Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Iechyd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Iechyd
Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)
[Lleihau]Cymru.2,074.41,203.1(r) 16.6
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 1.2,624.51,696.320.3
Aberffraw a Rhosneigr 2.2,495.41,717.920.0
Porth Amlwch.3,809.31,778.821.3
Amlwch Wledig.2,531.21,991.8*
Biwmares.2,548.11,609.112.8
Botffordd.2,981.01,759.0(r) *
Bodorgan.2,930.61,677.724.5
Braint.1,997.01,494.5*
Bryngwran.3,290.91,635.513.5
Brynteg.2,413.31,735.8(r) *
Cadnant (Ynys Môn).2,336.21,972.7(r) *
Cefni.2,381.51,523.116.3
Cwm Cadnant.2,590.91,989.2*
Cyngar.3,114.11,642.5(r) 15.0
Gwyngyll.3,947.21,795.3(r) *
Tref Caergybi.3,657.32,334.4(r) 20.5
Kingsland.3,488.41,957.924.0
Llanbadrig.3,033.41,766.1*
Llanbedr-goch1.2,734.81,813.2(r) *
Llanddyfnan.2,310.31,894.917.1
Llaneilian.2,845.51,761.313.4
Llanfaethlu.3,019.61,670.618.8
Llanfair-yn-Neubwll 1.3,958.81,748.9(r) 16.2
Llanfair-yn-Neubwll 2.2,526.41,574.616.4
Llanfihangel Ysgeifiog.2,454.01,591.2(r) 15.0
Llangoed.3,532.31,877.5*
Llanidan.4,077.31,776.314.0
Llannerch-y-medd.2,965.41,971.018.9
London Road.3,239.61,753.3(r) 22.2
Maeshyfryd.3,578.11,807.324.3
Mechell.2,880.31,516.012.0
Moelfre.2,538.62,017.2(r) 37.9
Morawelon.3,534.82,101.716.2
Parc a'r Mynydd.3,007.31,894.5*
Pentraeth.2,638.41,808.28.1
Porthyfelin 1.3,006.01,898.023.6
Porthyfelin 2.3,144.51,690.115.0
Rhosyr.2,899.51,663.812.4
Trearddur 1.3,102.51,790.9*
Trearddur 2.3,331.41,605.6*
Tudur.3,518.31,987.025.3
Tysilio.2,392.41,637.117.2
Fali 1.3,235.81,743.921.1
Fali 2.2,432.81,834.2*
[Lleihau]GwyneddAbererch.2,446.31,471.216.4
Abermaw 2.2,970.22,139.8(r) 15.7
Abermaw 1.1,836.81,568.4(r) *
Arllechwedd.2,516.71,670.3*
Y Bala.2,730.31,853.3(r) 11.3
Bethel a Chwm-y-Glo 1.2,239.21,777.613.9
Bethel a Chwm-y-Glo 2.2,064.31,461.2*
Bontnewydd.3,610.11,177.4*
Bowydd a Rhiw.3,721.71,999.3(r) 15.3
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd.2,251.01,848.4*
Cadnant (Gwynedd).3,306.01,943.318.1
Corris/Mawddwy.2,425.71,721.0(r) 17.9
Cricieth.3,080.61,752.017.5
Deiniol.3,138.62,022.9*
Deiniolen.2,957.11,823.5(r) 17.8
Dewi.2,973.42,101.013.7
Diffwys a Maenofferen.3,877.42,003.5*
Dolbenmaen.3,806.31,740.7*
Dolgellau Gogledd.2,776.31,820.9*
Dolgellau De.2,460.41,883.8*
Dyffryn Ardudwy.2,368.81,672.231.3
Efail-Newydd/Buan.2,658.71,776.5*
Gerlan.3,326.61,818.3(r) 13.7
Glyder.2,215.21,727.5*
Y Groeslon.2,922.71,817.612.7
Harlech.2,464.21,657.5(r) 16.4
Hendre (Gwynedd).2,867.11,848.015.5
Hirael a Garth 1.3,589.71,486.3*
Hirael a Garth 2.3,135.31,315.418.1
Llanaelhaearn.3,550.71,815.218.9
Llanbedr.1,757.01,636.1*
Llanbedrog ac Aber-soch.3,272.11,666.013.1
Llanberis.3,269.61,629.8(r) 9.7
Llandderfel a Llanuwchllyn 1.3,373.01,981.3*
Llandderfel a Llanuwchllyn 2.2,197.41,762.7(r) 14.8
Llanengan.1,868.41,286.0*
Llangelynnin.2,369.81,739.2(r) *
Llanllyfni a Chlynnog.2,990.01,812.3(r) 22.4
Llanrug.3,019.82,145.4(r) 10.0
Llanwnda.2,529.91,769.4(r) 15.5
Llanystumdwy.2,641.81,677.116.9
Marchog 1.4,267.72,252.611.7
Marchog 2.3,811.22,348.314.3
Menai (Bangor).2,289.01,466.9*
Menai (Caernarfon).2,792.61,898.0(r) 13.9
Morfa Nefyn.2,941.61,656.916.3
Nefyn.3,205.62,140.917.2
Ogwen 1.3,494.11,749.214.8
Ogwen 2.3,174.31,844.0(r) 17.1
Peblig (Caernarfon).3,546.91,814.6(r) 24.8
Penisa'r-waun.3,871.31,747.520.2
Penrhyndeudraeth 1.2,272.91,556.7*
Penrhyndeudraeth 2.2,826.51,780.5(r) 13.6
Pentir 1.4,862.11,218.920.9
Pentir 2.2,334.51,779.225.2
Pen-y-groes (Gwynedd).3,296.41,822.821.5
Porthmadog Dwyrain.2,898.51,613.59.2
Porthmadog Gorllewin.2,932.81,941.2*
Porthmadog - Tremadog.2,602.51,815.8*
Pwllheli Gogledd.3,066.61,962.512.2
Pwllheli De.2,434.71,978.814.8
Seiont 1.3,047.82,110.5(r) 17.3
Seiont 2.3,607.31,816.6(r) 20.3
Talysarn.3,057.91,579.6(r) 10.4
Teigl.2,848.71,955.0(r) 22.5
Trawsfynydd.2,590.11,545.6(r) *
Tregarth a Mynydd Llandygai.2,561.61,567.79.6
Tywyn 1.2,659.61,627.1(r) *
Tywyn 2.3,165.21,678.7(r) 25.0
Waunfawr.2,376.41,710.6*
Y Felinheli.3,604.31,434.912.7
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog.2,957.21,662.0(r) 13.7
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel.2,233.71,607.3(r) *
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed.2,380.91,676.913.7
Betws yn Rhos.2,315.51,544.6*
Bryn.2,960.01,926.514.6
Caerhun.2,207.81,603.8*
Capel Lluo.2,803.41,849.411.9
Colwyn 1.2,975.11,701.918.1
Colwyn 2.2,675.51,745.615.2
Colwyn 3.2,760.51,833.016.9
Conwy 1.3,185.22,087.1*
Conwy 2.2,458.31,586.213.3
Conwy 3.2,461.11,731.113.5
Craig-y-Don 1.3,111.31,702.6(r) 13.6
Craig-y-Don 2.2,555.21,508.620.1
Crwst.3,204.71,642.19.4
Deganwy 1.2,358.91,620.8*
Deganwy 2.3,120.51,894.528.3
Eglwysbach.2,430.71,487.022.2
Eirias 1.2,752.21,929.617.6
Eirias 2.2,979.41,464.213.5
Gele 1.2,436.81,612.523.2
Gele 2.2,231.41,823.918.1
Gele 3.2,146.91,598.9*
Glyn (Conwy) 1.2,959.21,700.320.5
Glyn (Conwy) 2.3,708.92,088.816.4
Glyn (Conwy) 3.2,821.31,634.318.2
Gogarth 1.3,183.21,799.69.3
Gogarth 2.3,184.01,655.7*
Gwyr (Conwy).2,827.51,936.419.5
Bae Cinmel 1.3,200.71,897.322.5
Bae Cinmel 2.2,883.32,005.216.7
Bae Cinmel 3.2,901.61,712.519.5
Bae Cinmel 4.3,459.81,750.117.5
Llanddulas.2,455.81,616.816.2
Llandrillo yn Rhos 1.3,481.61,616.7*
Llandrillo yn Rhos 2.3,546.91,758.9*
Llandrillo yn Rhos 3.2,719.81,716.3*
Llandrillo yn Rhos 4.3,265.82,089.819.2
Llandrillo yn Rhos 5.2,275.01,639.222.9
Llangernyw.3,474.91,534.5*
Llansannan.2,628.51,761.3*
Llysfaen 1.3,038.21,665.821.8
Llysfaen 2.2,672.31,857.519.0
Marl 1.2,188.91,859.1(r) 13.4
Marl 2.3,880.51,726.012.8
Mochdre.3,503.81,801.322.3
Mostyn (Conwy) 1.3,378.61,938.824.7
Mostyn (Conwy) 2.3,489.01,958.1*
Pandy.2,507.21,537.717.1
Pant-yr-afon/Penmaenan 1.2,859.81,676.9*
Pant-yr-afon/Penmaenan 2.3,724.92,616.514.8
Penrhyn 1.2,398.51,696.123.5
Penrhyn 2.2,380.81,784.018.9
Penrhyn 3.2,082.11,719.7(r) *
Pen-sarn 1.3,156.32,076.014.0
Pen-sarn 2.2,336.71,534.3*
Pentre Mawr 1.3,785.12,025.716.2
Pentre Mawr 2.2,652.71,474.715.9
Rhiw 1.3,268.71,628.9*
Rhiw 2.2,587.91,525.0(r) 14.4
Rhiw 3.4,046.31,759.617.3
Rhiw 4.3,030.81,898.7*
Tywyn.4,140.42,028.320.4
Trefriw.2,411.51,536.4*
Tudno 1.3,717.62,117.018.7
Tudno 2.4,178.82,179.921.0
Tudno 3.2,358.91,606.7*
Uwch Conwy.2,425.01,494.818.4
Uwchaled.2,374.91,404.9*
Llansanffraid.2,407.91,614.916.1
Abergele Pensarn 1.2,746.01,853.013.8
Abergele Pensarn 2.3,769.52,341.828.0
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan.2,779.71,670.8(r) 18.7
Corwen 1.2,730.81,552.617.8
Corwen 2.2,900.71,885.825.7
Dinbych Canol.3,879.02,174.020.8
Dinbych-Isaf 1.2,321.42,021.3*
Dinbych-Isaf 2.3,516.71,259.622.6
Dinbych-Isaf 3.3,025.42,178.0*
Dinbych Uchaf/Henllan 1.3,715.92,059.1(r) 21.1
Dinbych Uchaf/Henllan 2.2,442.41,825.217.5
Diserth 1.2,583.51,882.9*
Diserth 2.3,117.22,199.1(r) 17.9
Efenechdyd.2,175.91,803.4*
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla.2,577.71,741.8*
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal.3,031.31,811.4*
Llandrillo.2,426.91,873.415.7
Llandyrnog.3,058.71,536.213.8
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern.2,068.81,696.310.5
Llangollen 1.3,825.01,738.6*
Llangollen 2.2,775.41,815.5(r) 14.4
Llangollen 3.3,107.81,698.3(r) *
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch.2,832.21,706.9*
Prestatyn Canol 1.2,918.71,737.317.1
Prestatyn Canol 2.2,646.11,773.328.3
Prestatyn Dwyrain 1.4,937.61,643.514.0
Prestatyn Dwyrain 2.2,313.61,540.6*
Prestatyn Dwyrain 3.4,707.41,993.222.6
Prestatyn Allt Melyd.2,731.31,851.2(r) 14.9
Prestatyn Gogledd 1.3,052.51,865.513.3
Prestatyn Gogledd 2.2,408.71,800.4(r) 10.2
Prestatyn Gogledd 3.2,974.72,087.5*
Prestatyn De Orllewin 1.2,828.62,411.719.2
Prestatyn De Orllewin 2.2,356.11,618.7*
Rhuddlan 1.2,493.12,263.117.7
Rhuddlan 2.2,791.11,702.718.4
Rhuddlan 3.2,772.11,776.018.7
Rhyl Dwyrain 1.3,304.72,413.721.3
Rhyl Dwyrain 2.2,692.01,728.3*
Rhyl Dwyrain 3.14,750.23,131.027.2
Rhyl De 1.2,823.11,775.114.1
Rhyl De 2.2,647.61,890.518.2
Rhyl De Ddwyrain 1.3,233.61,822.921.6
Rhyl De Ddwyrain 2.5,057.91,965.013.4
Rhyl De Ddwyrain 3.2,618.61,662.4*
Rhyl De Ddwyrain 4.3,932.82,280.7(r) 20.0
Rhyl De Ddwyrain 5.2,310.41,886.722.3
Rhyl De Orllewin 1.4,036.42,285.827.0
Rhyl De Orllewin 2.4,669.31,846.428.5
Rhyl De Orllewin 3.2,797.32,270.513.5
Rhyl Gorllewin 1.5,405.72,191.5(r) 30.1
Rhyl Gorllewin 2.6,220.42,548.731.8
Rhyl Gorllewin 3.4,216.71,914.722.6
Rhuthun 1.2,942.51,786.615.4
Rhuthun 2.2,672.71,950.7(r) 15.4
Rhuthun 3.2,364.91,693.321.4
Llanelwy Dwyrain.2,621.21,653.820.9
Llanelwy Gorllewin.3,140.01,748.314.1
Trefnant.3,572.91,683.7*
Tremeirchion.3,232.01,812.623.1
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 1.2,432.32,014.1*
Argoed (Sir y Fflint) 2.2,260.41,799.3*
Aston 1.2,350.32,039.39.1
Aston 2.3,027.81,925.314.1
Bagillt Dwyrain.3,240.21,852.518.1
Bagillt Gorllewin.3,576.82,008.425.3
Brychdyn Gogledd Ddwyrain.2,608.02,057.9(r) 15.2
Brychdyn De 1.4,129.61,831.821.7
Brychdyn De 2.2,264.21,682.416.4
Brynffordd.2,917.22,086.913.9
Bwcle Dwyrain Bistre 1.3,438.22,016.417.4
Bwcle Dwyrain Bistre 2.2,390.61,596.8(r) 17.8
Bwcle Gorllewin Bistre 1.3,801.61,870.0(r) 18.7
Bwcle Gorllewin Bistre 2.3,656.52,254.716.7
Bwcle Gorllewin Bistre 3.3,571.52,042.8(r) 17.8
Mynydd Bwcle 1.2,382.41,984.616.0
Mynydd Bwcle 2.2,737.72,067.2*
Bwcle Pontrobin 1.1,887.61,443.817.2
Bwcle Pontrobin 2.2,526.62,080.0(r) 13.5
Bwcle Pontrobin 3.2,434.41,836.4(r) 13.0
Caergwrle.3,062.31,866.611.7
Caerwys 1.2,346.21,776.3*
Caerwys 2.3,237.91,608.8*
Cilcain.2,410.31,742.0*
Cei Connah Canol 1.2,670.31,921.812.2
Cei Connah Canol 2.4,060.82,237.0(r) 19.4
Cei Connah Golftyn 1.2,724.31,803.115.8
Cei Connah Golftyn 2.2,559.51,246.014.3
Cei Connah Golftyn 3.2,214.11,740.414.7
Cei Connah Golftyn 4.3,991.62,242.2(r) 26.4
Cei Connah De 1.2,072.41,982.8(r) *
Cei Connah De 2.2,646.81,808.4(r) *
Cei Connah De 3.2,588.31,896.810.5
Cei Connah De 4.2,294.71,499.712.9
Cei Connah Gwepre.3,998.41,733.7(r) 24.4
Ewlo 1.2,366.02,204.7(r) 22.1
Ewlo 2.3,038.31,788.6*
Ewlo 3.2,668.11,654.616.3
Ffynongroyw.3,442.41,877.717.3
Y Fflint Castell.3,292.11,924.4(r) 15.9
Y Fflint Cwnsyllt 1.2,194.51,533.816.0
Y Fflint Cwnsyllt 2.3,329.12,417.115.9
Y Fflint Cwnsyllt 3.2,496.51,641.119.0
Y Fflint Oakenholt 1.5,488.62,291.919.0
Y Fflint Oakenholt 2.3,118.42,105.920.7
Y Fflint Trelawny 1.8,179.31,741.4(r) 18.8
Y Fflint Trelawny 2.2,043.81,834.914.5
Maes-glas 1.5,595.92,159.520.9
Maes-glas 2.2,901.51,850.217.2
Gronant.3,040.41,720.325.4
Gwernaffield.2,123.61,856.8(r) 12.6
Gwernymynydd.2,756.82,023.715.5
Helygain.2,382.91,866.6(r) 26.7
Penarlâg.2,025.91,755.5*
Kinnerton Uchaf.1,924.21,764.0*
Treffynnon Canol.4,282.41,929.2(r) 13.1
Treffynnon Dwyrain.2,938.71,896.714.2
Treffynnon Gorllewin.3,519.21,664.322.0
Yr Hôb 1.3,308.31,988.917.1
Yr Hôb 2.2,807.11,794.513.9
Coed-llai.4,567.11,800.8(r) 20.3
Llanfynydd.2,998.91,794.116.5
Mancot 1.2,934.81,757.317.0
Mancot 2.3,066.01,718.217.0
Yr Wyddgrug Broncoed 1.1,941.51,637.912.0
Yr Wyddgrug Broncoed 2.2,712.42,117.7(r) 21.0
Yr Wyddgrug Dwyrain.2,257.72,152.3(r) 18.6
Yr Wyddgrug De 1.3,690.51,404.5*
Yr Wyddgrug De 2.2,358.12,294.4*
Yr Wyddgrug Gorllewin 1.3,202.32,388.118.5
Yr Wyddgrug Gorllewin 2.2,602.91,618.414.2
Mostyn (Sir y Fflint).3,425.71,933.018.3
Pentre'r Diawl 1.2,093.11,901.7*
Pentre'r Diawl 2.2,454.21,807.2*
Llaneurgain 1.2,382.31,802.6*
Llaneurgain 2.2,263.61,840.6*
Pentre'r Moch.2,374.71,880.9*
Pen-y-ffordd 1.2,967.81,765.815.5
Pen-y-ffordd 2.2,100.81,661.9(r) 10.6
Queensferry.4,122.62,370.9(r) 17.7
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug.3,333.31,838.314.9
Saltney Stonebridge 1.2,889.52,045.2(r) 14.2
Saltney Stonebridge 2.2,677.71,580.022.7
Sealand 1.3,400.92,122.0(r) 10.7
Sealand 2.3,691.32,082.515.8
Shotton Dwyrain.3,797.01,748.312.5
Shotton Uchaf 1.4,107.61,852.423.6
Shotton Uchaf 2.3,591.92,244.222.7
Shotton Gorllewin.2,920.11,921.312.1
Trelawnyd a Gwaenysgor.2,576.21,636.617.9
Treuddyn.2,658.61,900.6*
Chwitffordd.2,699.71,724.712.1
[Lleihau]WrecsamActon 1.2,267.31,538.2*
Acton 2.2,693.11,844.6(r) 21.5
Parc Borras 1.2,252.51,570.2*
Parc Borras 2.2,231.32,005.420.9
Bronington 1.2,261.31,903.817.3
Bronington 2.2,007.11,546.9(r) *
Brymbo 1.4,648.31,680.8(r) 22.0
Brymbo 2.3,406.11,654.317.7
Brynyffynnon 1.2,761.52,057.722.2
Brynyffynnon 2.3,623.21,399.918.9
Bryn Cefn.3,504.51,701.315.0
Cartrefle 1.5,766.32,036.523.8
Cartrefle 2.3,163.02,036.325.5
Cefn 1.2,605.11,898.919.0
Cefn 2.3,650.32,061.618.7
Cefn 3.3,920.22,220.2(r) 18.7
Y Waun Gogledd 1.2,797.61,589.9*
Y Waun Gogledd 2.3,437.42,013.8*
Y Waun De.3,232.21,854.121.7
Coedpoeth 1.3,891.31,798.2(r) 17.7
Coedpoeth 2.3,184.51,945.415.5
Coedpoeth 3.3,219.62,038.8(r) 17.9
Erddig.4,036.51,855.425.1
Esclusham 1.2,844.01,898.922.0
Esclusham 2.2,444.91,992.124.1
Garden Village.2,363.31,726.49.6
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 1.2,342.81,767.0*
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 2.3,461.71,660.1*
Grosvenor 1.2,764.92,205.924.2
Grosvenor 2.6,210.62,108.6(r) 21.7
Gwenfro.3,360.81,833.922.6
Gwersyllt Dwyrain a De 1.2,587.71,665.623.6
Gwersyllt Dwyrain a De 2.2,928.21,685.99.9
Gwersyllt Dwyrain a De 3.2,596.91,669.624.6
Gwersyllt Gogledd 1.3,956.21,949.18.6
Gwersyllt Gogledd 2.4,321.51,787.718.4
Gwersyllt Gorllewin 1.4,080.72,083.820.5
Gwersyllt Gorllewin 2.7,047.81,421.2*
Hermitage 1.4,690.72,045.4*
Hermitage 2.3,624.02,053.122.5
Holt 1.2,667.41,969.38.5
Holt 2.2,637.41,682.8*
Johnstown 1.2,237.31,613.1(r) 18.7
Johnstown 2.3,237.82,073.921.8
Little Acton 1.2,116.91,535.7(r) *
Little Acton 2.2,851.81,864.1*
Llangollen Wledig.2,438.71,796.1(r) 16.1
Llai 1.5,109.11,979.117.6
Llai 2.2,819.42,061.018.0
Llai 3.3,642.02,484.49.7
Maes-y-dre.4,896.11,983.418.9
Marchwiel 1.2,110.91,760.823.0
Marchwiel 2.2,856.82,537.027.8
Marford a Hoseley 1.1,702.61,667.621.8
Marford a Hoseley 2.1,667.11,739.0*
Mwynglawdd 1.2,650.32,213.5(r) *
Mwynglawdd 2.2,678.02,094.0*
New Broughton 1.2,793.62,137.717.7
New Broughton 2.2,743.51,815.319.8
Offa.3,086.71,690.715.2
Owrtyn 1.2,069.51,564.1*
Owrtyn 2.2,669.41,710.210.2
Pant.4,200.01,769.228.5
Pen-y-cae.3,516.12,156.4(r) 24.5
Penycae a De Rhiwabon 1.2,183.81,827.7*
Penycae a De Rhiwabon 2.2,802.21,519.3*
Plas Madoc.4,471.22,206.624.5
Ponciau 1.3,008.21,642.3(r) 18.3
Ponciau 2.3,254.52,019.7(r) 22.4
Ponciau 3.2,834.01,732.917.2
Queensway 1.4,008.81,825.030.9
Queensway 2.4,385.91,858.616.0
Rhosnesni 1.2,348.51,803.716.0
Rhosnesni 2.2,049.21,214.822.3
Yr Orsedd 1.1,969.41,879.3*
Yr Orsedd 2.2,338.01,907.310.5
Rhiwabon 1.3,232.11,964.417.5
Rhiwabon 2.3,207.92,164.915.7
Stansty.3,235.51,929.29.6
Whitegate 1.3,478.02,113.6(r) 16.6
Whitegate 2.2,698.01,717.416.9
Wynnstay.4,030.22,085.030.8
Smithfield 2.3,444.61,811.49.7
Dyffryn Ceiriog 3.2,764.91,716.9(r) 16.0
Smithfield 3.3,558.61,888.117.5
[Lleihau]PowysAber-craf.2,776.71,612.529.6
Bugeildy.2,424.81,570.9*
Aberriw.2,349.71,668.2*
Blaen Hafren.2,012.81,570.8(r) 12.7
Bronllys.2,254.01,563.222.5
Llanfair-ym-Muallt 1.2,813.01,775.7(r) 16.1
Llanfair-ym-Muallt 2.3,232.41,867.716.6
Caersws.2,465.51,763.5(r) 9.5
Yr Ystog.3,151.11,689.0*
Dyserth a Thre-coed.2,170.91,883.237.9
Dolforwyn.1,989.71,518.9(r) 14.8
Felin-fâch.2,049.71,543.4*
Ffordun.1,911.31,605.5*
Glantwymyn.2,035.11,457.2(r) 11.5
Y Clas-ar-wy.2,306.41,654.1(r) *
Cegidfa.2,097.21,566.9(r) 13.9
Gwernyfed.2,648.01,746.024.2
Y Gelli Gandryll.2,689.91,929.6(r) *
Ceri.1,977.41,496.8(r) 15.2
Tref-y-clawdd 1.2,551.11,939.2(r) *
Tref-y-clawdd 2.2,739.31,840.813.6
Llanafan Fawr.3,099.11,631.5*
Llanbadarn Fawr.2,467.21,919.9*
Llanbryn-mair a Banwy.2,237.21,449.7(r) *
Llandinam.1,984.31,455.3(r) *
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin.3,630.91,514.4(r) 21.6
Llandrindod Gogledd.2,580.21,740.7(r) 21.2
Llandrindod De.2,255.31,727.215.7
Llandrinio.1,990.61,463.5(r) 20.5
Llandysilio.2,224.01,648.3(r) 14.0
Llanelwedd.2,265.61,509.2(r) 19.7
Llanfair Caereinion.2,528.61,591.0(r) 10.8
Llanfyllin.2,761.41,626.816.2
Llangynllo.1,904.51,368.3(r) *
Llangynidr.2,615.61,555.7(r) *
Llanidloes 1.2,172.81,477.8(r) *
Llanidloes 2.3,323.91,618.216.3
Llansanffraid.3,022.11,505.8(r) *
Llanwrtyd.2,264.91,666.7(r) 13.2
Llanllyr.2,469.41,718.6*
Machynlleth.2,994.91,870.7(r) 20.7
Maes-car/Llywel.2,529.11,674.6(r) 9.8
Meifod a Llanfihangel.1,892.51,752.7*
Trefaldwyn.2,276.12,146.4(r) *
Nantmel.2,604.01,589.0(r) *
Y Drenewydd Canol 1.3,767.81,951.3(r) 12.3
Y Drenewydd Canol 2.3,774.12,131.1(r) 22.3
Y Drenewydd Dwyrain.3,759.21,467.9(r) 23.7
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn.2,366.41,595.5(r) 14.3
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn.2,298.11,414.5(r) 22.8
Y Drenewydd De.3,634.71,898.6(r) 13.9
Pencraig.2,336.91,743.8(r) *
Llanandras 1.2,470.21,658.2(r) 22.6
Llanandras 2.2,787.41,704.1(r) *
Rhaeadr Gwy.3,769.71,667.2(r) 19.4
Rhiwcynon.2,060.91,551.5(r) *
St. David Fewnol.3,230.12,032.7(r) 8.3
St. Mary 1.2,917.11,883.8(r) 9.9
St. Mary 2.2,435.21,918.6(r) *
Talgarth.3,303.91,944.4(r) *
Tawe-Uchaf.3,385.91,429.016.2
Tre-wern.1,964.41,546.8*
Y Trallwng Castell.4,168.82,187.119.9
Y Trallwng Gungrog 1.8,016.31,955.516.3
Y Trallwng Gungrog 2.2,602.01,950.118.4
Y Trallwng Llanerchyddol.2,016.01,668.1(r) 20.5
Ynysgedwyn.2,537.31,467.3(r) 12.2
Ysgir.2,326.31,605.823.3
Ystradgynlais 1.4,970.62,004.4(r) 14.0
Ystradgynlais 2.2,566.11,675.1*
Tal-y-bont ar Wysg.2,941.61,512.2(r) 11.8
Cwm-twrch.4,908.91,580.414.2
St John 1.2,403.61,710.2(r) 19.3
St John 2.3,003.81,952.014.5
Crughywel.2,840.81,653.3(r) *
Llangatwg a Glangrwyne.2,590.41,801.0(r) 12.5
Llangors, Bwlch a Grwyne.2,723.61,586.6(r) *
Llanrhaeadr-ym-Mochnant.2,142.61,490.6(r) 17.2
Llansilin.2,153.01,489.216.1
[Lleihau]CeredigionAberaeron.2,186.31,498.5(r) 16.5
Aberporth 1.2,181.91,852.2(r) 17.0
Aberporth 2.2,670.91,352.5(r) 23.9
Aberteifi Mwldan.3,284.61,607.9(r) 20.0
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch.3,412.72,028.4(r) 15.3
Aberteifi Teifi.4,240.81,903.1(r) 14.9
Aberystwyth Bronglais.2,111.22,127.522.0
Aberystwyth Canol.2,947.71,968.725.5
Aberystwyth Penparcau 1.2,930.81,704.916.4
Aberystwyth Penparcau 2.2,834.51,815.715.8
Aberystwyth Rheidol 1.2,522.01,671.5(r) *
Aberystwyth Rheidol 2.2,687.51,692.014.5
Beulah.2,856.71,926.1(r) *
Capel Dewi.2,544.11,765.3(r) *
Ceulanamaesmawr.2,062.31,386.8(r) 11.9
Ciliau Aeron.2,210.71,392.4(r) *
Faenor 1.2,613.21,330.5*
Llanbedr Pont Steffan 1.2,698.11,326.7(r) *
Llanbedr Pont Steffan 2.2,053.21,384.1(r) 14.4
Llanarth.2,236.41,409.4(r) 11.2
Llandyfrïog.3,302.31,640.8(r) 14.8
Llandysiliogogo.2,262.21,751.2(r) *
Tref Llandysul.3,259.51,765.1(r) 25.4
Llanfarian.2,335.21,448.110.9
Llanfihangel Ystrad.2,616.31,741.7(r) 13.5
Llangeitho.2,307.81,742.5*
Llangybi.2,546.71,222.2(r) *
Llanrhystud.2,535.31,704.4(r) 10.6
Llansanffraid 1.2,994.91,466.7(r) *
Llansanffraid 2.3,057.61,464.8*
Llanwenog.2,750.21,666.6(r) 17.3
Lledrod.2,572.91,652.9(r) 9.3
Melindwr.2,052.91,340.5(r) 12.4
Ceinewydd.2,873.81,751.7*
Penbryn.2,306.11,586.7(r) *
Pen-parc 1.2,865.21,996.8(r) 19.2
Pen-parc 2.2,605.31,687.1(r) 17.4
Tirymynach.3,534.41,340.8*
Trefeurig.2,375.71,526.8(r) 7.8
Tregaron.2,936.91,436.527.3
Troedyraur.2,544.52,002.0(r) *
Ystwyth.2,844.31,386.2(r) 10.5
Penglais.2,427.61,273.8*
Llanbadarn Fawr De.2,592.31,778.7(r) 17.4
Llanbadarn Fawr Gogledd.1,737.31,358.2*
Y Borth.2,364.61,443.5*
[Lleihau]Sir BenfroAmroth.2,509.01,598.9(r) *
Burton.2,756.51,774.1(r) 15.8
Camrose 1.2,444.01,808.6*
Camrose 2.2,725.11,858.3*
Caeriw.2,550.32,078.413.8
Cilgerran.3,723.81,603.3(r) 15.8
Clydau.2,365.51,667.4(r) 11.7
Crymych 1.2,882.11,544.115.5
Crymych 2.2,094.41,534.4(r) *
Dinas.2,176.71,523.7(r) *
East Williamston 1.3,020.51,566.4*
East Williamston 2.3,138.71,588.117.6
Abergwaun Gogledd Ddwyrain.2,807.21,632.1(r) 16.0
Abergwaun Gogledd Orllewin.2,834.51,958.218.6
Wdig.3,186.81,763.3(r) 11.1
Hwlffordd: Castell.3,853.71,761.9(r) 21.9
Hwlffordd: Garth 1.2,494.91,514.6(r) 11.7
Hwlffordd: Garth 2.4,470.52,023.1(r) 16.0
Hwlffordd: Portfield.2,946.61,817.511.8
Hwlffordd: Prendergast.3,517.02,205.5(r) 21.4
Hwlffordd: Priordy.2,870.82,045.8(r) 12.4
Hundleton.2,628.11,587.5(r) 12.6
Johnston.4,443.71,483.717.4
Cilgeti/Begeli.2,533.61,952.9(r) 9.1
Llanbedr Efelffre.1,908.61,461.423.0
Llandyfái.2,309.81,684.418.4
Treletert.2,594.21,584.0(r) 10.6
Llangwm.2,577.61,774.7(r) 15.2
Llanrhian.2,532.11,701.3*
Maenclochog 1.2,540.21,798.5(r) *
Maenclochog 2.2,305.21,625.8(r) *
Maenorbyr.2,328.81,579.7(r) 12.0
Martletwy.3,478.81,706.6(r) *
Pont Fadlen.3,472.01,745.1(r) 14.2
Aberdaugleddau: Canol.2,983.11,903.9(r) 15.1
Aberdaugleddau: Dwyrain.2,712.21,555.821.1
Aberdaugleddau: Hakin 1.3,166.92,060.311.1
Aberdaugleddau: Hakin 2.3,032.12,073.4(r) *
Aberdaugleddau: Hubberston 1.2,235.51,756.0(r) 25.5
Aberdaugleddau: Hubberston 2.3,256.51,976.0(r) 22.0
Aberdaugleddau: Gogledd.2,978.02,000.516.7
Aberdaugleddau: Gorllewin.3,700.31,958.9(r) 15.2
Arberth.2,853.31,760.6(r) 15.8
Arberth Gwledig.3,476.71,573.013.4
Trefdraeth.2,167.01,535.7*
Neyland Dwyrain.2,553.01,826.913.8
Neyland Gorllewin.2,821.51,861.4(r) 8.3
Doc Penfro: Canol.4,061.31,941.8(r) 18.8
Doc Penfro: Llanion 1.3,639.72,022.5(r) 23.8
Doc Penfro: Llanion 2.2,775.51,898.615.2
Doc Penfro: Marchnad.3,000.02,127.314.3
Doc Penfro: Pennar 1.2,933.92,148.219.4
Doc Penfro: Pennar 2.3,396.22,036.3(r) 25.0
Penfro: Monkton.3,986.82,091.130.4
Penfro: Santes Fair Gogledd.4,682.41,829.7(r) 24.1
Penfro: Santes Fair De.2,982.11,651.1(r) 16.8
Penfro: Sant Mihangel.2,488.51,742.7*
Penalun.3,334.71,918.4*
Rudbaxton.1,903.61,555.220.2
Tyddewi.2,981.52,046.3(r) 24.0
Llandudoch.2,479.91,690.3(r) 17.3
Llanisan yn Rhos.2,390.51,773.0*
Saundersfoot 1.2,835.21,874.7*
Saundersfoot 2.2,292.21,631.821.1
Scleddau.3,207.41,806.223.6
Solfach.2,742.21,970.1*
Dinbych y Pysgod: Gogledd.2,840.11,811.39.9
Dingych y Pysgod: De 1.2,404.21,471.0*
Dingych y Pysgod: De 2.3,016.12,065.7(r) 15.2
Yr Havens.2,974.11,672.8*
Cas-wis.2,999.81,702.915.5
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili.3,002.41,871.810.7
Rhydaman 1.3,745.72,154.2*
Rhydaman 2.3,354.72,172.625.8
Betws.4,175.11,684.3(r) 9.0
Bigyn 1.5,700.81,796.9(r) *
Bigyn 2.2,778.41,531.415.7
Bigyn 3.3,011.21,658.812.5
Bigyn 4.3,880.12,417.1(r) 17.3
Porth Tywyn 1.2,692.31,687.114.9
Porth Tywyn 2.2,860.12,021.1*
Porth Tywyn 3.2,179.11,925.414.6
Bynea 1.3,201.11,322.8(r) 20.4
Bynea 2.3,314.31,675.422.1
Tre Caerfyrddin Gogledd 1.3,226.31,845.2(r) 17.9
Tre Caerfyrddin Gogledd 2.4,189.11,734.2(r) 31.5
Tre Caerfyrddin Gogledd 3.3,041.21,709.8(r) 18.4
Tre Caerfyrddin Gogledd 4.2,020.51,648.7*
Tre Caerfyrddin De 1.2,829.81,744.4(r) 17.0
Tre Caerfyrddin De 2.4,060.71,751.212.7
Tre Caerfyrddin Gorllewin 1.3,377.02,017.2(r) 25.2
Tre Caerfyrddin Gorllewin 2.2,002.61,286.4(r) 18.4
Tre Caerfyrddin Gorllewin 3.2,881.61,806.8(r) 13.1
Cenarth.3,441.61,652.1(r) 14.0
Cil-y-cwm.2,417.31,496.4*
Cynwyl Elfed 1.2,862.71,686.9*
Cynwyl Elfed 2.2,380.11,445.0(r) *
Cynwyl Gaeo.2,323.81,557.7(r) 15.3
Dafen 1.2,350.41,830.314.0
Dafen 2.2,034.01,970.714.7
Elli 1.3,715.02,009.9*
Elli 2.4,229.11,892.1(r) 20.3
Felin-foel.3,937.51,831.717.6
Garnant.3,154.02,083.1(r) 15.0
Glanaman 1.3,387.21,902.4*
Glanaman 2.2,981.51,947.5(r) *
Glanymôr 1.3,215.41,998.8(r) 19.7
Glanymôr 2.3,449.01,753.3(r) 13.5
Glyn (Sir Gaerfyrddin).3,186.41,985.3(r) 13.8
Gors-las 1.3,022.61,566.69.5
Gors-las 2.2,574.81,564.2(r) 8.8
Hendy 1.2,043.61,398.2*
Hendy 2.2,788.41,982.415.8
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 1.2,792.41,810.715.3
Cydweli 1.3,215.02,205.218.5
Cydweli 2.2,916.71,592.67.9
Treflan Talacharn 1.2,942.71,802.0(r) *
Treflan Talacharn 2.2,641.81,588.3*
Llanboidy.2,617.31,930.4(r) 15.7
Llanddarog.2,966.71,620.4(r) *
Llandeilo 1.2,519.11,840.4(r) 22.9
Llandeilo 2.3,405.11,830.518.8
Llanymddyfri 1.4,045.81,460.5*
Llanymddyfri 2.3,281.21,643.7(r) 17.6
Llandybïe 1.2,753.61,733.310.1
Llandybïe 2.3,193.41,753.8(r) 12.9
Llanegwad 1.2,031.21,424.2*
Llanegwad 2.2,914.81,786.1*
Llanfihangel Aberbythych.2,356.11,678.1(r) 16.2
Llanfihangel-ar-Arth 1.2,881.51,548.621.1
Llanfihangel-ar-Arth 2.2,854.51,561.8*
Llangadog.2,612.51,811.9(r) 10.5
Llangeler 1.2,952.51,721.9(r) 18.7
Llangeler 2.2,566.61,635.516.1
Llangennech 1.3,045.81,758.2(r) 15.1
Llangennech 2.2,616.11,733.0(r) 13.5
Llangennech 3.3,011.71,889.5(r) 16.2
Llangynnwr 1.3,009.11,585.718.9
Llangynnwr 2.2,223.41,749.3(r) 16.8
Llangyndeyrn 1.3,190.11,738.624.4
Llangyndeyrn 2.2,641.21,702.625.9
Llan-non 1.3,914.01,990.3(r) 24.4
Llan-non 2.2,955.21,947.719.6
Llan-non 3.2,965.81,361.9(r) 31.8
Llansteffan.2,893.31,749.419.8
Llanybydder 1.3,361.41,211.0(r) 19.3
Llanybydder 2.3,524.51,663.5(r) 18.9
Lliedi 1.3,555.11,678.710.5
Lliedi 2.3,447.21,844.819.9
Lliedi 3.7,076.91,913.618.2
Llwynhendy 1.2,774.61,743.518.6
Llwynhendy 2.3,493.62,094.8(r) 19.5
Llwynhendy 3.3,764.22,190.511.8
Monardeilo a Salem.2,357.61,517.815.8
Pembre 1.3,153.01,627.210.9
Pembre 2.2,830.61,869.015.8
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 1.2,516.21,708.6(r) 12.2
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 2.3,198.02,038.724.3
Pontaman 1.3,606.72,123.317.3
Pontaman 2.2,248.11,296.8*
Pontyberem 1.2,839.11,805.6(r) 20.9
Pontyberem 2.2,871.61,564.7(r) 14.8
Cwarter Bach 1.3,302.82,108.3(r) 35.0
Cwarter Bach 2.3,113.31,940.8(r) 18.7
Sanclêr 1.3,497.22,283.4(r) 13.6
Sanclêr 2.2,974.61,418.3(r) 15.6
Llanismel 1.2,953.41,401.5*
Llanismel 2.3,654.61,832.115.2
Saron 1.4,228.91,456.5(r) 21.3
Saron 2.3,990.61,729.8(r) 12.9
Swiss Valley 1.2,668.11,681.5(r) 17.5
Swiss Valley 2.2,630.41,844.5*
Tre-lech.2,429.81,333.617.3
Trimsaran 1.3,338.22,136.5(r) 14.0
Trimsaran 2.3,307.92,058.2(r) 19.0
Ty-croes.2,781.51,780.4(r) 15.6
Tyisa 1.3,739.81,934.825.8
Tyisa 2.4,252.62,036.220.8
Tyisa 3.3,370.71,953.313.4
Hendy-Gwyn ar Daf.3,011.61,943.416.4
Glanymor 3.3,192.81,858.4(r) 14.8
Glanymor 4.3,175.81,815.4(r) 11.1
Hengoed 2.3,372.81,616.314.4
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 1.2,088.81,470.0*
Llandeilo Ferwallt 2.3,997.61,713.3*
Bonymaen 1.4,554.71,960.822.8
Bonymaen 2.3,715.62,051.220.1
Bonymaen 3.5,461.91,722.819.8
Bonymaen 4.3,318.41,691.116.9
Castell 1.5,429.21,893.818.9
Castell 3.4,033.91,816.020.4
Castell 4.4,667.61,751.6(r) 21.9
Castell 5.2,726.91,725.020.1
Castell 6.4,307.11,282.518.8
Castell 8.3,540.51,989.615.2
Clydach 1.2,820.02,250.315.2
Clydach 2.2,514.11,622.1*
Clydach 3.3,257.41,907.717.5
Clydach 4.3,017.62,028.2(r) 18.3
Clydach 5.3,626.61,841.823.1
Y Cocyd 1.2,589.11,670.211.2
Y Cocyd 2.3,931.31,732.818.9
Y Cocyd 3.3,146.21,935.416.6
Y Cocyd 4.3,694.11,659.7(r) 16.8
Y Cocyd 5.4,473.11,712.2*
Y Cocyd 6.3,529.71,858.420.7
Y Cocyd 7.3,135.51,869.221.0
Y Cocyd 8.3,171.41,944.024.1
Cwmbwrla 1.3,058.71,889.3(r) 8.4
Cwmbwrla 2.3,371.31,481.720.8
Cwmbwrla 3.2,700.41,900.826.8
Cwmbwrla 4.2,771.71,863.110.2
Cwmbwrla 5.3,293.22,022.3(r) *
Dynfant 1.2,783.11,789.225.2
Dynfant 2.2,347.41,770.5*
Dynfant 3.2,295.21,825.8*
Fairwood 2.2,614.81,678.4*
Fairwood 1.2,557.21,864.717.1
Gorseinon 1.3,466.91,959.317.7
Gorseinon 2.3,218.61,680.223.6
Gwyr (Abertawe) 1.2,211.61,351.7(r) *
Gwyr (Abertawe) 2.3,487.81,503.222.2
Tregwyr 1.2,379.01,430.5*
Tregwyr 2.2,574.11,406.08.2
Tregwyr 3.3,029.41,968.2*
Cilâ Gogledd 2.1,852.41,609.3*
Cilâ De 1.2,290.91,550.7*
Pontybrenin 1.2,802.01,725.9*
Pontybrenin 2.2,247.21,625.814.6
Pontybrenin 3.2,769.81,349.8*
Glandwr 1.3,862.21,878.213.3
Glandwr 2.3,161.61,814.8(r) 16.6
Glandwr 3.4,151.72,045.717.1
Glandwr 4.3,286.02,019.414.4
Llangyfelach 1.2,378.21,417.113.9
Llangyfelach 2.2,114.91,589.8(r) 13.7
Llangyfelach 3.2,593.21,797.2*
Llansamlet 1.6,096.91,675.59.5
Llansamlet 2.2,547.41,263.67.2
Llansamlet 3.2,963.11,331.314.3
Llansamlet 4.2,508.21,673.716.0
Llansamlet 5.2,591.51,628.724.3
Llansamlet 6.3,472.82,238.217.8
Llansamlet 7.3,999.71,697.5(r) *
Llansamlet 8.3,692.11,961.9(r) 13.4
Casllwchwr Isaf.2,898.81,807.3(r) 21.9
Mawr.2,781.11,935.3(r) 12.8
Mayals 1.2,115.21,269.1*
Mayals 2.1,986.61,333.2*
Treforys 1.2,324.51,673.119.8
Treforys 2.2,110.01,945.4(r) 16.2
Treforys 3.3,633.91,559.3*
Treforys 4.3,357.21,666.316.0
Treforys 5.3,461.72,102.918.8
Treforys 6.3,713.02,188.711.4
Treforys 7.3,547.21,944.9(r) 16.1
Treforys 8.2,599.01,662.618.6
Treforys 9.6,214.51,987.9(r) 19.6
Treforys 10.2,348.41,736.7*
Treforys 11.2,448.71,751.7(r) 25.8
Mynydd-bach 1.4,176.52,403.4(r) 12.2
Mynydd-bach 2.2,785.41,976.921.2
Mynydd-bach 3.2,116.41,642.5*
Mynydd-bach 4.3,753.31,795.230.4
Mynydd-bach 5.2,928.41,616.619.3
Mynydd-bach 6.2,582.61,807.0*
Newton (Abertawe) 1.2,099.51,613.5*
Newton (Abertawe) 2.3,030.71,402.913.8
Ystumllwynarth 1.2,398.01,817.4*
Ystumllwynarth 2.1,944.91,484.8*
Ystumllwynarth 3.2,521.61,736.9*
Pen-clawdd 1.2,363.21,512.4(r) *
Pen-clawdd 2.3,659.61,907.910.7
Penderi 1.4,874.01,945.6(r) 23.9
Penderi 2.3,450.71,592.117.5
Penderi 3.5,039.62,495.2(r) 17.2
Penderi 4.3,975.72,418.3(r) 23.0
Penderi 5.3,472.61,843.116.4
Penderi 6.4,106.92,147.610.8
Penderi 7.4,166.32,145.922.7
Penlle'r-gaer 1.2,449.91,684.911.3
Penlle'r-gaer 2.3,342.31,708.717.9
Pennard 1.2,353.71,796.822.4
Pennard 2.2,288.71,358.7*
Penyrheol (Abertawe) 1.3,242.31,980.8(r) 10.5
Penyrheol (Abertawe) 2.4,902.31,844.8(r) 16.5
Penyrheol (Abertawe) 3.2,470.81,862.612.0
Penyrheol (Abertawe) 4.4,954.41,614.8*
Pontarddulais 1.3,087.91,459.614.3
Pontarddulais 2.2,796.41,803.215.4
Pontarddulais 3.3,117.11,857.9(r) 26.2
Pontarddulais 4.3,074.31,862.516.1
St. Thomas 1.4,270.01,943.0(r) 14.9
St. Thomas 2.3,667.62,156.528.3
St. Thomas 3.2,883.41,538.311.6
St. Thomas 4.3,174.11,790.0(r) 19.3
Sgeti 1.2,714.41,604.812.5
Sgeti 2.4,408.71,702.714.9
Sgeti 3.3,302.41,848.3(r) 21.2
Sgeti 4.3,000.01,808.622.1
Sgeti 5.2,954.91,923.6(r) 14.9
Sgeti 6.2,380.31,559.423.1
Sgeti 7.2,199.91,760.0*
Sgeti 8.2,073.41,626.616.5
Sgeti 9.4,528.01,981.632.6
Townhill 1.4,607.42,380.7(r) 22.8
Townhill 2.4,570.72,530.422.3
Townhill 3.5,264.22,043.819.7
Townhill 4.3,331.71,581.4(r) 17.4
Townhill 5.4,209.82,296.218.3
Townhill 6.4,723.02,335.3(r) 25.4
Uplands 1.2,237.11,587.616.1
Uplands 2.4,408.61,544.7(r) 16.2
Uplands 3.3,122.51,555.319.8
Uplands 4.3,631.61,723.7*
Uplands 5.1,959.61,793.8*
Uplands 6.4,114.71,650.3*
Uplands 7.2,211.01,592.517.0
Uplands 8.3,295.42,003.4*
Uplands 9.2,651.91,615.2*
Casllwchwr Uchaf 1.2,686.31,585.513.4
Casllwchwr Uchaf 2.2,705.61,661.9*
West Cross 1.2,020.71,518.1*
West Cross 2.2,155.91,948.8*
West Cross 3.4,521.11,874.7*
West Cross 4.3,086.02,078.7(r) 15.9
Castell 7 Dwyrain.3,989.31,929.0*
Castell 2 Gogledd.4,233.12,175.2*
Cilâ 3.2,346.41,535.719.4
Castell 7 Gorllewin.2,957.91,530.0*
Castell 2 De.2,313.92,196.8*
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 1.2,605.91,774.6(r) *
Aberafan 2.4,242.71,963.9(r) 23.9
Aberafan 3.3,805.01,966.2(r) 13.2
Aberafan 4.3,696.02,031.7(r) 20.2
Aberdulais.2,943.01,636.9(r) 13.9
Allt-wen.3,484.21,564.517.0
Baglan 1.2,708.61,843.2(r) 13.9
Baglan 2.1,815.31,461.8(r) 13.8
Baglan 3.3,927.01,997.8(r) 15.3
Baglan 4.2,231.31,383.9(r) 16.2
Blaengwrach.3,156.62,102.3(r) 12.6
Llansawel Dwyrain 1.3,118.41,702.6(r) *
Llansawel Dwyrain 2.3,546.71,587.2(r) 21.4
Llansawel Gorllewin 1.3,636.21,760.2(r) 12.8
Llansawel Gorllewin 2.3,224.81,750.419.3
Bryn a Chwmafan 1.2,608.11,702.8(r) 22.1
Bryn a Chwmafan 2.2,776.01,701.4(r) *
Bryn a Chwmafan 3.4,110.21,830.3(r) 18.4
Bryn a Chwmafan 4.3,364.62,053.7(r) 16.2
Bryn-coch Gogledd 1.2,829.61,483.7*
Bryn-coch Gogledd 2.2,183.41,339.1(r) *
Bryn-coch De 1.2,088.11,593.5(r) *
Bryn-coch De 2.2,780.51,762.3(r) *
Bryn-coch De 3.2,116.71,409.4(r) *
Bryn-coch De 4.3,581.41,983.4(r) 24.4
Llangatwg.2,410.71,532.7(r) *
Cimla 1.4,329.01,561.6(r) *
Cimla 2.2,654.71,910.4(r) 13.5
Cimla 3.2,350.51,708.1(r) *
Coed-ffranc Canol 1.4,178.51,864.4*
Coed-ffranc Canol 2.3,168.72,006.0*
Coed-ffranc Canol 3.4,779.01,982.720.7
Coed-ffranc Gogledd 1.3,096.01,992.6(r) 17.4
Coed-ffranc Gogledd 2.3,997.61,780.3(r) 12.0
Coed-ffranc Gorllewin.2,883.21,680.8(r) 7.7
Creunant.2,844.21,656.3(r) 13.3
Cwmllynfell.2,903.21,841.8(r) 14.3
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 1.5,984.22,048.6(r) 18.0
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 2.4,820.82,030.8(r) 18.1
Dyffryn 1.3,359.01,808.4(r) 10.5
Dyffryn 2.2,704.21,420.3(r) *
Glyncorrwg.2,940.21,456.9(r) 13.1
Glyn-nedd 1.3,515.31,519.2(r) 31.7
Glyn-nedd 2.2,406.51,628.3(r) 12.7
Godre'r graig.3,004.91,549.7(r) 14.0
Gwauncaegurwen 1.3,830.41,823.3(r) 13.2
Gwauncaegurwen 2.3,953.81,736.7(r) 18.5
Gwynfi.3,353.41,948.6(r) 12.0
Brynaman Isaf.3,234.71,750.312.6
Margam 1.2,725.21,704.6(r) *
Margam 2.2,769.61,676.2(r) 10.9
Castell-Nedd Dwyrain 1.4,106.61,746.3(r) 9.0
Castell-Nedd Dwyrain 2.3,493.91,686.5(r) 16.6
Castell-Nedd Dwyrain 3.3,092.61,669.327.9
Castell-Nedd Dwyrain 4.3,726.01,974.8(r) 17.3
Castell-Nedd Gogledd 1.3,136.91,294.5(r) *
Castell-Nedd Gogledd 2.4,044.71,863.7(r) *
Castell-Nedd Gogledd 3.3,403.02,306.5(r) *
Castell-Nedd De 1.3,073.11,340.2(r) 13.1
Castell-Nedd De 2.2,882.51,934.3(r) 12.5
Castell-Nedd De 3.2,578.81,399.1(r) 14.3
Onllwyn.3,179.21,959.9(r) *
Pelenna.3,043.71,956.4*
Pontardawe 1.4,075.91,883.6(r) *
Pontardawe 2.3,048.31,459.7(r) 12.6
Pontardawe 3.3,403.11,721.317.0
Port Talbot 1.3,459.81,640.3(r) *
Port Talbot 2.2,405.31,770.2(r) 17.2
Port Talbot 3.6,006.02,230.9(r) 24.6
Port Talbot 4.4,513.02,170.3(r) *
Resolfen 1.3,588.01,878.7(r) 23.4
Resolfen 2.3,086.71,764.920.4
Rhos 1.2,656.81,691.1(r) *
Rhos 2.2,435.81,358.8*
Sandfields Dwyrain 1.3,895.31,820.0(r) 18.1
Sandfields Dwyrain 2.4,933.22,039.8(r) 16.8
Sandfields Dwyrain 3.2,637.71,662.6(r) 19.2
Sandfields Dwyrain 4.3,582.42,164.9(r) 17.0
Sandfields Gorllewin 1.3,611.12,072.7(r) 18.1
Sandfields Gorllewin 2.3,930.82,144.8(r) 22.9
Sandfields Gorllewin 3.3,503.72,305.2(r) 31.2
Sandfields Gorllewin 4.3,572.12,165.723.4
Blaendulais.3,487.71,533.4(r) 14.8
Tai-bach 1.3,398.01,650.0(r) 19.1
Tai-bach 2.3,543.02,317.0(r) 23.5
Tai-bach 3.3,410.91,812.9(r) 11.7
Tonna 1.2,288.71,264.2(r) *
Tonna 2.5,746.51,484.8(r) 29.3
Trebannws.3,383.72,038.1(r) *
Ystalyfera 2.3,828.82,095.115.2
Ystalyfera 1.2,994.11,835.0(r) 12.0
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig.3,510.01,656.8(r) 19.6
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr).3,876.41,921.2(r) 19.7
Melin Ifan Ddu 1.3,403.51,713.3*
Melin Ifan Ddu 2.7,036.52,002.5(r) 20.4
Blaengarw.3,916.01,512.8(r) 18.9
Bracla 1.2,527.31,535.7(r) 20.2
Bracla 2.5,748.21,892.7(r) 11.1
Bracla 3.3,109.21,359.7(r) 26.0
Bracla 4.1,945.61,494.1(r) *
Bracla 5.2,417.51,732.8(r) 11.3
Bracla 6.2,139.01,764.8(r) 14.9
Bracla 7.2,018.01,611.2(r) 15.5
Brynceithin.4,167.12,084.7(r) 22.5
Bryn-coch.3,659.31,698.5(r) 17.5
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 2.2,095.61,690.8(r) 15.5
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 3.3,730.92,212.3(r) 12.1
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 1.4,411.92,330.9(r) 25.9
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 2.4,135.92,090.4(r) 23.6
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 3.3,273.32,023.9(r) 14.9
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 4.3,811.31,725.5(r) 14.8
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 5.3,641.01,849.9(r) 18.3
Cefn Cribwr.3,231.71,953.413.6
Cefn Glas.2,507.61,517.6(r) *
Coety.2,252.31,635.8(r) 18.6
Corneli 1.4,846.02,058.6(r) 19.8
Corneli 2.4,806.91,645.1(r) 17.5
Corneli 3.2,784.11,956.2(r) 14.7
Corneli 4.4,937.22,135.0(r) 22.8
Llangrallo Isaf.3,620.01,514.6(r) *
Felindre 1.3,432.91,721.4(r) *
Felindre 2.4,429.01,558.4(r) *
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 1.2,146.11,426.6(r) 12.8
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 2.3,720.02,007.3(r) 23.9
Litchard.2,205.11,446.3(r) *
Llangeinwyr.3,475.62,076.0(r) 19.1
Llangewydd a Brynhyfryd 1.3,406.41,757.8(r) 16.5
Llangewydd a Brynhyfryd 2.2,269.91,723.2(r) 15.2
Llangynwyd 1.3,012.71,825.2(r) 16.8
Llangynwyd 2.2,698.01,947.4(r) 18.5
Maesteg Dwyrain 1.3,706.91,758.8(r) 17.9
Maesteg Dwyrain 2.4,712.02,020.6(r) 16.5
Maesteg Dwyrain 3.2,458.01,752.6(r) 14.3
Maesteg Gorllewin 1.2,916.51,821.1(r) 15.1
Maesteg Gorllewin 2.3,683.32,106.7(r) 15.1
Maesteg Gorllewin 3.6,161.91,952.0(r) 16.4
Maesteg Gorllewin 4.3,621.31,845.7(r) *
Morfa 1.3,548.81,993.2(r) 13.7
Morfa 2.3,404.61,792.0(r) 18.1
Morfa 3.3,050.11,464.7(r) 14.8
Nant-y-moel 1.3,963.41,755.5(r) 24.1
Nant-y-moel 2.3,477.91,712.4(r) 21.7
Y Castellnewydd 1.3,609.52,017.5(r) 14.6
Y Castellnewydd 2.2,425.11,587.2(r) *
Y Castellnewydd 3.2,482.81,751.8(r) 21.9
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 1.2,428.01,702.9(r) *
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 2.3,407.62,007.0(r) *
Notais 1.3,768.51,507.3(r) *
Notais 2.2,724.41,658.5(r) *
Cwm Ogwr 1.3,268.81,723.7(r) 17.3
Cwm Ogwr 2.3,878.61,921.2(r) 16.6
Hengastell 1.4,287.12,057.6(r) 22.4
Hengastell 2.2,503.01,482.8(r) *
Hengastell 3.2,716.41,706.1(r) *
Pen-dre.2,602.81,778.0(r) 23.3
Penprysg 2.2,478.41,964.4(r) 12.0
Penprysg 1.2,756.71,701.8(r) 13.0
Pen-y-fai.2,854.91,573.2(r) 17.9
Pontycymer 1.3,041.51,693.9(r) 20.9
Pontycymer 2.3,732.92,196.4(r) 12.2
Porthcawl Dwyrain Canol 1.3,247.32,023.4(r) 19.5
Porthcawl Dwyrain Canol 2.3,409.01,913.0(r) *
Porthcawl Gorllewin Canol 1.3,398.21,731.1(r) 15.0
Porthcawl Gorllewin Canol 2.2,606.71,560.9(r) *
Y Pîl 1.3,122.51,470.5(r) *
Y Pîl 2.3,910.52,135.7(r) *
Y Pîl 3.3,795.12,265.9(r) 16.9
Y Pîl 4.3,947.71,714.5(r) 17.5
Y Pîl 5.3,178.61,659.4(r) 21.8
Rest Bay 1.2,174.31,739.1(r) *
Rest Bay 2.3,792.41,821.2(r) *
Sarn 1.4,012.31,708.1(r) *
Sarn 2.3,253.01,682.9(r) *
Ynysawdre 1.8,501.52,220.1(r) 10.6
Ynysawdre 2.4,550.81,909.0(r) 19.7
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 1.1,691.91,131.5(r) 6.5
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 4.2,175.61,496.6(r) *
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 5.1,790.21,314.9(r) 19.7
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 6.2,017.81,660.8(r) 17.5
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 1.2,189.81,728.8(r) *
Baruc 2.2,108.11,653.6(r) 25.7
Baruc 3.3,402.21,652.4(r) 8.4
Baruc 4.3,143.41,926.3(r) *
Buttrills 1.3,202.91,973.2(r) 17.2
Buttrills 2.5,713.31,930.5(r) 12.5
Buttrills 3.3,185.11,771.7(r) 10.9
Buttrills 4.3,727.52,114.6(r) 19.3
Catwg 1.3,273.11,961.5(r) 10.3
Catwg 2.2,963.81,900.5(r) 10.5
Catwg 3.3,187.21,749.7(r) 21.2
Catwg 4.3,178.41,823.1(r) 21.7
Catwg 5.3,052.72,023.3(r) 18.4
Catwg 6.2,416.71,776.4(r) 8.4
Castleland 1.3,634.52,221.4(r) 13.8
Cornerswell 1.2,116.31,826.6(r) *
Cornerswell 2.3,314.01,729.6(r) *
Cornerswell 3.4,329.71,897.3(r) *
Cornerswell 4.2,303.41,689.1(r) 15.6
Court 2.4,057.22,605.6(r) 18.1
Court 3.2,998.11,835.3(r) 18.9
Court 4.3,910.32,042.4(r) 22.6
Y Bont-faen 1.2,999.62,044.3(r) *
Y Bont-faen 2.1,577.91,501.7*
Y Bont-faen 3.2,988.21,535.3(r) 18.9
Y Bont-faen 4.2,002.71,512.4(r) 30.5
Dinas Powys 1.2,133.51,491.6*
Dinas Powys 2.1,992.81,624.1*
Dinas Powys 3.2,805.92,067.321.0
Dinas Powys 4.2,498.42,170.9(r) *
Dinas Powys 5.2,853.61,798.614.2
Dyfan 1.2,433.01,879.4(r) *
Dyfan 2.2,834.71,853.4(r) 23.1
Dyfan 3.3,999.62,007.4(r) 14.8
Gibbonsdown 1.3,466.31,599.1(r) 25.5
Gibbonsdown 2.3,558.51,924.2(r) 21.2
Gibbonsdown 3.2,834.61,835.9(r) 19.3
Gibbonsdown 4.3,547.42,119.3(r) 15.8
Illtud 1.2,767.31,944.6(r) *
Illtud 2.3,453.72,067.619.0
Illtud 3.2,481.91,590.6*
Illtud 4.3,482.62,184.6(r) 12.8
Illtud 5.3,143.51,874.1(r) 7.1
Illtud 6.2,108.81,484.2(r) *
Llandoche.2,240.31,990.5(r) 27.9
Llandw/Ewenni.2,456.41,776.3(r) 11.8
Llanilltud Fawr 1.2,132.91,682.4(r) 19.6
Llanilltud Fawr 2.2,573.91,897.8(r) *
Llanilltud Fawr 3.2,982.61,895.9(r) 18.8
Llanilltud Fawr 4.2,783.32,044.6(r) 15.9
Llanilltud Fawr 5.1,763.21,627.0(r) *
Llanilltud Fawr 6.3,300.91,790.2(r) 16.6
Llanilltud Fawr 7.1,728.71,396.2(r) 14.2
Llanbedr-y-Fro.2,310.61,793.4(r) *
Plymouth (Bro Morgannwg) 1.2,397.41,727.2*
Plymouth (Bro Morgannwg) 2.2,542.01,970.0(r) *
Plymouth (Bro Morgannwg) 3.3,863.11,580.7(r) *
Y Rhws 1.2,580.61,753.0(r) 21.9
Y Rhws 2.2,465.11,903.0(r) 10.2
Y Rhws 3.2,010.71,405.2(r) *
Y Rhws 4.1,901.01,520.3(r) 17.9
Sain Tathan 1.4,361.02,035.018.1
Sain Tathan 2.2,205.91,214.4(r) 16.2
St. Augustine's 1.2,235.71,674.5(r) *
St. Augustine's 2.3,163.42,145.6(r) 8.8
St. Augustine's 3.4,717.61,883.0(r) 16.5
St. Augustine's 4.2,678.21,927.1(r) *
Sant-y-Brid 1.2,675.41,592.5*
Sant-y-Brid 2.2,887.61,771.2(r) 18.6
Stanwell 2.2,554.92,072.516.1
Stanwell 1.2,151.41,865.0(r) *
Stanwell 1.3,468.91,990.6(r) 14.4
Sili 1.2,395.52,065.8*
Sili 1.1,867.01,713.3(r) 14.1
Sili 2.2,981.11,860.2(r) *
Gwenfô 1.3,483.81,602.4(r) *
Gwenfô 2.1,935.71,952.4*
Castleland 2G.4,224.81,694.9(r) 19.9
Castleland 2H.3,090.41,990.4(r) 17.7
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 1.3,627.11,905.6(r) 14.5
Aberaman Gogledd 2.3,466.52,057.2(r) 18.2
Aberaman Gogledd 3.3,675.02,251.1(r) 31.1
Aberaman De 1.3,654.02,437.627.0
Aberaman De 2.3,900.71,641.630.4
Aberaman De 3.3,304.91,937.7(r) 17.3
Abercynon 1.2,805.71,861.311.4
Abercynon 2.5,139.52,694.0(r) 20.2
Abercynon 3.3,742.72,372.1(r) 21.0
Abercynon 4.2,566.31,406.316.5
Aberdâr Dwyrain 1.3,669.11,711.014.9
Aberdâr Dwyrain 2.2,931.41,397.919.4
Aberdâr Dwyrain 3.2,924.41,975.024.6
Aberdâr Dwyrain 4.4,744.91,890.519.2
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 1.4,003.31,987.3(r) 18.1
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 2.4,537.41,920.117.3
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 3.3,166.71,776.118.5
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 4.3,574.81,560.419.1
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 5.4,877.51,622.513.4
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 6.2,173.42,044.4*
Y Beddau 1.3,252.91,807.911.5
Y Beddau 2.3,781.62,068.125.6
Y Beddau 3.1,789.51,556.411.0
Brynna 1.2,708.01,791.3(r) 18.5
Brynna 2.2,998.51,510.5(r) 16.6
Gartholwg 1.3,466.12,053.2(r) 27.0
Cilfynydd 1.3,507.31,608.615.7
Cilfynydd 2.2,782.61,811.218.3
Cwm Clydach 1.4,190.71,698.2(r) 21.0
Cwm Clydach 2.3,165.31,749.518.1
Cwm-bach 1.3,036.01,830.6(r) 17.6
Cwm-bach 2.4,179.62,146.7(r) 17.4
Cwm-bach 3.2,310.81,540.525.0
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 1.2,816.81,647.1(r) 25.8
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 2.3,177.91,563.018.0
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 3.4,058.02,140.723.1
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 4.3,522.71,767.533.0
Glynrhedynnog 1.3,369.01,665.814.3
Glynrhedynnog 2.3,287.21,929.524.6
Glynrhedynnog 3.3,257.82,106.516.4
Gilfach Goch 1.3,600.72,023.3(r) 18.6
Gilfach Goch 2.4,042.81,843.127.6
Glyn-coch 1.4,454.32,349.626.2
Glyn-coch 2.3,690.51,495.820.9
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 1.3,276.71,578.0(r) 28.5
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 2.3,037.61,784.413.8
Y Ddraenen Wen 1.3,370.51,685.7(r) 28.3
Y Ddraenen Wen 2.3,161.52,265.79.6
Hirwaun 1.2,691.31,758.2(r) 10.2
Hirwaun 2.2,803.82,001.9(r) *
Hirwaun 3.4,005.12,493.925.1
Llanharan 1.3,479.51,576.2(r) 26.9
Llanharan 2.2,320.81,599.718.4
Llanhari 1.2,810.61,570.2(r) 8.7
Llanhari 2.3,394.02,007.3(r) 14.4
Tref Llantrisant 1.2,604.01,648.3*
Tref Llantrisant 2.2,015.01,389.3(r) 11.7
Tref Llantrisant 3.3,502.01,877.8(r) 17.5
Llanilltud Faerdref 1.2,777.61,452.621.5
Llanilltud Faerdref 2.1,764.31,851.0*
Llanilltud Faerdref 3.2,480.41,640.513.6
Llanilltud Faerdref 4.2,526.81,687.2(r) 20.5
Llwyn-y-pia 1.4,453.51,865.915.6
Llwyn-y-pia 2.3,573.61,957.822.5
Y Maerdy 1.3,676.11,921.5(r) 17.9
Y Maerdy 2.4,037.02,255.2(r) 20.4
Aberpennar Dwyrain 1.3,473.01,868.3*
Aberpennar Dwyrain 2.4,203.51,995.414.4
Aberpennar Gorllewin 1.5,233.01,899.128.5
Aberpennar Gorllewin 2.2,885.01,445.334.3
Aberpennar Gorllewin 3.3,227.71,742.0(r) 24.9
Penrhiw-ceiber 1.6,851.82,701.1(r) 26.0
Penrhiw-ceiber 2.3,904.41,933.6(r) 25.1
Penrhiw-ceiber 3.2,731.21,715.416.4
Penrhiw-ceiber 4.3,761.81,691.4(r) 32.5
Pentre 1.3,182.31,726.213.0
Pentre 2.2,430.21,696.419.6
Pentre 3.3,868.42,163.9(r) 25.4
Pentre 4.3,630.72,147.030.9
Pen-y-graig 1.3,211.12,025.417.0
Pen-y-graig 2.3,107.71,763.428.1
Pen-y-graig 3.5,242.72,010.627.7
Pen-y-graig 4.3,514.11,616.016.1
Pen-y-waun 1.3,396.81,618.1(r) 18.7
Pen-y-waun 2.4,277.12,295.425.0
Pont-y-clun 1.2,398.41,673.220.5
Pont-y-clun 2.1,983.31,738.0(r) 7.4
Pont-y-clun 3.2,103.61,564.915.0
Pont-y-clun 4.3,241.61,904.3(r) 17.4
Tref Pontypridd 1.2,376.11,656.3*
Tref Pontypridd 2.2,529.31,939.7(r) 16.8
Y Porth 1.2,975.21,918.717.3
Y Porth 2.5,175.51,580.113.5
Y Porth 3.3,297.91,744.616.7
Y Porth 4.3,188.01,791.330.4
Rhigos.2,881.41,967.515.2
Rhondda 1.6,943.71,959.6*
Rhondda 2.2,204.61,679.018.6
Rhondda 3.4,667.11,592.8(r) 13.3
Rhydfelen Canol / Llan 1.3,658.22,288.118.1
Rhydfelen Canol / Llan 2.4,973.31,969.621.3
Rhydfelen Canol / Llan 3.3,790.21,935.629.8
Ffynon Taf 1.5,190.52,128.513.0
Ffynon Taf 2.2,812.01,830.6(r) 19.0
Tonysguboriau 1.2,516.61,886.2*
Tonysguboriau 2.3,642.21,665.824.2
Ton-teg 1.2,717.51,910.819.9
Ton-teg 2.2,395.31,981.9*
Ton-teg 3.2,793.61,750.314.4
Tonypandy 1.3,385.41,926.6(r) 26.2
Tonypandy 2.2,973.61,882.9(r) 24.1
Tonyrefail Dwyrain 1.3,229.01,764.5*
Tonyrefail Dwyrain 2.4,632.31,718.2*
Tonyrefail Dwyrain 3.3,965.02,274.219.0
Tonyrefail Dwyrain 4.2,768.21,519.015.9
Tonyrefail Gorllewin 1.3,474.32,126.025.3
Tonyrefail Gorllewin 3.3,370.61,329.322.6
Trallwng 1.5,069.82,199.3(r) 18.0
Trallwng 2.4,855.82,143.7*
Trallwng 3.2,850.91,748.528.2
Trealaw 1.2,897.01,522.422.0
Trealaw 2.3,273.82,072.022.7
Trealaw 3.3,196.11,824.425.1
Trefforest 1.4,772.52,088.8(r) 21.5
Trefforest 2.3,025.81,542.427.3
Trefforest 3.2,941.01,634.0(r) 27.1
Treherbert 1.5,732.11,889.919.5
Treherbert 2.2,937.21,756.617.2
Treherbert 3.3,355.01,812.623.0
Treherbert 4.3,210.51,848.314.9
Treorci 1.3,395.71,776.917.1
Treorci 2.5,614.71,601.326.7
Treorci 3.3,284.11,885.919.4
Treorci 4.3,269.11,648.835.1
Treorci 5.3,137.31,827.1(r) 16.1
Pendyrus 1.4,920.22,182.240.7
Pendyrus 2.3,402.71,979.4(r) 41.2
Pendyrus 3.3,911.31,855.314.8
Ty'n-y-nant 1.2,119.41,270.219.2
Ty'n-y-nant 2.3,268.01,880.9(r) 12.3
Ty'n-y-nant 3.3,827.22,026.331.2
Ynys-hir 1.3,468.71,485.923.7
Ynys-hir 2.3,375.11,721.825.3
Ynys-y-bwl 1.3,497.42,117.9(r) 23.1
Ynys-y-bwl 2.2,775.82,206.129.7
Ynys-y-bwl 3.2,737.01,643.920.1
Ystrad 1.4,874.92,069.320.4
Ystrad 2.3,382.01,804.4(r) 24.0
Ystrad 3.5,458.31,910.517.0
Ystrad 4.4,707.31,887.3(r) 18.3
Tonyrefail Gorllewin 2.6,743.61,834.113.8
Gartholwg 2.3,570.01,648.5(r) 13.3
Gartholwg 3.2,196.71,388.523.2
Tonyrefail Gorllewin 4.3,442.71,718.724.6
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 1.3,224.11,535.5(r) 16.7
Bedlinog 2.3,422.71,916.618.2
Cyfarthfa 1.3,122.71,658.4(r) 17.7
Cyfarthfa 2.3,950.21,836.2(r) 18.2
Cyfarthfa 3.4,026.72,018.116.6
Cyfarthfa 4.2,311.61,694.8*
Dowlais 1.4,156.02,402.5(r) 25.1
Dowlais 2.2,749.21,714.620.3
Dowlais 3.3,086.71,792.424.9
Dowlais 4.3,975.62,004.724.9
Gurnos 1.4,360.81,836.027.1
Gurnos 2.3,431.82,266.430.2
Gurnos 3.4,241.62,188.7(r) 20.9
Ynyswen 1.3,618.32,021.6(r) 26.4
Ynyswen 2.4,541.92,381.532.1
Ynyswen 3.2,943.91,634.517.0
Parc 1.2,944.01,580.018.5
Parc 2.2,615.91,939.7(r) *
Parc 3.5,307.11,995.522.7
Penydarren 1.4,554.91,507.127.0
Penydarren 2.3,380.81,981.226.8
Penydarren 3.2,645.51,695.8(r) 16.4
Penydarren 4.3,097.21,997.130.3
Plymouth (Merthyr Tudful) 1.4,557.81,852.810.5
Plymouth (Merthyr Tudful) 2.3,153.91,819.8(r) 23.7
Plymouth (Merthyr Tudful) 3.3,133.61,783.6(r) 15.6
Y Dref 1.3,683.11,754.813.4
Y Dref 2.3,050.71,918.319.0
Y Dref 3.3,098.91,978.526.9
Y Dref 4.2,971.42,022.113.9
Treharris 1.2,584.01,582.6*
Treharris 2.2,669.22,181.716.3
Treharris 3.3,778.22,305.8(r) *
Treharris 4.4,293.72,265.8(r) 10.9
Faenor 2.3,168.41,835.8(r) 14.3
Faenor 1.3,065.81,950.617.4
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 1.4,046.32,226.218.1
Aberbargod 2.4,565.11,860.2(r) 17.6
Abercarn 1.3,206.22,014.0(r) 15.2
Abercarn 2.2,957.51,640.2(r) 10.8
Abercarn 3.3,083.21,789.9(r) 11.9
Cwm Aber 1.4,359.82,135.0(r) *
Cwm Aber 2.4,409.62,192.6(r) 18.2
Cwm Aber 3.3,489.62,091.1(r) 17.2
Cwm Aber 4.3,013.21,731.5(r) 20.0
Argoed (Caerffili) 1.3,716.11,939.4(r) 18.0
Argoed (Caerffili) 2.2,730.31,816.820.6
Bargod 1.3,348.51,712.9(r) 15.3
Bargod 2.3,118.21,534.6(r) 27.0
Bargod 3.3,091.71,868.3(r) 14.0
Bargod 4.5,150.51,857.025.4
Bedwas Tretomos a Machen 1.2,499.91,849.0(r) 16.7
Bedwas Tretomos a Machen 2.3,996.12,094.618.3
Bedwas Tretomos a Machen 3.2,292.82,125.417.6
Bedwas Tretomos a Machen 4.2,992.31,850.6*
Bedwas Tretomos a Machen 5.4,157.91,910.220.3
Bedwas Tretomos a Machen 6.4,002.12,137.7(r) 17.3
Bedwas Tretomos a Machen 7.2,863.81,876.0(r) 12.7
Coed Duon 1.3,392.61,841.728.4
Coed Duon 2.3,237.81,766.525.2
Coed Duon 3.4,924.51,531.2(r) 23.5
Coed Duon 4.3,061.61,613.227.2
Coed Duon 5.2,360.01,788.820.6
Cefn Fforest 1.3,407.22,018.016.8
Cefn Fforest 2.3,003.61,617.826.5
Crosskeys 1.2,299.61,382.814.2
Crosskeys 2.3,252.11,832.810.4
Crymlyn 1.2,256.01,750.3(r) 20.9
Crymlyn 2.2,741.11,836.6(r) 16.7
Crymlyn 3.3,641.12,000.4(r) 15.5
Crymlyn 4.3,091.41,669.915.2
Cwm Darran 1.3,404.72,178.4*
Cwm Darran 2.4,337.41,746.121.2
Gilfach.2,992.61,813.9(r) 29.0
Hengoed (Caerffili) 1.3,220.81,875.0(r) 10.7
Hengoed (Caerffili) 2.5,857.41,977.4(r) 15.3
Hengoed (Caerffili) 3.2,531.41,999.3(r) 12.0
Llanbradach 1.2,441.51,724.016.5
Llanbradach 2.3,104.91,727.9(r) 11.5
Llanbradach 3.4,046.42,171.7(r) 22.9
Maes-y-cwmwr.3,119.21,588.8(r) *
Morgan Jones 1.3,152.71,952.8(r) 21.3
Morgan Jones 2.3,674.32,396.5(r) 15.7
Morgan Jones 3.2,426.51,676.8(r) 9.5
Morgan Jones 4.2,560.81,843.8(r) 17.1
Moria 1.3,607.51,847.528.2
Moria 2.4,008.62,098.619.6
Moria 3.4,080.21,924.323.2
Nelson 1.2,971.31,746.821.4
Nelson 2.4,650.12,189.021.4
Nelson 3.2,449.31,719.48.0
Trecelyn 1.4,277.01,788.0(r) 18.3
Trecelyn 2.4,291.82,092.720.2
Trecelyn 3.2,853.41,639.815.8
Trecelyn 4.3,557.41,886.8(r) 21.1
Tredegar Newydd 1.3,123.31,833.818.1
Tredegar Newydd 2.5,067.61,993.620.3
Tredegar Newydd 3.3,760.51,726.8(r) 30.2
Pengam 1.6,349.81,730.428.0
Pengam 2.2,840.91,558.4(r) 21.2
Pengam 3.2,714.92,017.423.5
Penmaen 1.2,635.61,997.1(r) 12.5
Penmaen 2.3,301.01,939.9(r) 11.3
Penmaen 3.2,554.61,560.315.2
Pen-yr-heol (Caerffili) 1.3,115.01,847.816.1
Pen-yr-heol (Caerffili) 2.1,851.91,497.615.3
Pen-yr-heol (Caerffili) 3.3,461.21,921.115.6
Pen-yr-heol (Caerffili) 4.4,348.71,955.2(r) 12.0
Pen-yr-heol (Caerffili) 5.2,805.91,850.515.5
Pen-yr-heol (Caerffili) 6.4,708.61,852.7(r) 11.5
Pen-yr-heol (Caerffili) 7.2,502.52,138.1(r) *
Pen-yr-heol (Caerffili) 8.3,906.02,111.4(r) 23.6
Pontllan-fraith 1.3,027.21,852.7(r) 19.8
Pontllan-fraith 2.3,066.32,121.017.2
Pontllan-fraith 3.2,867.61,726.5(r) 17.2
Pontllan-fraith 4.2,119.61,786.0(r) *
Pontllan-fraith 5.3,167.81,739.212.1
Pontlotyn.5,199.51,786.515.1
Rhisga Dwyrain 1.2,410.81,537.0(r) 18.4
Rhisga Dwyrain 2.3,160.62,007.5(r) 16.0
Rhisga Dwyrain 3.2,569.31,906.814.2
Rhisga Dwyrain 4.2,882.21,709.124.7
Rhisga Gorllewin 1.3,671.12,166.7(r) 15.1
Rhisga Gorllewin 2.2,938.91,181.424.2
Rhisga Gorllewin 3.3,260.41,686.318.7
Catwg Sant 1.3,692.01,950.9(r) 20.6
Catwg Sant 2.3,321.71,809.8(r) 14.2
Catwg Sant 3.2,613.91,593.4(r) 14.3
Catwg Sant 4.2,194.41,633.421.3
Catwg Sant 5.3,335.31,980.714.7
Sant Iago 1.2,773.31,921.319.4
Sant Iago 2.2,776.81,909.4(r) 19.9
Sant Iago 3.5,033.32,198.7(r) 21.1
Sant Iago 4.3,160.51,957.3(r) 29.1
Sant Martin 1.2,359.72,011.622.6
Sant Martin 2.3,929.71,864.1(r) 20.8
Sant Martin 3.2,745.01,762.3(r) *
Sant Martin 4.1,787.61,283.6(r) *
Sant Martin 5.1,455.21,370.7(r) 6.0
Twyn Carno 1.4,607.22,005.7(r) 28.1
Twyn Carno 2.3,043.51,709.4(r) 23.1
Ynys-ddu 1.6,298.02,003.6(r) 20.1
Ynys-ddu 2.2,507.91,516.021.1
Ystrad Mynach 1.3,026.01,890.9(r) 12.3
Ystrad Mynach 2.3,001.52,117.5(r) *
Ystrad Mynach 3.3,109.51,564.018.6
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 1.4,768.42,012.0(r) 24.3
Abertyleri 2.2,460.81,608.4(r) 28.2
Abertyleri 3.3,147.01,752.120.5
Badminton 1.3,556.32,025.5(r) *
Badminton 2.3,596.72,268.8(r) 16.0
Cendl 1.3,445.61,606.6(r) 19.6
Cendl 2.5,826.42,089.4(r) 17.2
Cendl 3.2,702.11,839.427.8
Blaenau 1.3,936.91,647.7(r) 17.9
Blaenau 2.3,255.71,901.0(r) 13.7
Blaenau 3.3,001.81,548.3(r) 16.5
Brynmawr 1.6,923.41,386.9*
Brynmawr 2.3,306.22,042.9(r) 12.7
Brynmawr 3.3,410.11,621.810.5
Brynmawr 4.2,959.11,936.0(r) 18.3
Cwm 1.3,081.11,916.3(r) 18.5
Cwm 2.3,599.22,180.5(r) 16.0
Cwm 3.2,644.01,750.2(r) 19.6
Cwmtyleri 1.3,592.51,590.8(r) 19.8
Cwmtyleri 2.3,342.11,795.317.7
Cwmtyleri 3.4,316.61,875.4(r) 15.2
Glynebwy Gogledd 1.3,819.61,612.1(r) 18.0
Glynebwy Gogledd 2.3,380.11,672.6(r) 21.0
Glynebwy Gogledd 3.3,251.22,061.3(r) 23.2
Glynebwy De 1.4,788.12,040.6(r) 18.8
Glynebwy De 2.4,885.91,875.9(r) 17.6
Glynebwy De 3.3,498.22,177.8(r) 18.4
Georgetown 1.3,431.91,826.5(r) 16.2
Georgetown 2.2,754.61,600.5(r) 21.2
Llanhiledd 1.4,123.61,874.8(r) 18.2
Llanhiledd 2.3,142.21,941.6(r) 25.3
Llanhiledd 3.3,312.81,434.4(r) 25.9
Nantyglo 1.3,800.02,080.1(r) 24.9
Nantyglo 2.3,150.71,651.2(r) 13.1
Nantyglo 3.4,156.31,726.0(r) 19.0
Rasa 1.2,595.01,510.8(r) *
Rasa 2.4,105.41,962.4(r) 30.5
Sirhywi 1.2,953.61,648.1(r) 16.3
Sirhywi 2.4,366.82,056.4(r) 26.9
Sirhywi 3.3,265.82,040.3(r) 24.5
Sirhywi 4.2,868.02,009.0(r) 18.7
Six Bells 1.3,559.61,988.2(r) 16.0
Six Bells 2.3,039.51,603.0(r) 14.5
Tredegar Canol a Gorllewin 1.3,189.51,479.7(r) 17.6
Tredegar Canol a Gorllewin 2.4,359.82,137.3(r) 23.1
Tredegar Canol a Gorllewin 3.3,972.82,136.5*
Tredegar Canol a Gorllewin 4.4,982.41,843.1(r) 18.8
[Lleihau]TorfaenAbersychan 1.3,459.72,094.3(r) 20.5
Abersychan 2.3,609.72,228.2(r) 17.2
Abersychan 3.2,707.21,735.9(r) 23.0
Abersychan 4.3,153.01,874.2(r) 11.5
Abersychan 5.3,260.52,099.7(r) 12.3
Blaenafon 1.3,076.51,728.9(r) 17.8
Blaenafon 2.4,802.62,133.1(r) 27.8
Blaenafon 3.2,917.91,504.0(r) 28.4
Blaenafon 4.3,135.81,889.7(r) *
Bryn-wern.3,515.62,183.7(r) 16.0
Coed Efa.2,525.71,751.7(r) 15.7
Croesyceiliog Gogledd 1.2,811.31,952.1(r) 9.9
Croesyceiliog Gogledd 2.2,458.81,725.4*
Croesyceiliog De.2,781.61,740.1(r) 16.7
Cwmynysgoi.3,350.41,747.9(r) 19.7
Fairwater (Tor-faen) 1.3,616.91,707.0(r) 15.7
Fairwater (Tor-faen) 2.2,570.51,886.1(r) 20.5
Fairwater (Tor-faen) 3.2,030.41,681.5(r) 13.9
Fairwater (Tor-faen) 4.3,635.41,408.6*
Greenmeadow 1.3,162.61,654.5(r) 26.3
Greenmeadow 2.2,313.82,043.9(r) *
Greenmeadow 3.3,363.81,998.1(r) 19.1
Llantarnam 1.3,035.71,774.0(r) 14.5
Llantarnam 2.3,043.61,710.9(r) *
Llantarnam 3.4,935.41,734.3(r) 26.1
Llanyrafon Gogledd.2,657.01,955.2(r) 10.7
Llanyrafon De 1.3,237.91,745.3(r) *
Llanyrafon De 2.1,903.11,688.1(r) 19.1
New Inn 1.3,047.11,830.6(r) 11.1
New Inn 2.3,006.92,048.2(r) 15.8
New Inn 3.2,039.61,649.5(r) *
New Inn 4.1,974.91,425.3*
Pant-teg 1.3,045.81,831.9(r) 19.1
Pant-teg 2.3,180.01,647.1(r) 12.5
Pant-teg 3.3,361.22,269.927.1
Pant-teg 4.3,977.01,865.7(r) 13.5
Pant-teg 5.2,666.11,811.0(r) *
Pontnewydd 1.4,187.32,080.5(r) 14.6
Pontnewydd 2.3,619.71,741.4(r) 15.0
Pontnewydd 3.3,521.41,993.4(r) 12.1
Pontnewydd 4.3,393.81,903.5(r) 19.9
Pontnewynydd.3,632.22,345.7(r) 13.1
Pont-y-pwl.3,340.81,578.0(r) 13.0
St. Cadocs/Penygarn.3,329.51,867.8(r) 21.5
St. Dials 1.3,110.41,719.5(r) 18.0
St. Dials 1.3,261.61,913.0(r) 12.2
St. Dials 2.3,161.81,720.415.9
Snatchwood.3,815.02,029.2(r) 19.5
Trefddyn 1.4,787.92,287.5(r) 29.1
Trefddyn 2.3,587.92,110.8(r) 16.7
Two Locks 1.3,994.42,140.9(r) 19.4
Two Locks 2.2,571.41,785.8(r) *
Two Locks 1.2,130.41,756.1(r) 13.3
Two Locks 1.2,620.21,927.5(r) 12.4
Cwmbrân Uchaf 1.6,332.02,018.2(r) 30.0
Cwmbrân Uchaf 1.2,657.32,265.9(r) *
Cwmbrân Uchaf 2.4,232.41,872.5(r) 18.0
Cwmbrân Uchaf 1.3,393.31,744.9(r) *
Wainfelin 2.2,595.71,682.7(r) 19.2
Wainfelin 1.4,122.92,054.8(r) *
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went.3,169.91,636.8(r) 9.5
Castell Cil-y-coed 1.2,026.61,407.6(r) *
Cantref 1.3,708.51,711.3(r) *
Cantref 2.2,861.31,991.2(r) 22.7
Crucornau Fawr.2,562.01,749.611.7
Devauden.1,957.91,536.8(r) *
Llanddewi a Green Lane 2.2,903.51,876.1(r) 13.0
Dixton gydag Oxbaston.1,940.81,445.8(r) *
Drybridge 1.2,400.01,714.1(r) 14.0
Drybridge 2.2,396.01,837.5(r) *
Goetre Fawr 1.2,031.71,529.3*
Goetre Fawr 2.2,743.42,085.7(r) *
Grofield.3,019.21,965.6(r) 14.4
Lansdown.3,382.81,994.4(r) *
Larkfield.2,885.61,744.217.5
Llanbadog.2,022.21,706.7(r) *
Bryn Llanelli 1.3,176.81,667.4*
Bryn Llanelli 2.2,837.41,465.2(r) 14.5
Bryn Llanelli 3.2,837.11,743.7(r) *
Castell a Llanfoist Fawr.2,207.11,639.7(r) 13.0
Llangybi Fawr.2,448.82,017.9(r) *
Llanofer 1.2,532.21,869.8*
Llanofer 2.2,804.11,906.5*
Llandeilo Gresynni.2,023.91,177.8(r) 14.7
Llanwenarth Tu Draw.2,561.01,492.4(r) 23.6
Y Maerdy 2.2,198.41,596.520.9
Mill 1.2,107.41,838.2(r) *
Mill 2.2,465.81,528.5(r) *
Mill 3.1,837.41,569.7(r) *
Llanfihangel Troddi.2,539.21,396.5(r) *
Overmonnow 1.2,416.01,800.3(r) 13.9
Overmonnow 2.3,712.61,816.3(r) 19.2
Porth Sgiwed.2,232.91,603.5(r) 18.4
Y Priordy 1.2,558.81,785.625.0
Y Priordy 2.2,806.31,784.021.1
Rhaglan.2,318.71,923.118.6
Rogiet.2,123.91,429.610.5
St. Arvans.1,885.21,228.8*
St. Christopher's.2,764.71,810.1(r) 13.8
St. Kingsmark 1.2,952.21,586.4*
St. Kingsmark 2.2,598.31,746.4(r) 8.1
St. Mary's.2,943.41,982.5(r) 11.5
Hafren 1.2,392.51,823.924.9
Hafren 2.2,499.21,488.9(r) 12.2
Drenewydd Gelli-farch.2,035.21,514.0(r) 16.9
The Elms.1,452.11,806.114.9
Thornwell 1.3,341.02,077.8(r) 17.3
Thornwell 2.2,761.11,808.6(r) 11.2
Tryleg Unedig 1.4,137.41,923.0*
Tryleg Unedig 2.1,882.71,813.9(r) *
Brynbuga 1.2,501.91,843.1*
Brynbuga 2.2,065.11,482.3(r) *
West End.3,804.61,878.1(r) 20.8
Wyesham.2,051.11,847.4(r) 20.2
Llanddewi.2,971.91,945.121.7
Croesonen.2,705.21,778.7(r) 24.8
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 1.3,608.51,787.0(r) *
Allt-yr-ynn 2.3,476.21,707.219.7
Allt-yr-ynn 3.2,363.81,628.0*
Allt-yr-ynn 4.4,038.21,719.421.9
Allt-yr-ynn 5.2,166.91,733.816.0
Allt-yr-ynn 6.3,691.71,906.3(r) 34.3
Alway 1.2,817.11,954.8(r) *
Alway 2.4,860.52,115.018.2
Alway 3.2,396.61,982.923.5
Alway 4.4,131.32,368.1(r) 18.3
Alway 5.2,769.01,767.713.0
Alway 6.2,269.61,511.1(r) 19.7
Beechwood 1.3,031.31,678.818.1
Beechwood 2.2,740.42,127.616.5
Beechwood 3.3,165.82,116.617.4
Beechwood 4.3,028.31,759.717.7
Beechwood 5.2,431.11,855.4*
Betws (Casnewydd) 1.3,228.21,892.218.4
Betws (Casnewydd) 2.3,502.71,882.8(r) 21.3
Betws (Casnewydd) 3.4,260.02,067.9(r) 18.9
Betws (Casnewydd) 4.3,763.31,835.218.7
Betws (Casnewydd) 5.3,831.52,297.2(r) 18.7
Betws (Casnewydd) 6.4,971.21,874.3(r) 13.6
Caerllion 1.4,220.51,694.614.3
Caerllion 2.3,315.11,360.9*
Caerllion 3.2,010.91,737.3*
Caerllion 4.2,558.51,746.416.0
Caerllion 5.2,437.61,396.4*
Caerllion 6.3,047.82,026.0(r) 29.8
Y Gaer 1.2,666.71,705.918.8
Y Gaer 2.3,190.22,092.218.6
Y Gaer 3.3,121.11,721.313.2
Y Gaer 4.2,618.91,974.827.0
Y Gaer 5.3,586.12,029.917.7
Y Gaer 6.3,092.81,776.2(r) 11.3
Y Graig (Casnewydd) 1.2,325.81,578.918.9
Y Graig (Casnewydd) 2.2,241.91,967.614.2
Y Graig (Casnewydd) 3.2,473.31,630.916.7
Y Graig (Casnewydd) 4.1,918.21,771.0*
Langstone 1.1,618.01,645.6(r) *
Langstone 2.1,833.01,533.1(r) *
Langstone 3.2,348.81,584.9(r) *
Liswerry 1.3,633.31,481.922.1
Liswerry 2.4,078.62,266.421.2
Liswerry 3.3,265.92,015.3(r) 15.8
Liswerry 4.3,525.12,046.9(r) 18.2
Liswerry 5.3,408.81,891.922.6
Liswerry 6.2,438.51,722.1(r) 14.1
Liswerry 7.3,167.31,899.8(r) 23.9
Llan-wern 1.2,755.61,681.112.9
Llan-wern 2.3,710.72,048.5(r) 16.3
Malpas 1.2,111.21,584.5*
Malpas 2.3,602.41,728.528.1
Malpas 3.2,141.11,638.6(r) *
Malpas 4.2,316.21,712.4(r) *
Malpas 5.3,682.62,017.713.9
Maerun 2.2,352.31,764.7(r) 14.5
Maerun 3.5,062.72,293.6(r) *
Pilgwenlli 1.7,309.92,525.8(r) 25.3
Pilgwenlli 2.4,021.72,026.619.7
Pilgwenlli 3.4,540.12,280.8(r) 24.4
Pilgwenlli 4.5,283.42,334.136.2
Ringland 1.2,942.52,133.029.6
Ringland 2.3,231.81,888.5(r) 19.6
Ringland 3.5,035.61,923.430.8
Ringland 4.3,786.41,845.023.6
Ringland 5.4,361.32,370.922.5
Ringland 6.3,092.81,866.816.5
Ty Du 1.1,909.81,528.1(r) *
Ty Du 2.2,685.21,446.112.7
Ty Du 3.3,352.72,024.1(r) 20.1
Ty Du 4.4,573.21,986.7(r) 9.0
Ty Du 5.2,227.21,740.7(r) 22.1
Ty Du 6.2,416.41,664.719.8
Sain Silian 1.2,283.91,776.4(r) 28.0
Sain Silian 2.3,254.41,789.312.1
Sain Silian 3.2,201.11,638.0(r) 15.6
Sain Silian 4.2,556.71,690.322.0
Sain Silian 5.2,296.41,668.0*
Sain Silian 6.2,755.81,497.311.1
Shaftesbury 1.3,944.82,214.520.6
Shaftesbury 2.3,008.21,788.5*
Shaftesbury 3.2,773.91,806.3(r) 11.8
Shaftesbury 4.2,789.61,930.5(r) 15.2
Stow Hill 1.2,987.01,771.9(r) 24.0
Stow Hill 2.5,688.31,686.6(r) 25.3
Stow Hill 3.3,293.72,540.0(r) 28.6
Parc Tredegar 1.2,740.41,899.3(r) 13.6
Parc Tredegar 2.3,777.72,078.616.4
Victoria 1.2,701.11,961.7(r) 21.6
Victoria 2.5,217.71,889.731.2
Victoria 3.3,750.42,256.4(r) 24.4
Victoria 4.4,196.81,925.026.1
Maerun 4.2,597.11,864.4(r) 14.6
Maerun 5.1,781.02,427.612.6
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 1.4,300.71,992.316.1
Adamsdown 2.3,458.11,496.4(r) 20.3
Adamsdown 3.4,631.52,155.8(r) 27.3
Adamsdown 4.3,897.72,268.0(r) 18.6
Adamsdown 5.5,427.32,015.8(r) 17.8
Butetown 1.6,282.32,328.9(r) 20.1
Caerau (Caerdydd) 1.3,237.02,008.7(r) 7.8
Caerau (Caerdydd) 2.4,693.71,944.615.3
Caerau (Caerdydd) 3.4,063.41,945.3(r) 20.1
Caerau (Caerdydd) 4.3,273.02,118.89.4
Caerau (Caerdydd) 5.3,150.62,160.3(r) 20.7
Caerau (Caerdydd) 6.3,777.52,077.4(r) 20.8
Caerau (Caerdydd) 7.4,896.91,717.6(r) 18.4
Treganna 1.3,229.71,617.2(r) 20.6
Treganna 2.2,847.81,936.217.5
Treganna 3.2,945.01,937.3(r) 15.4
Treganna 4.5,674.11,761.7(r) 7.5
Treganna 5.3,019.61,699.46.7
Treganna 6.2,166.11,818.9(r) 11.0
Treganna 7.3,370.81,724.7(r) *
Treganna 8.2,224.71,888.8*
Treganna 9.3,556.72,372.3(r) 12.0
Cathays 1.3,151.11,997.114.0
Cathays 2.2,464.01,448.9(r) *
Cathays 3.2,950.71,439.219.7
Cathays 4.4,470.31,830.4*
Cathays 5.4,150.71,811.442.9
Cathays 6.3,328.62,126.635.2
Cathays 7.3,207.91,364.9(r) 21.9
Cathays 8.6,268.51,519.7(r) 14.6
Creigiau/Sain Ffagan 1.4,413.41,610.7*
Creigiau/Sain Ffagan 2.1,763.31,336.3(r) *
Creigiau/Sain Ffagan 3.4,129.01,732.210.8
Cyncoed 1.2,058.41,981.9(r) *
Cyncoed 2.2,117.61,420.3(r) *
Cyncoed 3.2,115.61,445.8