Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Housing
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd(Disgynnol)[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Tai
Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl yn byw mewn cartrefi heb wres canolog (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl yn byw mewn cartrefi gorlawn (defnydd ystafelloedd gwely) (canran)
[Lleihau]Cymru1.805.53
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 17.283.18
Aberffraw a Rhosneigr 26.105.23
Porth Amlwch5.656.58
Amlwch Wledig3.353.35
Biwmares4.864.96
Botffordd5.805.02
Bodorgan5.465.70
Braint3.494.04
Bryngwran6.254.44
Brynteg3.542.41
Cadnant (Ynys Môn)4.346.14
Cefni2.162.02
Cwm Cadnant3.182.42
Cyngar1.233.97
Gwyngyll1.651.98
Tref Caergybi6.825.40
Kingsland3.414.92
Llanbadrig6.192.65
Llanbedr-goch14.333.23
Llanddyfnan4.802.74
Llaneilian6.793.17
Llanfaethlu10.077.83
Llanfair-yn-Neubwll 14.413.91
Llanfair-yn-Neubwll 22.696.05
Llanfihangel Ysgeifiog7.545.85
Llangoed6.463.10
Llanidan4.785.78
Llannerch-y-medd6.305.58
London Road4.424.42
Maeshyfryd3.144.52
Mechell9.794.02
Moelfre5.261.69
Morawelon3.565.91
Parc a'r Mynydd1.991.65
Pentraeth4.805.50
Porthyfelin 16.893.86
Porthyfelin 23.131.57
Rhosyr3.866.42
Trearddur 13.583.00
Trearddur 22.305.31
Tudur1.738.20
Tysilio1.734.11
Fali 12.241.83
Fali 21.841.92
[Lleihau]GwyneddAbererch7.616.20
Abermaw 26.603.12
Abermaw 110.615.53
Arllechwedd5.775.84
Y Bala4.323.31
Bethel a Chwm-y-Glo 11.375.89
Bethel a Chwm-y-Glo 25.437.90
Bontnewydd4.033.49
Bowydd a Rhiw11.845.71
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd9.056.10
Cadnant (Gwynedd)4.577.42
Corris/Mawddwy12.345.61
Cricieth3.712.59
Deiniol4.4211.66
Deiniolen4.485.63
Dewi3.627.95
Diffwys a Maenofferen8.825.53
Dolbenmaen11.466.40
Dolgellau Gogledd6.273.75
Dolgellau De4.445.28
Dyffryn Ardudwy7.192.38
Efail-Newydd/Buan10.982.82
Gerlan5.386.72
Glyder1.357.26
Y Groeslon4.702.74
Harlech6.582.38
Hendre (Gwynedd)3.568.79
Hirael a Garth 12.207.95
Hirael a Garth 23.6010.60
Llanaelhaearn10.996.65
Llanbedr7.977.51
Llanbedrog ac Aber-soch7.673.63
Llanberis4.275.09
Llandderfel a Llanuwchllyn 16.822.90
Llandderfel a Llanuwchllyn 24.515.37
Llanengan11.445.97
Llangelynnin11.113.13
Llanllyfni a Chlynnog8.805.34
Llanrug2.054.42
Llanwnda5.523.06
Llanystumdwy9.665.29
Marchog 16.086.93
Marchog 23.777.46
Menai (Bangor)6.1014.95
Menai (Caernarfon)5.532.90
Morfa Nefyn7.012.72
Nefyn7.582.92
Ogwen 12.783.60
Ogwen 26.134.32
Peblig (Caernarfon)4.027.47
Penisa'r-waun5.713.11
Penrhyndeudraeth 16.504.40
Penrhyndeudraeth 26.395.99
Pentir 13.225.39
Pentir 26.165.11
Pen-y-groes (Gwynedd)6.843.45
Porthmadog Dwyrain5.807.87
Porthmadog Gorllewin6.532.46
Porthmadog - Tremadog5.703.18
Pwllheli Gogledd10.214.30
Pwllheli De8.815.35
Seiont 12.522.79
Seiont 24.845.62
Talysarn7.886.11
Teigl6.482.92
Trawsfynydd12.865.14
Tregarth a Mynydd Llandygai4.384.83
Tywyn 15.253.42
Tywyn 28.273.81
Waunfawr6.164.49
Y Felinheli4.074.16
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog13.955.97
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel9.343.41
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed5.243.66
Betws yn Rhos3.345.64
Bryn4.414.76
Caerhun5.955.65
Capel Lluo3.445.40
Colwyn 13.423.83
Colwyn 22.957.02
Colwyn 33.215.26
Conwy 13.133.98
Conwy 23.992.88
Conwy 31.652.88
Craig-y-Don 13.083.79
Craig-y-Don 21.332.99
Crwst2.866.59
Deganwy 11.031.42
Deganwy 22.822.60
Eglwysbach4.243.26
Eirias 11.974.55
Eirias 22.022.38
Gele 13.556.76
Gele 21.302.35
Gele 30.763.47
Glyn (Conwy) 15.5710.76
Glyn (Conwy) 25.338.97
Glyn (Conwy) 32.634.94
Gogarth 18.077.97
Gogarth 22.024.94
Gwyr (Conwy)3.164.24
Bae Cinmel 11.366.78
Bae Cinmel 20.804.57
Bae Cinmel 30.946.80
Bae Cinmel 40.834.01
Llanddulas2.863.45
Llandrillo yn Rhos 10.832.25
Llandrillo yn Rhos 21.872.23
Llandrillo yn Rhos 31.073.28
Llandrillo yn Rhos 42.804.85
Llandrillo yn Rhos 51.212.55
Llangernyw9.996.76
Llansannan3.795.14
Llysfaen 14.5614.29
Llysfaen 24.918.04
Marl 10.782.02
Marl 22.564.13
Mochdre3.237.55
Mostyn (Conwy) 12.937.72
Mostyn (Conwy) 24.678.52
Pandy2.544.25
Pant-yr-afon/Penmaenan 14.983.43
Pant-yr-afon/Penmaenan 25.855.69
Penrhyn 12.113.09
Penrhyn 20.772.89
Penrhyn 30.552.21
Pen-sarn 16.166.35
Pen-sarn 22.435.66
Pentre Mawr 13.906.98
Pentre Mawr 21.263.09
Rhiw 11.632.69
Rhiw 20.711.29
Rhiw 33.544.18
Rhiw 40.484.99
Tywyn1.295.51
Trefriw2.283.18
Tudno 13.028.57
Tudno 21.4111.53
Tudno 30.693.51
Uwch Conwy8.706.10
Uwchaled3.754.04
Llansanffraid2.922.19
Abergele Pensarn 11.064.40
Abergele Pensarn 28.347.44
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan2.357.28
Corwen 15.925.41
Corwen 21.534.58
Dinbych Canol2.646.03
Dinbych-Isaf 11.521.89
Dinbych-Isaf 21.103.98
Dinbych-Isaf 30.792.78
Dinbych Uchaf/Henllan 11.3611.96
Dinbych Uchaf/Henllan 21.677.39
Diserth 13.613.45
Diserth 22.215.08
Efenechdyd3.862.91
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla2.632.93
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal2.593.02
Llandrillo3.774.04
Llandyrnog1.584.94
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern4.504.05
Llangollen 14.057.33
Llangollen 21.676.63
Llangollen 30.933.63
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch3.384.42
Prestatyn Canol 11.202.77
Prestatyn Canol 22.8310.35
Prestatyn Dwyrain 11.378.29
Prestatyn Dwyrain 20.142.81
Prestatyn Dwyrain 31.525.65
Prestatyn Allt Melyd3.357.19
Prestatyn Gogledd 12.935.60
Prestatyn Gogledd 21.015.07
Prestatyn Gogledd 31.873.80
Prestatyn De Orllewin 12.005.79
Prestatyn De Orllewin 21.933.43
Rhuddlan 11.063.25
Rhuddlan 22.146.13
Rhuddlan 32.752.95
Rhyl Dwyrain 12.646.14
Rhyl Dwyrain 21.615.46
Rhyl Dwyrain 32.066.00
Rhyl De 10.563.86
Rhyl De 21.634.13
Rhyl De Ddwyrain 12.305.03
Rhyl De Ddwyrain 21.374.42
Rhyl De Ddwyrain 31.184.55
Rhyl De Ddwyrain 42.787.62
Rhyl De Ddwyrain 51.583.01
Rhyl De Orllewin 15.0114.35
Rhyl De Orllewin 21.4413.51
Rhyl De Orllewin 32.709.28
Rhyl Gorllewin 15.7910.22
Rhyl Gorllewin 212.2411.85
Rhyl Gorllewin 35.597.99
Rhuthun 11.655.28
Rhuthun 21.074.06
Rhuthun 30.582.83
Llanelwy Dwyrain0.674.09
Llanelwy Gorllewin1.605.98
Trefnant1.573.68
Tremeirchion3.644.32
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 10.871.51
Argoed (Sir y Fflint) 20.253.87
Aston 10.813.84
Aston 21.303.27
Bagillt Dwyrain2.226.90
Bagillt Gorllewin1.498.14
Brychdyn Gogledd Ddwyrain1.615.41
Brychdyn De 11.283.72
Brychdyn De 21.043.44
Brynffordd0.794.27
Bwcle Dwyrain Bistre 10.765.12
Bwcle Dwyrain Bistre 21.333.65
Bwcle Gorllewin Bistre 11.253.43
Bwcle Gorllewin Bistre 21.016.78
Bwcle Gorllewin Bistre 30.214.93
Mynydd Bwcle 10.884.17
Mynydd Bwcle 21.072.90
Bwcle Pontrobin 11.677.05
Bwcle Pontrobin 20.504.21
Bwcle Pontrobin 30.512.38
Caergwrle1.596.30
Caerwys 11.713.11
Caerwys 21.825.30
Cilcain1.623.02
Cei Connah Canol 11.3910.47
Cei Connah Canol 21.529.03
Cei Connah Golftyn 11.844.55
Cei Connah Golftyn 22.445.67
Cei Connah Golftyn 32.052.49
Cei Connah Golftyn 40.6711.77
Cei Connah De 10.814.63
Cei Connah De 20.494.21
Cei Connah De 30.334.17
Cei Connah De 40.230.92
Cei Connah Gwepre1.116.24
Ewlo 10.293.10
Ewlo 20.270.41
Ewlo 30.761.66
Ffynongroyw2.906.41
Y Fflint Castell1.289.50
Y Fflint Cwnsyllt 11.623.09
Y Fflint Cwnsyllt 21.837.78
Y Fflint Cwnsyllt 30.294.78
Y Fflint Oakenholt 11.638.78
Y Fflint Oakenholt 23.009.57
Y Fflint Trelawny 10.684.86
Y Fflint Trelawny 20.825.88
Maes-glas 11.618.39
Maes-glas 21.785.43
Gronant1.386.68
Gwernaffield1.241.49
Gwernymynydd1.804.95
Helygain1.574.15
Penarlâg1.131.56
Kinnerton Uchaf0.882.06
Treffynnon Canol2.506.93
Treffynnon Dwyrain1.025.86
Treffynnon Gorllewin1.323.95
Yr Hôb 10.303.20
Yr Hôb 21.298.21
Coed-llai0.565.57
Llanfynydd1.654.01
Mancot 11.965.89
Mancot 21.238.87
Yr Wyddgrug Broncoed 10.966.96
Yr Wyddgrug Broncoed 22.216.55
Yr Wyddgrug Dwyrain0.754.58
Yr Wyddgrug De 10.862.65
Yr Wyddgrug De 20.650.43
Yr Wyddgrug Gorllewin 11.117.51
Yr Wyddgrug Gorllewin 21.443.84
Mostyn (Sir y Fflint)1.704.32
Pentre'r Diawl 10.661.57
Pentre'r Diawl 20.771.31
Llaneurgain 10.781.88
Llaneurgain 20.273.13
Pentre'r Moch0.202.16
Pen-y-ffordd 10.062.68
Pen-y-ffordd 20.606.11
Queensferry3.5611.33
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug1.8911.00
Saltney Stonebridge 11.078.33
Saltney Stonebridge 20.818.14
Sealand 11.538.55
Sealand 20.9110.01
Shotton Dwyrain2.718.94
Shotton Uchaf 11.759.32
Shotton Uchaf 22.1810.72
Shotton Gorllewin2.358.42
Trelawnyd a Gwaenysgor1.633.10
Treuddyn2.646.70
Chwitffordd1.393.38
[Lleihau]WrecsamActon 12.285.56
Acton 21.599.73
Parc Borras 10.000.66
Parc Borras 20.001.92
Bronington 11.712.47
Bronington 23.013.83
Brymbo 11.173.47
Brymbo 20.559.06
Brynyffynnon 11.685.65
Brynyffynnon 23.9117.54
Bryn Cefn1.685.84
Cartrefle 11.384.66
Cartrefle 20.8713.71
Cefn 12.514.15
Cefn 22.898.28
Cefn 31.408.84
Y Waun Gogledd 11.885.13
Y Waun Gogledd 21.916.29
Y Waun De1.046.41
Coedpoeth 12.819.94
Coedpoeth 20.334.60
Coedpoeth 32.587.44
Erddig0.819.39
Esclusham 11.0311.62
Esclusham 21.763.14
Garden Village1.082.01
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 11.032.52
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21.842.94
Grosvenor 12.3311.38
Grosvenor 25.099.60
Gwenfro1.206.83
Gwersyllt Dwyrain a De 11.448.51
Gwersyllt Dwyrain a De 21.303.56
Gwersyllt Dwyrain a De 31.583.53
Gwersyllt Gogledd 12.245.00
Gwersyllt Gogledd 21.817.40
Gwersyllt Gorllewin 11.079.75
Gwersyllt Gorllewin 21.763.19
Hermitage 11.077.64
Hermitage 21.6710.05
Holt 11.072.91
Holt 21.472.12
Johnstown 10.512.74
Johnstown 20.596.60
Little Acton 10.563.34
Little Acton 20.387.04
Llangollen Wledig1.614.86
Llai 10.562.80
Llai 20.843.79
Llai 30.765.99
Maes-y-dre1.235.13
Marchwiel 12.202.90
Marchwiel 21.833.85
Marford a Hoseley 10.321.86
Marford a Hoseley 20.101.82
Mwynglawdd 10.914.64
Mwynglawdd 20.864.84
New Broughton 11.573.74
New Broughton 20.736.76
Offa3.0313.52
Owrtyn 13.243.62
Owrtyn 23.174.38
Pant1.0610.28
Pen-y-cae2.0010.43
Penycae a De Rhiwabon 11.332.00
Penycae a De Rhiwabon 20.683.97
Plas Madoc1.269.96
Ponciau 12.586.20
Ponciau 22.534.93
Ponciau 31.955.22
Queensway 10.1417.37
Queensway 20.5512.75
Rhosnesni 10.881.82
Rhosnesni 20.391.18
Yr Orsedd 11.532.68
Yr Orsedd 21.803.07
Rhiwabon 11.653.71
Rhiwabon 23.035.27
Stansty1.075.13
Whitegate 11.038.06
Whitegate 21.987.91
Wynnstay1.7712.38
Smithfield 23.4213.07
Dyffryn Ceiriog 32.993.55
Smithfield 33.9117.51
[Lleihau]PowysAber-craf1.052.39
Bugeildy4.424.28
Aberriw4.002.79
Blaen Hafren4.531.72
Bronllys6.053.11
Llanfair-ym-Muallt 11.887.97
Llanfair-ym-Muallt 21.161.24
Caersws3.413.63
Yr Ystog5.343.58
Dyserth a Thre-coed3.321.21
Dolforwyn2.453.47
Felin-fâch5.190.96
Ffordun3.832.27
Glantwymyn7.313.21
Y Clas-ar-wy4.472.06
Cegidfa2.112.54
Gwernyfed3.664.40
Y Gelli Gandryll2.234.34
Ceri2.584.48
Tref-y-clawdd 12.873.87
Tref-y-clawdd 22.594.49
Llanafan Fawr5.513.08
Llanbadarn Fawr3.031.51
Llanbryn-mair a Banwy5.083.89
Llandinam5.412.64
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin2.402.74
Llandrindod Gogledd0.924.62
Llandrindod De1.412.62
Llandrinio3.192.97
Llandysilio2.862.69
Llanelwedd2.582.16
Llanfair Caereinion4.654.21
Llanfyllin5.203.80
Llangynllo6.522.41
Llangynidr0.895.53
Llanidloes 11.792.08
Llanidloes 23.012.95
Llansanffraid4.154.37
Llanwrtyd5.093.09
Llanllyr2.023.08
Machynlleth3.693.19
Maes-car/Llywel4.071.59
Meifod a Llanfihangel5.075.24
Trefaldwyn3.474.86
Nantmel3.922.75
Y Drenewydd Canol 10.576.55
Y Drenewydd Canol 20.816.30
Y Drenewydd Dwyrain2.197.27
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn0.712.78
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn2.453.98
Y Drenewydd De0.538.96
Pencraig6.392.74
Llanandras 13.303.43
Llanandras 24.174.26
Rhaeadr Gwy2.952.65
Rhiwcynon4.524.15
St. David Fewnol2.154.63
St. Mary 13.627.50
St. Mary 20.613.75
Talgarth2.792.97
Tawe-Uchaf0.443.32
Tre-wern3.784.76
Y Trallwng Castell3.849.36
Y Trallwng Gungrog 11.7511.23
Y Trallwng Gungrog 21.913.55
Y Trallwng Llanerchyddol3.245.61
Ynysgedwyn0.692.99
Ysgir4.141.73
Ystradgynlais 10.955.43
Ystradgynlais 20.652.39
Tal-y-bont ar Wysg2.442.00
Cwm-twrch1.333.94
St John 11.143.32
St John 20.427.01
Crughywel0.975.89
Llangatwg a Glangrwyne1.765.33
Llangors, Bwlch a Grwyne4.734.15
Llanrhaeadr-ym-Mochnant5.643.85
Llansilin5.943.32
[Lleihau]CeredigionAberaeron2.793.44
Aberporth 12.353.86
Aberporth 24.416.45
Aberteifi Mwldan2.032.71
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch3.326.40
Aberteifi Teifi5.2812.52
Aberystwyth Bronglais3.185.92
Aberystwyth Canol7.1811.81
Aberystwyth Penparcau 17.895.71
Aberystwyth Penparcau 23.169.73
Aberystwyth Rheidol 16.007.91
Aberystwyth Rheidol 26.128.90
Beulah6.023.63
Capel Dewi6.585.56
Ceulanamaesmawr9.592.99
Ciliau Aeron3.715.84
Faenor 10.880.88
Llanbedr Pont Steffan 14.188.06
Llanbedr Pont Steffan 24.106.46
Llanarth4.163.79
Llandyfrïog5.343.71
Llandysiliogogo6.845.27
Tref Llandysul3.194.39
Llanfarian2.673.39
Llanfihangel Ystrad7.714.66
Llangeitho5.483.56
Llangybi5.265.59
Llanrhystud8.514.03
Llansanffraid 17.055.47
Llansanffraid 24.813.67
Llanwenog7.195.60
Lledrod6.615.24
Melindwr6.884.51
Ceinewydd6.637.00
Penbryn5.872.30
Pen-parc 13.723.28
Pen-parc 25.782.55
Tirymynach2.312.97
Trefeurig3.292.61
Tregaron3.762.34
Troedyraur4.353.05
Ystwyth4.643.75
Penglais5.077.73
Llanbadarn Fawr De1.925.84
Llanbadarn Fawr Gogledd2.993.75
Y Borth6.503.73
[Lleihau]Sir BenfroAmroth3.662.28
Burton2.863.36
Camrose 15.492.75
Camrose 22.902.29
Caeriw3.333.92
Cilgerran4.514.86
Clydau7.405.12
Crymych 15.396.30
Crymych 26.214.86
Dinas4.573.91
East Williamston 12.915.74
East Williamston 21.703.99
Abergwaun Gogledd Ddwyrain3.392.96
Abergwaun Gogledd Orllewin4.943.97
Wdig3.545.21
Hwlffordd: Castell4.875.96
Hwlffordd: Garth 11.362.49
Hwlffordd: Garth 21.097.67
Hwlffordd: Portfield3.503.59
Hwlffordd: Prendergast1.895.89
Hwlffordd: Priordy1.853.30
Hundleton4.861.92
Johnston2.294.07
Cilgeti/Begeli1.867.75
Llanbedr Efelffre3.473.22
Llandyfái5.153.54
Treletert1.984.13
Llangwm2.323.70
Llanrhian4.342.76
Maenclochog 15.854.46
Maenclochog 23.892.29
Maenorbyr3.055.13
Martletwy5.953.42
Pont Fadlen0.925.26
Aberdaugleddau: Canol4.055.15
Aberdaugleddau: Dwyrain1.854.91
Aberdaugleddau: Hakin 12.783.99
Aberdaugleddau: Hakin 21.472.21
Aberdaugleddau: Hubberston 13.545.81
Aberdaugleddau: Hubberston 24.376.44
Aberdaugleddau: Gogledd1.535.27
Aberdaugleddau: Gorllewin3.376.15
Arberth2.586.84
Arberth Gwledig3.021.99
Trefdraeth4.494.66
Neyland Dwyrain1.811.63
Neyland Gorllewin2.424.05
Doc Penfro: Canol5.087.52
Doc Penfro: Llanion 11.3611.72
Doc Penfro: Llanion 23.235.76
Doc Penfro: Marchnad2.183.46
Doc Penfro: Pennar 13.046.74
Doc Penfro: Pennar 22.516.76
Penfro: Monkton2.798.85
Penfro: Santes Fair Gogledd2.446.66
Penfro: Santes Fair De3.107.18
Penfro: Sant Mihangel1.672.64
Penalun1.853.03
Rudbaxton2.352.77
Tyddewi4.603.76
Llandudoch6.974.12
Llanisan yn Rhos3.603.88
Saundersfoot 12.564.04
Saundersfoot 23.425.08
Scleddau4.585.05
Solfach4.335.24
Dinbych y Pysgod: Gogledd2.433.45
Dingych y Pysgod: De 15.433.36
Dingych y Pysgod: De 23.936.07
Yr Havens3.902.56
Cas-wis3.442.19
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili1.572.44
Rhydaman 10.175.36
Rhydaman 21.383.09
Betws0.714.11
Bigyn 11.283.36
Bigyn 20.927.91
Bigyn 30.747.55
Bigyn 41.136.70
Porth Tywyn 11.173.57
Porth Tywyn 22.344.46
Porth Tywyn 32.031.89
Bynea 10.673.30
Bynea 20.845.30
Tre Caerfyrddin Gogledd 10.568.01
Tre Caerfyrddin Gogledd 21.598.38
Tre Caerfyrddin Gogledd 32.144.59
Tre Caerfyrddin Gogledd 41.152.39
Tre Caerfyrddin De 14.247.99
Tre Caerfyrddin De 20.562.98
Tre Caerfyrddin Gorllewin 10.485.13
Tre Caerfyrddin Gorllewin 21.075.55
Tre Caerfyrddin Gorllewin 32.535.83
Cenarth5.954.31
Cil-y-cwm6.816.22
Cynwyl Elfed 15.855.92
Cynwyl Elfed 22.871.96
Cynwyl Gaeo5.593.54
Dafen 10.444.22
Dafen 20.527.76
Elli 10.772.89
Elli 21.354.46
Felin-foel0.746.25
Garnant0.574.06
Glanaman 11.493.36
Glanaman 20.554.33
Glanymôr 10.849.01
Glanymôr 21.706.01
Glyn (Sir Gaerfyrddin)1.583.16
Gors-las 10.933.10
Gors-las 20.513.82
Hendy 11.072.93
Hendy 21.533.69
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 11.421.63
Cydweli 11.486.18
Cydweli 20.375.31
Treflan Talacharn 14.544.79
Treflan Talacharn 22.383.52
Llanboidy7.264.98
Llanddarog3.113.77
Llandeilo 12.311.85
Llandeilo 21.655.25
Llanymddyfri 15.104.80
Llanymddyfri 22.455.50
Llandybïe 10.992.54
Llandybïe 20.773.96
Llanegwad 13.262.61
Llanegwad 29.397.97
Llanfihangel Aberbythych1.302.98
Llanfihangel-ar-Arth 14.477.47
Llanfihangel-ar-Arth 22.932.61
Llangadog6.024.54
Llangeler 13.325.48
Llangeler 25.194.69
Llangennech 10.983.88
Llangennech 20.755.15
Llangennech 30.133.33
Llangynnwr 10.745.19
Llangynnwr 21.713.51
Llangyndeyrn 11.694.95
Llangyndeyrn 21.664.78
Llan-non 12.124.40
Llan-non 20.424.96
Llan-non 31.901.83
Llansteffan3.402.45
Llanybydder 15.384.22
Llanybydder 21.754.17
Lliedi 11.977.57
Lliedi 20.551.97
Lliedi 30.777.30
Llwynhendy 11.035.10
Llwynhendy 20.9510.93
Llwynhendy 30.658.60
Monardeilo a Salem3.514.32
Pembre 11.031.12
Pembre 21.237.60
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 11.074.16
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 21.222.08
Pontaman 10.634.14
Pontaman 20.163.41
Pontyberem 10.905.93
Pontyberem 21.684.61
Cwarter Bach 10.354.00
Cwarter Bach 22.006.08
Sanclêr 11.924.86
Sanclêr 21.714.17
Llanismel 12.442.13
Llanismel 22.214.05
Saron 11.305.34
Saron 20.963.04
Swiss Valley 10.590.26
Swiss Valley 20.501.39
Tre-lech6.925.81
Trimsaran 11.666.02
Trimsaran 22.356.03
Ty-croes0.784.52
Tyisa 11.986.53
Tyisa 21.129.82
Tyisa 31.267.19
Hendy-Gwyn ar Daf2.643.08
Glanymor 30.725.50
Glanymor 41.139.00
Hengoed 20.702.44
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 10.992.45
Llandeilo Ferwallt 25.052.46
Bonymaen 10.239.28
Bonymaen 20.929.40
Bonymaen 31.353.15
Bonymaen 40.268.68
Castell 10.588.21
Castell 32.688.65
Castell 43.8017.35
Castell 51.697.84
Castell 62.1916.74
Castell 81.0810.20
Clydach 10.266.02
Clydach 20.852.56
Clydach 30.339.82
Clydach 40.286.41
Clydach 50.702.98
Y Cocyd 10.925.98
Y Cocyd 20.445.03
Y Cocyd 30.882.63
Y Cocyd 41.212.53
Y Cocyd 50.471.96
Y Cocyd 61.263.83
Y Cocyd 70.836.12
Y Cocyd 80.139.60
Cwmbwrla 11.576.89
Cwmbwrla 21.036.85
Cwmbwrla 30.977.48
Cwmbwrla 42.035.46
Cwmbwrla 51.456.25
Dynfant 11.152.30
Dynfant 20.211.35
Dynfant 30.441.78
Fairwood 21.283.31
Fairwood 10.632.02
Gorseinon 10.606.16
Gorseinon 20.123.59
Gwyr (Abertawe) 14.473.70
Gwyr (Abertawe) 22.711.92
Tregwyr 10.281.80
Tregwyr 20.163.19
Tregwyr 30.525.06
Cilâ Gogledd 20.242.41
Cilâ De 10.652.31
Pontybrenin 10.682.89
Pontybrenin 20.001.75
Pontybrenin 30.973.64
Glandwr 11.978.15
Glandwr 21.947.57
Glandwr 30.848.57
Glandwr 41.6717.26
Llangyfelach 10.803.06
Llangyfelach 20.611.28
Llangyfelach 31.222.49
Llansamlet 10.513.04
Llansamlet 20.742.35
Llansamlet 30.223.35
Llansamlet 40.732.92
Llansamlet 50.213.04
Llansamlet 60.729.82
Llansamlet 70.271.30
Llansamlet 80.398.79
Casllwchwr Isaf0.304.29
Mawr2.053.19
Mayals 10.471.76
Mayals 20.000.84
Treforys 11.065.68
Treforys 21.344.22
Treforys 30.705.99
Treforys 41.345.92
Treforys 50.298.58
Treforys 61.018.87
Treforys 71.139.25
Treforys 80.684.33
Treforys 91.879.81
Treforys 100.634.27
Treforys 111.273.58
Mynydd-bach 10.7910.57
Mynydd-bach 20.337.94
Mynydd-bach 30.351.74
Mynydd-bach 41.253.23
Mynydd-bach 51.105.34
Mynydd-bach 60.492.99
Newton (Abertawe) 10.061.75
Newton (Abertawe) 22.791.33
Ystumllwynarth 11.533.83
Ystumllwynarth 23.413.26
Ystumllwynarth 30.964.65
Pen-clawdd 10.702.61
Pen-clawdd 20.742.81
Penderi 10.2412.40
Penderi 20.559.41
Penderi 30.199.10
Penderi 40.0614.69
Penderi 50.266.54
Penderi 60.856.41
Penderi 70.188.57
Penlle'r-gaer 10.311.86
Penlle'r-gaer 20.323.14
Pennard 11.782.87
Pennard 20.732.24
Penyrheol (Abertawe) 10.476.09
Penyrheol (Abertawe) 20.364.50
Penyrheol (Abertawe) 30.293.41
Penyrheol (Abertawe) 40.177.74
Pontarddulais 10.692.67
Pontarddulais 20.813.99
Pontarddulais 31.744.66
Pontarddulais 40.178.35
St. Thomas 11.508.97
St. Thomas 21.998.23
St. Thomas 31.756.67
St. Thomas 41.995.49
Sgeti 10.552.97
Sgeti 20.311.98
Sgeti 30.072.16
Sgeti 40.235.62
Sgeti 51.265.99
Sgeti 60.434.97
Sgeti 70.141.91
Sgeti 80.212.33
Sgeti 90.773.54
Townhill 10.139.13
Townhill 20.699.65
Townhill 31.0310.48
Townhill 40.308.21
Townhill 50.837.69
Townhill 60.4612.47
Uplands 10.362.06
Uplands 22.598.23
Uplands 31.647.02
Uplands 42.0414.90
Uplands 50.293.97
Uplands 62.2812.08
Uplands 71.3411.41
Uplands 81.499.48
Uplands 92.1518.00
Casllwchwr Uchaf 10.523.04
Casllwchwr Uchaf 20.745.64
West Cross 10.463.53
West Cross 20.321.15
West Cross 30.237.44
West Cross 40.406.54
Castell 7 Dwyrain4.258.32
Castell 2 Gogledd1.806.53
Cilâ 30.452.58
Castell 7 Gorllewin0.758.50
Castell 2 De2.184.84
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 11.283.21
Aberafan 21.695.87
Aberafan 30.765.00
Aberafan 41.356.36
Aberdulais0.503.63
Allt-wen0.444.05
Baglan 10.782.46
Baglan 20.422.66
Baglan 31.305.94
Baglan 40.653.07
Blaengwrach0.506.18
Llansawel Dwyrain 11.116.94
Llansawel Dwyrain 22.734.61
Llansawel Gorllewin 10.6510.44
Llansawel Gorllewin 22.208.89
Bryn a Chwmafan 10.684.09
Bryn a Chwmafan 20.181.31
Bryn a Chwmafan 31.084.72
Bryn a Chwmafan 40.774.40
Bryn-coch Gogledd 10.201.96
Bryn-coch Gogledd 20.091.08
Bryn-coch De 10.201.37
Bryn-coch De 20.132.12
Bryn-coch De 30.101.55
Bryn-coch De 40.174.69
Llangatwg0.002.68
Cimla 10.614.52
Cimla 20.753.74
Cimla 30.002.39
Coed-ffranc Canol 10.606.54
Coed-ffranc Canol 22.256.39
Coed-ffranc Canol 30.328.64
Coed-ffranc Gogledd 10.585.15
Coed-ffranc Gogledd 22.245.42
Coed-ffranc Gorllewin0.752.87
Creunant0.262.57
Cwmllynfell1.542.05
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 11.835.81
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 20.005.05
Dyffryn 10.307.60
Dyffryn 20.205.23
Glyncorrwg1.375.47
Glyn-nedd 10.466.32
Glyn-nedd 20.592.80
Godre'r graig0.617.24
Gwauncaegurwen 10.513.83
Gwauncaegurwen 20.695.13
Gwynfi0.446.24
Brynaman Isaf1.804.29
Margam 10.963.45
Margam 20.561.22
Castell-Nedd Dwyrain 11.434.91
Castell-Nedd Dwyrain 21.527.15
Castell-Nedd Dwyrain 30.207.97
Castell-Nedd Dwyrain 41.045.33
Castell-Nedd Gogledd 10.832.57
Castell-Nedd Gogledd 20.906.06
Castell-Nedd Gogledd 30.165.61
Castell-Nedd De 10.726.04
Castell-Nedd De 21.117.84
Castell-Nedd De 30.781.87
Onllwyn0.676.47
Pelenna0.612.34
Pontardawe 10.592.76
Pontardawe 20.209.10
Pontardawe 30.912.15
Port Talbot 10.674.19
Port Talbot 21.164.13
Port Talbot 31.957.41
Port Talbot 41.117.00
Resolfen 10.874.94
Resolfen 20.492.40
Rhos 11.432.62
Rhos 20.083.56
Sandfields Dwyrain 10.497.43
Sandfields Dwyrain 20.569.03
Sandfields Dwyrain 30.883.25
Sandfields Dwyrain 40.525.92
Sandfields Gorllewin 10.816.15
Sandfields Gorllewin 20.827.48
Sandfields Gorllewin 30.787.21
Sandfields Gorllewin 40.867.32
Blaendulais0.814.49
Tai-bach 11.704.95
Tai-bach 21.634.63
Tai-bach 31.273.37
Tonna 10.242.06
Tonna 20.867.78
Trebannws0.794.43
Ystalyfera 21.033.91
Ystalyfera 12.345.26
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig1.133.48
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)0.226.70
Melin Ifan Ddu 10.905.34
Melin Ifan Ddu 20.226.41
Blaengarw0.736.99
Bracla 11.064.76
Bracla 20.434.48
Bracla 30.259.11
Bracla 40.414.93
Bracla 50.711.95
Bracla 60.793.06
Bracla 70.290.93
Brynceithin1.062.35
Bryn-coch1.387.86
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 20.573.54
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 31.054.67
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 10.715.48
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 20.277.18
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 31.114.13
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 40.574.58
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 50.704.94
Cefn Cribwr0.543.65
Cefn Glas0.655.34
Coety0.492.47
Corneli 10.655.00
Corneli 20.582.86
Corneli 30.283.52
Corneli 40.248.49
Llangrallo Isaf0.553.83
Felindre 10.465.16
Felindre 20.542.90
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 10.082.73
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 20.574.00
Litchard0.091.07
Llangeinwyr1.297.72
Llangewydd a Brynhyfryd 10.494.59
Llangewydd a Brynhyfryd 20.584.91
Llangynwyd 10.704.80
Llangynwyd 20.612.52
Maesteg Dwyrain 11.225.49
Maesteg Dwyrain 20.274.89
Maesteg Dwyrain 30.844.04
Maesteg Gorllewin 10.742.91
Maesteg Gorllewin 20.794.61
Maesteg Gorllewin 30.207.15
Maesteg Gorllewin 40.704.46
Morfa 11.697.03
Morfa 20.299.33
Morfa 30.416.31
Nant-y-moel 10.266.73
Nant-y-moel 20.253.58
Y Castellnewydd 10.366.20
Y Castellnewydd 20.192.42
Y Castellnewydd 30.762.38
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 11.632.04
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 20.062.16
Notais 10.760.76
Notais 20.513.28
Cwm Ogwr 10.173.39
Cwm Ogwr 20.365.00
Hengastell 11.0611.94
Hengastell 20.450.65
Hengastell 30.582.01
Pen-dre0.515.91
Penprysg 20.482.94
Penprysg 10.802.41
Pen-y-fai0.641.50
Pontycymer 10.677.03
Pontycymer 20.524.39
Porthcawl Dwyrain Canol 11.624.63
Porthcawl Dwyrain Canol 21.756.69
Porthcawl Gorllewin Canol 12.667.06
Porthcawl Gorllewin Canol 21.082.88
Y Pîl 10.643.64
Y Pîl 20.085.86
Y Pîl 30.527.21
Y Pîl 40.223.98
Y Pîl 50.525.83
Rest Bay 10.201.88
Rest Bay 21.521.86
Sarn 10.007.67
Sarn 20.162.38
Ynysawdre 11.205.23
Ynysawdre 20.583.94
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 10.000.63
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 40.142.35
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 50.000.58
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 60.003.68
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 11.451.30
Baruc 20.562.44
Baruc 31.104.10
Baruc 41.946.64
Buttrills 12.077.14
Buttrills 20.685.81
Buttrills 31.885.97
Buttrills 41.714.57
Catwg 10.294.40
Catwg 22.324.53
Catwg 32.816.31
Catwg 42.628.66
Catwg 52.284.19
Catwg 60.451.83
Castleland 11.505.90
Cornerswell 12.172.26
Cornerswell 22.535.95
Cornerswell 30.365.46
Cornerswell 40.792.14
Court 22.976.19
Court 32.734.95
Court 41.896.59
Y Bont-faen 11.001.73
Y Bont-faen 20.381.01
Y Bont-faen 31.240.72
Y Bont-faen 40.130.73
Dinas Powys 11.411.41
Dinas Powys 21.622.59
Dinas Powys 30.553.72
Dinas Powys 41.401.40
Dinas Powys 51.222.38
Dyfan 10.841.99
Dyfan 20.425.13
Dyfan 31.404.36
Gibbonsdown 10.389.53
Gibbonsdown 20.8012.19
Gibbonsdown 31.026.85
Gibbonsdown 40.369.02
Illtud 10.190.00
Illtud 20.525.00
Illtud 30.600.93
Illtud 42.734.67
Illtud 51.732.19
Illtud 60.003.78
Llandoche1.285.33
Llandw/Ewenni0.682.23
Llanilltud Fawr 11.120.84
Llanilltud Fawr 20.133.88
Llanilltud Fawr 30.482.26
Llanilltud Fawr 41.023.53
Llanilltud Fawr 50.893.41
Llanilltud Fawr 60.674.93
Llanilltud Fawr 70.002.50
Llanbedr-y-Fro1.321.72
Plymouth (Bro Morgannwg) 10.380.70
Plymouth (Bro Morgannwg) 20.743.32
Plymouth (Bro Morgannwg) 30.753.04
Y Rhws 10.354.66
Y Rhws 21.224.87
Y Rhws 31.621.80
Y Rhws 40.801.74
Sain Tathan 13.127.23
Sain Tathan 20.532.56
St. Augustine's 13.322.94
St. Augustine's 22.604.44
St. Augustine's 31.912.82
St. Augustine's 41.524.87
Sant-y-Brid 10.671.83
Sant-y-Brid 20.831.46
Stanwell 21.238.16
Stanwell 12.662.03
Stanwell 10.704.88
Sili 12.041.68
Sili 11.052.61
Sili 22.362.27
Gwenfô 11.071.00
Gwenfô 20.963.07
Castleland 2G2.187.28
Castleland 2H2.595.77
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 10.894.07
Aberaman Gogledd 20.665.95
Aberaman Gogledd 31.432.86
Aberaman De 10.775.03
Aberaman De 21.837.64
Aberaman De 31.578.23
Abercynon 11.263.84
Abercynon 20.758.35
Abercynon 31.136.46
Abercynon 40.703.66
Aberdâr Dwyrain 10.463.25
Aberdâr Dwyrain 20.846.56
Aberdâr Dwyrain 30.914.76
Aberdâr Dwyrain 41.357.64
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 10.431.10
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 21.143.60
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 31.661.93
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 40.714.70
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 50.695.41
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 60.131.10
Y Beddau 11.152.67
Y Beddau 20.555.94
Y Beddau 30.551.56
Brynna 10.002.45
Brynna 20.133.51
Gartholwg 10.648.56
Cilfynydd 11.034.51
Cilfynydd 21.155.06
Cwm Clydach 12.008.00
Cwm Clydach 21.694.94
Cwm-bach 11.306.38
Cwm-bach 20.586.08
Cwm-bach 30.162.63
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 11.193.98
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 20.603.49
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 30.806.43
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 41.443.54
Glynrhedynnog 12.068.03
Glynrhedynnog 22.205.64
Glynrhedynnog 31.414.14
Gilfach Goch 10.644.27
Gilfach Goch 21.107.01
Glyn-coch 11.3010.05
Glyn-coch 20.438.67
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 11.367.68
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 21.884.75
Y Ddraenen Wen 11.094.04
Y Ddraenen Wen 20.554.68
Hirwaun 10.293.37
Hirwaun 20.506.91
Hirwaun 30.103.47
Llanharan 10.724.45
Llanharan 20.362.73
Llanhari 10.282.78
Llanhari 20.675.37
Tref Llantrisant 10.162.72
Tref Llantrisant 20.281.43
Tref Llantrisant 30.873.76
Llanilltud Faerdref 10.133.21
Llanilltud Faerdref 20.003.05
Llanilltud Faerdref 30.771.67
Llanilltud Faerdref 40.293.39
Llwyn-y-pia 11.114.44
Llwyn-y-pia 20.919.30
Y Maerdy 10.965.00
Y Maerdy 20.585.65
Aberpennar Dwyrain 10.151.44
Aberpennar Dwyrain 20.834.61
Aberpennar Gorllewin 10.494.40
Aberpennar Gorllewin 21.0111.32
Aberpennar Gorllewin 31.075.49
Penrhiw-ceiber 10.297.56
Penrhiw-ceiber 20.624.97
Penrhiw-ceiber 30.715.09
Penrhiw-ceiber 40.602.46
Pentre 11.546.02
Pentre 20.621.15
Pentre 31.062.70
Pentre 41.135.17
Pen-y-graig 10.176.16
Pen-y-graig 21.175.32
Pen-y-graig 31.698.78
Pen-y-graig 42.035.14
Pen-y-waun 10.215.00
Pen-y-waun 20.1311.28
Pont-y-clun 11.191.51
Pont-y-clun 20.280.94
Pont-y-clun 30.321.08
Pont-y-clun 40.814.19
Tref Pontypridd 10.303.31
Tref Pontypridd 21.342.42
Y Porth 11.543.98
Y Porth 20.793.64
Y Porth 31.234.68
Y Porth 40.884.92
Rhigos0.535.30
Rhondda 11.794.67
Rhondda 21.462.54
Rhondda 31.062.91
Rhydfelen Canol / Llan 10.959.61
Rhydfelen Canol / Llan 20.9612.91
Rhydfelen Canol / Llan 30.007.62
Ffynon Taf 10.755.52
Ffynon Taf 21.166.25
Tonysguboriau 10.153.05
Tonysguboriau 20.897.49
Ton-teg 10.150.88
Ton-teg 20.000.70
Ton-teg 30.944.06
Tonypandy 12.364.89
Tonypandy 21.576.53
Tonyrefail Dwyrain 11.442.52
Tonyrefail Dwyrain 20.783.47
Tonyrefail Dwyrain 30.586.62
Tonyrefail Dwyrain 40.332.43
Tonyrefail Gorllewin 11.615.95
Tonyrefail Gorllewin 30.195.69
Trallwng 11.855.88
Trallwng 20.822.69
Trallwng 30.875.06
Trealaw 11.704.60
Trealaw 21.375.59
Trealaw 32.548.51
Trefforest 11.3310.18
Trefforest 20.647.77
Trefforest 32.017.82
Treherbert 11.695.41
Treherbert 21.163.63
Treherbert 32.256.47
Treherbert 42.246.10
Treorci 11.741.88
Treorci 21.833.00
Treorci 31.176.73
Treorci 40.656.86
Treorci 51.503.48
Pendyrus 10.379.75
Pendyrus 21.778.08
Pendyrus 31.168.38
Ty'n-y-nant 10.003.96
Ty'n-y-nant 20.436.59
Ty'n-y-nant 30.008.97
Ynys-hir 11.416.19
Ynys-hir 21.722.61
Ynys-y-bwl 10.856.20
Ynys-y-bwl 20.603.99
Ynys-y-bwl 30.263.70
Ystrad 11.283.00
Ystrad 21.776.88
Ystrad 31.375.56
Ystrad 41.356.23
Tonyrefail Gorllewin 20.110.51
Gartholwg 20.230.97
Gartholwg 30.330.98
Tonyrefail Gorllewin 41.344.83
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 11.299.05
Bedlinog 20.595.71
Cyfarthfa 10.284.56
Cyfarthfa 21.0410.00
Cyfarthfa 30.188.48
Cyfarthfa 40.853.85
Dowlais 10.899.97
Dowlais 20.895.37
Dowlais 30.538.74
Dowlais 40.858.96
Gurnos 10.6211.51
Gurnos 20.4113.06
Gurnos 31.3610.41
Ynyswen 10.538.54
Ynyswen 20.7513.69
Ynyswen 30.865.64
Parc 11.746.58
Parc 20.714.58
Parc 32.0010.98
Penydarren 10.2318.86
Penydarren 20.317.91
Penydarren 30.675.64
Penydarren 40.1710.32
Plymouth (Merthyr Tudful) 10.427.92
Plymouth (Merthyr Tudful) 21.168.83
Plymouth (Merthyr Tudful) 30.377.07
Y Dref 12.4510.77
Y Dref 20.534.92
Y Dref 31.197.88
Y Dref 41.204.13
Treharris 10.122.92
Treharris 20.204.30
Treharris 30.587.23
Treharris 40.387.20
Faenor 21.214.03
Faenor 10.594.22
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 10.195.71
Aberbargod 20.3410.54
Abercarn 10.695.16
Abercarn 20.816.29
Abercarn 31.276.47
Cwm Aber 10.284.96
Cwm Aber 21.515.71
Cwm Aber 30.737.37
Cwm Aber 40.8710.77
Argoed (Caerffili) 10.139.92
Argoed (Caerffili) 20.957.98
Bargod 10.143.90
Bargod 20.264.24
Bargod 30.866.65
Bargod 40.2110.21
Bedwas Tretomos a Machen 10.551.77
Bedwas Tretomos a Machen 20.178.36
Bedwas Tretomos a Machen 30.261.03
Bedwas Tretomos a Machen 41.013.60
Bedwas Tretomos a Machen 50.303.66
Bedwas Tretomos a Machen 60.2612.30
Bedwas Tretomos a Machen 72.084.89
Coed Duon 10.285.32
Coed Duon 20.227.17
Coed Duon 30.102.28
Coed Duon 40.513.47
Coed Duon 50.273.01
Cefn Fforest 10.008.56
Cefn Fforest 20.316.35
Crosskeys 10.732.74
Crosskeys 20.933.09
Crymlyn 10.645.96
Crymlyn 20.633.38
Crymlyn 30.133.05
Crymlyn 41.195.30
Cwm Darran 10.596.41
Cwm Darran 20.408.72
Gilfach0.935.27
Hengoed (Caerffili) 10.337.10
Hengoed (Caerffili) 20.117.66
Hengoed (Caerffili) 30.198.06
Llanbradach 10.895.14
Llanbradach 21.455.08
Llanbradach 30.268.32
Maes-y-cwmwr0.453.28
Morgan Jones 11.072.31
Morgan Jones 20.558.21
Morgan Jones 30.677.01
Morgan Jones 41.067.27
Moria 10.006.09
Moria 20.346.52
Moria 30.0710.44
Nelson 10.524.55
Nelson 20.266.68
Nelson 30.131.98
Trecelyn 10.332.76
Trecelyn 20.529.12
Trecelyn 30.632.53
Trecelyn 40.405.51
Tredegar Newydd 10.434.68
Tredegar Newydd 20.735.68
Tredegar Newydd 30.239.81
Pengam 11.098.12
Pengam 20.977.51
Pengam 30.004.78
Penmaen 10.281.11
Penmaen 20.436.41
Penmaen 30.172.94
Pen-yr-heol (Caerffili) 10.756.90
Pen-yr-heol (Caerffili) 20.293.63
Pen-yr-heol (Caerffili) 30.967.01
Pen-yr-heol (Caerffili) 40.678.52
Pen-yr-heol (Caerffili) 50.815.89
Pen-yr-heol (Caerffili) 60.242.45
Pen-yr-heol (Caerffili) 70.613.27
Pen-yr-heol (Caerffili) 80.557.63
Pontllan-fraith 10.164.42
Pontllan-fraith 20.417.24
Pontllan-fraith 30.063.46
Pontllan-fraith 40.363.27
Pontllan-fraith 50.916.45
Pontlotyn0.485.02
Rhisga Dwyrain 12.336.43
Rhisga Dwyrain 20.868.58
Rhisga Dwyrain 31.014.65
Rhisga Dwyrain 40.816.09
Rhisga Gorllewin 11.025.73
Rhisga Gorllewin 21.592.01
Rhisga Gorllewin 31.316.19
Catwg Sant 10.257.50
Catwg Sant 20.504.67
Catwg Sant 30.072.81
Catwg Sant 40.003.29
Catwg Sant 50.486.86
Sant Iago 10.773.41
Sant Iago 20.544.83
Sant Iago 30.3213.03
Sant Iago 40.257.25
Sant Martin 10.714.25
Sant Martin 20.826.05
Sant Martin 31.542.53
Sant Martin 40.443.03
Sant Martin 50.161.91
Twyn Carno 10.158.40
Twyn Carno 20.262.85
Ynys-ddu 10.995.40
Ynys-ddu 21.162.58
Ystrad Mynach 10.953.27
Ystrad Mynach 21.427.36
Ystrad Mynach 30.072.68
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 11.045.96
Abertyleri 21.548.28
Abertyleri 30.837.89
Badminton 10.212.67
Badminton 20.183.92
Cendl 10.006.38
Cendl 20.009.96
Cendl 30.733.25
Blaenau 10.526.26
Blaenau 20.475.33
Blaenau 30.735.98
Brynmawr 10.354.33
Brynmawr 20.069.68
Brynmawr 31.794.56
Brynmawr 41.103.31
Cwm 10.004.89
Cwm 20.494.56
Cwm 30.905.85
Cwmtyleri 10.5810.24
Cwmtyleri 21.358.62
Cwmtyleri 30.714.54
Glynebwy Gogledd 10.858.05
Glynebwy Gogledd 20.418.08
Glynebwy Gogledd 30.855.09
Glynebwy De 10.5413.95
Glynebwy De 20.956.60
Glynebwy De 30.654.12
Georgetown 10.336.19
Georgetown 20.215.60
Llanhiledd 10.657.64
Llanhiledd 20.515.04
Llanhiledd 31.306.52
Nantyglo 10.108.80
Nantyglo 21.095.39
Nantyglo 30.158.92
Rasa 10.274.39
Rasa 20.117.71
Sirhywi 10.753.46
Sirhywi 20.149.58
Sirhywi 30.265.05
Sirhywi 40.507.36
Six Bells 11.3511.26
Six Bells 21.114.64
Tredegar Canol a Gorllewin 10.484.99
Tredegar Canol a Gorllewin 20.538.27
Tredegar Canol a Gorllewin 30.076.87
Tredegar Canol a Gorllewin 40.406.20
[Lleihau]TorfaenAbersychan 11.247.01
Abersychan 20.805.59
Abersychan 30.354.80
Abersychan 40.338.11
Abersychan 50.403.79
Blaenafon 10.393.68
Blaenafon 20.1310.02
Blaenafon 30.687.13
Blaenafon 41.234.70
Bryn-wern1.009.29
Coed Efa0.693.90
Croesyceiliog Gogledd 11.247.52
Croesyceiliog Gogledd 20.463.64
Croesyceiliog De0.391.50
Cwmynysgoi1.0410.92
Fairwater (Tor-faen) 10.477.51
Fairwater (Tor-faen) 21.025.61
Fairwater (Tor-faen) 30.333.82
Fairwater (Tor-faen) 40.781.79
Greenmeadow 10.007.59
Greenmeadow 20.003.31
Greenmeadow 30.5011.47
Llantarnam 10.299.63
Llantarnam 20.654.71
Llantarnam 30.7410.18
Llanyrafon Gogledd1.295.12
Llanyrafon De 10.514.41
Llanyrafon De 20.941.89
New Inn 10.676.47
New Inn 20.316.05
New Inn 30.441.55
New Inn 40.730.67
Pant-teg 10.952.17
Pant-teg 21.975.64
Pant-teg 30.493.97
Pant-teg 40.923.64
Pant-teg 50.632.17
Pontnewydd 10.969.70
Pontnewydd 20.577.37
Pontnewydd 31.173.58
Pontnewydd 40.125.70
Pontnewynydd0.816.18
Pont-y-pwl1.394.73
St. Cadocs/Penygarn1.566.23
St. Dials 11.047.61
St. Dials 11.086.15
St. Dials 22.597.96
Snatchwood0.756.29
Trefddyn 10.1110.41
Trefddyn 20.808.32
Two Locks 10.878.62
Two Locks 21.101.16
Two Locks 10.884.11
Two Locks 11.051.50
Cwmbrân Uchaf 10.1711.34
Cwmbrân Uchaf 11.083.25
Cwmbrân Uchaf 20.158.52
Cwmbrân Uchaf 11.778.90
Wainfelin 20.644.39
Wainfelin 11.718.81
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went0.633.13
Castell Cil-y-coed 10.001.60
Cantref 10.941.45
Cantref 21.057.56
Crucornau Fawr4.674.01
Devauden1.631.77
Llanddewi a Green Lane 20.597.55
Dixton gydag Oxbaston0.831.41
Drybridge 10.623.86
Drybridge 23.506.65
Goetre Fawr 10.510.67
Goetre Fawr 20.513.97
Grofield2.035.31
Lansdown0.925.04
Larkfield0.834.96
Llanbadog2.623.24
Bryn Llanelli 10.432.14
Bryn Llanelli 22.082.65
Bryn Llanelli 30.004.15
Castell a Llanfoist Fawr1.214.81
Llangybi Fawr2.203.30
Llanofer 11.853.12
Llanofer 21.223.67
Llandeilo Gresynni3.891.89
Llanwenarth Tu Draw0.554.23
Y Maerdy 21.213.47
Mill 10.381.91
Mill 20.932.59
Mill 30.940.81
Llanfihangel Troddi2.834.53
Overmonnow 10.379.23
Overmonnow 21.174.78
Porth Sgiwed0.562.68
Y Priordy 12.022.09
Y Priordy 20.625.04
Rhaglan1.822.59
Rogiet0.175.18
St. Arvans3.096.37
St. Christopher's1.373.12
St. Kingsmark 10.081.18
St. Kingsmark 20.121.42
St. Mary's2.867.19
Hafren 10.532.16
Hafren 20.685.12
Drenewydd Gelli-farch1.241.57
The Elms0.001.08
Thornwell 10.358.99
Thornwell 21.804.81
Tryleg Unedig 12.476.10
Tryleg Unedig 22.692.93
Brynbuga 11.814.68
Brynbuga 21.141.20
West End0.927.39
Wyesham2.035.33
Llanddewi0.424.11
Croesonen0.536.26
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 10.711.93
Allt-yr-ynn 20.4812.58
Allt-yr-ynn 30.272.19
Allt-yr-ynn 40.974.19
Allt-yr-ynn 50.343.00
Allt-yr-ynn 61.2911.86
Alway 11.572.12
Alway 20.1414.07
Alway 30.524.48
Alway 40.689.41
Alway 50.317.07
Alway 61.908.49
Beechwood 12.027.48
Beechwood 21.098.49
Beechwood 30.876.22
Beechwood 40.465.81
Beechwood 50.634.39
Betws (Casnewydd) 10.788.69
Betws (Casnewydd) 20.906.73
Betws (Casnewydd) 31.388.83
Betws (Casnewydd) 40.608.00
Betws (Casnewydd) 50.808.26
Betws (Casnewydd) 62.665.88
Caerllion 10.713.81
Caerllion 20.892.02
Caerllion 30.632.27
Caerllion 40.581.39
Caerllion 51.032.12
Caerllion 60.375.43
Y Gaer 10.672.16
Y Gaer 20.554.58
Y Gaer 30.501.79
Y Gaer 40.945.16
Y Gaer 50.728.21
Y Gaer 60.988.44
Y Graig (Casnewydd) 12.301.11
Y Graig (Casnewydd) 20.691.37
Y Graig (Casnewydd) 30.006.03
Y Graig (Casnewydd) 40.341.43
Langstone 10.102.56
Langstone 20.441.23
Langstone 30.531.22
Liswerry 12.3710.23
Liswerry 21.6815.28
Liswerry 30.528.47
Liswerry 41.109.46
Liswerry 50.3310.99
Liswerry 61.015.73
Liswerry 70.723.48
Llan-wern 11.222.86
Llan-wern 20.876.04
Malpas 10.401.52
Malpas 20.576.83
Malpas 30.901.93
Malpas 40.613.93
Malpas 51.131.32
Maerun 20.750.82
Maerun 30.491.73
Pilgwenlli 10.9519.22
Pilgwenlli 23.0611.72
Pilgwenlli 32.2320.62
Pilgwenlli 41.3419.97
Ringland 11.207.07
Ringland 20.847.65
Ringland 30.506.36
Ringland 41.028.06
Ringland 51.2610.69
Ringland 60.886.84
Ty Du 10.221.26
Ty Du 20.211.03
Ty Du 30.764.42
Ty Du 40.293.54
Ty Du 50.551.73
Ty Du 60.543.56
Sain Silian 11.814.97
Sain Silian 20.979.33
Sain Silian 31.103.76
Sain Silian 41.064.79
Sain Silian 50.695.11
Sain Silian 61.695.31
Shaftesbury 11.5211.63
Shaftesbury 20.714.41
Shaftesbury 31.814.98
Shaftesbury 40.854.05
Stow Hill 11.528.12
Stow Hill 21.704.64
Stow Hill 31.7515.42
Parc Tredegar 10.425.10
Parc Tredegar 21.079.64
Victoria 10.8613.54
Victoria 23.059.77
Victoria 32.7215.49
Victoria 43.0814.49
Maerun 41.222.85
Maerun 50.973.19
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 13.6716.22
Adamsdown 22.2415.24
Adamsdown 31.6314.55
Adamsdown 42.7412.77
Adamsdown 54.0813.16
Butetown 11.1025.63
Caerau (Caerdydd) 10.766.39
Caerau (Caerdydd) 21.5014.30
Caerau (Caerdydd) 32.1911.74
Caerau (Caerdydd) 41.047.78
Caerau (Caerdydd) 51.706.57
Caerau (Caerdydd) 61.7510.09
Caerau (Caerdydd) 72.3410.15
Treganna 11.188.92
Treganna 22.137.16
Treganna 31.849.68
Treganna 43.116.63
Treganna 52.4410.67
Treganna 60.792.04
Treganna 73.774.66
Treganna 81.576.93
Treganna 92.606.10
Cathays 11.1315.42
Cathays 21.4711.63
Cathays 33.2915.86
Cathays 41.6710.75
Cathays 51.5313.16
Cathays 61.4612.87
Cathays 71.2016.17
Cathays 81.1410.48
Creigiau/Sain Ffagan 10.810.63
Creigiau/Sain Ffagan 20.070.54
Creigiau/Sain Ffagan 30.091.59
Cyncoed 10.811.14
Cyncoed 20.482.84
Cyncoed 30.753.46
Cyncoed 41.164.06
Cyncoed 50.721.18
Cyncoed 60.912.07
Cyncoed 70.862.01
Trelái 11.5115.84
Trelái 21.3410.63
Trelái 30.8116.16
Trelái 41.9711.70
Trelái 51.4817.42
Trelái 61.8514.79
Trelái 70.913.37
Trelái 82.328.98
Trelái 90.523.25
Trelái 102.3910.51
Tyllgoed (Caerdydd) 13.765.54
Tyllgoed (Caerdydd) 21.7211.22
Tyllgoed (Caerdydd) 32.635.47
Tyllgoed (Caerdydd) 41.1511.15
Tyllgoed (Caerdydd) 51.387.53
Tyllgoed (Caerdydd) 61.972.71
Tyllgoed (Caerdydd) 72.0614.04
Tyllgoed (Caerdydd) 82.456.49
Gabalfa 11.1211.24
Gabalfa 22.1111.37
Gabalfa 31.4111.86
Gabalfa 41.689.98
Grangetown 10.886.55
Grangetown 22.4910.14
Grangetown 32.5617.15
Grangetown 41.6014.38
Grangetown 52.4519.57
Grangetown 62.4115.43
Grangetown 72.3515.73
Grangetown 81.5117.67
Grangetown 93.3220.40
Y Mynydd Bychan 10.561.12
Y Mynydd Bychan 20.614.55
Y Mynydd Bychan 30.302.31
Y Mynydd Bychan 40.213.05
Y Mynydd Bychan 51.275.40
Y Mynydd Bychan 61.223.00
Y Mynydd Bychan 71.193.52
Y Mynydd Bychan 80.672.39
Llys-faen 10.271.54
Llys-faen 20.530.75
Llandaf 10.630.77
Llandaf 21.365.35
Llandaf 31.063.96
Llandaf 41.332.24
Llandaf 50.712.77
Llandaf 60.971.42
Ystum Taf 10.5911.07
Ystum Taf 21.298.30
Ystum Taf 30.4811.29
Ystum Taf 43.3510.83
Ystum Taf 52.553.01
Ystum Taf 61.689.10
Llanisien 11.544.12
Llanisien 21.158.59
Llanisien 30.071.75
Llanisien 40.701.90
Llanisien 50.392.26
Llanisien 60.473.29
Llanisien 70.903.13
Llanisien 81.082.57
Llanisien 91.451.36
Llanisien 101.3710.88
Llanrhymni 11.455.67
Llanrhymni 21.539.09
Llanrhymni 32.179.00
Llanrhymni 41.416.71
Llanrhymni 50.915.42
Llanrhymni 61.2813.72
Llanrhymni 70.8610.04
Pen-twyn 11.227.26
Pen-twyn 20.1211.14
Pen-twyn 30.2715.30
Pen-twyn 40.548.44
Pen-twyn 51.1811.72
Pen-twyn 63.109.01
Pen-twyn 70.593.55
Pen-twyn 80.678.41
Pen-twyn 90.934.14
Pen-twyn 100.856.35
Pentyrch 10.533.57
Pentyrch 20.423.43
Pen-y-lan 10.693.27
Pen-y-lan 20.913.46
Pen-y-lan 31.652.25
Pen-y-lan 42.8011.65
Pen-y-lan 52.176.22
Pen-y-lan 61.405.84
Pen-y-lan 70.443.03
Pen-y-lan 80.784.56
Plasnewydd 11.7715.94
Plasnewydd 24.1212.84
Plasnewydd 32.7510.67
Plasnewydd 42.5915.14
Plasnewydd 52.9814.65
Plasnewydd 62.2412.97
Plasnewydd 73.496.98
Plasnewydd 81.6010.50
Plasnewydd 92.9914.06
Plasnewydd 100.8410.89
Plasnewydd 112.9812.31
Pontprennau/Hen Laneirwg 10.402.40
Pontprennau/Hen Laneirwg 20.843.60
Pontprennau/Hen Laneirwg 30.174.12
Pontprennau/Hen Laneirwg 40.882.40
Pontprennau/Hen Laneirwg 50.845.37
Radur a Thremorgan 10.463.01
Radur a Thremorgan 20.330.92
Rhiwbeina 11.242.14
Rhiwbeina 20.192.57
Rhiwbeina 30.620.98
Rhiwbeina 42.164.32
Rhiwbeina 50.662.59
Rhiwbeina 60.582.56
Rhiwbeina 71.022.10
Glanyrafon 11.1121.29
Glanyrafon 21.8622.58
Glanyrafon 31.2315.75
Glanyrafon 42.445.18
Glanyrafon 51.445.48
Glanyrafon 61.887.65
Glanyrafon 72.557.33
Glanyrafon 82.7319.11
Tredelerch 11.477.10
Tredelerch 20.874.66
Tredelerch 32.243.55
Tredelerch 40.866.70
Tredelerch 50.9110.99
Tredelerch 61.085.00
Y Sblot 13.626.58
Y Sblot 21.827.70
Y Sblot 31.0714.05
Y Sblot 42.2310.50
Y Sblot 52.1310.46
Y Sblot 62.4514.70
Y Sblot 71.829.72
Y Sblot 80.7814.54
Trowbridge 13.275.79
Trowbridge 21.876.56
Trowbridge 30.959.93
Trowbridge 41.0314.03
Trowbridge 51.3210.36
Trowbridge 60.384.50
Trowbridge 71.2512.00
Trowbridge 80.3611.28
Trowbridge 91.496.99
Trowbridge 101.177.42
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 10.831.34
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 21.013.38
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 32.213.45
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 42.022.38
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 51.334.28
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 60.493.06
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 71.285.51
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 80.882.83
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 90.395.17
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 100.913.78
Cathays 91.0113.55
Cathays 1010.2010.39
Butetown 21.716.66
Cathays 117.2913.75
Butetown 31.3819.98
Butetown 41.467.01
Butetown 53.605.06
Grangetown 107.376.45
Grangetown 114.7110.68
Grangetown 124.995.78
Radur a Thremorgan 30.931.30
Llanishen 110.234.76
Butetown 61.209.33
Butetown 72.369.15
Butetown 81.7016.34
Llanishen 121.336.80
Radur a Thremorgan 40.731.46

Metadata

Teitl
Data dangosyddion MALIC - AGEHI

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2018 01 Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloe