.54..
Ponciau 12631,02318.71177.59..
Ponciau 22431,01533.25140.65..
Ponciau 32571,01715.23170.90..
Queensway 123985341.4660.13..
Queensway 224787028.9894.74..
Rhosnesni 12681,0567.84198.35..
Rhosnesni 22671,1014.20222.57..
Yr Orsedd 12721,1135.50271.43..
Yr Orsedd 22681,00211.71185.52..
Rhiwabon 12571,01320.19140.26..
Rhiwabon 22551,07713.08171.09..
Stansty2571,00113.77159.61..
Whitegate 124789326.66112.85..
Whitegate 224096915.62181.63..
Wynnstay23783043.1064.67..
Smithfield 223797828.62111.04..
Dyffryn Ceiriog 32511,09211.43200.79..
Smithfield 322986138.28104.60..
[Lleihau]PowysAber-craf2601,05312.25175.10..
Bugeildy2571,06712.84192.52..
Aberriw2571,08017.25159.29..
Blaen Hafren2641,08313.29235.42..
Bronllys2671,08714.24199.75..
Llanfair-ym-Muallt 12511,02614.28140.48..
Llanfair-ym-Muallt 22591,0979.76202.10..
Caersws2591,0609.08185.91..
Yr Ystog2569585.57159.04..
Dyserth a Thre-coed2541,06513.09191.42..
Dolforwyn2641,1027.01212.33..
Felin-fâch2761,09410.26203.99..
Ffordun2611,11418.11217.03..
Glantwymyn2571,15713.92208.92..
Y Clas-ar-wy2671,0846.60210.62..
Cegidfa2541,08812.84197.24..
Gwernyfed2651,07714.78219.32..
Y Gelli Gandryll2781,04513.52228.85..
Ceri2661,0924.44213.05..
Tref-y-clawdd 12501,00420.25109.74..
Tref-y-clawdd 22541,01614.10169.91..
Llanafan Fawr2581,09710.00194.26..
Llanbadarn Fawr2561,07211.94184.18..
Llanbryn-mair a Banwy2641,0837.92195.13..
Llandinam2651,11415.02205.80..
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin2441,02318.54155.24..
Llandrindod Gogledd2411,02425.01163.82..
Llandrindod De2541,05622.76191.31..
Llandrinio2611,0888.26202.99..
Llandysilio2691,0718.66188.54..
Llanelwedd2521,0968.54196.25..
Llanfair Caereinion2591,04112.39196.51..
Llanfyllin2471,08012.03170.58..
Llangynllo2631,0369.78190.19..
Llangynidr2761,1338.34251.15..
Llanidloes 12501,07515.32201.11..
Llanidloes 22611,03520.02184.52..
Llansanffraid2631,06912.46180.93..
Llanwrtyd2551,03120.42164.28..
Llanllyr2641,05416.09133.94..
Machynlleth2491,10813.58153.75..
Maes-car/Llywel2621,00414.58183.10..
Meifod a Llanfihangel2681,0989.23213.19..
Trefaldwyn2771,10614.11217.15..
Nantmel2591,09218.71215.46..
Y Drenewydd Canol 12521,07324.51140.09..
Y Drenewydd Canol 22381,06826.03134.89..
Y Drenewydd Dwyrain2581,03926.04126.61..
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn2611,1264.45224.09..
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn2591,0978.03196.23..
Y Drenewydd De2451,07427.21114.99..
Pencraig2641,0507.66228.52..
Llanandras 126999012.96171.83..
Llanandras 22719779.01156.97..
Rhaeadr Gwy2631,05420.79181.34..
Rhiwcynon2601,0369.87206.64..
St. David Fewnol2681,05116.63203.97..
St. Mary 12721,05714.92201.81..
St. Mary 22571,05310.15190.55..
Talgarth2701,08213.55193.41..
Tawe-Uchaf2611,06815.81198.53..
Tre-wern2611,04214.44181.45..
Y Trallwng Castell2211,01834.51163.00..
Y Trallwng Gungrog 12401,01524.08157.93..
Y Trallwng Gungrog 22451,05716.01160.92..
Y Trallwng Llanerchyddol2461,04724.00169.57..
Ynysgedwyn2571,07410.61218.76..
Ysgir2601,0976.28227.89..
Ystradgynlais 126097115.90134.24..
Ystradgynlais 22561,05519.23195.84..
Tal-y-bont ar Wysg2771,1056.33246.91..
Cwm-twrch2471,02318.30167.74..
St John 12601,02110.83157.24..
St John 225290726.35119.86..
Crughywel2741,10612.43233.42..
Llangatwg a Glangrwyne2771,1045.81232.46..
Llangors, Bwlch a Grwyne2751,11311.90218.02..
Llanrhaeadr-ym-Mochnant2681,1173.83201.81..
Llansilin2621,1229.24159.18..
[Lleihau]CeredigionAberaeron2491,1197.08193.99..
Aberporth 12651,13611.87178.04..
Aberporth 22501,07414.52129.40..
Aberteifi Mwldan2561,06317.44158.23..
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch2581,08814.01208.04..
Aberteifi Teifi2501,06425.24149.49..
Aberystwyth Bronglais2841,1316.41233.89..
Aberystwyth Canol263*14.70*..
Aberystwyth Penparcau 124798920.93144.41..
Aberystwyth Penparcau 225496319.24123.06..
Aberystwyth Rheidol 12701,03415.26200.88..
Aberystwyth Rheidol 22531,10021.36172.51..
Beulah2461,0907.17211.45..
Capel Dewi2581,0886.83173.82..
Ceulanamaesmawr2521,10916.30200.98..
Ciliau Aeron2611,0889.07191.53..
Faenor 12811,1712.00235.79..
Llanbedr Pont Steffan 12621,14022.30203.90..
Llanbedr Pont Steffan 22511,03717.03190.18..
Llanarth2551,0729.50149.96..
Llandyfrïog2641,06225.09148.41..
Llandysiliogogo2581,07011.90198.68..
Tref Llandysul2571,00220.05141.91..
Llanfarian2651,0897.57217.88..
Llanfihangel Ystrad2491,05712.68186.66..
Llangeitho2611,07021.02150.66..
Llangybi2621,03025.53183.26..
Llanrhystud2621,07814.84197.20..
Llansanffraid 12521,1087.64213.95..
Llansanffraid 22621,1238.94209.35..
Llanwenog2701,06311.85192.78..
Lledrod2531,09416.00202.20..
Melindwr2641,05817.42200.28..
Ceinewydd2551,01415.71164.73..
Penbryn2631,14911.59198.25..
Pen-parc 12601,0827.48201.45..
Pen-parc 22711,1302.50203.74..
Tirymynach2631,0528.10200.39..
Trefeurig2631,0755.43222.51..
Tregaron2531,04023.06145.71..
Troedyraur2571,0766.74161.53..
Ystwyth2721,1047.38202.37..
Penglais2671,0487.88185.84..
Llanbadarn Fawr De2651,0447.31231.52..
Llanbadarn Fawr Gogledd2671,1254.26233.87..
Y Borth2751,07811.25188.73..
[Lleihau]Sir BenfroAmroth2701,13924.76204.22..
Burton2661,08414.70197.11..
Camrose 12641,05614.39199.60..
Camrose 22631,10912.95186.72..
Caeriw2711,13514.15232.31..
Cilgerran2491,05116.04138.58..
Clydau2531,03417.45149.76..
Crymych 12621,07813.52215.74..
Crymych 22571,0899.26197.21..
Dinas2601,1068.14213.22..
East Williamston 12751,08927.14182.70..
East Williamston 22681,04720.82163.23..
Abergwaun Gogledd Ddwyrain2561,01141.55145.17..
Abergwaun Gogledd Orllewin2501,02323.35123.37..
Wdig2431,01034.38150.62..
Hwlffordd: Castell2581,01727.91170.63..
Hwlffordd: Garth 125999619.45146.11..
Hwlffordd: Garth 224185745.7982.39..
Hwlffordd: Portfield24399231.28138.70..
Hwlffordd: Prendergast2591,09913.08171.49..
Hwlffordd: Priordy2481,05913.17180.31..
Hundleton2571,09515.61217.56..
Johnston26097913.70148.30..
Cilgeti/Begeli2631,04622.13161.30..
Llanbedr Efelffre2661,10313.28206.18..
Llandyfái2641,08412.57195.88..
Treletert2561,09412.88186.53..
Llangwm2511,03515.17196.10..
Llanrhian2521,12914.41181.88..
Maenclochog 12511,08112.21199.88..
Maenclochog 22601,06213.09206.79..
Maenorbyr2701,05117.72180.91..
Martletwy2701,14216.97221.32..
Pont Fadlen25092730.23136.58..
Aberdaugleddau: Canol2471,02026.65152.73..
Aberdaugleddau: Dwyrain25196724.75135.65..
Aberdaugleddau: Hakin 125295723.83114.25..
Aberdaugleddau: Hakin 225196218.8485.28..
Aberdaugleddau: Hubberston 12411,00025.37148.25..
Aberdaugleddau: Hubberston 224686441.1469.07..
Aberdaugleddau: Gogledd24898726.68146.76..
Aberdaugleddau: Gorllewin24889731.35103.60..
Arberth2591,04525.12159.86..
Arberth Gwledig2691,07710.41167.66..
Trefdraeth2471,07724.08218.15..
Neyland Dwyrain2561,04423.97147.28..
Neyland Gorllewin2521,00420.76143.24..
Doc Penfro: Canol2451,01439.87129.33..
Doc Penfro: Llanion 124495346.36107.81..
Doc Penfro: Llanion 22641,01035.20166.08..
Doc Penfro: Marchnad2591,03926.44149.92..
Doc Penfro: Pennar 125499438.11111.28..
Doc Penfro: Pennar 22551,00628.61162.68..
Penfro: Monkton24299732.82121.91..
Penfro: Santes Fair Gogledd24896739.11108.87..
Penfro: Santes Fair De25495631.88174.54..
Penfro: Sant Mihangel2701,10019.53217.75..
Penalun2671,1359.77217.26..
Rudbaxton2751,13012.17210.72..
Tyddewi2601,12913.09184.50..
Llandudoch2531,11317.57200.19..
Llanisan yn Rhos26699716.49174.88..
Saundersfoot 12681,03811.99177.59..
Saundersfoot 22741,01218.56182.29..
Scleddau2471,02217.72163.73..
Solfach2601,09616.45171.56..
Dinbych y Pysgod: Gogledd2571,10411.28196.31..
Dingych y Pysgod: De 1270*13.97*..
Dingych y Pysgod: De 22531,07817.88168.33..
Yr Havens2681,05916.29203.75..
Cas-wis2651,12412.53207.94..
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili2611,1335.19238.51..
Rhydaman 126695321.89133.81..
Rhydaman 22631,01229.96165.80..
Betws2551,00523.27129.94..
Bigyn 12451,07719.73167.46..
Bigyn 22511,04324.07172.98..
Bigyn 32581,09119.40197.27..
Bigyn 42441,00642.10103.70..
Porth Tywyn 125799024.20159.67..
Porth Tywyn 226199016.87137.53..
Porth Tywyn 32641,11211.99203.86..
Bynea 12531,10121.64204.00..
Bynea 22481,05127.57155.32..
Tre Caerfyrddin Gogledd 12561,02622.87156.92..
Tre Caerfyrddin Gogledd 223985330.1076.43..
Tre Caerfyrddin Gogledd 32541,07129.22187.75..
Tre Caerfyrddin Gogledd 42781,0959.45211.44..
Tre Caerfyrddin De 123396229.20137.75..
Tre Caerfyrddin De 22601,08313.65179.29..
Tre Caerfyrddin Gorllewin 12601,00221.18154.13..
Tre Caerfyrddin Gorllewin 22711,02720.83185.20..
Tre Caerfyrddin Gorllewin 32581,04324.48173.23..
Cenarth2491,03020.43157.48..
Cil-y-cwm2521,14715.47204.39..
Cynwyl Elfed 12631,11910.86224.59..
Cynwyl Elfed 22631,1026.54225.06..
Cynwyl Gaeo2571,08617.31216.11..
Dafen 12641,11517.33205.46..
Dafen 22581,01723.18141.93..
Elli 12661,13216.29217.47..
Elli 22461,07721.59168.98..
Felin-foel25198728.94159.46..
Garnant25694826.73124.09..
Glanaman 125799019.64159.34..
Glanaman 226097225.18133.35..
Glanymôr 12521,00635.39127.24..
Glanymôr 22481,02223.96162.75..
Glyn (Sir Gaerfyrddin)2531,06917.19197.29..
Gors-las 12501,06816.76195.09..
Gors-las 22581,04721.60192.57..
Hendy 12711,1279.98222.36..
Hendy 22521,02717.85184.72..
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 12571,08120.85197.57..
Cydweli 125199026.94141.58..
Cydweli 22641,04319.77199.08..
Treflan Talacharn 12581,03821.71127.26..
Treflan Talacharn 22781,02118.63164.59..
Llanboidy2621,1148.55194.10..
Llanddarog2541,06612.01187.88..
Llandeilo 12561,16111.50243.30..
Llandeilo 22521,09726.31216.56..
Llanymddyfri 12561,12217.81177.92..
Llanymddyfri 22531,08426.44201.85..
Llandybïe 12621,11414.89222.34..
Llandybïe 22531,05132.07164.60..
Llanegwad 12481,13516.01204.07..
Llanegwad 22581,11224.33209.47..
Llanfihangel Aberbythych2531,10417.67213.51..
Llanfihangel-ar-Arth 12521,03621.53173.54..
Llanfihangel-ar-Arth 22571,10011.52218.98..
Llangadog2601,13010.62209.86..
Llangeler 12531,06526.26171.78..
Llangeler 22631,0968.50195.18..
Llangennech 12641,10615.78210.95..
Llangennech 22551,08110.40184.12..
Llangennech 32601,05617.51159.18..
Llangynnwr 12561,05715.14182.53..
Llangynnwr 22611,0917.84166.09..
Llangyndeyrn 124697141.50167.63..
Llangyndeyrn 224599828.08153.78..
Llan-non 125097723.06152.53..
Llan-non 22541,01920.61157.83..
Llan-non 32691,09512.52188.55..
Llansteffan2621,09714.01209.45..
Llanybydder 12611,09617.28203.53..
Llanybydder 22431,00224.91153.19..
Lliedi 12581,03529.38149.11..
Lliedi 22621,10019.36193.48..
Lliedi 32541,00923.98140.48..
Llwynhendy 12571,02728.98147.89..
Llwynhendy 22431,01642.62144.06..
Llwynhendy 325697340.98126.29..
Monardeilo a Salem2571,13120.06224.41..
Pembre 12711,13410.87245.29..
Pembre 225098028.08156.63..
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 12591,06317.79174.87..
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 22591,07216.08176.44..
Pontaman 12671,04332.42174.61..
Pontaman 22691,06817.11192.65..
Pontyberem 12581,07521.32208.08..
Pontyberem 22481,01220.80158.66..
Cwarter Bach 12591,04819.41190.21..
Cwarter Bach 22501,03724.27169.84..
Sanclêr 126499417.85172.00..
Sanclêr 22521,01518.63127.52..
Llanismel 12711,0965.72217.07..
Llanismel 22611,09622.90199.18..
Saron 12541,02925.48154.99..
Saron 22621,03822.44168.12..
Swiss Valley 12651,16912.12232.06..
Swiss Valley 22601,10717.87215.07..
Tre-lech2611,10211.94197.04..
Trimsaran 12461,00839.94130.12..
Trimsaran 22401,02829.77156.19..
Ty-croes2611,00718.85166.01..
Tyisa 123699228.24139.45..
Tyisa 22361,02538.48109.70..
Tyisa 323499933.38104.18..
Hendy-Gwyn ar Daf2581,07117.32190.01..
Glanymor 32521,02241.98149.17..
Glanymor 42421,02938.89114.33..
Hengoed 22601,05525.38185.22..
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 12691,1665.31264.62..
Llandeilo Ferwallt 22691,19010.36271.89..
Bonymaen 12481,01128.8499.44..
Bonymaen 22501,03423.77159.16..
Bonymaen 32611,09910.95173.14..
Bonymaen 42541,01622.54143.74..
Castell 125192939.91104.90..
Castell 322596027.84162.22..
Castell 42491,07216.67164.48..
Castell 525498920.78154.84..
Castell 62591,07315.39201.30..
Castell 82491,10022.11194.52..
Clydach 12531,06340.61169.14..
Clydach 22661,1443.26240.86..
Clydach 32531,01828.40143.07..
Clydach 42581,05219.63176.23..
Clydach 52531,06319.31173.70..
Y Cocyd 12571,04417.95174.82..
Y Cocyd 22491,01530.54143.09..
Y Cocyd 32621,00117.41182.24..
Y Cocyd 42641,08416.56203.26..
Y Cocyd 52551,1496.44239.25..
Y Cocyd 62581,03827.26173.54..
Y Cocyd 72421,04534.50157.87..
Y Cocyd 824299439.67136.47..
Cwmbwrla 12441,00925.95142.04..
Cwmbwrla 22501,05424.84177.27..
Cwmbwrla 32541,06528.20175.66..
Cwmbwrla 42601,03215.61180.66..
Cwmbwrla 52501,00425.00161.29..
Dynfant 12581,04317.32185.77..
Dynfant 22601,1018.50211.46..
Dynfant 32601,09113.27213.76..
Fairwood 22631,08715.83217.97..
Fairwood 12661,13116.29244.68..
Gorseinon 12531,02123.82164.57..
Gorseinon 22501,05915.48160.04..
Gwyr (Abertawe) 12601,11710.52223.06..
Gwyr (Abertawe) 22711,1793.70262.42..
Tregwyr 12661,1539.38229.51..
Tregwyr 22551,1239.04240.54..
Tregwyr 32591,09317.80189.68..
Cilâ Gogledd 22611,1487.35272.55..
Cilâ De 12561,0868.32214.92..
Pontybrenin 12591,1138.95200.75..
Pontybrenin 22561,1216.20201.09..
Pontybrenin 32541,13014.24234.24..
Glandwr 126196427.08144.20..
Glandwr 225596023.40151.61..
Glandwr 32441,01032.22124.80..
Glandwr 42441,00117.54137.84..
Llangyfelach 12641,14110.26244.46..
Llangyfelach 22601,18813.36256.27..
Llangyfelach 32651,1467.59247.66..
Llansamlet 12641,04922.54158.65..
Llansamlet 22681,1187.63228.50..
Llansamlet 32601,07013.65183.88..
Llansamlet 42661,04914.75188.50..
Llansamlet 52641,04516.70157.42..
Llansamlet 62541,00029.02115.70..
Llansamlet 72661,1086.61234.15..
Llansamlet 824396237.0698.86..
Casllwchwr Isaf2551,10820.05209.26..
Mawr2651,07118.99196.14..
Mayals 12701,16210.57281.49..
Mayals 22761,1999.31274.35..
Treforys 12691,04421.92178.87..
Treforys 22601,04118.98206.69..
Treforys 32611,06916.61183.87..
Treforys 42561,02032.82167.98..
Treforys 525792444.44131.80..
Treforys 624694825.42118.35..
Treforys 724094643.31130.95..
Treforys 82641,01925.74165.46..
Treforys 924792135.86117.58..
Treforys 102591,09914.06201.42..
Treforys 112681,05313.56192.54..
Mynydd-bach 124589447.56114.77..
Mynydd-bach 226091932.88119.20..
Mynydd-bach 32601,11011.78216.01..
Mynydd-bach 42611,06320.66160.36..
Mynydd-bach 52571,02020.21168.11..
Mynydd-bach 62531,01019.37164.51..
Newton (Abertawe) 12761,2143.28277.49..
Newton (Abertawe) 22711,1977.44276.86..
Ystumllwynarth 12781,10814.30217.09..
Ystumllwynarth 22731,1725.26268.90..
Ystumllwynarth 32681,1058.08243.90..
Pen-clawdd 12661,1448.12225.92..
Pen-clawdd 22541,07824.14200.03..
Penderi 123693342.6591.25..
Penderi 22421,02138.59114.30..
Penderi 323993441.6494.53..
Penderi 424291045.8268.05..
Penderi 523794352.59107.11..
Penderi 624796041.43132.39..
Penderi 724196636.87115.08..
Penlle'r-gaer 12701,1438.18251.58..
Penlle'r-gaer 22501,07034.99155.23..
Pennard 12761,10811.03254.08..
Pennard 22821,1415.75256.35..
Penyrheol (Abertawe) 12571,01220.84146.16..
Penyrheol (Abertawe) 22561,09513.68177.86..
Penyrheol (Abertawe) 32551,08721.98199.60..
Penyrheol (Abertawe) 424799932.28147.96..
Pontarddulais 12621,09710.78211.82..
Pontarddulais 225299823.00177.20..
Pontarddulais 32551,07018.23203.66..
Pontarddulais 42491,01029.87140.04..
St. Thomas 12511,02324.67130.30..
St. Thomas 22561,04130.87139.40..
St. Thomas 32551,01535.32153.24..
St. Thomas 42441,01721.49128.96..
Sgeti 12601,1148.45252.44..
Sgeti 22581,15910.96263.84..
Sgeti 32621,13114.57230.59..
Sgeti 42571,10917.32202.72..
Sgeti 52691,08917.56184.54..
Sgeti 62691,14812.45239.58..
Sgeti 72841,1318.85220.53..
Sgeti 82821,2009.07269.93..
Sgeti 92521,1228.87241.04..
Townhill 123898249.53110.09..
Townhill 223892240.05113.71..
Townhill 323797549.9699.27..
Townhill 42451,03431.29181.85..
Townhill 52441,00544.91114.63..
Townhill 625399045.42117.61..
Uplands 12651,12813.34215.94..
Uplands 22781,1186.82215.47..
Uplands 32581,13611.61225.42..
Uplands 42611,08921.74202.03..
Uplands 52761,1615.06244.16..
Uplands 62631,19111.13289.50..
Uplands 72701,11612.19261.37..
Uplands 82721,08712.26213.82..
Uplands 92651,0919.85219.55..
Casllwchwr Uchaf 12571,07011.69183.32..
Casllwchwr Uchaf 22541,04417.65182.34..
West Cross 12711,1826.67260.10..
West Cross 22631,1425.65265.31..
West Cross 32541,03325.34188.97..
West Cross 42491,00228.36159.34..
Castell 7 Dwyrain**25.99*..
Castell 2 Gogledd**45.65*..
Cilâ 32601,11611.52245.57..
Castell 7 Gorllewin2701,02620.53172.90..
Castell 2 De*1,17738.54255.00..
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 12651,08717.58177.40..
Aberafan 22521,01538.66136.79..
Aberafan 324199138.75120.23..
Aberafan 424194934.62132.30..
Aberdulais2561,06029.02185.53..
Allt-wen2611,08021.56190.05..
Baglan 12591,05118.31189.67..
Baglan 22681,1606.25255.04..
Baglan 32501,05524.72138.90..
Baglan 42681,10815.59212.25..
Blaengwrach2501,00531.99157.02..
Llansawel Dwyrain 12641,10213.63179.09..
Llansawel Dwyrain 22581,06221.79145.84..
Llansawel Gorllewin 12441,01735.40104.71..
Llansawel Gorllewin 22371,06127.02141.75..
Bryn a Chwmafan 12441,08218.29175.44..
Bryn a Chwmafan 22531,11610.60215.56..
Bryn a Chwmafan 32511,03334.00121.92..
Bryn a Chwmafan 42451,03531.56161.12..
Bryn-coch Gogledd 12641,1049.23237.49..
Bryn-coch Gogledd 22671,1855.36279.31..
Bryn-coch De 12681,14412.10265.61..
Bryn-coch De 22611,13610.25243.08..
Bryn-coch De 32641,1259.82211.28..
Bryn-coch De 42501,07229.15173.19..
Llangatwg2541,1057.14206.51..
Cimla 12571,03010.48160.16..
Cimla 22551,08810.64184.73..
Cimla 32601,1118.73216.27..
Coed-ffranc Canol 12551,09814.08203.74..
Coed-ffranc Canol 22371,13728.94206.26..
Coed-ffranc Canol 32331,01932.33127.38..
Coed-ffranc Gogledd 12471,07019.03199.33..
Coed-ffranc Gogledd 22521,05223.88157.01..
Coed-ffranc Gorllewin2621,0986.98205.60..
Creunant2601,07117.60193.84..
Cwmllynfell2491,06717.33189.46..
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 12431,05922.31142.25..
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 223993140.8088.89..
Dyffryn 12561,08616.93193.04..
Dyffryn 22661,11815.70200.68..
Glyncorrwg2441,03317.27146.69..
Glyn-nedd 12511,00627.88116.69..
Glyn-nedd 22581,05618.99176.66..
Godre'r graig2501,10114.51169.66..
Gwauncaegurwen 12451,01921.74151.41..
Gwauncaegurwen 22501,03226.97166.85..
Gwynfi23398433.84105.44..
Brynaman Isaf2411,02421.62170.04..
Margam 12391,03823.80117.69..
Margam 22551,12521.44202.62..
Castell-Nedd Dwyrain 12501,04831.83138.43..
Castell-Nedd Dwyrain 22431,04118.11120.61..
Castell-Nedd Dwyrain 32391,07929.16174.06..
Castell-Nedd Dwyrain 42481,06925.03134.68..
Castell-Nedd Gogledd 12661,15712.13234.12..
Castell-Nedd Gogledd 224799631.51153.75..
Castell-Nedd Gogledd 32361,06223.03167.95..
Castell-Nedd De 124796429.03146.77..
Castell-Nedd De 22481,03423.31141.72..
Castell-Nedd De 32681,1318.62210.95..
Onllwyn24998121.85143.09..
Pelenna2421,02513.40146.03..
Pontardawe 12531,09920.44198.92..
Pontardawe 22431,09619.99189.97..
Pontardawe 32531,10120.06207.05..
Port Talbot 12511,09619.91177.94..
Port Talbot 22491,06828.87196.12..
Port Talbot 32531,11216.75183.17..
Port Talbot 42471,08617.87195.89..
Resolfen 12471,04021.66173.45..
Resolfen 22541,04318.20183.88..
Rhos 12551,1419.95248.53..
Rhos 22671,15612.61250.07..
Sandfields Dwyrain 12401,02934.05166.62..
Sandfields Dwyrain 223299929.47120.61..
Sandfields Dwyrain 32551,06924.02166.95..
Sandfields Dwyrain 42441,02532.46133.91..
Sandfields Gorllewin 12491,03933.07143.84..
Sandfields Gorllewin 224399550.05111.70..
Sandfields Gorllewin 32401,05143.59135.10..
Sandfields Gorllewin 423696542.8591.93..
Blaendulais2441,05723.63157.78..
Tai-bach 12441,07326.67131.42..
Tai-bach 22501,01436.4285.55..
Tai-bach 32431,08825.87150.94..
Tonna 12731,1338.76228.58..
Tonna 22491,04814.36142.53..
Trebannws2501,06913.58174.00..
Ystalyfera 22421,07023.19153.60..
Ystalyfera 12481,05124.04154.07..
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig2551,00017.02174.10..
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)24287735.3196.92..
Melin Ifan Ddu 124597432.76102.05..
Melin Ifan Ddu 225888035.2891.26..
Blaengarw25490916.49141.77..
Bracla 124799514.72168.82..
Bracla 224994623.11141.25..
Bracla 324592331.53107.29..
Bracla 42541,02219.80157.85..
Bracla 52571,0299.93178.29..
Bracla 62571,05516.29197.59..
Bracla 72641,12610.40225.11..
Brynceithin2541,04412.34168.65..
Bryn-coch24790530.48134.10..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 22601,11411.51225.51..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 325696522.14143.68..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 122695927.93101.49..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 224792443.0490.21..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 323096041.48121.42..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 424399926.30125.94..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 52551,05427.24176.00..
Cefn Cribwr2581,03021.63160.57..
Cefn Glas2551,02313.83169.42..
Coety2661,09711.11215.10..
Corneli 124191630.12118.62..
Corneli 22601,00817.16166.31..
Corneli 324196829.08156.43..
Corneli 424193827.60121.05..
Llangrallo Isaf2671,1176.06225.96..
Felindre 12611,04516.98168.89..
Felindre 22611,12111.65212.09..
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 12641,09210.55189.31..
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 22531,05919.72169.31..
Litchard2631,1117.22237.29..
Llangeinwyr24499923.60163.42..
Llangewydd a Brynhyfryd 126597712.94151.43..
Llangewydd a Brynhyfryd 22511,0489.73190.06..
Llangynwyd 12541,1197.76221.25..
Llangynwyd 22511,05922.64159.86..
Maesteg Dwyrain 12541,01823.85162.82..
Maesteg Dwyrain 22501,00320.60133.60..
Maesteg Dwyrain 32571,03619.11149.73..
Maesteg Gorllewin 12471,07412.37176.02..
Maesteg Gorllewin 22431,04232.35170.13..
Maesteg Gorllewin 325293530.15111.75..
Maesteg Gorllewin 42591,02916.62203.62..
Morfa 125393326.05111.93..
Morfa 224684938.34111.89..
Morfa 325394430.87134.84..
Nant-y-moel 124188837.28124.48..
Nant-y-moel 224691520.77112.59..
Y Castellnewydd 125298419.81154.88..
Y Castellnewydd 22561,1159.83228.84..
Y Castellnewydd 32661,10011.90206.27..
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 12691,0937.91222.19..
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 22541,0938.37210.86..
Notais 12761,1313.98246.86..
Notais 22661,06013.34222.90..
Cwm Ogwr 125798323.36151.34..
Cwm Ogwr 226098118.49176.16..
Hengastell 124699525.60160.60..
Hengastell 22661,1277.91229.83..
Hengastell 32631,12111.39249.27..
Pen-dre2641,02715.75155.55..
Penprysg 22511,08213.24210.59..
Penprysg 12571,06312.85182.77..
Pen-y-fai2741,1164.55232.89..
Pontycymer 124592422.78130.47..
Pontycymer 224090520.78121.82..
Porthcawl Dwyrain Canol 125997218.00149.24..
Porthcawl Dwyrain Canol 22601,02515.30181.36..
Porthcawl Gorllewin Canol 126097921.69188.97..
Porthcawl Gorllewin Canol 22721,08910.21214.32..
Y Pîl 12621,0919.52241.55..
Y Pîl 223999832.35139.19..
Y Pîl 32441,04517.71165.13..
Y Pîl 42491,01729.69166.89..
Y Pîl 525694621.14154.18..
Rest Bay 12631,1127.06233.37..
Rest Bay 22711,07210.15222.47..
Sarn 124190728.4492.56..
Sarn 22481,00725.09150.28..
Ynysawdre 124893028.21131.35..
Ynysawdre 22611,00715.21172.42..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 12671,1145.52235.80..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 42641,1216.79233.59..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 52671,0917.18216.31..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 62591,07212.28210.86..
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 12781,01520.39179.85..
Baruc 22781,1594.83252.95..
Baruc 32651,04217.67164.55..
Baruc 42731,0849.48206.63..
Buttrills 12601,06220.49165.05..
Buttrills 225499325.35107.47..
Buttrills 32521,02219.46165.21..
Buttrills 424499421.64114.22..
Catwg 12471,00928.33125.26..
Catwg 22661,01020.35141.90..
Catwg 32441,00224.44127.99..
Catwg 425198139.37118.10..
Catwg 52491,02422.57147.02..
Catwg 62691,1107.05202.30..
Castleland 125094832.76105.75..
Cornerswell 12811,10312.10230.57..
Cornerswell 22561,03819.95153.33..
Cornerswell 32671,07613.82188.85..
Cornerswell 42671,07515.18219.77..
Court 22471,02526.79139.66..
Court 32591,01920.47131.38..
Court 425698235.61115.31..
Y Bont-faen 12681,15311.58217.35..
Y Bont-faen 22791,1734.09265.84..
Y Bont-faen 32691,1696.49250.23..
Y Bont-faen 42771,1916.82263.37..
Dinas Powys 12781,1658.45259.72..
Dinas Powys 22661,1419.24244.03..
Dinas Powys 32521,06926.98186.01..
Dinas Powys 42591,1447.66237.76..
Dinas Powys 52641,0956.11233.53..
Dyfan 12701,08813.87178.85..
Dyfan 22541,03918.09165.79..
Dyfan 32591,02724.91161.61..
Gibbonsdown 125098138.1193.38..
Gibbonsdown 224493049.2464.01..
Gibbonsdown 32611,04122.13157.31..
Gibbonsdown 424493841.0270.92..
Illtud 12631,1173.63244.60..
Illtud 22641,01924.27101.64..
Illtud 32711,0896.48202.15..
Illtud 42511,02815.42141.91..
Illtud 52621,00218.70134.35..
Illtud 62651,1097.38212.47..
Llandoche2621,1056.34232.61..
Llandw/Ewenni2731,1675.32253.31..
Llanilltud Fawr 12651,0818.38227.06..
Llanilltud Fawr 22661,08610.87208.12..
Llanilltud Fawr 32621,00012.67157.97..
Llanilltud Fawr 42521,03611.28203.79..
Llanilltud Fawr 52661,1478.34244.12..
Llanilltud Fawr 62541,03515.62156.13..
Llanilltud Fawr 72671,0857.88227.33..
Llanbedr-y-Fro2721,1677.19248.79..
Plymouth (Bro Morgannwg) 12821,2413.68279.62..
Plymouth (Bro Morgannwg) 22671,1509.83247.96..
Plymouth (Bro Morgannwg) 32821,2044.12270.20..
Y Rhws 12661,02617.48170.61..
Y Rhws 22681,05913.53198.56..
Y Rhws 32711,1534.86253.82..
Y Rhws 42661,08213.26215.41..
Sain Tathan 12561,01021.10145.94..
Sain Tathan 22591,04016.94175.43..
St. Augustine's 12721,17620.99245.78..
St. Augustine's 22651,11313.49211.59..
St. Augustine's 32781,1228.73233.62..
St. Augustine's 42701,08217.78221.07..
Sant-y-Brid 12731,1086.45215.73..
Sant-y-Brid 22641,11011.03227.03..
Stanwell 22581,09228.56186.45..
Stanwell 12771,2157.53262.39..
Stanwell 12691,05615.92188.44..
Sili 12751,09710.86211.22..
Sili 12681,1986.04262.10..
Sili 22731,1498.43261.74..
Gwenfô 12631,12715.37231.99..
Gwenfô 22621,0967.26207.54..
Castleland 2G2551,01228.97133.64..
Castleland 2H2461,00327.64113.77..
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 125498621.74125.96..
Aberaman Gogledd 22561,04225.51130.52..
Aberaman Gogledd 32411,03922.92128.97..
Aberaman De 12601,01326.13142.74..
Aberaman De 22531,01427.89124.40..
Aberaman De 32511,02930.11150.91..
Abercynon 12621,05516.87162.25..
Abercynon 224188651.1769.15..
Abercynon 32501,01523.31165.14..
Abercynon 42561,06323.37179.81..
Aberdâr Dwyrain 12611,0639.42190.62..
Aberdâr Dwyrain 226797719.97152.15..
Aberdâr Dwyrain 32521,02022.96179.39..
Aberdâr Dwyrain 425297819.44163.62..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 12531,05314.06220.64..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 22571,01311.89184.15..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 324597429.88140.03..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 42531,01522.94158.24..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 525598314.47160.40..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 62631,0738.34227.49..
Y Beddau 12591,00917.25182.54..
Y Beddau 225097821.94123.80..
Y Beddau 32651,0899.33201.78..
Brynna 12631,08110.03147.46..
Brynna 22631,04616.48189.11..
Gartholwg 124488032.18111.47..
Cilfynydd 12501,02222.86143.91..
Cilfynydd 225099217.54133.62..
Cwm Clydach 124994735.81101.50..
Cwm Clydach 22551,02029.96112.10..
Cwm-bach 126098319.06136.92..
Cwm-bach 224997925.90142.60..
Cwm-bach 32631,02213.87180.77..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 125497623.38152.20..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 22521,02926.97181.94..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 324389432.73122.55..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 424590645.83119.56..
Glynrhedynnog 12641,10320.27186.30..
Glynrhedynnog 22571,03423.29146.01..
Glynrhedynnog 32561,05920.60165.19..
Gilfach Goch 12581,03825.95168.34..
Gilfach Goch 224997036.98109.67..
Glyn-coch 124987444.0076.38..
Glyn-coch 22471,02219.14145.89..
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 12411,03828.80117.45..
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 224098122.53112.38..
Y Ddraenen Wen 12481,0979.09176.13..
Y Ddraenen Wen 22441,02632.36125.17..
Hirwaun 125899822.31167.79..
Hirwaun 22471,01325.85134.23..
Hirwaun 325096241.43120.16..
Llanharan 125798627.42145.57..
Llanharan 22651,10612.28198.26..
Llanhari 12581,10516.63205.64..
Llanhari 22521,03836.82165.96..
Tref Llantrisant 12651,1576.74245.02..
Tref Llantrisant 22681,1418.63247.23..
Tref Llantrisant 32591,03116.37177.10..
Llanilltud Faerdref 12661,06713.59181.98..
Llanilltud Faerdref 22711,1664.69248.21..
Llanilltud Faerdref 32651,04412.59194.07..
Llanilltud Faerdref 42541,02512.00152.91..
Llwyn-y-pia 12531,00031.82132.62..
Llwyn-y-pia 224698928.70134.31..
Y Maerdy 12451,04132.17133.03..
Y Maerdy 22451,05030.02109.70..
Aberpennar Dwyrain 12481,07316.74174.56..
Aberpennar Dwyrain 22621,07814.42205.79..
Aberpennar Gorllewin 12561,00020.73168.86..
Aberpennar Gorllewin 223992248.3686.15..
Aberpennar Gorllewin 32581,02026.04189.94..
Penrhiw-ceiber 123391061.7182.19..
Penrhiw-ceiber 225199931.3588.69..
Penrhiw-ceiber 32471,02223.77170.21..
Penrhiw-ceiber 424597937.14113.95..
Pentre 12581,05515.70136.64..
Pentre 22511,08312.66188.54..
Pentre 32531,01513.19105.06..
Pentre 42461,04319.79148.73..
Pen-y-graig 124599939.96149.91..
Pen-y-graig 22561,02817.50118.62..
Pen-y-graig 324398536.20111.08..
Pen-y-graig 42581,04420.28144.49..
Pen-y-waun 124585535.8299.83..
Pen-y-waun 224083344.2887.07..
Pont-y-clun 12631,1309.98226.44..
Pont-y-clun 22741,2173.95267.88..
Pont-y-clun 32721,1637.83265.99..
Pont-y-clun 42621,01217.96177.87..
Tref Pontypridd 12651,04313.03190.62..
Tref Pontypridd 22701,07111.63200.72..
Y Porth 12551,00915.48153.84..
Y Porth 22671,05013.16184.48..
Y Porth 324798525.41136.06..
Y Porth 425197825.96156.86..
Rhigos2471,00916.63163.51..
Rhondda 12571,00018.19151.32..
Rhondda 225197618.35144.61..
Rhondda 32651,03218.68160.81..
Rhydfelen Canol / Llan 124598841.2980.24..
Rhydfelen Canol / Llan 223990646.2966.70..
Rhydfelen Canol / Llan 32371,02630.12127.55..
Ffynon Taf 12621,03412.76187.34..
Ffynon Taf 22621,07320.95187.77..
Tonysguboriau 12641,1369.41223.54..
Tonysguboriau 22601,05723.70180.38..
Ton-teg 12541,04217.60162.43..
Ton-teg 22711,1278.25200.19..
Ton-teg 32531,08514.92174.07..
Tonypandy 12621,06422.7685.27..
Tonypandy 22521,07223.10153.34..
Tonyrefail Dwyrain 12521,03122.36129.58..
Tonyrefail Dwyrain 22611,04521.44167.87..
Tonyrefail Dwyrain 32451,00932.40139.37..
Tonyrefail Dwyrain 42721,0998.48183.45..
Tonyrefail Gorllewin 124699917.33108.56..
Tonyrefail Gorllewin 324799036.56133.88..
Trallwng 125696321.07174.82..
Trallwng 22651,10211.77224.42..
Trallwng 32451,02721.98148.84..
Trealaw 126191420.26117.74..
Trealaw 223496540.21101.11..
Trealaw 324496332.84175.82..
Trefforest 125498526.21169.63..
Trefforest 224990032.25112.60..
Trefforest 32411,01038.44118.43..
Treherbert 12481,04913.55175.84..
Treherbert 22431,06836.24118.90..
Treherbert 324398920.85122.99..
Treherbert 42451,03922.68136.23..
Treorci 12601,0888.37182.89..
Treorci 22521,08910.18191.21..
Treorci 32451,05418.89144.65..
Treorci 42481,06523.81148.67..
Treorci 52541,07614.78199.40..
Pendyrus 122896248.8796.86..
Pendyrus 224496337.84109.25..
Pendyrus 32531,04027.94131.39..
Ty'n-y-nant 12571,07211.34195.02..
Ty'n-y-nant 225399535.48123.24..
Ty'n-y-nant 324687737.3686.41..
Ynys-hir 124195828.42140.74..
Ynys-hir 225099814.32158.44..
Ynys-y-bwl 124893340.31114.65..
Ynys-y-bwl 224796734.04119.91..
Ynys-y-bwl 32661,06813.39190.28..
Ystrad 12401,03527.62130.05..
Ystrad 22471,02722.62126.38..
Ystrad 32411,01921.11143.92..
Ystrad 42401,03224.84155.36..
Tonyrefail Gorllewin 22671,11310.14217.70..
Gartholwg 22661,0787.37208.07..
Gartholwg 32661,0815.89197.81..
Tonyrefail Gorllewin 42571,02028.55157.14..
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 124599717.65149.52..
Bedlinog 22561,02219.32129.16..
Cyfarthfa 12521,03819.59157.42..
Cyfarthfa 223091835.2292.39..
Cyfarthfa 32561,07919.77167.66..
Cyfarthfa 42661,0947.69181.12..
Dowlais 12421,02636.25122.97..
Dowlais 22491,04725.89172.16..
Dowlais 32421,04123.29142.92..
Dowlais 42541,00724.70149.89..
Gurnos 124196732.0096.29..
Gurnos 224689738.6072.71..
Gurnos 324494629.0790.93..
Ynyswen 125495121.05106.38..
Ynyswen 224392029.41115.42..
Ynyswen 32581,02217.30163.93..
Parc 12581,10517.93216.11..
Parc 22651,0828.91185.28..
Parc 32521,06220.74143.59..
Penydarren 122290556.6384.22..
Penydarren 224298925.70109.24..
Penydarren 32571,07618.05164.08..
Penydarren 424799524.14140.38..
Plymouth (Merthyr Tudful) 12491,04123.68160.34..
Plymouth (Merthyr Tudful) 22431,07416.04185.76..
Plymouth (Merthyr Tudful) 32501,01720.60164.83..
Y Dref 12551,03620.98186.05..
Y Dref 22661,09910.17177.73..
Y Dref 326297829.95125.68..
Y Dref 42611,06714.48135.81..
Treharris 12621,12912.01230.78..
Treharris 22551,04016.89177.44..
Treharris 324392724.96116.68..
Treharris 424899727.90121.03..
Faenor 22561,10313.43220.11..
Faenor 12621,01022.14124.38..
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 125193734.50110.11..
Aberbargod 225498735.47130.97..
Abercarn 125999721.07145.52..
Abercarn 226099828.06150.85..
Abercarn 325096738.16158.53..
Cwm Aber 12491,05925.03154.87..
Cwm Aber 225097528.78117.51..
Cwm Aber 325497032.61121.54..
Cwm Aber 425191527.26109.85..
Argoed (Caerffili) 123590627.00134.17..
Argoed (Caerffili) 225093324.29139.99..
Bargod 125399222.40134.41..
Bargod 226197224.60135.38..
Bargod 324698022.94123.79..
Bargod 424684939.2082.29..
Bedwas Tretomos a Machen 12651,06810.23204.34..
Bedwas Tretomos a Machen 225190329.7990.39..
Bedwas Tretomos a Machen 32681,0726.24158.11..
Bedwas Tretomos a Machen 42611,08315.11175.61..
Bedwas Tretomos a Machen 526298011.57170.20..
Bedwas Tretomos a Machen 623675834.6085.60..
Bedwas Tretomos a Machen 725293217.76126.06..
Coed Duon 12591,02426.17161.60..
Coed Duon 225390627.7596.13..
Coed Duon 32621,0846.49210.12..
Coed Duon 42621,00019.92173.50..
Coed Duon 52751,1049.09211.48..
Cefn Fforest 124793233.12108.18..
Cefn Fforest 226395527.73137.90..
Crosskeys 125997119.69147.44..
Crosskeys 22491,00810.74170.67..
Crymlyn 12641,15215.59199.95..
Crymlyn 22581,0649.68202.45..
Crymlyn 325395030.90112.66..
Crymlyn 42531,07816.82174.34..
Cwm Darran 12621,02827.27166.84..
Cwm Darran 225294237.36123.67..
Gilfach25197731.81119.28..
Hengoed (Caerffili) 12541,00029.46124.18..
Hengoed (Caerffili) 224693736.9092.56..
Hengoed (Caerffili) 325899724.85141.77..
Llanbradach 12551,04820.51195.67..
Llanbradach 225197917.42151.66..
Llanbradach 325597836.14141.66..
Maes-y-cwmwr2651,06128.49189.60..
Morgan Jones 125199720.08150.01..
Morgan Jones 224487234.3291.77..
Morgan Jones 325799227.71139.02..
Morgan Jones 425299315.81164.46..
Moria 125096022.58151.78..
Moria 22521,00626.26180.77..
Moria 324185938.9183.18..
Nelson 12581,07422.13171.06..
Nelson 22501,00833.54155.18..
Nelson 32631,06318.42194.41..
Trecelyn 12681,05320.17173.47..
Trecelyn 223692326.4688.30..
Trecelyn 32631,13217.13232.85..
Trecelyn 42561,04523.16166.39..
Tredegar Newydd 125297224.09129.54..
Tredegar Newydd 224595340.06135.80..
Tredegar Newydd 324687347.97108.24..
Pengam 12571,00031.99147.81..
Pengam 224995733.94152.82..
Pengam 32681,03916.07190.39..
Penmaen 12681,1316.07241.55..
Penmaen 22491,03318.86192.56..
Penmaen 32651,0457.90187.97..
Pen-yr-heol (Caerffili) 125093136.76115.05..
Pen-yr-heol (Caerffili) 22671,0815.04196.82..
Pen-yr-heol (Caerffili) 32481,03730.30177.38..
Pen-yr-heol (Caerffili) 424889139.49113.02..
Pen-yr-heol (Caerffili) 52591,03024.72140.25..
Pen-yr-heol (Caerffili) 62621,06116.90196.78..
Pen-yr-heol (Caerffili) 72621,00516.30171.61..
Pen-yr-heol (Caerffili) 824182842.8079.80..
Pontllan-fraith 125596728.10143.38..
Pontllan-fraith 225395520.71150.88..
Pontllan-fraith 32551,02218.89165.35..
Pontllan-fraith 42631,09711.69203.32..
Pontllan-fraith 525994415.89150.31..
Pontlotyn25693728.51119.51..
Rhisga Dwyrain 12561,02421.84169.53..
Rhisga Dwyrain 224596733.30117.39..
Rhisga Dwyrain 32581,03914.84177.14..
Rhisga Dwyrain 42631,01123.07170.17..
Rhisga Gorllewin 12651,00722.69169.48..
Rhisga Gorllewin 22681,01818.12156.53..
Rhisga Gorllewin 326398527.92148.53..
Catwg Sant 12491,01339.58150.31..
Catwg Sant 22601,01128.18165.13..
Catwg Sant 32491,01630.22170.62..
Catwg Sant 42611,08914.07207.08..
Catwg Sant 525391135.4379.76..
Sant Iago 12661,01913.40169.26..
Sant Iago 22501,00114.91165.92..
Sant Iago 323169646.6343.92..
Sant Iago 423880950.2267.03..
Sant Martin 126899313.87147.55..
Sant Martin 22531,08918.38213.97..
Sant Martin 32691,07815.39199.86..
Sant Martin 42661,1069.03235.86..
Sant Martin 52691,0973.84231.79..
Twyn Carno 124782144.1690.28..
Twyn Carno 22581,01020.65190.80..
Ynys-ddu 125796621.07164.26..
Ynys-ddu 22541,02212.12185.87..
Ystrad Mynach 12601,03221.34153.81..
Ystrad Mynach 22671,04420.60210.39..
Ystrad Mynach 32661,1577.69256.18.