Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Addysg
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Addysg
Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)
[Lleihau]Cymru1706846.86110.09..
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 117173620.25103.17..
Aberffraw a Rhosneigr 217773714.68138.35..
Porth Amlwch16569921.98110.93..
Amlwch Wledig16375112.38133.95..
Biwmares17171915.3596.12..
Botffordd1777339.57110.50..
Bodorgan17572411.01129.17..
Braint1847647.34158.75..
Bryngwran17072414.74115.23..
Brynteg1787308.74130.25..
Cadnant (Ynys Môn)16971412.50101.02..
Cefni17575111.21118.92..
Cwm Cadnant1757798.94137.41..
Cyngar17471010.56111.63..
Gwyngyll1827846.30157.42..
Tref Caergybi17266616.1092.11..
Kingsland16868720.2990.70..
Llanbadrig16770313.69119.58..
Llanbedr-goch116072616.10110.59..
Llanddyfnan17875211.71120.15..
Llaneilian17471311.86139.87..
Llanfaethlu1777128.90127.29..
Llanfair-yn-Neubwll 117071712.21121.17..
Llanfair-yn-Neubwll 217666313.0497.78..
Llanfihangel Ysgeifiog1777149.95112.36..
Llangoed17575713.07123.74..
Llanidan1707449.39116.17..
Llannerch-y-medd16870912.57118.68..
London Road17567621.2988.73..
Maeshyfryd16868219.1385.38..
Mechell1697019.17130.97..
Moelfre15970711.87121.43..
Morawelon17263628.8750.37..
Parc a'r Mynydd18273310.46112.04..
Pentraeth16973011.83110.95..
Porthyfelin 116965426.1387.10..
Porthyfelin 217571019.78101.60..
Rhosyr16470114.7184.60..
Trearddur 11816979.04121.33..
Trearddur 21777447.15121.81..
Tudur16269217.2990.44..
Tysilio17274013.86132.58..
Fali 117169117.3274.21..
Fali 21867219.57132.90..
[Lleihau]GwyneddAbererch1737367.31134.44..
Abermaw 217368320.2391.66..
Abermaw 117971212.6697.14..
Arllechwedd1727328.32127.18..
Y Bala1757178.48132.25..
Bethel a Chwm-y-Glo 117575311.35146.83..
Bethel a Chwm-y-Glo 217975911.46158.04..
Bontnewydd1747718.67159.95..
Bowydd a Rhiw17371612.16113.94..
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd1667207.56143.78..
Cadnant (Gwynedd)16566917.9378.57..
Corris/Mawddwy1657736.35162.73..
Cricieth17675115.78150.51..
Deiniol17365920.7597.42..
Deiniolen17168611.73113.64..
Dewi17368116.1392.48..
Diffwys a Maenofferen17373115.3290.61..
Dolbenmaen1807099.19118.90..
Dolgellau Gogledd1747669.28148.79..
Dolgellau De16970811.37110.47..
Dyffryn Ardudwy16576911.15145.21..
Efail-Newydd/Buan1767336.83141.54..
Gerlan17573515.55112.66..
Glyder18272311.30122.78..
Y Groeslon1687307.40134.01..
Harlech17273710.34119.48..
Hendre (Gwynedd)16267818.7287.35..
Hirael a Garth 117866819.38101.47..
Hirael a Garth 216869919.3192.75..
Llanaelhaearn1666749.37102.95..
Llanbedr1717601.75146.17..
Llanbedrog ac Aber-soch1727606.32142.98..
Llanberis17071214.80128.85..
Llandderfel a Llanuwchllyn 11707474.47126.34..
Llandderfel a Llanuwchllyn 21857695.62164.13..
Llanengan1717228.32112.36..
Llangelynnin17374210.10123.78..
Llanllyfni a Chlynnog17568711.24107.90..
Llanrug1787336.44145.24..
Llanwnda1727157.17117.29..
Llanystumdwy17171910.90126.22..
Marchog 116157229.2556.13..
Marchog 216856732.2759.85..
Menai (Bangor)1827806.91143.33..
Menai (Caernarfon)1757627.73137.74..
Morfa Nefyn1827037.93116.95..
Nefyn1697388.67126.78..
Ogwen 11737318.22111.77..
Ogwen 21707369.53118.66..
Peblig (Caernarfon)16562832.6944.70..
Penisa'r-waun1767346.71110.49..
Penrhyndeudraeth 11807646.31148.71..
Penrhyndeudraeth 217673610.57112.36..
Pentir 11787535.16136.36..
Pentir 216571313.22120.55..
Pen-y-groes (Gwynedd)1707227.68118.24..
Porthmadog Dwyrain16967716.1592.30..
Porthmadog Gorllewin1817009.64133.60..
Porthmadog - Tremadog17475610.85150.40..
Pwllheli Gogledd17172010.71127.09..
Pwllheli De17271813.64115.88..
Seiont 117070514.8994.72..
Seiont 216770728.87100.12..
Talysarn16767314.92101.63..
Teigl17073710.57134.65..
Trawsfynydd1737637.73138.41..
Tregarth a Mynydd Llandygai1717427.30132.78..
Tywyn 11717346.20145.40..
Tywyn 216970213.63100.35..
Waunfawr16373611.32138.63..
Y Felinheli16972411.33119.20..
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog1797266.82132.17..
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel1687525.57141.21..
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed1737279.21132.88..
Betws yn Rhos1737248.83123.02..
Bryn17269414.47114.51..
Caerhun1787139.69138.91..
Capel Lluo17274313.69121.22..
Colwyn 11777576.97133.48..
Colwyn 215770919.4767.49..
Colwyn 31717258.45126.81..
Conwy 117569222.64105.75..
Conwy 218271910.01127.80..
Conwy 316971113.18119.17..
Craig-y-Don 11667009.56109.53..
Craig-y-Don 21796887.35139.68..
Crwst17068915.25118.73..
Deganwy 11797484.85158.66..
Deganwy 217067814.23102.04..
Eglwysbach1787488.63152.00..
Eirias 117171712.66125.63..
Eirias 21707475.60142.78..
Gele 116366215.8886.45..
Gele 218273910.03155.73..
Gele 31837377.64146.37..
Glyn (Conwy) 116467115.1785.97..
Glyn (Conwy) 216566722.8576.48..
Glyn (Conwy) 316772115.2098.75..
Gogarth 117270017.04112.90..
Gogarth 217471211.82170.84..
Gwyr (Conwy)1616939.52113.24..
Bae Cinmel 115764319.6880.65..
Bae Cinmel 216966519.0082.33..
Bae Cinmel 316864621.7965.26..
Bae Cinmel 416265723.6087.47..
Llanddulas1756908.80100.25..
Llandrillo yn Rhos 11707328.96144.49..
Llandrillo yn Rhos 21827157.82119.16..
Llandrillo yn Rhos 31737703.08170.59..
Llandrillo yn Rhos 416569321.7487.03..
Llandrillo yn Rhos 51667569.09150.64..
Llangernyw1677278.24146.47..
Llansannan1697308.30137.16..
Llysfaen 115868423.5657.14..
Llysfaen 21697117.83106.23..
Marl 11827395.43145.35..
Marl 216368516.0491.31..
Mochdre16166418.6081.06..
Mostyn (Conwy) 117066020.50116.70..
Mostyn (Conwy) 217068111.76134.73..
Pandy16970818.66140.12..
Pant-yr-afon/Penmaenan 117268314.42101.85..
Pant-yr-afon/Penmaenan 216668914.3997.85..
Penrhyn 11777344.27163.77..
Penrhyn 21767376.09140.79..
Penrhyn 31777004.85133.13..
Pen-sarn 116866320.8187.96..
Pen-sarn 216869814.63101.29..
Pentre Mawr 116568319.12101.55..
Pentre Mawr 21727238.98122.41..
Rhiw 11737305.97143.35..
Rhiw 21727705.81157.17..
Rhiw 317568814.01101.24..
Rhiw 417274811.02147.89..
Tywyn16565327.2769.90..
Trefriw1697059.05125.87..
Tudno 116563315.3688.03..
Tudno 216163920.4962.08..
Tudno 31737109.66117.46..
Uwch Conwy17772211.56154.50..
Uwchaled1747584.67156.16..
Llansanffraid1717204.25112.54..
Abergele Pensarn 116268123.21107.52..
Abergele Pensarn 217066522.7092.38..
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan16568019.23106.53..
Corwen 11777577.91100.41..
Corwen 215271815.2498.00..
Dinbych Canol17567614.17111.24..
Dinbych-Isaf 11777373.00149.65..
Dinbych-Isaf 21807147.88128.84..
Dinbych-Isaf 31737086.71122.69..
Dinbych Uchaf/Henllan 116262127.3367.79..
Dinbych Uchaf/Henllan 216269518.77104.84..
Diserth 117574512.96137.71..
Diserth 217070621.47101.00..
Efenechdyd1807399.08140.81..
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla1757637.63162.78..
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal1777902.59172.86..
Llandrillo1687075.86105.08..
Llandyrnog1707337.65139.36..
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern1737394.25141.84..
Llangollen 117579110.97139.13..
Llangollen 215775111.67106.55..
Llangollen 31757725.50155.68..
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch1777555.25144.51..
Prestatyn Canol 11777468.19140.12..
Prestatyn Canol 216564623.1060.00..
Prestatyn Dwyrain 116770816.5477.52..
Prestatyn Dwyrain 21787634.66147.49..
Prestatyn Dwyrain 317470711.77112.93..
Prestatyn Allt Melyd16669515.4887.40..
Prestatyn Gogledd 117171823.52100.94..
Prestatyn Gogledd 217270218.6599.08..
Prestatyn Gogledd 317068026.5087.18..
Prestatyn De Orllewin 117170519.6194.28..
Prestatyn De Orllewin 217167820.72104.62..
Rhuddlan 11767427.71147.93..
Rhuddlan 217269511.8788.56..
Rhuddlan 31757148.54128.81..
Rhyl Dwyrain 116768024.19103.49..
Rhyl Dwyrain 217372312.90123.38..
Rhyl Dwyrain 317268518.11125.18..
Rhyl De 116063915.5393.44..
Rhyl De 217067111.1084.49..
Rhyl De Ddwyrain 116270516.1598.58..
Rhyl De Ddwyrain 217671813.27117.00..
Rhyl De Ddwyrain 317367010.7582.63..
Rhyl De Ddwyrain 416560824.6989.39..
Rhyl De Ddwyrain 51787336.10145.35..
Rhyl De Orllewin 116365023.9563.97..
Rhyl De Orllewin 215860224.2556.92..
Rhyl De Orllewin 316964815.4682.45..
Rhyl Gorllewin 116463840.0575.57..
Rhyl Gorllewin 216058432.5270.17..
Rhyl Gorllewin 316360638.5148.21..
Rhuthun 117070210.10113.80..
Rhuthun 217172111.42125.13..
Rhuthun 31777614.80136.07..
Llanelwy Dwyrain1747478.01159.48..
Llanelwy Gorllewin16764421.41107.27..
Trefnant17069913.07139.98..
Tremeirchion1757407.52138.91..
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 11797354.97160.82..
Argoed (Sir y Fflint) 21746977.84135.26..
Aston 116668313.21131.75..
Aston 217466810.83128.54..
Bagillt Dwyrain16369916.99106.88..
Bagillt Gorllewin16565815.63101.70..
Brychdyn Gogledd Ddwyrain17071011.92128.36..
Brychdyn De 117368417.87121.23..
Brychdyn De 21777356.52148.24..
Brynffordd17168215.76127.95..
Bwcle Dwyrain Bistre 116871614.23156.47..
Bwcle Dwyrain Bistre 21736967.51137.59..
Bwcle Gorllewin Bistre 11807426.12159.08..
Bwcle Gorllewin Bistre 216468126.21116.62..
Bwcle Gorllewin Bistre 316567421.01115.27..
Mynydd Bwcle 117671212.13140.40..
Mynydd Bwcle 217870910.78155.90..
Bwcle Pontrobin 118066916.05114.86..
Bwcle Pontrobin 21776879.74142.24..
Bwcle Pontrobin 31807493.35169.53..
Caergwrle16971615.50126.78..
Caerwys 11747366.28151.26..
Caerwys 21706754.51114.47..
Cilcain1807425.49161.62..
Cei Connah Canol 116867916.06118.55..
Cei Connah Canol 216463419.56101.28..
Cei Connah Golftyn 11737029.46131.98..
Cei Connah Golftyn 217467311.0988.08..
Cei Connah Golftyn 316968613.84138.74..
Cei Connah Golftyn 416264624.6590.42..
Cei Connah De 117567314.57113.07..
Cei Connah De 21697089.27135.40..
Cei Connah De 317871615.96126.27..
Cei Connah De 41747198.64163.87..
Cei Connah Gwepre17165513.98100.79..
Ewlo 11837207.79151.94..
Ewlo 21847544.20178.21..
Ewlo 31827274.50153.91..
Ffynongroyw17069122.9772.24..
Y Fflint Castell16168521.4575.28..
Y Fflint Cwnsyllt 11757086.09125.05..
Y Fflint Cwnsyllt 216667817.2799.12..
Y Fflint Cwnsyllt 317271213.50103.30..
Y Fflint Oakenholt 115765219.0591.17..
Y Fflint Oakenholt 216169716.98119.88..
Y Fflint Trelawny 117471410.17131.45..
Y Fflint Trelawny 21727234.03116.19..
Maes-glas 116754521.3568.47..
Maes-glas 21676749.51121.70..
Gronant15870420.7289.37..
Gwernaffield1757458.94159.65..
Gwernymynydd1767524.74170.00..
Helygain1667298.47150.28..
Penarlâg1837294.55152.91..
Kinnerton Uchaf1787701.55169.39..
Treffynnon Canol15061426.4281.11..
Treffynnon Dwyrain16664816.60124.88..
Treffynnon Gorllewin16765024.13109.05..
Yr Hôb 11777714.88161.07..
Yr Hôb 216373113.49142.16..
Coed-llai17272513.05140.28..
Llanfynydd1757245.97141.44..
Mancot 117167513.88128.46..
Mancot 217263817.0888.87..
Yr Wyddgrug Broncoed 117371513.07128.06..
Yr Wyddgrug Broncoed 217171817.69143.19..
Yr Wyddgrug Dwyrain17570011.89131.75..
Yr Wyddgrug De 11787674.39166.68..
Yr Wyddgrug De 21817923.33170.12..
Yr Wyddgrug Gorllewin 115361026.1891.78..
Yr Wyddgrug Gorllewin 216966720.5496.17..
Mostyn (Sir y Fflint)16066718.2393.32..
Pentre'r Diawl 11767215.58141.53..
Pentre'r Diawl 218272812.72150.92..
Llaneurgain 11807234.09163.22..
Llaneurgain 21757435.41161.94..
Pentre'r Moch1807544.46176.04..
Pen-y-ffordd 11787425.70144.31..
Pen-y-ffordd 21757147.92142.83..
Queensferry16364940.2288.11..
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug16663019.0665.73..
Saltney Stonebridge 116264519.0082.40..
Saltney Stonebridge 216969815.37122.30..
Sealand 115865219.1387.83..
Sealand 216661724.5561.92..
Shotton Dwyrain16066712.56105.88..
Shotton Uchaf 115563625.6467.33..
Shotton Uchaf 215456925.5763.34..
Shotton Gorllewin1686837.22105.51..
Trelawnyd a Gwaenysgor17667212.02111.00..
Treuddyn17272010.89135.58..
Chwitffordd1727216.96149.98..
[Lleihau]WrecsamActon 116468810.11108.67..
Acton 216964817.4980.08..
Parc Borras 11807683.13180.18..
Parc Borras 21817422.03157.29..
Bronington 11767746.02174.37..
Bronington 21787524.13152.34..
Brymbo 11766668.32120.26..
Brymbo 216963515.9684.10..
Brynyffynnon 11736799.67104.62..
Brynyffynnon 216963611.79106.19..
Bryn Cefn16665619.8993.16..
Cartrefle 116665716.3783.15..
Cartrefle 216358927.8850.10..
Cefn 117172914.6491.96..
Cefn 217270815.63105.91..
Cefn 315969214.4797.37..
Y Waun Gogledd 117074312.42137.39..
Y Waun Gogledd 216370426.2993.80..
Y Waun De17470417.22110.41..
Coedpoeth 115957123.7963.86..
Coedpoeth 217867210.81131.95..
Coedpoeth 317772810.29141.60..
Erddig17468610.53117.13..
Esclusham 116961412.9990.73..
Esclusham 21746806.64120.87..
Garden Village1807105.96122.29..
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 118071512.21146.59..
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21787096.68153.14..
Grosvenor 11787245.84150.15..
Grosvenor 217561817.6373.10..
Gwenfro17062523.97100.95..
Gwersyllt Dwyrain a De 116865016.6186.49..
Gwersyllt Dwyrain a De 21766659.01120.95..
Gwersyllt Dwyrain a De 31767197.10120.38..
Gwersyllt Gogledd 116967313.9290.20..
Gwersyllt Gogledd 216560227.5666.46..
Gwersyllt Gorllewin 115659627.5377.78..
Gwersyllt Gorllewin 21767248.27131.11..
Hermitage 116868313.0895.09..
Hermitage 216762527.2995.04..
Holt 11757406.27128.21..
Holt 21766476.38126.62..
Johnstown 11767277.37128.23..
Johnstown 216569021.2477.26..
Little Acton 11777224.34142.52..
Little Acton 21777295.58129.83..
Llangollen Wledig1757528.81118.25..
Llai 117468812.16122.49..
Llai 217064810.88124.09..
Llai 316662124.4378.90..
Maes-y-dre17068212.0098.81..
Marchwiel 11807477.17144.76..
Marchwiel 217270718.5897.46..
Marford a Hoseley 11817442.48153.31..
Marford a Hoseley 21817224.37167.83..
Mwynglawdd 117467014.01115.88..
Mwynglawdd 21826903.63154.76..
New Broughton 117464513.47117.38..
New Broughton 216763817.0891.71..
Offa15965815.4296.17..
Owrtyn 11777316.46137.05..
Owrtyn 21777335.86136.89..
Pant16366918.2077.82..
Pen-y-cae16463724.3156.73..
Penycae a De Rhiwabon 11747094.27133.07..
Penycae a De Rhiwabon 216769118.1287.29..
Plas Madoc15865423.4646.67..
Ponciau 117668512.87119.59..
Ponciau 216168123.6397.07..
Ponciau 317267911.09112.25..
Queensway 115955328.5938.10..
Queensway 216456421.2153.97..
Rhosnesni 11797016.13131.68..
Rhosnesni 21797362.89149.94..
Yr Orsedd 11817704.53177.89..
Yr Orsedd 21787047.95124.26..
Rhiwabon 117066414.7786.37..
Rhiwabon 21677119.35105.61..
Stansty17265610.3398.43..
Whitegate 116558319.8471.35..
Whitegate 216064011.29124.63..
Wynnstay15652930.9045.41..
Smithfield 215764720.1772.97..
Dyffryn Ceiriog 31697427.46134.34..
Smithfield 315554928.3657.08..
[Lleihau]PowysAber-craf1736949.13127.48..
Bugeildy1717039.67116.20..
Aberriw17271710.8499.43..
Blaen Hafren17571910.37157.80..
Bronllys17672610.87131.32..
Llanfair-ym-Muallt 11686769.8885.48..
Llanfair-ym-Muallt 21697267.36137.86..
Caersws1726986.63126.00..
Yr Ystog1717052.94107.21..
Dyserth a Thre-coed1677168.17129.46..
Dolforwyn1757434.92141.63..
Felin-fâch1837258.81132.11..
Ffordun17373513.40141.69..
Glantwymyn1707748.51134.51..
Y Clas-ar-wy1787354.95138.42..
Cegidfa1697199.04132.23..
Gwernyfed17472011.79135.72..
Y Gelli Gandryll1847169.59151.43..
Ceri1777483.29142.99..
Tref-y-clawdd 116566415.4580.20..
Tref-y-clawdd 21676759.0693.73..
Llanafan Fawr1717207.34123.25..
Llanbadarn Fawr1727038.99116.00..
Llanbryn-mair a Banwy1747216.45128.02..
Llandinam17674111.80140.05..
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin15968013.29105.61..
Llandrindod Gogledd16167317.96102.42..
Llandrindod De16970216.71127.35..
Llandrinio1737435.70136.79..
Llandysilio1787235.96125.53..
Llanelwedd1667336.11126.13..
Llanfair Caereinion1736919.46127.14..
Llanfyllin1627308.68121.15..
Llangynllo1746808.50124.12..
Llangynidr1867476.87156.96..
Llanidloes 116571011.72134.71..
Llanidloes 217367016.27119.27..
Llansanffraid1767199.57114.78..
Llanwrtyd16968116.39108.30..
Llanllyr17570112.3780.75..
Machynlleth16473410.3399.67..
Maes-car/Llywel17364612.16110.81..
Meifod a Llanfihangel1797357.10141.02..
Trefaldwyn18674210.16144.22..
Nantmel17271513.31140.68..
Y Drenewydd Canol 116871118.0294.61..
Y Drenewydd Canol 215970319.1080.93..
Y Drenewydd Dwyrain17268317.1077.21..
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn1747503.19145.22..
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn1737266.24128.31..
Y Drenewydd De16271119.9470.93..
Pencraig1747024.65145.08..
Llanandras 118066010.68102.56..
Llanandras 21786578.4494.24..
Rhaeadr Gwy17569214.24119.75..
Rhiwcynon1726956.96140.75..
St. David Fewnol17970114.03135.79..
St. Mary 118069410.79130.95..
St. Mary 21697027.08123.93..
Talgarth18072711.09127.45..
Tawe-Uchaf17569612.68122.37..
Tre-wern17370210.57116.48..
Y Trallwng Castell14767624.78105.38..
Y Trallwng Gungrog 115667017.02111.35..
Y Trallwng Gungrog 216170011.18110.25..
Y Trallwng Llanerchyddol16468317.78109.39..
Ynysgedwyn1717048.02144.36..
Ysgir1737324.89153.95..
Ystradgynlais 117361811.9390.18..
Ystradgynlais 217068114.65130.38..
Tal-y-bont ar Wysg1847335.03161.34..
Cwm-twrch16466213.09109.21..
St John 11756728.0999.79..
St John 216960119.5578.36..
Crughywel1827429.38155.66..
Llangatwg a Glangrwyne1847364.52153.62..
Llangors, Bwlch a Grwyne1827428.94139.45..
Llanrhaeadr-ym-Mochnant1787522.89137.24..
Llansilin1757457.28105.09..
[Lleihau]CeredigionAberaeron1667394.66132.57..
Aberporth 11767528.48110.02..
Aberporth 216671311.0776.89..
Aberteifi Mwldan17169811.9696.30..
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch17172010.37136.53..
Aberteifi Teifi16870216.5892.63..
Aberystwyth Bronglais1907565.75159.02..
Aberystwyth Canol1746579.31107.94..
Aberystwyth Penparcau 116664915.4699.11..
Aberystwyth Penparcau 217063312.8277.49..
Aberystwyth Rheidol 117868812.04139.34..
Aberystwyth Rheidol 216872516.37104.66..
Beulah1647125.99136.39..
Capel Dewi1747214.82111.90..
Ceulanamaesmawr16573710.69130.67..
Ciliau Aeron1727196.29128.00..
Faenor 11877881.30161.99..
Llanbedr Pont Steffan 117476816.22134.67..
Llanbedr Pont Steffan 216569011.41122.06..
Llanarth1687058.1498.57..
Llandyfrïog17570619.40101.12..
Llandysiliogogo1747049.40129.82..
Tref Llandysul17065914.0491.28..
Llanfarian1767215.67143.71..
Llanfihangel Ystrad1677008.88117.50..
Llangeitho17570315.4397.75..
Llangybi17668018.99113.61..
Llanrhystud17371810.38132.21..
Llansanffraid 11697415.69142.62..
Llansanffraid 21757516.59139.08..
Llanwenog1807018.89124.22..
Lledrod16871811.53127.18..
Melindwr17570711.90132.96..
Ceinewydd16966412.4399.89..
Penbryn1757608.64129.28..
Pen-parc 11727025.41123.98..
Pen-parc 21797431.75135.34..
Tirymynach1767036.08132.60..
Trefeurig1737164.32145.98..
Tregaron16668816.4594.99..
Troedyraur1717115.7798.89..
Ystwyth1817425.32133.45..
Penglais1776915.82118.89..
Llanbadarn Fawr De1796906.30155.44..
Llanbadarn Fawr Gogledd1797423.37148.60..
Y Borth1817168.19127.38..
[Lleihau]Sir BenfroAmroth17975018.28132.31..
Burton17771610.73126.13..
Camrose 117770810.30134.10..
Camrose 21737369.80126.52..
Caeriw1807669.87159.85..
Cilgerran16669112.2186.77..
Clydau16869313.32103.98..
Crymych 117471510.51139.60..
Crymych 21717296.85130.32..
Dinas1737376.21144.13..
East Williamston 118373117.98123.86..
East Williamston 217869615.30112.00..
Abergwaun Gogledd Ddwyrain16967329.6897.60..
Abergwaun Gogledd Orllewin16568116.8280.57..
Wdig16066724.6297.68..
Hwlffordd: Castell17267418.83112.33..
Hwlffordd: Garth 117365713.7588.91..
Hwlffordd: Garth 216257630.3452.84..
Hwlffordd: Portfield16165522.1486.93..
Hwlffordd: Prendergast1707299.73104.92..
Hwlffordd: Priordy1647099.25118.85..
Hundleton17272811.20146.78..
Johnston1726519.2497.99..
Cilgeti/Begeli17468716.41105.85..
Llanbedr Efelffre17674210.19138.72..
Llandyfái1767198.62128.73..
Treletert1707309.29123.17..
Llangwm16768010.50132.85..
Llanrhian16775110.42118.23..
Maenclochog 11687109.35130.80..
Maenclochog 21747009.46137.80..
Maenorbyr18169713.17119.42..
Martletwy18076513.61146.72..
Pont Fadlen16660320.6387.12..
Aberdaugleddau: Canol16368419.8999.53..
Aberdaugleddau: Dwyrain16864617.7391.20..
Aberdaugleddau: Hakin 117063218.5878.78..
Aberdaugleddau: Hakin 216863713.1151.77..
Aberdaugleddau: Hubberston 116165816.7491.35..
Aberdaugleddau: Hubberston 216456628.6742.57..
Aberdaugleddau: Gogledd16665418.7093.54..
Aberdaugleddau: Gorllewin16659022.2563.91..
Arberth17369419.38104.91..
Arberth Gwledig1787128.54106.59..
Trefdraeth16470216.00137.41..
Neyland Dwyrain16969718.04102.31..
Neyland Gorllewin16767114.2793.93..
Doc Penfro: Canol16266027.8480.99..
Doc Penfro: Llanion 116061532.4968.06..
Doc Penfro: Llanion 217567124.33115.05..
Doc Penfro: Marchnad17068920.2897.18..
Doc Penfro: Pennar 116766225.8380.45..
Doc Penfro: Pennar 217066120.17108.84..
Penfro: Monkton16166524.3782.23..
Penfro: Santes Fair Gogledd16563628.3972.38..
Penfro: Santes Fair De16963822.17124.06..
Penfro: Sant Mihangel17973313.43139.25..
Penalun1797637.25149.04..
Rudbaxton1827579.11145.76..
Tyddewi1727579.49118.18..
Llandudoch16873713.15131.23..
Llanisan yn Rhos17865811.58123.45..
Saundersfoot 11776827.84114.87..
Saundersfoot 218266613.28118.40..
Scleddau16568013.91110.14..
Solfach17372411.24108.37..
Dinbych y Pysgod: Gogledd1707418.66138.03..
Dingych y Pysgod: De 11806677.47110.42..
Dingych y Pysgod: De 216670712.48103.72..
Yr Havens17869910.62130.50..
Cas-wis1767489.56139.16..
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili1727474.29159.31..
Rhydaman 117762816.3385.98..
Rhydaman 217567321.09113.61..
Betws16867217.5585.85..
Bigyn 116370813.71108.12..
Bigyn 216768817.63108.89..
Bigyn 317171914.32129.65..
Bigyn 416265831.7066.27..
Porth Tywyn 117164218.12100.69..
Porth Tywyn 217263613.0381.97..
Porth Tywyn 31747418.91138.23..
Bynea 116872114.87126.86..
Bynea 216569020.4898.82..
Tre Caerfyrddin Gogledd 117166917.0996.96..
Tre Caerfyrddin Gogledd 216055823.7454.92..
Tre Caerfyrddin Gogledd 317169821.37123.92..
Tre Caerfyrddin Gogledd 41857267.43140.74..
Tre Caerfyrddin De 115461723.7184.06..
Tre Caerfyrddin De 217371510.39113.59..
Tre Caerfyrddin Gorllewin 117265114.7894.75..
Tre Caerfyrddin Gorllewin 218168616.10124.78..
Tre Caerfyrddin Gorllewin 317269218.47113.88..
Cenarth16467815.78100.46..
Cil-y-cwm16975410.43129.70..
Cynwyl Elfed 11767518.07153.20..
Cynwyl Elfed 21747194.99146.86..
Cynwyl Gaeo17072412.51142.39..
Dafen 117674011.94134.06..
Dafen 217166917.0193.90..
Elli 117674311.92146.28..
Elli 216270415.08104.17..
Felin-foel16663521.1597.08..
Garnant17062319.9771.77..
Glanaman 117063913.9794.63..
Glanaman 217364720.3387.00..
Glanymôr 116865526.6975.59..
Glanymôr 216466119.85103.66..
Glyn (Sir Gaerfyrddin)16970312.73126.79..
Gors-las 116670311.87124.31..
Gors-las 217069315.07127.22..
Hendy 11807567.98147.55..
Hendy 216766813.22112.45..
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 117071315.00130.32..
Cydweli 116664919.1389.03..
Cydweli 217767612.84119.41..
Treflan Talacharn 117268217.3377.95..
Treflan Talacharn 218467415.7393.16..
Llanboidy1767376.20122.76..
Llanddarog1706999.80122.31..
Llandeilo 11707738.56158.14..
Llandeilo 216773119.10145.26..
Llanymddyfri 117174415.66121.63..
Llanymddyfri 216973220.87130.20..
Llandybïe 117473711.61143.78..
Llandybïe 216968524.66103.55..
Llanegwad 116475411.98134.92..
Llanegwad 217374316.60133.35..
Llanfihangel Aberbythych16873414.54142.91..
Llanfihangel-ar-Arth 116868616.80115.80..
Llanfihangel-ar-Arth 21727277.98142.14..
Llangadog1727428.83131.80..
Llangeler 116870419.29104.30..
Llangeler 21747357.11135.35..
Llangennech 117472911.46140.31..
Llangennech 21687088.07115.72..
Llangennech 317269013.0993.61..
Llangynnwr 116968611.69118.82..
Llangynnwr 21747186.93107.13..
Llangyndeyrn 116464030.24111.34..
Llangyndeyrn 216165220.8198.68..
Llan-non 116663816.0893.63..
Llan-non 216967216.05107.18..
Llan-non 31787238.77127.51..
Llansteffan17572711.16144.48..
Llanybydder 117272312.62135.08..
Llanybydder 216368218.72103.13..
Lliedi 117267721.6892.40..
Lliedi 217572813.06124.85..
Lliedi 316865718.0293.68..
Llwynhendy 117167621.8496.35..
Llwynhendy 216267029.7492.10..
Llwynhendy 317162730.7878.88..
Monardeilo a Salem16975015.36142.84..
Pembre 11797469.03156.61..
Pembre 216763820.7896.10..
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 117170013.58108.83..
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 217371212.05120.02..
Pontaman 117569123.19107.36..
Pontaman 217871011.82127.03..
Pontyberem 117170816.34131.73..
Pontyberem 216465614.6596.83..
Cwarter Bach 117368914.35119.42..
Cwarter Bach 216668116.99113.13..
Sanclêr 117465313.81111.43..
Sanclêr 216767113.6783.73..
Llanismel 11817224.62143.06..
Llanismel 217372116.25129.33..
Saron 116967119.5091.49..
Saron 217468816.21111.45..
Swiss Valley 11787748.58153.31..
Swiss Valley 217472612.81138.07..
Tre-lech1727308.52127.81..
Trimsaran 116566029.7783.42..
Trimsaran 215967321.54103.87..
Ty-croes17466514.21108.11..
Tyisa 115864519.4287.65..
Tyisa 215766926.6659.68..
Tyisa 315565324.8960.60..
Hendy-Gwyn ar Daf17270712.60123.78..
Glanymor 316567629.6791.72..
Glanymor 416066227.7275.66..
Hengoed 217269818.23119.25..
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 11807754.33173.07..
Llandeilo Ferwallt 21787947.85177.40..
Bonymaen 116665721.2470.59..
Bonymaen 216767118.54105.58..
Bonymaen 31727317.32115.36..
Bonymaen 417165918.1992.83..
Castell 116661129.7569.59..
Castell 315262120.1999.26..
Castell 416572012.55111.79..
Castell 516766113.8699.50..
Castell 617271712.51137.38..
Castell 816773817.08123.68..
Clydach 116770228.74107.70..
Clydach 21777673.02161.23..
Clydach 316867821.4597.83..
Clydach 417370014.21123.60..
Clydach 516870013.73109.80..
Y Cocyd 117069313.04113.39..
Y Cocyd 216566622.6091.22..
Y Cocyd 317365813.21111.91..
Y Cocyd 417771512.93128.29..
Y Cocyd 51697685.63157.01..
Y Cocyd 617168219.62119.55..
Y Cocyd 716069125.2599.78..
Y Cocyd 816264630.2477.88..
Cwmbwrla 116067318.8195.65..
Cwmbwrla 216770318.08115.11..
Cwmbwrla 316770620.75107.54..
Cwmbwrla 417368311.13114.59..
Cwmbwrla 516666118.26104.97..
Dynfant 117168214.43119.99..
Dynfant 21747277.12129.58..
Dynfant 31727248.77142.20..
Fairwood 217573711.99149.95..
Fairwood 117575012.23157.41..
Gorseinon 116867817.10109.46..
Gorseinon 216570811.77107.15..
Gwyr (Abertawe) 11737426.95145.13..
Gwyr (Abertawe) 21817832.75174.58..
Tregwyr 11777636.18142.47..
Tregwyr 21697427.27156.28..
Tregwyr 317471313.26115.91..
Cilâ Gogledd 21757525.51177.62..
Cilâ De 11707286.63143.91..
Pontybrenin 11717447.07134.23..
Pontybrenin 21687524.81137.09..
Pontybrenin 31687519.81156.19..
Glandwr 117664618.84104.54..
Glandwr 217062318.7093.04..
Glandwr 316266924.3683.82..
Glandwr 416264812.9880.79..
Llangyfelach 11747577.94157.97..
Llangyfelach 217279210.20166.46..
Llangyfelach 31777545.93159.03..
Llansamlet 117569217.76103.58..
Llansamlet 21797476.01149.54..
Llansamlet 317270710.59122.01..
Llansamlet 417669110.75123.28..
Llansamlet 517469411.8799.97..
Llansamlet 616864522.2471.94..
Llansamlet 71757365.27156.04..
Llansamlet 816164027.5566.24..
Casllwchwr Isaf17073514.91138.11..
Mawr17770014.39129.38..
Mayals 11807728.09181.89..
Mayals 21848007.07182.37..
Treforys 117969117.03115.77..
Treforys 217368715.37135.90..
Treforys 317369913.43118.75..
Treforys 416966525.70112.88..
Treforys 516959534.6679.98..
Treforys 616361419.6472.70..
Treforys 715460234.5585.00..
Treforys 817667019.76107.13..
Treforys 916559925.9174.22..
Treforys 1017572110.40128.22..
Treforys 1117869610.37129.20..
Mynydd-bach 116458635.8371.41..
Mynydd-bach 217358925.5270.39..
Mynydd-bach 31717357.96142.26..
Mynydd-bach 417270114.8897.38..
Mynydd-bach 517167315.67110.18..
Mynydd-bach 617066815.58113.82..
Newton (Abertawe) 11858142.33184.16..
Newton (Abertawe) 21817885.28179.72..
Ystumllwynarth 118373211.41134.09..
Ystumllwynarth 21807904.33175.43..
Ystumllwynarth 31797116.19154.37..
Pen-clawdd 11757606.33148.13..
Pen-clawdd 216771918.07136.69..
Penderi 115762130.9959.34..
Penderi 216066827.6974.52..
Penderi 316060431.3061.22..
Penderi 416160134.6341.90..
Penderi 515660838.8770.96..
Penderi 616261629.4082.58..
Penderi 716163126.5978.70..
Penlle'r-gaer 11797566.75162.22..
Penlle'r-gaer 216670925.65101.06..
Pennard 11847358.54167.77..
Pennard 21897614.26169.62..
Penyrheol (Abertawe) 117266116.8395.93..
Penyrheol (Abertawe) 217272710.10115.77..
Penyrheol (Abertawe) 317072716.95137.86..
Penyrheol (Abertawe) 416365024.5794.84..
Pontarddulais 11747218.67135.01..
Pontarddulais 216965217.22112.37..
Pontarddulais 316770013.03134.88..
Pontarddulais 416666523.0683.18..
St. Thomas 116867018.6584.71..
St. Thomas 217067623.3487.00..
St. Thomas 317066127.6091.02..
St. Thomas 416366717.6084.21..
Sgeti 11727326.47161.59..
Sgeti 21737797.26176.65..
Sgeti 317374611.22148.24..
Sgeti 416972412.60126.73..
Sgeti 517770914.56112.95..
Sgeti 61807509.03156.14..
Sgeti 71897457.33146.65..
Sgeti 81888026.80181.27..
Sgeti 91677396.36160.49..
Townhill 115865036.5872.01..
Townhill 215761229.1272.48..
Townhill 315665236.8568.18..
Townhill 416068323.13114.56..
Townhill 516266733.4574.06..
Townhill 616664932.4969.69..
Uplands 11777539.55148.71..
Uplands 21867495.22150.09..
Uplands 31747458.75143.88..
Uplands 417471717.05131.30..
Uplands 51837724.06165.34..
Uplands 61718046.87198.23..
Uplands 718174610.22168.87..
Uplands 81807178.99130.37..
Uplands 91797348.15141.21..
Casllwchwr Uchaf 11717118.62126.65..
Casllwchwr Uchaf 217169013.98114.38..
West Cross 11807794.98164.03..
West Cross 21747623.41176.37..
West Cross 317268319.26123.26..
West Cross 416667019.92109.25..
Castell 7 Dwyrain16430720.73*..
Castell 2 Gogledd14273840.88*..
Cilâ 31737298.50157.06..
Castell 7 Gorllewin17968515.33106.45..
Castell 2 De17078727.13167.50..
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 117472211.78115.33..
Aberafan 216766928.3685.07..
Aberafan 315964825.9065.94..
Aberafan 416062226.8083.46..
Aberdulais17070921.31122.74..
Allt-wen17272416.03127.61..
Baglan 117469814.04125.92..
Baglan 21787684.54164.47..
Baglan 316669018.4986.63..
Baglan 417973911.74144.20..
Blaengwrach16565524.0799.13..
Llansawel Dwyrain 117673110.08127.63..
Llansawel Dwyrain 217269415.8291.79..
Llansawel Gorllewin 116467322.7270.86..
Llansawel Gorllewin 215969717.2690.64..
Bryn a Chwmafan 116272014.23118.53..
Bryn a Chwmafan 21687458.29142.35..
Bryn a Chwmafan 316568624.4381.59..
Bryn a Chwmafan 416468423.15102.86..
Bryn-coch Gogledd 11767317.59158.58..
Bryn-coch Gogledd 21807903.97185.77..
Bryn-coch De 11787638.37174.95..
Bryn-coch De 21737557.53162.93..
Bryn-coch De 31787516.75133.50..
Bryn-coch De 416671420.82112.68..
Llangatwg1677316.28138.86..
Cimla 11716708.17103.91..
Cimla 21707237.72122.08..
Cimla 31777386.77143.41..
Coed-ffranc Canol 117273910.00140.41..
Coed-ffranc Canol 215875721.31136.71..
Coed-ffranc Canol 315667023.8087.35..
Coed-ffranc Gogledd 116570714.02133.24..
Coed-ffranc Gogledd 216569217.8397.44..
Coed-ffranc Gorllewin1757304.76137.99..
Creunant17471813.68128.21..
Cwmllynfell16670311.95124.70..
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 116168318.0287.88..
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 216259030.9252.20..
Dyffryn 117172412.74128.99..
Dyffryn 217874310.44132.52..
Glyncorrwg16066712.9289.11..
Glyn-nedd 116566321.4670.02..
Glyn-nedd 217070813.23117.04..
Godre'r graig16873510.89125.66..
Gwauncaegurwen 116266815.6098.95..
Gwauncaegurwen 216567620.97104.10..
Gwynfi15563224.9371.40..
Brynaman Isaf16066716.85109.68..
Margam 115769616.8975.31..
Margam 216874515.76130.75..
Castell-Nedd Dwyrain 116769623.2297.96..
Castell-Nedd Dwyrain 215968915.6474.79..
Castell-Nedd Dwyrain 316071520.30119.24..
Castell-Nedd Dwyrain 416671218.7390.93..
Castell-Nedd Gogledd 11777719.27156.14..
Castell-Nedd Gogledd 216466822.6196.03..
Castell-Nedd Gogledd 315669216.48101.28..
Castell-Nedd De 116662721.0792.29..
Castell-Nedd De 216468817.6393.01..
Castell-Nedd De 31787526.83138.16..
Onllwyn16764518.1894.35..
Pelenna16067810.3791.68..
Pontardawe 116972913.77134.69..
Pontardawe 216173313.72130.41..
Pontardawe 317073513.63138.68..
Port Talbot 116672514.26115.95..
Port Talbot 216470921.34125.63..
Port Talbot 316973911.47117.14..
Port Talbot 416372612.23133.99..
Resolfen 116568816.24116.39..
Resolfen 216869713.24117.35..
Rhos 11697556.52158.85..
Rhos 21807689.44168.68..
Sandfields Dwyrain 115968225.06108.79..
Sandfields Dwyrain 215367121.6582.74..
Sandfields Dwyrain 316770218.68102.98..
Sandfields Dwyrain 416267024.5988.70..
Sandfields Gorllewin 116669923.7993.84..
Sandfields Gorllewin 216265737.1069.81..
Sandfields Gorllewin 316069529.8486.18..
Sandfields Gorllewin 415463331.3562.49..
Blaendulais16270616.45104.77..
Tai-bach 116371319.2785.08..
Tai-bach 216668324.6558.37..
Tai-bach 316271819.1599.83..
Tonna 11827486.01148.99..
Tonna 216669410.6487.36..
Trebannws16671510.21109.40..
Ystalyfera 216371416.52104.61..
Ystalyfera 116569018.92104.07..
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig16966513.09110.94..
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)16056627.0258.14..
Melin Ifan Ddu 116163223.9764.48..
Melin Ifan Ddu 217256626.9153.00..
Blaengarw16959112.3393.44..
Bracla 116364810.94109.49..
Bracla 216461716.5894.44..
Bracla 316260023.4170.04..
Bracla 416966914.91100.64..
Bracla 51696746.38111.89..
Bracla 617069711.48129.65..
Bracla 71747487.69155.95..
Brynceithin1706888.87110.57..
Bryn-coch16658223.9680.59..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 21747207.45138.75..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 317061916.9287.25..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 114961822.2156.81..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 216259232.4550.99..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 315362532.5983.24..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 416265618.1478.99..
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 516770220.58119.78..
Cefn Cribwr17268116.11100.94..
Cefn Glas1696689.26107.74..
Coety1767238.23140.88..
Corneli 116159322.4573.88..
Corneli 217466512.39109.55..
Corneli 315863922.44107.96..
Corneli 416061721.3479.51..
Llangrallo Isaf1787395.02149.29..
Felindre 117368512.09105.56..
Felindre 21757448.67141.64..
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 11747237.53125.68..
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 216870014.08114.00..
Litchard1757365.33160.41..
Llangeinwyr16265019.01108.48..
Llangewydd a Brynhyfryd 117661911.2393.15..
Llangewydd a Brynhyfryd 21666767.32113.90..
Llangynwyd 11707445.18145.75..
Llangynwyd 216569617.43103.18..
Maesteg Dwyrain 117166018.05102.59..
Maesteg Dwyrain 216764816.4183.60..
Maesteg Dwyrain 317068014.8196.24..
Maesteg Gorllewin 11647069.38121.88..
Maesteg Gorllewin 216169122.07111.31..
Maesteg Gorllewin 316760422.6468.65..
Maesteg Gorllewin 417166912.14126.54..
Morfa 116759919.1967.14..
Morfa 216352627.6667.21..
Morfa 316961222.2885.09..
Nant-y-moel 116257526.8980.04..
Nant-y-moel 216359216.2564.93..
Y Castellnewydd 116763014.4295.84..
Y Castellnewydd 21667277.41146.08..
Y Castellnewydd 31777258.44136.15..
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 11767204.75143.34..
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 21677176.56134.39..
Notais 11837483.14158.85..
Notais 217871110.62152.67..
Cwm Ogwr 116864717.8895.93..
Cwm Ogwr 217364013.68106.96..
Hengastell 116365019.94103.24..
Hengastell 21797446.13152.05..
Hengastell 31747348.98164.87..
Pen-dre17666612.0696.43..
Penprysg 216671210.01135.77..
Penprysg 11716998.82116.94..
Pen-y-fai1837323.21148.26..
Pontycymer 116158717.8875.32..
Pontycymer 215958114.0672.21..
Porthcawl Dwyrain Canol 117064313.78101.24..
Porthcawl Dwyrain Canol 217468112.45122.99..
Porthcawl Gorllewin Canol 117363215.65123.62..
Porthcawl Gorllewin Canol 21837207.20144.43..
Y Pîl 11727177.36158.98..
Y Pîl 216066024.3392.25..
Y Pîl 316169412.28110.13..
Y Pîl 416666622.45104.19..
Y Pîl 516960916.7291.74..
Rest Bay 11747485.24162.44..
Rest Bay 21827087.20144.81..
Sarn 116059321.1757.51..
Sarn 216666217.6295.28..
Ynysawdre 116460522.9084.58..
Ynysawdre 217165510.89104.68..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 11767293.87154.17..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 41747385.27148.93..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 51797135.34138.78..
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 61716989.40137.18..
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 118366715.23120.76..
Baruc 21847693.98169.62..
Baruc 317468213.8297.41..
Baruc 41817187.17133.52..
Buttrills 117369915.08106.79..
Buttrills 216865819.1772.27..
Buttrills 316667514.78107.32..
Buttrills 416265616.9670.06..
Catwg 116667519.6782.12..
Catwg 217665914.5487.70..
Catwg 316165716.6779.77..
Catwg 416465327.8473.20..
Catwg 516668016.16101.18..
Catwg 61787355.00127.43..
Castleland 116462623.7465.79..
Cornerswell 11857278.93147.24..
Cornerswell 217268515.5796.58..
Cornerswell 317572110.67124.86..
Cornerswell 417871712.08144.77..
Court 216367919.4587.24..
Court 317367015.5281.13..
Court 416964426.0673.77..
Y Bont-faen 11797648.26146.07..
Y Bont-faen 21867812.45178.29..
Y Bont-faen 31797774.81171.28..
Y Bont-faen 41857894.49178.24..
Dinas Powys 11867835.66174.94..
Dinas Powys 21777597.46158.18..
Dinas Powys 316771218.83119.46..
Dinas Powys 41747685.56167.71..
Dinas Powys 51757294.26156.71..
Dyfan 118072311.00112.87..
Dyfan 216968413.96103.30..
Dyfan 317367619.1699.66..
Gibbonsdown 116565925.6956.18..
Gibbonsdown 216060235.7439.58..
Gibbonsdown 317167017.4983.59..
Gibbonsdown 416362130.6144.20..
Illtud 11727332.98160.43..
Illtud 217667617.0965.56..
Illtud 31807234.49131.56..
Illtud 416769111.5093.08..
Illtud 517266013.6984.07..
Illtud 61757375.82141.65..
Llandoche1737395.15152.63..
Llandw/Ewenni1817783.76170.96..
Llanilltud Fawr 11767196.30151.52..
Llanilltud Fawr 21777158.01131.88..
Llanilltud Fawr 317466010.1988.14..
Llanilltud Fawr 41666868.91125.47..
Llanilltud Fawr 51777626.99164.24..
Llanilltud Fawr 616968311.60100.96..
Llanilltud Fawr 71787165.65144.95..
Llanbedr-y-Fro1827795.34166.27..
Plymouth (Bro Morgannwg) 11878283.06185.04..
Plymouth (Bro Morgannwg) 21767557.31159.64..
Plymouth (Bro Morgannwg) 31878152.99186.53..
Y Rhws 117767813.93109.25..
Y Rhws 217970010.11130.86..
Y Rhws 31807702.92168.83..
Y Rhws 41777249.36145.30..
Sain Tathan 116865516.5583.54..
Sain Tathan 217269112.48109.97..
St. Augustine's 117878514.59164.30..
St. Augustine's 217674310.06140.16..
St. Augustine's 31847396.11149.29..
St. Augustine's 417972113.71147.71..
Sant-y-Brid 11827344.62148.82..
Sant-y-Brid 21757307.14146.24..
Stanwell 217172219.81115.12..
Stanwell 11858086.27171.82..
Stanwell 117869411.38114.03..
Sili 11847257.37134.55..
Sili 11778034.58175.14..
Sili 21827696.51168.94..
Gwenfô 117674311.26150.86..
Gwenfô 21747185.13128.97..
Castleland 2G17066021.0487.05..
Castleland 2H16266419.9669.83..
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 116964216.3281.03..
Aberaman Gogledd 217168419.1381.72..
Aberaman Gogledd 316268117.6684.63..
Aberaman De 117366218.8496.48..
Aberaman De 216866821.1779.96..
Aberaman De 316767723.63102.05..
Abercynon 117368912.13100.72..
Abercynon 215958038.5145.86..
Abercynon 316566117.70103.67..
Abercynon 416970016.64121.73..
Aberdâr Dwyrain 11767116.59129.68..
Aberdâr Dwyrain 217963815.0497.79..
Aberdâr Dwyrain 316967516.93122.23..
Aberdâr Dwyrain 416664313.47107.17..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 11686929.67152.90..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 21706719.50120.49..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 316264221.9899.15..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 416766517.0498.89..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 517264110.76108.15..
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 61727076.09145.89..
Y Beddau 117466513.19110.98..
Y Beddau 216664116.1974.32..
Y Beddau 31777308.07132.40..
Brynna 11777137.5698.89..
Brynna 217668512.39119.91..
Gartholwg 116357024.3361.04..
Cilfynydd 116566016.0495.04..
Cilfynydd 216863712.5489.60..
Cwm Clydach 116561027.3455.28..
Cwm Clydach 216966223.0170.84..
Cwm-bach 117365014.8796.39..
Cwm-bach 216463819.6990.54..
Cwm-bach 317667310.08120.41..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 116963318.58100.41..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 216767320.79117.87..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 315955925.6975.49..
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 416258330.8179.56..
Glynrhedynnog 117472916.23117.36..
Glynrhedynnog 217066215.6383.62..
Glynrhedynnog 316968416.10100.75..
Gilfach Goch 117169219.76111.99..
Gilfach Goch 216563527.8266.29..
Glyn-coch 116556031.2647.28..
Glyn-coch 216366015.4791.19..
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 115968621.6080.35..
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 216360916.5962.38..
Y Ddraenen Wen 11647237.21112.48..
Y Ddraenen Wen 216366622.3475.15..
Hirwaun 117165117.52107.14..
Hirwaun 216366617.9584.33..
Hirwaun 316762529.7579.77..
Llanharan 117064420.9189.66..
Llanharan 21777339.26127.44..
Llanhari 117172912.14130.42..
Llanhari 216867827.29106.32..
Tref Llantrisant 11767614.28155.68..
Tref Llantrisant 21787546.45160.80..
Tref Llantrisant 317166912.53111.40..
Llanilltud Faerdref 11756999.44112.99..
Llanilltud Faerdref 21787812.75167.89..
Llanilltud Faerdref 31756889.51122.44..
Llanilltud Faerdref 41696769.3694.77..
Llwyn-y-pia 116765223.6178.33..
Llwyn-y-pia 216564721.9895.53..
Y Maerdy 116367924.6385.99..
Y Maerdy 216268021.8967.66..
Aberpennar Dwyrain 116470612.95116.38..
Aberpennar Dwyrain 217271910.73138.88..
Aberpennar Gorllewin 117065516.14105.98..
Aberpennar Gorllewin 215859634.6658.15..
Aberpennar Gorllewin 317167619.14116.89..
Penrhiw-ceiber 115360444.8359.67..
Penrhiw-ceiber 216665422.0859.52..
Penrhiw-ceiber 316366618.86109.46..
Penrhiw-ceiber 416063727.4662.89..
Pentre 117169412.3887.13..
Pentre 21657239.32127.75..
Pentre 316766410.3265.35..
Pentre 416369513.30102.81..
Pen-y-graig 116264129.2688.05..
Pen-y-graig 217068112.1576.22..
Pen-y-graig 316265228.1971.02..
Pen-y-graig 417169115.0991.52..
Pen-y-waun 116554726.1763.55..
Pen-y-waun 216052433.3553.72..
Pont-y-clun 11737517.27148.18..
Pont-y-clun 21828072.75174.80..
Pont-y-clun 31817746.07175.26..
Pont-y-clun 417465313.86112.56..
Tref Pontypridd 117567310.59120.35..
Tref Pontypridd 21806948.25119.39..
Y Porth 116865611.5599.50..
Y Porth 21786899.37122.41..
Y Porth 316464418.6793.77..
Y Porth 416763618.75102.40..
Rhigos16266511.69109.14..
Rhondda 117264813.7499.16..
Rhondda 216863013.7588.01..
Rhondda 317766612.56100.09..
Rhydfelen Canol / Llan 116364630.2548.15..
Rhydfelen Canol / Llan 215857133.4835.94..
Rhydfelen Canol / Llan 315866422.3777.55..
Ffynon Taf 11746749.22120.78..
Ffynon Taf 217271014.67119.77..
Tonysguboriau 11767506.99147.09..
Tonysguboriau 217369817.66118.31..
Ton-teg 116969213.2899.98..
Ton-teg 21807506.60130.96..
Ton-teg 31677249.84108.07..
Tonypandy 117669717.1842.63..
Tonypandy 216871517.5596.36..
Tonyrefail Dwyrain 116967317.0683.72..
Tonyrefail Dwyrain 217468215.39102.51..
Tonyrefail Dwyrain 316465324.3684.41..
Tonyrefail Dwyrain 41807166.50115.66..
Tonyrefail Gorllewin 116264413.1162.01..
Tonyrefail Gorllewin 316464626.9682.15..
Trallwng 117061715.90110.27..
Trallwng 21757259.63146.34..
Trallwng 316367214.8091.12..
Trealaw 117458815.5069.66..
Trealaw 215663730.5368.72..
Trealaw 316262723.80110.87..
Trefforest 116964218.83104.78..
Trefforest 216854122.0946.43..
Trefforest 316166221.3072.98..
Treherbert 11636979.97120.76..
Treherbert 216470424.7679.06..
Treherbert 316064913.6176.57..
Treherbert 416267715.8285.50..
Treorci 11747235.63125.31..
Treorci 21677228.05126.21..
Treorci 316370513.87102.54..
Treorci 416370217.6895.86..
Treorci 516670110.96123.10..
Pendyrus 115161336.1161.67..
Pendyrus 216262728.7063.94..
Pendyrus 316966921.7378.89..
Ty'n-y-nant 11697187.16128.32..
Ty'n-y-nant 216866924.8678.99..
Ty'n-y-nant 316357727.2650.68..
Ynys-hir 116160920.9982.92..
Ynys-hir 216664310.84102.23..
Ynys-y-bwl 116359429.6469.05..
Ynys-y-bwl 216563323.1375.98..
Ynys-y-bwl 31776979.54122.97..
Ystrad 115767618.8983.86..
Ystrad 216467717.1284.34..
Ystrad 316067314.7598.62..
Ystrad 416168418.37103.58..
Tonyrefail Gorllewin 21777367.77138.43..
Gartholwg 21767164.86133.41..
Gartholwg 31767184.15128.30..
Tonyrefail Gorllewin 417267020.85106.72..
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 116365211.3390.82..
Bedlinog 217066913.2286.30..
Cyfarthfa 116667614.46100.39..
Cyfarthfa 215056525.9046.72..
Cyfarthfa 316971113.93103.48..
Cyfarthfa 41777036.04110.11..
Dowlais 115967123.1167.55..
Dowlais 216567818.08105.49..
Dowlais 316367817.6586.51..
Dowlais 416764618.3995.01..
Gurnos 115963822.8059.62..
Gurnos 216358027.8843.49..
Gurnos 316361121.6552.08..
Ynyswen 116962914.6264.86..
Ynyswen 215858719.6367.14..
Ynyswen 317367812.07106.79..
Parc 117272912.58140.88..
Parc 21777166.03123.20..
Parc 316770115.6593.41..
Penydarren 114657540.5549.22..
Penydarren 215964318.5761.01..
Penydarren 317269912.2197.43..
Penydarren 416463917.7682.05..
Plymouth (Merthyr Tudful) 116368215.6197.81..
Plymouth (Merthyr Tudful) 216171110.81121.28..
Plymouth (Merthyr Tudful) 316566414.01104.42..
Y Dref 116768415.74120.40..
Y Dref 21757257.14113.57..
Y Dref 317363721.5783.29..
Y Dref 417370110.0186.71..
Treharris 11737548.08155.73..
Treharris 217067911.31101.93..
Treharris 316158718.2269.62..
Treharris 416465619.8584.16..
Faenor 21707308.43148.44..
Faenor 117465815.3478.56..
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 116662225.0670.73..
Aberbargod 216966726.0085.39..
Abercarn 117366215.6296.45..
Abercarn 217365920.5496.08..
Abercarn 317064425.07107.10..
Cwm Aber 116570816.37101.65..
Cwm Aber 216764121.7572.42..
Cwm Aber 316964524.0483.62..
Cwm Aber 416960620.0968.78..
Argoed (Caerffili) 115758317.4483.26..
Argoed (Caerffili) 216659417.3383.47..
Bargod 116965215.2479.34..
Bargod 217564917.5491.78..
Bargod 316364716.4578.76..
Bargod 416455327.9645.60..
Bedwas Tretomos a Machen 11767087.49134.83..
Bedwas Tretomos a Machen 216760322.4559.56..
Bedwas Tretomos a Machen 31777085.7597.27..
Bedwas Tretomos a Machen 417570910.34114.45..
Bedwas Tretomos a Machen 51746517.94109.83..
Bedwas Tretomos a Machen 615548524.8052.27..
Bedwas Tretomos a Machen 716860512.7478.37..
Coed Duon 117368319.38106.00..
Coed Duon 216859119.8561.83..
Coed Duon 31747184.78137.56..
Coed Duon 417465814.12113.82..
Coed Duon 51857467.94142.45..
Cefn Fforest 116261524.2365.88..
Cefn Fforest 217363220.4082.77..
Crosskeys 117264114.1793.14..
Crosskeys 21656668.37110.29..
Crymlyn 117576810.84134.93..
Crymlyn 21717037.90126.45..
Crymlyn 316664423.2777.78..
Crymlyn 416770813.65102.62..
Cwm Darran 117468020.78109.41..
Cwm Darran 216561427.0670.61..
Gilfach16765524.3479.07..
Hengoed (Caerffili) 116966821.1486.65..
Hengoed (Caerffili) 216260925.4951.57..
Hengoed (Caerffili) 317065416.9786.54..
Llanbradach 116869714.90133.75..
Llanbradach 216665211.7597.56..
Llanbradach 317064326.4396.01..
Maes-y-cwmwr17469920.63128.08..
Morgan Jones 116765516.0092.04..
Morgan Jones 216056925.5260.62..
Morgan Jones 317065721.2587.11..
Morgan Jones 416764611.90102.06..
Moria 116463915.87101.78..
Moria 216866317.24114.30..
Moria 315856327.9551.81..
Nelson 117171915.13111.80..
Nelson 216867423.98106.06..
Nelson 317570613.57128.91..
Trecelyn 117770314.07116.24..
Trecelyn 215759019.8662.81..
Trecelyn 317775112.07157.54..
Trecelyn 416968716.05104.99..
Tredegar Newydd 116764817.3785.30..
Tredegar Newydd 216263429.3489.21..
Tredegar Newydd 316356734.4873.04..
Pengam 117166423.7699.44..
Pengam 216463124.3097.17..
Pengam 317968410.62126.58..
Penmaen 11767613.76159.56..
Penmaen 216669113.47125.11..
Penmaen 31757055.58129.91..
Pen-yr-heol (Caerffili) 116460927.5066.19..
Pen-yr-heol (Caerffili) 21777173.47127.50..
Pen-yr-heol (Caerffili) 316569221.57120.45..
Pen-yr-heol (Caerffili) 416558630.0273.63..
Pen-yr-heol (Caerffili) 517368517.1291.39..
Pen-yr-heol (Caerffili) 617470112.40126.45..
Pen-yr-heol (Caerffili) 717566513.30110.46..
Pen-yr-heol (Caerffili) 816152929.1646.59..
Pontllan-fraith 117063720.2593.90..
Pontllan-fraith 216761715.6196.85..
Pontllan-fraith 316767213.84105.15..
Pontllan-fraith 41747368.29132.93..
Pontllan-fraith 517161611.7699.41..
Pontlotyn16962519.9382.22..
Rhisga Dwyrain 117168116.71111.50..
Rhisga Dwyrain 216364423.5975.92..
Rhisga Dwyrain 317168912.58118.55..
Rhisga Dwyrain 417266814.85108.67..
Rhisga Gorllewin 117567216.59114.72..
Rhisga Gorllewin 217968512.81106.53..
Rhisga Gorllewin 317565818.8798.53..
Catwg Sant 116966827.5998.64..
Catwg Sant 217167520.64111.56..
Catwg Sant 316567822.03113.52..
Catwg Sant 417271710.74133.31..
Catwg Sant 516860524.3658.83..
Sant Iago 117666910.84106.13..
Sant Iago 216666911.88111.08..
Sant Iago 315242733.2222.18..
Sant Iago 415754437.1147.39..
Sant Martin 11796549.0592.53..
Sant Martin 216773912.86151.11..
Sant Martin 317872010.28133.19..
Sant Martin 41787355.89155.79..
Sant Martin 51797241.99152.21..
Twyn Carno 116353333.2059.16..
Twyn Carno 217166613.91134.69..
Ynys-ddu 117163514.91105.60..
Ynys-ddu 21706797.82121.64..
Ystrad Mynach 117167916.0298.01..
Ystrad Mynach 217868813.77135.85..
Ystrad Mynach 31787795.31170.04..
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 116763821.5494.21..
Abertyleri 216858621.2459.06..
Abertyleri 317664920.7863.58..
Badminton 116869312.73124.33.