Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Incwm
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Incwm
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)
[Lleihau]Cymru32
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 128
Aberffraw a Rhosneigr 223
Porth Amlwch46
Amlwch Wledig24
Biwmares27
Botffordd26
Bodorgan25
Braint17
Bryngwran33
Brynteg21
Cadnant (Ynys Môn)16
Cefni21
Cwm Cadnant12
Cyngar30
Gwyngyll15
Tref Caergybi70
Kingsland53
Llanbadrig33
Llanbedr-goch122
Llanddyfnan16
Llaneilian24
Llanfaethlu31
Llanfair-yn-Neubwll 128
Llanfair-yn-Neubwll 232
Llanfihangel Ysgeifiog21
Llangoed25
Llanidan27
Llannerch-y-medd35
London Road57
Maeshyfryd57
Mechell28
Moelfre30
Morawelon64
Parc a'r Mynydd26
Pentraeth24
Porthyfelin 158
Porthyfelin 233
Rhosyr32
Trearddur 119
Trearddur 216
Tudur64
Tysilio25
Fali 138
Fali 212
[Lleihau]GwyneddAbererch20
Abermaw 233
Abermaw 127
Arllechwedd22
Y Bala27
Bethel a Chwm-y-Glo 116
Bethel a Chwm-y-Glo 214
Bontnewydd18
Bowydd a Rhiw39
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd15
Cadnant (Gwynedd)49
Corris/Mawddwy22
Cricieth21
Deiniol21
Deiniolen36
Dewi31
Diffwys a Maenofferen38
Dolbenmaen23
Dolgellau Gogledd20
Dolgellau De30
Dyffryn Ardudwy18
Efail-Newydd/Buan20
Gerlan33
Glyder22
Y Groeslon18
Harlech22
Hendre (Gwynedd)33
Hirael a Garth 118
Hirael a Garth 224
Llanaelhaearn37
Llanbedr17
Llanbedrog ac Aber-soch24
Llanberis23
Llandderfel a Llanuwchllyn 118
Llandderfel a Llanuwchllyn 217
Llanengan16
Llangelynnin31
Llanllyfni a Chlynnog32
Llanrug18
Llanwnda23
Llanystumdwy18
Marchog 168
Marchog 271
Menai (Bangor)5
Menai (Caernarfon)18
Morfa Nefyn23
Nefyn27
Ogwen 136
Ogwen 230
Peblig (Caernarfon)72
Penisa'r-waun23
Penrhyndeudraeth 120
Penrhyndeudraeth 217
Pentir 111
Pentir 227
Pen-y-groes (Gwynedd)36
Porthmadog Dwyrain27
Porthmadog Gorllewin16
Porthmadog - Tremadog23
Pwllheli Gogledd31
Pwllheli De35
Seiont 129
Seiont 239
Talysarn39
Teigl33
Trawsfynydd22
Tregarth a Mynydd Llandygai20
Tywyn 122
Tywyn 241
Waunfawr25
Y Felinheli16
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog19
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel18
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed18
Betws yn Rhos18
Bryn31
Caerhun16
Capel Lluo20
Colwyn 122
Colwyn 257
Colwyn 332
Conwy 143
Conwy 224
Conwy 327
Craig-y-Don 138
Craig-y-Don 215
Crwst35
Deganwy 112
Deganwy 228
Eglwysbach15
Eirias 141
Eirias 218
Gele 141
Gele 221
Gele 311
Glyn (Conwy) 144
Glyn (Conwy) 276
Glyn (Conwy) 344
Gogarth 136
Gogarth 228
Gwyr (Conwy)31
Bae Cinmel 150
Bae Cinmel 231
Bae Cinmel 345
Bae Cinmel 439
Llanddulas22
Llandrillo yn Rhos 118
Llandrillo yn Rhos 222
Llandrillo yn Rhos 325
Llandrillo yn Rhos 455
Llandrillo yn Rhos 518
Llangernyw17
Llansannan18
Llysfaen 175
Llysfaen 228
Marl 111
Marl 232
Mochdre45
Mostyn (Conwy) 143
Mostyn (Conwy) 241
Pandy23
Pant-yr-afon/Penmaenan 133
Pant-yr-afon/Penmaenan 246
Penrhyn 113
Penrhyn 212
Penrhyn 312
Pen-sarn 142
Pen-sarn 224
Pentre Mawr 159
Pentre Mawr 217
Rhiw 110
Rhiw 212
Rhiw 356
Rhiw 427
Tywyn43
Trefriw25
Tudno 151
Tudno 277
Tudno 321
Uwch Conwy19
Uwchaled17
Llansanffraid14
Abergele Pensarn 137
Abergele Pensarn 271
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan27
Corwen 125
Corwen 230
Dinbych Canol35
Dinbych-Isaf 112
Dinbych-Isaf 213
Dinbych-Isaf 317
Dinbych Uchaf/Henllan 167
Dinbych Uchaf/Henllan 236
Diserth 124
Diserth 239
Efenechdyd17
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla10
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal9
Llandrillo19
Llandyrnog14
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern13
Llangollen 125
Llangollen 230
Llangollen 319
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch16
Prestatyn Canol 120
Prestatyn Canol 258
Prestatyn Dwyrain 144
Prestatyn Dwyrain 212
Prestatyn Dwyrain 344
Prestatyn Allt Melyd41
Prestatyn Gogledd 142
Prestatyn Gogledd 238
Prestatyn Gogledd 332
Prestatyn De Orllewin 148
Prestatyn De Orllewin 234
Rhuddlan 117
Rhuddlan 227
Rhuddlan 332
Rhyl Dwyrain 154
Rhyl Dwyrain 234
Rhyl Dwyrain 377
Rhyl De 147
Rhyl De 226
Rhyl De Ddwyrain 138
Rhyl De Ddwyrain 228
Rhyl De Ddwyrain 336
Rhyl De Ddwyrain 470
Rhyl De Ddwyrain 524
Rhyl De Orllewin 176
Rhyl De Orllewin 292
Rhyl De Orllewin 342
Rhyl Gorllewin 192
Rhyl Gorllewin 2136
Rhyl Gorllewin 3100
Rhuthun 131
Rhuthun 223
Rhuthun 38
Llanelwy Dwyrain21
Llanelwy Gorllewin34
Trefnant20
Tremeirchion15
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 113
Argoed (Sir y Fflint) 214
Aston 132
Aston 216
Bagillt Dwyrain31
Bagillt Gorllewin42
Brychdyn Gogledd Ddwyrain21
Brychdyn De 125
Brychdyn De 211
Brynffordd19
Bwcle Dwyrain Bistre 133
Bwcle Dwyrain Bistre 217
Bwcle Gorllewin Bistre 119
Bwcle Gorllewin Bistre 239
Bwcle Gorllewin Bistre 352
Mynydd Bwcle 116
Mynydd Bwcle 215
Bwcle Pontrobin 121
Bwcle Pontrobin 216
Bwcle Pontrobin 39
Caergwrle29
Caerwys 19
Caerwys 220
Cilcain9
Cei Connah Canol 135
Cei Connah Canol 257
Cei Connah Golftyn 115
Cei Connah Golftyn 218
Cei Connah Golftyn 319
Cei Connah Golftyn 460
Cei Connah De 120
Cei Connah De 219
Cei Connah De 321
Cei Connah De 48
Cei Connah Gwepre21
Ewlo 18
Ewlo 29
Ewlo 310
Ffynongroyw36
Y Fflint Castell48
Y Fflint Cwnsyllt 116
Y Fflint Cwnsyllt 249
Y Fflint Cwnsyllt 329
Y Fflint Oakenholt 146
Y Fflint Oakenholt 234
Y Fflint Trelawny 113
Y Fflint Trelawny 221
Maes-glas 156
Maes-glas 229
Gronant48
Gwernaffield13
Gwernymynydd18
Helygain14
Penarlâg13
Kinnerton Uchaf8
Treffynnon Canol67
Treffynnon Dwyrain29
Treffynnon Gorllewin43
Yr Hôb 19
Yr Hôb 224
Coed-llai27
Llanfynydd15
Mancot 124
Mancot 230
Yr Wyddgrug Broncoed 131
Yr Wyddgrug Broncoed 234
Yr Wyddgrug Dwyrain28
Yr Wyddgrug De 110
Yr Wyddgrug De 23
Yr Wyddgrug Gorllewin 156
Yr Wyddgrug Gorllewin 226
Mostyn (Sir y Fflint)42
Pentre'r Diawl 111
Pentre'r Diawl 219
Llaneurgain 111
Llaneurgain 29
Pentre'r Moch12
Pen-y-ffordd 113
Pen-y-ffordd 213
Queensferry39
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug42
Saltney Stonebridge 136
Saltney Stonebridge 220
Sealand 127
Sealand 254
Shotton Dwyrain30
Shotton Uchaf 159
Shotton Uchaf 266
Shotton Gorllewin26
Trelawnyd a Gwaenysgor26
Treuddyn19
Chwitffordd13
[Lleihau]WrecsamActon 133
Acton 248
Parc Borras 19
Parc Borras 214
Bronington 113
Bronington 212
Brymbo 117
Brymbo 246
Brynyffynnon 124
Brynyffynnon 235
Bryn Cefn28
Cartrefle 142
Cartrefle 272
Cefn 124
Cefn 248
Cefn 342
Y Waun Gogledd 122
Y Waun Gogledd 241
Y Waun De27
Coedpoeth 149
Coedpoeth 228
Coedpoeth 321
Erddig21
Esclusham 131
Esclusham 212
Garden Village8
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 121
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 212
Grosvenor 129
Grosvenor 241
Gwenfro49
Gwersyllt Dwyrain a De 138
Gwersyllt Dwyrain a De 218
Gwersyllt Dwyrain a De 317
Gwersyllt Gogledd 122
Gwersyllt Gogledd 249
Gwersyllt Gorllewin 152
Gwersyllt Gorllewin 220
Hermitage 141
Hermitage 256
Holt 115
Holt 214
Johnstown 113
Johnstown 239
Little Acton 19
Little Acton 220
Llangollen Wledig19
Llai 117
Llai 222
Llai 349
Maes-y-dre32
Marchwiel 18
Marchwiel 224
Marford a Hoseley 18
Marford a Hoseley 26
Mwynglawdd 123
Mwynglawdd 212
New Broughton 134
New Broughton 239
Offa33
Owrtyn 113
Owrtyn 220
Pant51
Pen-y-cae51
Penycae a De Rhiwabon 111
Penycae a De Rhiwabon 237
Plas Madoc77
Ponciau 127
Ponciau 247
Ponciau 329
Queensway 1103
Queensway 270
Rhosnesni 121
Rhosnesni 29
Yr Orsedd 16
Yr Orsedd 217
Rhiwabon 137
Rhiwabon 228
Stansty26
Whitegate 140
Whitegate 226
Wynnstay75
Smithfield 234
Dyffryn Ceiriog 321
Smithfield 351
[Lleihau]PowysAber-craf29
Bugeildy25
Aberriw14
Blaen Hafren16
Bronllys15
Llanfair-ym-Muallt 130
Llanfair-ym-Muallt 216
Caersws22
Yr Ystog17
Dyserth a Thre-coed32
Dolforwyn13
Felin-fâch11
Ffordun13
Glantwymyn18
Y Clas-ar-wy11
Cegidfa14
Gwernyfed15
Y Gelli Gandryll23
Ceri17
Tref-y-clawdd 126
Tref-y-clawdd 219
Llanafan Fawr10
Llanbadarn Fawr22
Llanbryn-mair a Banwy20
Llandinam15
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin46
Llandrindod Gogledd41
Llandrindod De30
Llandrinio14
Llandysilio19
Llanelwedd18
Llanfair Caereinion19
Llanfyllin28
Llangynllo16
Llangynidr13
Llanidloes 123
Llanidloes 220
Llansanffraid22
Llanwrtyd21
Llanllyr15
Machynlleth28
Maes-car/Llywel14
Meifod a Llanfihangel15
Trefaldwyn16
Nantmel18
Y Drenewydd Canol 145
Y Drenewydd Canol 252
Y Drenewydd Dwyrain43
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn15
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn18
Y Drenewydd De52
Pencraig18
Llanandras 117
Llanandras 226
Rhaeadr Gwy27
Rhiwcynon14
St. David Fewnol23
St. Mary 121
St. Mary 29
Talgarth17
Tawe-Uchaf25
Tre-wern13
Y Trallwng Castell55
Y Trallwng Gungrog 139
Y Trallwng Gungrog 226
Y Trallwng Llanerchyddol28
Ynysgedwyn24
Ysgir9
Ystradgynlais 161
Ystradgynlais 230
Tal-y-bont ar Wysg15
Cwm-twrch32
St John 118
St John 244
Crughywel16
Llangatwg a Glangrwyne10
Llangors, Bwlch a Grwyne12
Llanrhaeadr-ym-Mochnant18
Llansilin18
[Lleihau]CeredigionAberaeron28
Aberporth 119
Aberporth 236
Aberteifi Mwldan35
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch55
Aberteifi Teifi65
Aberystwyth Bronglais8
Aberystwyth Canol12
Aberystwyth Penparcau 143
Aberystwyth Penparcau 241
Aberystwyth Rheidol 116
Aberystwyth Rheidol 227
Beulah23
Capel Dewi26
Ceulanamaesmawr21
Ciliau Aeron25
Faenor 17
Llanbedr Pont Steffan 116
Llanbedr Pont Steffan 231
Llanarth32
Llandyfrïog29
Llandysiliogogo18
Tref Llandysul36
Llanfarian18
Llanfihangel Ystrad25
Llangeitho27
Llangybi31
Llanrhystud18
Llansanffraid 123
Llansanffraid 225
Llanwenog21
Lledrod24
Melindwr18
Ceinewydd28
Penbryn18
Pen-parc 130
Pen-parc 222
Tirymynach21
Trefeurig12
Tregaron26
Troedyraur23
Ystwyth16
Penglais10
Llanbadarn Fawr De15
Llanbadarn Fawr Gogledd8
Y Borth23
[Lleihau]Sir BenfroAmroth20
Burton15
Camrose 116
Camrose 217
Caeriw15
Cilgerran20
Clydau25
Crymych 119
Crymych 219
Dinas17
East Williamston 123
East Williamston 226
Abergwaun Gogledd Ddwyrain34
Abergwaun Gogledd Orllewin33
Wdig38
Hwlffordd: Castell47
Hwlffordd: Garth 122
Hwlffordd: Garth 274
Hwlffordd: Portfield29
Hwlffordd: Prendergast22
Hwlffordd: Priordy24
Hundleton20
Johnston30
Cilgeti/Begeli29
Llanbedr Efelffre17
Llandyfái22
Treletert23
Llangwm16
Llanrhian20
Maenclochog 122
Maenclochog 223
Maenorbyr25
Martletwy16
Pont Fadlen44
Aberdaugleddau: Canol33
Aberdaugleddau: Dwyrain51
Aberdaugleddau: Hakin 137
Aberdaugleddau: Hakin 233
Aberdaugleddau: Hubberston 124
Aberdaugleddau: Hubberston 260
Aberdaugleddau: Gogledd37
Aberdaugleddau: Gorllewin53
Arberth33
Arberth Gwledig15
Trefdraeth22
Neyland Dwyrain32
Neyland Gorllewin35
Doc Penfro: Canol57
Doc Penfro: Llanion 170
Doc Penfro: Llanion 236
Doc Penfro: Marchnad34
Doc Penfro: Pennar 153
Doc Penfro: Pennar 233
Penfro: Monkton77
Penfro: Santes Fair Gogledd48
Penfro: Santes Fair De40
Penfro: Sant Mihangel20
Penalun17
Rudbaxton15
Tyddewi23
Llandudoch22
Llanisan yn Rhos29
Saundersfoot 118
Saundersfoot 223
Scleddau26
Solfach19
Dinbych y Pysgod: Gogledd26
Dingych y Pysgod: De 128
Dingych y Pysgod: De 228
Yr Havens12
Cas-wis15
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili15
Rhydaman 143
Rhydaman 247
Betws29
Bigyn 122
Bigyn 237
Bigyn 332
Bigyn 470
Porth Tywyn 141
Porth Tywyn 241
Porth Tywyn 322
Bynea 119
Bynea 233
Tre Caerfyrddin Gogledd 142
Tre Caerfyrddin Gogledd 260
Tre Caerfyrddin Gogledd 339
Tre Caerfyrddin Gogledd 48
Tre Caerfyrddin De 138
Tre Caerfyrddin De 217
Tre Caerfyrddin Gorllewin 133
Tre Caerfyrddin Gorllewin 216
Tre Caerfyrddin Gorllewin 323
Cenarth31
Cil-y-cwm18
Cynwyl Elfed 118
Cynwyl Elfed 213
Cynwyl Gaeo20
Dafen 127
Dafen 242
Elli 125
Elli 240
Felin-foel51
Garnant40
Glanaman 143
Glanaman 240
Glanymôr 156
Glanymôr 252
Glyn (Sir Gaerfyrddin)27
Gors-las 127
Gors-las 222
Hendy 114
Hendy 225
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 127
Cydweli 155
Cydweli 228
Treflan Talacharn 128
Treflan Talacharn 222
Llanboidy18
Llanddarog18
Llandeilo 118
Llandeilo 239
Llanymddyfri 128
Llanymddyfri 228
Llandybïe 120
Llandybïe 238
Llanegwad 116
Llanegwad 228
Llanfihangel Aberbythych18
Llanfihangel-ar-Arth 130
Llanfihangel-ar-Arth 221
Llangadog20
Llangeler 141
Llangeler 226
Llangennech 120
Llangennech 225
Llangennech 327
Llangynnwr 129
Llangynnwr 212
Llangyndeyrn 138
Llangyndeyrn 232
Llan-non 132
Llan-non 231
Llan-non 315
Llansteffan16
Llanybydder 125
Llanybydder 234
Lliedi 143
Lliedi 225
Lliedi 351
Llwynhendy 138
Llwynhendy 260
Llwynhendy 362
Monardeilo a Salem21
Pembre 117
Pembre 250
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 124
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 224
Pontaman 141
Pontaman 218
Pontyberem 118
Pontyberem 235
Cwarter Bach 141
Cwarter Bach 229
Sanclêr 124
Sanclêr 224
Llanismel 114
Llanismel 225
Saron 132
Saron 229
Swiss Valley 110
Swiss Valley 221
Tre-lech22
Trimsaran 151
Trimsaran 238
Ty-croes24
Tyisa 139
Tyisa 272
Tyisa 358
Hendy-Gwyn ar Daf23
Glanymor 338
Glanymor 459
Hengoed 233
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 19
Llandeilo Ferwallt 212
Bonymaen 173
Bonymaen 251
Bonymaen 330
Bonymaen 457
Castell 187
Castell 358
Castell 453
Castell 544
Castell 637
Castell 839
Clydach 142
Clydach 212
Clydach 359
Clydach 441
Clydach 533
Y Cocyd 132
Y Cocyd 251
Y Cocyd 336
Y Cocyd 430
Y Cocyd 522
Y Cocyd 636
Y Cocyd 736
Y Cocyd 865
Cwmbwrla 140
Cwmbwrla 236
Cwmbwrla 339
Cwmbwrla 427
Cwmbwrla 552
Dynfant 124
Dynfant 217
Dynfant 313
Fairwood 223
Fairwood 116
Gorseinon 135
Gorseinon 231
Gwyr (Abertawe) 112
Gwyr (Abertawe) 211
Tregwyr 115
Tregwyr 222
Tregwyr 333
Cilâ Gogledd 29
Cilâ De 116
Pontybrenin 124
Pontybrenin 26
Pontybrenin 315
Glandwr 145
Glandwr 256
Glandwr 358
Glandwr 456
Llangyfelach 113
Llangyfelach 213
Llangyfelach 39
Llansamlet 126
Llansamlet 218
Llansamlet 315
Llansamlet 421
Llansamlet 527
Llansamlet 659
Llansamlet 712
Llansamlet 858
Casllwchwr Isaf37
Mawr23
Mayals 111
Mayals 27
Treforys 129
Treforys 211
Treforys 321
Treforys 438
Treforys 574
Treforys 649
Treforys 763
Treforys 823
Treforys 959
Treforys 1015
Treforys 1115
Mynydd-bach 183
Mynydd-bach 250
Mynydd-bach 315
Mynydd-bach 428
Mynydd-bach 537
Mynydd-bach 624
Newton (Abertawe) 17
Newton (Abertawe) 213
Ystumllwynarth 114
Ystumllwynarth 212
Ystumllwynarth 310
Pen-clawdd 113
Pen-clawdd 227
Penderi 191
Penderi 271
Penderi 385
Penderi 477
Penderi 569
Penderi 663
Penderi 759
Penlle'r-gaer 16
Penlle'r-gaer 251
Pennard 115
Pennard 210
Penyrheol (Abertawe) 138
Penyrheol (Abertawe) 223
Penyrheol (Abertawe) 325
Penyrheol (Abertawe) 454
Pontarddulais 116
Pontarddulais 235
Pontarddulais 331
Pontarddulais 450
St. Thomas 157
St. Thomas 239
St. Thomas 337
St. Thomas 441
Sgeti 113
Sgeti 213
Sgeti 314
Sgeti 461
Sgeti 540
Sgeti 613
Sgeti 714
Sgeti 86
Sgeti 99
Townhill 193
Townhill 288
Townhill 390
Townhill 457
Townhill 584
Townhill 677
Uplands 110
Uplands 229
Uplands 313
Uplands 432
Uplands 513
Uplands 614
Uplands 713
Uplands 820
Uplands 98
Casllwchwr Uchaf 118
Casllwchwr Uchaf 226
West Cross 110
West Cross 214
West Cross 353
West Cross 449
Castell 7 Dwyrain17
Castell 2 Gogledd81
Cilâ 39
Castell 7 Gorllewin38
Castell 2 De24
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 113
Aberafan 264
Aberafan 359
Aberafan 479
Aberdulais33
Allt-wen30
Baglan 121
Baglan 29
Baglan 333
Baglan 420
Blaengwrach40
Llansawel Dwyrain 131
Llansawel Dwyrain 254
Llansawel Gorllewin 175
Llansawel Gorllewin 244
Bryn a Chwmafan 132
Bryn a Chwmafan 219
Bryn a Chwmafan 357
Bryn a Chwmafan 441
Bryn-coch Gogledd 118
Bryn-coch Gogledd 211
Bryn-coch De 16
Bryn-coch De 225
Bryn-coch De 318
Bryn-coch De 448
Llangatwg15
Cimla 133
Cimla 214
Cimla 314
Coed-ffranc Canol 141
Coed-ffranc Canol 234
Coed-ffranc Canol 362
Coed-ffranc Gogledd 130
Coed-ffranc Gogledd 225
Coed-ffranc Gorllewin22
Creunant27
Cwmllynfell26
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 139
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 283
Dyffryn 143
Dyffryn 219
Glyncorrwg49
Glyn-nedd 148
Glyn-nedd 227
Godre'r graig29
Gwauncaegurwen 140
Gwauncaegurwen 249
Gwynfi58
Brynaman Isaf40
Margam 140
Margam 218
Castell-Nedd Dwyrain 166
Castell-Nedd Dwyrain 262
Castell-Nedd Dwyrain 356
Castell-Nedd Dwyrain 450
Castell-Nedd Gogledd 122
Castell-Nedd Gogledd 270
Castell-Nedd Gogledd 359
Castell-Nedd De 151
Castell-Nedd De 263
Castell-Nedd De 314
Onllwyn38
Pelenna38
Pontardawe 132
Pontardawe 245
Pontardawe 333
Port Talbot 129
Port Talbot 236
Port Talbot 349
Port Talbot 432
Resolfen 141
Resolfen 228
Rhos 125
Rhos 214
Sandfields Dwyrain 163
Sandfields Dwyrain 275
Sandfields Dwyrain 325
Sandfields Dwyrain 451
Sandfields Gorllewin 153
Sandfields Gorllewin 273
Sandfields Gorllewin 368
Sandfields Gorllewin 456
Blaendulais40
Tai-bach 142
Tai-bach 260
Tai-bach 334
Tonna 112
Tonna 231
Trebannws30
Ystalyfera 246
Ystalyfera 146
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig27
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)69
Melin Ifan Ddu 152
Melin Ifan Ddu 252
Blaengarw43
Bracla 128
Bracla 235
Bracla 383
Bracla 429
Bracla 521
Bracla 628
Bracla 712
Brynceithin25
Bryn-coch41
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 214
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 351
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 194
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 274
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 363
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 450
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 535
Cefn Cribwr32
Cefn Glas25
Coety7
Corneli 146
Corneli 228
Corneli 341
Corneli 460
Llangrallo Isaf14
Felindre 141
Felindre 219
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 112
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 235
Litchard12
Llangeinwyr33
Llangewydd a Brynhyfryd 150
Llangewydd a Brynhyfryd 224
Llangynwyd 116
Llangynwyd 235
Maesteg Dwyrain 151
Maesteg Dwyrain 250
Maesteg Dwyrain 326
Maesteg Gorllewin 125
Maesteg Gorllewin 242
Maesteg Gorllewin 353
Maesteg Gorllewin 451
Morfa 144
Morfa 269
Morfa 351
Nant-y-moel 151
Nant-y-moel 239
Y Castellnewydd 149
Y Castellnewydd 226
Y Castellnewydd 324
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 117
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 219
Notais 112
Notais 220
Cwm Ogwr 134
Cwm Ogwr 246
Hengastell 155
Hengastell 214
Hengastell 314
Pen-dre30
Penprysg 224
Penprysg 123
Pen-y-fai10
Pontycymer 146
Pontycymer 239
Porthcawl Dwyrain Canol 146
Porthcawl Dwyrain Canol 241
Porthcawl Gorllewin Canol 141
Porthcawl Gorllewin Canol 225
Y Pîl 124
Y Pîl 260
Y Pîl 347
Y Pîl 448
Y Pîl 549
Rest Bay 114
Rest Bay 216
Sarn 160
Sarn 230
Ynysawdre 152
Ynysawdre 224
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 17
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 47
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 513
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 627
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 120
Baruc 29
Baruc 336
Baruc 422
Buttrills 137
Buttrills 263
Buttrills 335
Buttrills 439
Catwg 161
Catwg 234
Catwg 353
Catwg 460
Catwg 538
Catwg 615
Castleland 160
Cornerswell 116
Cornerswell 228
Cornerswell 325
Cornerswell 419
Court 250
Court 353
Court 471
Y Bont-faen 116
Y Bont-faen 27
Y Bont-faen 312
Y Bont-faen 48
Dinas Powys 16
Dinas Powys 213
Dinas Powys 337
Dinas Powys 412
Dinas Powys 511
Dyfan 112
Dyfan 245
Dyfan 354
Gibbonsdown 161
Gibbonsdown 283
Gibbonsdown 337
Gibbonsdown 470
Illtud 112
Illtud 246
Illtud 311
Illtud 435
Illtud 534
Illtud 612
Llandoche14
Llandw/Ewenni9
Llanilltud Fawr 111
Llanilltud Fawr 218
Llanilltud Fawr 320
Llanilltud Fawr 422
Llanilltud Fawr 511
Llanilltud Fawr 648
Llanilltud Fawr 713
Llanbedr-y-Fro8
Plymouth (Bro Morgannwg) 16
Plymouth (Bro Morgannwg) 217
Plymouth (Bro Morgannwg) 311
Y Rhws 120
Y Rhws 224
Y Rhws 311
Y Rhws 413
Sain Tathan 136
Sain Tathan 222
St. Augustine's 116
St. Augustine's 222
St. Augustine's 316
St. Augustine's 418
Sant-y-Brid 18
Sant-y-Brid 214
Stanwell 228
Stanwell 111
Stanwell 143
Sili 114
Sili 110
Sili 211
Gwenfô 19
Gwenfô 211
Castleland 2G48
Castleland 2H50
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 147
Aberaman Gogledd 259
Aberaman Gogledd 332
Aberaman De 149
Aberaman De 254
Aberaman De 357
Abercynon 129
Abercynon 280
Abercynon 343
Abercynon 427
Aberdâr Dwyrain 130
Aberdâr Dwyrain 240
Aberdâr Dwyrain 338
Aberdâr Dwyrain 450
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 121
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 228
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 351
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 442
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 540
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 68
Y Beddau 119
Y Beddau 236
Y Beddau 316
Brynna 114
Brynna 224
Gartholwg 154
Cilfynydd 134
Cilfynydd 232
Cwm Clydach 170
Cwm Clydach 245
Cwm-bach 142
Cwm-bach 258
Cwm-bach 315
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 136
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 233
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 367
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 473
Glynrhedynnog 135
Glynrhedynnog 240
Glynrhedynnog 343
Gilfach Goch 137
Gilfach Goch 264
Glyn-coch 175
Glyn-coch 241
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 137
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 247
Y Ddraenen Wen 128
Y Ddraenen Wen 246
Hirwaun 131
Hirwaun 233
Hirwaun 363
Llanharan 141
Llanharan 213
Llanhari 116
Llanhari 255
Tref Llantrisant 111
Tref Llantrisant 28
Tref Llantrisant 326
Llanilltud Faerdref 115
Llanilltud Faerdref 28
Llanilltud Faerdref 313
Llanilltud Faerdref 418
Llwyn-y-pia 141
Llwyn-y-pia 260
Y Maerdy 166
Y Maerdy 281
Aberpennar Dwyrain 133
Aberpennar Dwyrain 240
Aberpennar Gorllewin 139
Aberpennar Gorllewin 274
Aberpennar Gorllewin 347
Penrhiw-ceiber 190
Penrhiw-ceiber 251
Penrhiw-ceiber 347
Penrhiw-ceiber 460
Pentre 139
Pentre 224
Pentre 356
Pentre 444
Pen-y-graig 156
Pen-y-graig 237
Pen-y-graig 364
Pen-y-graig 437
Pen-y-waun 172
Pen-y-waun 293
Pont-y-clun 112
Pont-y-clun 24
Pont-y-clun 38
Pont-y-clun 431
Tref Pontypridd 119
Tref Pontypridd 223
Y Porth 132
Y Porth 224
Y Porth 344
Y Porth 442
Rhigos29
Rhondda 128
Rhondda 247
Rhondda 327
Rhydfelen Canol / Llan 158
Rhydfelen Canol / Llan 287
Rhydfelen Canol / Llan 363
Ffynon Taf 117
Ffynon Taf 226
Tonysguboriau 112
Tonysguboriau 249
Ton-teg 117
Ton-teg 211
Ton-teg 327
Tonypandy 145
Tonypandy 235
Tonyrefail Dwyrain 146
Tonyrefail Dwyrain 223
Tonyrefail Dwyrain 374
Tonyrefail Dwyrain 416
Tonyrefail Gorllewin 141
Tonyrefail Gorllewin 357
Trallwng 136
Trallwng 220
Trallwng 342
Trealaw 140
Trealaw 265
Trealaw 348
Trefforest 127
Trefforest 219
Trefforest 310
Treherbert 145
Treherbert 267
Treherbert 361
Treherbert 452
Treorci 134
Treorci 239
Treorci 351
Treorci 444
Treorci 535
Pendyrus 198
Pendyrus 252
Pendyrus 361
Ty'n-y-nant 112
Ty'n-y-nant 240
Ty'n-y-nant 359
Ynys-hir 161
Ynys-hir 236
Ynys-y-bwl 153
Ynys-y-bwl 232
Ynys-y-bwl 315
Ystrad 138
Ystrad 240
Ystrad 350
Ystrad 459
Tonyrefail Gorllewin 214
Gartholwg 210
Gartholwg 36
Tonyrefail Gorllewin 434
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 137
Bedlinog 242
Cyfarthfa 131
Cyfarthfa 273
Cyfarthfa 339
Cyfarthfa 410
Dowlais 157
Dowlais 226
Dowlais 334
Dowlais 447
Gurnos 184
Gurnos 273
Gurnos 366
Ynyswen 142
Ynyswen 275
Ynyswen 328
Parc 132
Parc 220
Parc 363
Penydarren 194
Penydarren 255
Penydarren 326
Penydarren 437
Plymouth (Merthyr Tudful) 144
Plymouth (Merthyr Tudful) 235
Plymouth (Merthyr Tudful) 334
Y Dref 148
Y Dref 218
Y Dref 344
Y Dref 424
Treharris 117
Treharris 235
Treharris 343
Treharris 433
Faenor 230
Faenor 139
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 155
Aberbargod 259
Abercarn 123
Abercarn 234
Abercarn 338
Cwm Aber 142
Cwm Aber 241
Cwm Aber 358
Cwm Aber 451
Argoed (Caerffili) 160
Argoed (Caerffili) 236
Bargod 141
Bargod 238
Bargod 339
Bargod 483
Bedwas Tretomos a Machen 113
Bedwas Tretomos a Machen 255
Bedwas Tretomos a Machen 317
Bedwas Tretomos a Machen 419
Bedwas Tretomos a Machen 532
Bedwas Tretomos a Machen 690
Bedwas Tretomos a Machen 738
Coed Duon 132
Coed Duon 256
Coed Duon 317
Coed Duon 429
Coed Duon 514
Cefn Fforest 151
Cefn Fforest 245
Crosskeys 128
Crosskeys 238
Crymlyn 119
Crymlyn 220
Crymlyn 354
Crymlyn 430
Cwm Darran 130
Cwm Darran 254
Gilfach39
Hengoed (Caerffili) 141
Hengoed (Caerffili) 265
Hengoed (Caerffili) 338
Llanbradach 127
Llanbradach 230
Llanbradach 350
Maes-y-cwmwr29
Morgan Jones 133
Morgan Jones 261
Morgan Jones 324
Morgan Jones 426
Moria 142
Moria 247
Moria 370
Nelson 125
Nelson 249
Nelson 323
Trecelyn 122
Trecelyn 259
Trecelyn 328
Trecelyn 437
Tredegar Newydd 137
Tredegar Newydd 250
Tredegar Newydd 374
Pengam 149
Pengam 248
Pengam 327
Penmaen 113
Penmaen 232
Penmaen 316
Pen-yr-heol (Caerffili) 149
Pen-yr-heol (Caerffili) 211
Pen-yr-heol (Caerffili) 344
Pen-yr-heol (Caerffili) 465
Pen-yr-heol (Caerffili) 523
Pen-yr-heol (Caerffili) 615
Pen-yr-heol (Caerffili) 726
Pen-yr-heol (Caerffili) 874
Pontllan-fraith 140
Pontllan-fraith 253
Pontllan-fraith 326
Pontllan-fraith 410
Pontllan-fraith 542
Pontlotyn48
Rhisga Dwyrain 124
Rhisga Dwyrain 252
Rhisga Dwyrain 324
Rhisga Dwyrain 436
Rhisga Gorllewin 135
Rhisga Gorllewin 231
Rhisga Gorllewin 339
Catwg Sant 154
Catwg Sant 235
Catwg Sant 332
Catwg Sant 415
Catwg Sant 546
Sant Iago 124
Sant Iago 220
Sant Iago 397
Sant Iago 469
Sant Martin 115
Sant Martin 238
Sant Martin 321
Sant Martin 412
Sant Martin 55
Twyn Carno 185
Twyn Carno 239
Ynys-ddu 135
Ynys-ddu 228
Ystrad Mynach 127
Ystrad Mynach 235
Ystrad Mynach 310
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 137
Abertyleri 247
Abertyleri 329
Badminton 135
Badminton 220
Cendl 142
Cendl 259
Cendl 319
Blaenau 146
Blaenau 243
Blaenau 335
Brynmawr 124
Brynmawr 252
Brynmawr 335
Brynmawr 439
Cwm 141
Cwm 250
Cwm 323
Cwmtyleri 161
Cwmtyleri 240
Cwmtyleri 345
Glynebwy Gogledd 154
Glynebwy Gogledd 275
Glynebwy Gogledd 329
Glynebwy De 167
Glynebwy De 235
Glynebwy De 342
Georgetown 137
Georgetown 225
Llanhiledd 159
Llanhiledd 255
Llanhiledd 346
Nantyglo 153
Nantyglo 246
Nantyglo 369
Rasa 127
Rasa 262
Sirhywi 126
Sirhywi 279
Sirhywi 344
Sirhywi 426
Six Bells 151
Six Bells 238
Tredegar Canol a Gorllewin 134
Tredegar Canol a Gorllewin 280
Tredegar Canol a Gorllewin 358
Tredegar Canol a Gorllewin 456
[Lleihau]TorfaenAbersychan 148
Abersychan 256
Abersychan 327
Abersychan 454
Abersychan 532
Blaenafon 137
Blaenafon 260
Blaenafon 342
Blaenafon 434
Bryn-wern45
Coed Efa30
Croesyceiliog Gogledd 132
Croesyceiliog Gogledd 222
Croesyceiliog De24
Cwmynysgoi49
Fairwater (Tor-faen) 143
Fairwater (Tor-faen) 252
Fairwater (Tor-faen) 329
Fairwater (Tor-faen) 49
Greenmeadow 157
Greenmeadow 220
Greenmeadow 360
Llantarnam 128
Llantarnam 219
Llantarnam 348
Llanyrafon Gogledd25
Llanyrafon De 113
Llanyrafon De 28
New Inn 129
New Inn 230
New Inn 39
New Inn 410
Pant-teg 114
Pant-teg 223
Pant-teg 347
Pant-teg 415
Pant-teg 515
Pontnewydd 167
Pontnewydd 229
Pontnewydd 335
Pontnewydd 441
Pontnewynydd35
Pont-y-pwl38
St. Cadocs/Penygarn55
St. Dials 160
St. Dials 143
St. Dials 242
Snatchwood46
Trefddyn 182
Trefddyn 245
Two Locks 157
Two Locks 210
Two Locks 127
Two Locks 126
Cwmbrân Uchaf 177
Cwmbrân Uchaf 119
Cwmbrân Uchaf 264
Cwmbrân Uchaf 149
Wainfelin 223
Wainfelin 136
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went16
Castell Cil-y-coed 113
Cantref 116
Cantref 256
Crucornau Fawr13
Devauden11
Llanddewi a Green Lane 233
Dixton gydag Oxbaston7
Drybridge 124
Drybridge 216
Goetre Fawr 19
Goetre Fawr 221
Grofield34
Lansdown42
Larkfield22
Llanbadog8
Bryn Llanelli 110
Bryn Llanelli 225
Bryn Llanelli 330
Castell a Llanfoist Fawr24
Llangybi Fawr13
Llanofer 120
Llanofer 217
Llandeilo Gresynni12
Llanwenarth Tu Draw22
Y Maerdy 217
Mill 116
Mill 211
Mill 314
Llanfihangel Troddi17
Overmonnow 129
Overmonnow 249
Porth Sgiwed13
Y Priordy 119
Y Priordy 230
Rhaglan14
Rogiet21
St. Arvans10
St. Christopher's29
St. Kingsmark 16
St. Kingsmark 29
St. Mary's27
Hafren 114
Hafren 234
Drenewydd Gelli-farch8
The Elms6
Thornwell 153
Thornwell 227
Tryleg Unedig 118
Tryleg Unedig 27
Brynbuga 113
Brynbuga 211
West End37
Wyesham29
Llanddewi35
Croesonen41
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 112
Allt-yr-ynn 264
Allt-yr-ynn 314
Allt-yr-ynn 432
Allt-yr-ynn 514
Allt-yr-ynn 639
Alway 118
Alway 287
Alway 322
Alway 479
Alway 548
Alway 635
Beechwood 132
Beechwood 226
Beechwood 361
Beechwood 436
Beechwood 520
Betws (Casnewydd) 173
Betws (Casnewydd) 260
Betws (Casnewydd) 370
Betws (Casnewydd) 453
Betws (Casnewydd) 568
Betws (Casnewydd) 637
Caerllion 114
Caerllion 28
Caerllion 315
Caerllion 424
Caerllion 512
Caerllion 649
Y Gaer 126
Y Gaer 256
Y Gaer 320
Y Gaer 443
Y Gaer 569
Y Gaer 643
Y Graig (Casnewydd) 113
Y Graig (Casnewydd) 29
Y Graig (Casnewydd) 316
Y Graig (Casnewydd) 49
Langstone 111
Langstone 29
Langstone 39
Liswerry 157
Liswerry 266
Liswerry 332
Liswerry 442
Liswerry 553
Liswerry 625
Liswerry 731
Llan-wern 119
Llan-wern 242
Malpas 111
Malpas 280
Malpas 312
Malpas 422
Malpas 513
Maerun 28
Maerun 316
Pilgwenlli 191
Pilgwenlli 260
Pilgwenlli 366
Pilgwenlli 499
Ringland 150
Ringland 265
Ringland 341
Ringland 466
Ringland 577
Ringland 664
Ty Du 16
Ty Du 210
Ty Du 339
Ty Du 425
Ty Du 511
Ty Du 631
Sain Silian 129
Sain Silian 243
Sain Silian 321
Sain Silian 447
Sain Silian 522
Sain Silian 631
Shaftesbury 167
Shaftesbury 248
Shaftesbury 326
Shaftesbury 429
Stow Hill 154
Stow Hill 233
Stow Hill 368
Parc Tredegar 139
Parc Tredegar 284
Victoria 154
Victoria 257
Victoria 361
Victoria 464
Maerun 416
Maerun 516
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 165
Adamsdown 236
Adamsdown 376
Adamsdown 465
Adamsdown 552
Butetown 180
Caerau (Caerdydd) 146
Caerau (Caerdydd) 272
Caerau (Caerdydd) 391
Caerau (Caerdydd) 465
Caerau (Caerdydd) 545
Caerau (Caerdydd) 665
Caerau (Caerdydd) 777
Treganna 134
Treganna 234
Treganna 355
Treganna 427
Treganna 535
Treganna 611
Treganna 722
Treganna 824
Treganna 936
Cathays 121
Cathays 28
Cathays 315
Cathays 411
Cathays 515
Cathays 67
Cathays 78
Cathays 826
Creigiau/Sain Ffagan 111
Creigiau/Sain Ffagan 26
Creigiau/Sain Ffagan 311
Cyncoed 18
Cyncoed 211
Cyncoed 311
Cyncoed 410
Cyncoed 58
Cyncoed 611
Cyncoed 78
Trelái 182
Trelái 296
Trelái 395
Trelái 491
Trelái 5111
Trelái 691
Trelái 721
Trelái 878
Trelái 916
Trelái 1071
Tyllgoed (Caerdydd) 124
Tyllgoed (Caerdydd) 245
Tyllgoed (Caerdydd) 346
Tyllgoed (Caerdydd) 462
Tyllgoed (Caerdydd) 569
Tyllgoed (Caerdydd) 618
Tyllgoed (Caerdydd) 765
Tyllgoed (Caerdydd) 825
Gabalfa 114
Gabalfa 223
Gabalfa 324
Gabalfa 415
Grangetown 137
Grangetown 239
Grangetown 362
Grangetown 475
Grangetown 548
Grangetown 650
Grangetown 760
Grangetown 854
Grangetown 972
Y Mynydd Bychan 16
Y Mynydd Bychan 217
Y Mynydd Bychan 310
Y Mynydd Bychan 411
Y Mynydd Bychan 520
Y Mynydd Bychan 67
Y Mynydd Bychan 719
Y Mynydd Bychan 813
Llys-faen 17
Llys-faen 26
Llandaf 18
Llandaf 211
Llandaf 319
Llandaf 47
Llandaf 514
Llandaf 616
Ystum Taf 180
Ystum Taf 233
Ystum Taf 342
Ystum Taf 462
Ystum Taf 519
Ystum Taf 646
Llanisien 121
Llanisien 250
Llanisien 313
Llanisien 413
Llanisien 59
Llanisien 620
Llanisien 719
Llanisien 814
Llanisien 910
Llanisien 1045
Llanrhymni 140
Llanrhymni 256
Llanrhymni 350
Llanrhymni 456
Llanrhymni 528
Llanrhymni 677
Llanrhymni 779
Pen-twyn 128
Pen-twyn 264
Pen-twyn 391
Pen-twyn 454
Pen-twyn 576
Pen-twyn 629
Pen-twyn 728
Pen-twyn 852
Pen-twyn 935
Pen-twyn 1036
Pentyrch 114
Pentyrch 217
Pen-y-lan 116
Pen-y-lan 230
Pen-y-lan 38
Pen-y-lan 428
Pen-y-lan 532
Pen-y-lan 611
Pen-y-lan 79
Pen-y-lan 811
Plasnewydd 129
Plasnewydd 239
Plasnewydd 324
Plasnewydd 422
Plasnewydd 536
Plasnewydd 637
Plasnewydd 763
Plasnewydd 827
Plasnewydd 930
Plasnewydd 1023
Plasnewydd 1127
Pontprennau/Hen Laneirwg 130
Pontprennau/Hen Laneirwg 218
Pontprennau/Hen Laneirwg 315
Pontprennau/Hen Laneirwg 410
Pontprennau/Hen Laneirwg 522
Radur a Thremorgan 115
Radur a Thremorgan 27
Rhiwbeina 111
Rhiwbeina 27
Rhiwbeina 36
Rhiwbeina 412
Rhiwbeina 56
Rhiwbeina 69
Rhiwbeina 713
Glanyrafon 168
Glanyrafon 267
Glanyrafon 374
Glanyrafon 422
Glanyrafon 522
Glanyrafon 619
Glanyrafon 717
Glanyrafon 849
Tredelerch 131
Tredelerch 218
Tredelerch 323
Tredelerch 455
Tredelerch 579
Tredelerch 655
Y Sblot 146
Y Sblot 241
Y Sblot 386
Y Sblot 459
Y Sblot 574
Y Sblot 690
Y Sblot 748
Y Sblot 878
Trowbridge 120
Trowbridge 238
Trowbridge 367
Trowbridge 491
Trowbridge 569
Trowbridge 623
Trowbridge 763
Trowbridge 8102
Trowbridge 956
Trowbridge 1076
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 16
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 222
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 323
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 412
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 525
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 67
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 727
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 811
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 948
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 109
Cathays 96
Cathays 105
Butetown 210
Cathays 112
Butetown 356
Butetown 412
Butetown 515
Grangetown 108
Grangetown 1153
Grangetown 1213
Radur a Thremorgan 38
Llanishen 1115
Butetown 615
Butetown 715
Butetown 841
Llanishen 1225
Radur a Thremorgan 411

Metadata

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl
Data dangosyddion MALIC - AGEHI

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2014 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.

Mae'r fethodoleg gyffredinol a ddefnyddiwyd ym MALlC 2014 yr un fath â’r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer MALlC 2011. Mae'r meysydd wedi aros yr un fath hefyd. Gwnaed nifer fechan o newidiadau i ddangosyddion unigol (neu gynnwys dangosyddion newydd) o fewn meysydd Incwm, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai; yn ogystal â rhai newidiadau technegol i rai o’r meysydd unigol. Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei ddarparu yng Nghyhoeddiad MALIC 2014 a WIMD 2014 Technical Report.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Sylwodd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar wall yn y data dangosydd incwm yr oedd wedi'i ddarparu ar gyfer maes incwm MALlC, lle cafodd rhywfaint o ddata am gredydau treth ei hepgor yn ddamweiniol. Mae data dangosydd incwm 2014 yn cyfrannu at y safleoedd maes incwm, a safleoedd MALlC cyffredinol ar gyfer 2014. Cywirwyd y dangosyddion hyn ar 12 Awst 2015.

Bu diwygiad i ddangosyddion tan a throsedd ar 02/02/2015, gan fod y dangosyddion gwreiddiol wedi eu lluosi gan 100 mewn camgymeriad. Dydy'r diwygiad ddim yn effeithio ar y Mynegiad cyfan na'r maes Diogelwch Cymunedol na unrhyw un o'r cyhoeddiadau sy'n ymwneud a MALIC 2014.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Dolenni'r we
Gwefan: http://wales.gov.uk/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation/?skip=1&lang=cy

Adroddiad Llawn: wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141126-wimd-2014-cy.pdf

Adroddiad Technegol: http://wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141218-wimd-2014-technical-en.pdf

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; AGEHI; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai