Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Incwm
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Incwm
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)
[Lleihau]Cymru48
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 143
Aberffraw a Rhosneigr 236
Porth Amlwch69
Amlwch Wledig36
Biwmares41
Botffordd36
Bodorgan36
Braint24
Bryngwran49
Brynteg30
Cadnant (Ynys Môn)25
Cefni31
Cwm Cadnant17
Cyngar44
Gwyngyll22
Tref Caergybi104
Kingsland79
Llanbadrig49
Llanbedr-goch132
Llanddyfnan23
Llaneilian36
Llanfaethlu44
Llanfair-yn-Neubwll 143
Llanfair-yn-Neubwll 245
Llanfihangel Ysgeifiog32
Llangoed38
Llanidan40
Llannerch-y-medd51
London Road83
Maeshyfryd85
Mechell43
Moelfre45
Morawelon94
Parc a'r Mynydd40
Pentraeth36
Porthyfelin 188
Porthyfelin 250
Rhosyr48
Trearddur 127
Trearddur 225
Tudur96
Tysilio36
Fali 158
Fali 218
[Lleihau]GwyneddAbererch30
Abermaw 248
Abermaw 140
Arllechwedd36
Y Bala41
Bethel a Chwm-y-Glo 122
Bethel a Chwm-y-Glo 220
Bontnewydd26
Bowydd a Rhiw58
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd23
Cadnant (Gwynedd)75
Corris/Mawddwy33
Cricieth33
Deiniol30
Deiniolen53
Dewi45
Diffwys a Maenofferen56
Dolbenmaen34
Dolgellau Gogledd29
Dolgellau De43
Dyffryn Ardudwy28
Efail-Newydd/Buan31
Gerlan49
Glyder33
Y Groeslon27
Harlech34
Hendre (Gwynedd)50
Hirael a Garth 127
Hirael a Garth 237
Llanaelhaearn55
Llanbedr28
Llanbedrog ac Aber-soch37
Llanberis36
Llandderfel a Llanuwchllyn 129
Llandderfel a Llanuwchllyn 224
Llanengan23
Llangelynnin47
Llanllyfni a Chlynnog47
Llanrug28
Llanwnda35
Llanystumdwy26
Marchog 199
Marchog 2100
Menai (Bangor)7
Menai (Caernarfon)27
Morfa Nefyn33
Nefyn39
Ogwen 154
Ogwen 248
Peblig (Caernarfon)106
Penisa'r-waun34
Penrhyndeudraeth 130
Penrhyndeudraeth 227
Pentir 118
Pentir 240
Pen-y-groes (Gwynedd)54
Porthmadog Dwyrain39
Porthmadog Gorllewin23
Porthmadog - Tremadog35
Pwllheli Gogledd46
Pwllheli De53
Seiont 142
Seiont 257
Talysarn59
Teigl49
Trawsfynydd33
Tregarth a Mynydd Llandygai31
Tywyn 132
Tywyn 259
Waunfawr37
Y Felinheli24
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog28
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel27
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed26
Betws yn Rhos26
Bryn46
Caerhun23
Capel Lluo32
Colwyn 134
Colwyn 293
Colwyn 348
Conwy 166
Conwy 231
Conwy 335
Craig-y-Don 155
Craig-y-Don 223
Crwst52
Deganwy 117
Deganwy 238
Eglwysbach22
Eirias 163
Eirias 230
Gele 163
Gele 231
Gele 316
Glyn (Conwy) 166
Glyn (Conwy) 2122
Glyn (Conwy) 365
Gogarth 153
Gogarth 243
Gwyr (Conwy)45
Bae Cinmel 174
Bae Cinmel 248
Bae Cinmel 366
Bae Cinmel 459
Llanddulas32
Llandrillo yn Rhos 125
Llandrillo yn Rhos 232
Llandrillo yn Rhos 338
Llandrillo yn Rhos 478
Llandrillo yn Rhos 528
Llangernyw25
Llansannan27
Llysfaen 1116
Llysfaen 241
Marl 116
Marl 247
Mochdre66
Mostyn (Conwy) 167
Mostyn (Conwy) 261
Pandy35
Pant-yr-afon/Penmaenan 151
Pant-yr-afon/Penmaenan 272
Penrhyn 119
Penrhyn 217
Penrhyn 317
Pen-sarn 161
Pen-sarn 238
Pentre Mawr 189
Pentre Mawr 225
Rhiw 115
Rhiw 219
Rhiw 385
Rhiw 441
Tywyn65
Trefriw37
Tudno 178
Tudno 2115
Tudno 332
Uwch Conwy27
Uwchaled24
Llansanffraid21
Abergele Pensarn 156
Abergele Pensarn 2107
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan40
Corwen 136
Corwen 245
Dinbych Canol53
Dinbych-Isaf 117
Dinbych-Isaf 219
Dinbych-Isaf 326
Dinbych Uchaf/Henllan 196
Dinbych Uchaf/Henllan 255
Diserth 134
Diserth 259
Efenechdyd23
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla16
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal14
Llandrillo27
Llandyrnog21
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern19
Llangollen 136
Llangollen 245
Llangollen 329
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch22
Prestatyn Canol 130
Prestatyn Canol 284
Prestatyn Dwyrain 164
Prestatyn Dwyrain 218
Prestatyn Dwyrain 367
Prestatyn Allt Melyd62
Prestatyn Gogledd 162
Prestatyn Gogledd 258
Prestatyn Gogledd 349
Prestatyn De Orllewin 170
Prestatyn De Orllewin 250
Rhuddlan 126
Rhuddlan 241
Rhuddlan 347
Rhyl Dwyrain 179
Rhyl Dwyrain 252
Rhyl Dwyrain 3113
Rhyl De 168
Rhyl De 239
Rhyl De Ddwyrain 157
Rhyl De Ddwyrain 245
Rhyl De Ddwyrain 356
Rhyl De Ddwyrain 4104
Rhyl De Ddwyrain 536
Rhyl De Orllewin 1116
Rhyl De Orllewin 2136
Rhyl De Orllewin 361
Rhyl Gorllewin 1141
Rhyl Gorllewin 2199
Rhyl Gorllewin 3146
Rhuthun 146
Rhuthun 235
Rhuthun 313
Llanelwy Dwyrain32
Llanelwy Gorllewin48
Trefnant30
Tremeirchion22
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 118
Argoed (Sir y Fflint) 220
Aston 148
Aston 222
Bagillt Dwyrain47
Bagillt Gorllewin63
Brychdyn Gogledd Ddwyrain31
Brychdyn De 137
Brychdyn De 215
Brynffordd28
Bwcle Dwyrain Bistre 152
Bwcle Dwyrain Bistre 225
Bwcle Gorllewin Bistre 127
Bwcle Gorllewin Bistre 257
Bwcle Gorllewin Bistre 377
Mynydd Bwcle 124
Mynydd Bwcle 222
Bwcle Pontrobin 129
Bwcle Pontrobin 224
Bwcle Pontrobin 313
Caergwrle42
Caerwys 113
Caerwys 230
Cilcain14
Cei Connah Canol 154
Cei Connah Canol 283
Cei Connah Golftyn 123
Cei Connah Golftyn 228
Cei Connah Golftyn 328
Cei Connah Golftyn 488
Cei Connah De 130
Cei Connah De 228
Cei Connah De 331
Cei Connah De 413
Cei Connah Gwepre31
Ewlo 112
Ewlo 213
Ewlo 314
Ffynongroyw56
Y Fflint Castell73
Y Fflint Cwnsyllt 124
Y Fflint Cwnsyllt 275
Y Fflint Cwnsyllt 342
Y Fflint Oakenholt 170
Y Fflint Oakenholt 250
Y Fflint Trelawny 119
Y Fflint Trelawny 230
Maes-glas 185
Maes-glas 244
Gronant69
Gwernaffield19
Gwernymynydd24
Helygain21
Penarlâg20
Kinnerton Uchaf12
Treffynnon Canol100
Treffynnon Dwyrain44
Treffynnon Gorllewin66
Yr Hôb 113
Yr Hôb 236
Coed-llai39
Llanfynydd22
Mancot 137
Mancot 244
Yr Wyddgrug Broncoed 145
Yr Wyddgrug Broncoed 251
Yr Wyddgrug Dwyrain42
Yr Wyddgrug De 114
Yr Wyddgrug De 25
Yr Wyddgrug Gorllewin 183
Yr Wyddgrug Gorllewin 239
Mostyn (Sir y Fflint)65
Pentre'r Diawl 116
Pentre'r Diawl 228
Llaneurgain 117
Llaneurgain 214
Pentre'r Moch18
Pen-y-ffordd 119
Pen-y-ffordd 219
Queensferry57
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug60
Saltney Stonebridge 155
Saltney Stonebridge 228
Sealand 142
Sealand 281
Shotton Dwyrain44
Shotton Uchaf 188
Shotton Uchaf 298
Shotton Gorllewin37
Trelawnyd a Gwaenysgor39
Treuddyn29
Chwitffordd18
[Lleihau]WrecsamActon 148
Acton 271
Parc Borras 113
Parc Borras 219
Bronington 119
Bronington 218
Brymbo 125
Brymbo 268
Brynyffynnon 136
Brynyffynnon 250
Bryn Cefn42
Cartrefle 162
Cartrefle 2106
Cefn 136
Cefn 267
Cefn 361
Y Waun Gogledd 132
Y Waun Gogledd 257
Y Waun De41
Coedpoeth 174
Coedpoeth 241
Coedpoeth 332
Erddig31
Esclusham 146
Esclusham 218
Garden Village12
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 130
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 219
Grosvenor 142
Grosvenor 262
Gwenfro73
Gwersyllt Dwyrain a De 155
Gwersyllt Dwyrain a De 226
Gwersyllt Dwyrain a De 325
Gwersyllt Gogledd 132
Gwersyllt Gogledd 274
Gwersyllt Gorllewin 176
Gwersyllt Gorllewin 230
Hermitage 160
Hermitage 283
Holt 121
Holt 222
Johnstown 119
Johnstown 259
Little Acton 113
Little Acton 229
Llangollen Wledig29
Llai 125
Llai 231
Llai 373
Maes-y-dre47
Marchwiel 112
Marchwiel 236
Marford a Hoseley 112
Marford a Hoseley 28
Mwynglawdd 133
Mwynglawdd 217
New Broughton 150
New Broughton 260
Offa48
Owrtyn 119
Owrtyn 228
Pant75
Pen-y-cae76
Penycae a De Rhiwabon 116
Penycae a De Rhiwabon 254
Plas Madoc116
Ponciau 141
Ponciau 268
Ponciau 342
Queensway 1150
Queensway 2109
Rhosnesni 131
Rhosnesni 213
Yr Orsedd 19
Yr Orsedd 226
Rhiwabon 156
Rhiwabon 241
Stansty37
Whitegate 158
Whitegate 239
Wynnstay113
Smithfield 251
Dyffryn Ceiriog 331
Smithfield 375
[Lleihau]PowysAber-craf42
Bugeildy36
Aberriw21
Blaen Hafren23
Bronllys22
Llanfair-ym-Muallt 143
Llanfair-ym-Muallt 223
Caersws32
Yr Ystog25
Dyserth a Thre-coed46
Dolforwyn19
Felin-fâch16
Ffordun18
Glantwymyn27
Y Clas-ar-wy17
Cegidfa20
Gwernyfed22
Y Gelli Gandryll33
Ceri25
Tref-y-clawdd 139
Tref-y-clawdd 229
Llanafan Fawr15
Llanbadarn Fawr32
Llanbryn-mair a Banwy30
Llandinam21
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin69
Llandrindod Gogledd61
Llandrindod De45
Llandrinio20
Llandysilio27
Llanelwedd28
Llanfair Caereinion29
Llanfyllin42
Llangynllo25
Llangynidr18
Llanidloes 135
Llanidloes 231
Llansanffraid31
Llanwrtyd30
Llanllyr22
Machynlleth41
Maes-car/Llywel21
Meifod a Llanfihangel24
Trefaldwyn22
Nantmel27
Y Drenewydd Canol 171
Y Drenewydd Canol 274
Y Drenewydd Dwyrain63
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn23
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn27
Y Drenewydd De77
Pencraig25
Llanandras 126
Llanandras 238
Rhaeadr Gwy40
Rhiwcynon21
St. David Fewnol35
St. Mary 132
St. Mary 214
Talgarth26
Tawe-Uchaf39
Tre-wern19
Y Trallwng Castell81
Y Trallwng Gungrog 159
Y Trallwng Gungrog 238
Y Trallwng Llanerchyddol41
Ynysgedwyn36
Ysgir16
Ystradgynlais 192
Ystradgynlais 243
Tal-y-bont ar Wysg22
Cwm-twrch47
St John 126
St John 264
Crughywel24
Llangatwg a Glangrwyne15
Llangors, Bwlch a Grwyne17
Llanrhaeadr-ym-Mochnant27
Llansilin26
[Lleihau]CeredigionAberaeron42
Aberporth 127
Aberporth 255
Aberteifi Mwldan51
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch81
Aberteifi Teifi104
Aberystwyth Bronglais12
Aberystwyth Canol19
Aberystwyth Penparcau 164
Aberystwyth Penparcau 262
Aberystwyth Rheidol 124
Aberystwyth Rheidol 240
Beulah34
Capel Dewi37
Ceulanamaesmawr30
Ciliau Aeron37
Faenor 110
Llanbedr Pont Steffan 124
Llanbedr Pont Steffan 246
Llanarth48
Llandyfrïog45
Llandysiliogogo27
Tref Llandysul55
Llanfarian26
Llanfihangel Ystrad38
Llangeitho40
Llangybi46
Llanrhystud26
Llansanffraid 134
Llansanffraid 238
Llanwenog32
Lledrod36
Melindwr29
Ceinewydd43
Penbryn27
Pen-parc 146
Pen-parc 234
Tirymynach33
Trefeurig18
Tregaron39
Troedyraur36
Ystwyth24
Penglais16
Llanbadarn Fawr De23
Llanbadarn Fawr Gogledd12
Y Borth33
[Lleihau]Sir BenfroAmroth31
Burton22
Camrose 123
Camrose 228
Caeriw23
Cilgerran30
Clydau38
Crymych 127
Crymych 231
Dinas26
East Williamston 135
East Williamston 240
Abergwaun Gogledd Ddwyrain52
Abergwaun Gogledd Orllewin49
Wdig56
Hwlffordd: Castell68
Hwlffordd: Garth 135
Hwlffordd: Garth 2116
Hwlffordd: Portfield45
Hwlffordd: Prendergast32
Hwlffordd: Priordy35
Hundleton29
Johnston43
Cilgeti/Begeli43
Llanbedr Efelffre25
Llandyfái32
Treletert34
Llangwm24
Llanrhian29
Maenclochog 133
Maenclochog 233
Maenorbyr39
Martletwy24
Pont Fadlen66
Aberdaugleddau: Canol50
Aberdaugleddau: Dwyrain77
Aberdaugleddau: Hakin 157
Aberdaugleddau: Hakin 249
Aberdaugleddau: Hubberston 141
Aberdaugleddau: Hubberston 290
Aberdaugleddau: Gogledd56
Aberdaugleddau: Gorllewin80
Arberth47
Arberth Gwledig23
Trefdraeth31
Neyland Dwyrain47
Neyland Gorllewin52
Doc Penfro: Canol84
Doc Penfro: Llanion 1108
Doc Penfro: Llanion 251
Doc Penfro: Marchnad51
Doc Penfro: Pennar 180
Doc Penfro: Pennar 249
Penfro: Monkton113
Penfro: Santes Fair Gogledd74
Penfro: Santes Fair De58
Penfro: Sant Mihangel29
Penalun24
Rudbaxton22
Tyddewi35
Llandudoch34
Llanisan yn Rhos38
Saundersfoot 128
Saundersfoot 236
Scleddau39
Solfach28
Dinbych y Pysgod: Gogledd37
Dingych y Pysgod: De 142
Dingych y Pysgod: De 241
Yr Havens18
Cas-wis22
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili23
Rhydaman 165
Rhydaman 270
Betws42
Bigyn 133
Bigyn 256
Bigyn 349
Bigyn 4106
Porth Tywyn 160
Porth Tywyn 263
Porth Tywyn 337
Bynea 129
Bynea 253
Tre Caerfyrddin Gogledd 163
Tre Caerfyrddin Gogledd 287
Tre Caerfyrddin Gogledd 357
Tre Caerfyrddin Gogledd 412
Tre Caerfyrddin De 157
Tre Caerfyrddin De 226
Tre Caerfyrddin Gorllewin 149
Tre Caerfyrddin Gorllewin 225
Tre Caerfyrddin Gorllewin 334
Cenarth47
Cil-y-cwm28
Cynwyl Elfed 127
Cynwyl Elfed 220
Cynwyl Gaeo30
Dafen 139
Dafen 262
Elli 137
Elli 259
Felin-foel78
Garnant62
Glanaman 166
Glanaman 259
Glanymôr 181
Glanymôr 280
Glyn (Sir Gaerfyrddin)40
Gors-las 140
Gors-las 232
Hendy 121
Hendy 239
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 139
Cydweli 182
Cydweli 241
Treflan Talacharn 142
Treflan Talacharn 234
Llanboidy26
Llanddarog26
Llandeilo 125
Llandeilo 259
Llanymddyfri 142
Llanymddyfri 243
Llandybïe 130
Llandybïe 259
Llanegwad 125
Llanegwad 241
Llanfihangel Aberbythych27
Llanfihangel-ar-Arth 145
Llanfihangel-ar-Arth 231
Llangadog30
Llangeler 162
Llangeler 237
Llangennech 131
Llangennech 236
Llangennech 339
Llangynnwr 144
Llangynnwr 218
Llangyndeyrn 156
Llangyndeyrn 247
Llan-non 148
Llan-non 245
Llan-non 323
Llansteffan25
Llanybydder 136
Llanybydder 250
Lliedi 164
Lliedi 236
Lliedi 375
Llwynhendy 156
Llwynhendy 288
Llwynhendy 393
Monardeilo a Salem30
Pembre 126
Pembre 276
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 135
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 237
Pontaman 161
Pontaman 228
Pontyberem 127
Pontyberem 250
Cwarter Bach 160
Cwarter Bach 243
Sanclêr 136
Sanclêr 235
Llanismel 121
Llanismel 237
Saron 148
Saron 246
Swiss Valley 115
Swiss Valley 231
Tre-lech31
Trimsaran 175
Trimsaran 258
Ty-croes36
Tyisa 158
Tyisa 2111
Tyisa 384
Hendy-Gwyn ar Daf34
Glanymor 356
Glanymor 492
Hengoed 247
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 113
Llandeilo Ferwallt 219
Bonymaen 1108
Bonymaen 276
Bonymaen 344
Bonymaen 485
Castell 1127
Castell 385
Castell 476
Castell 566
Castell 656
Castell 857
Clydach 164
Clydach 218
Clydach 389
Clydach 462
Clydach 550
Y Cocyd 150
Y Cocyd 276
Y Cocyd 355
Y Cocyd 444
Y Cocyd 532
Y Cocyd 654
Y Cocyd 756
Y Cocyd 897
Cwmbwrla 160
Cwmbwrla 253
Cwmbwrla 358
Cwmbwrla 441
Cwmbwrla 577
Dynfant 135
Dynfant 224
Dynfant 319
Fairwood 234
Fairwood 124
Gorseinon 152
Gorseinon 247
Gwyr (Abertawe) 117
Gwyr (Abertawe) 216
Tregwyr 124
Tregwyr 233
Tregwyr 347
Cilâ Gogledd 214
Cilâ De 124
Pontybrenin 135
Pontybrenin 210
Pontybrenin 322
Glandwr 169
Glandwr 284
Glandwr 385
Glandwr 480
Llangyfelach 119
Llangyfelach 218
Llangyfelach 313
Llansamlet 138
Llansamlet 226
Llansamlet 322
Llansamlet 430
Llansamlet 538
Llansamlet 689
Llansamlet 719
Llansamlet 889
Casllwchwr Isaf54
Mawr35
Mayals 116
Mayals 210
Treforys 144
Treforys 217
Treforys 332
Treforys 456
Treforys 5113
Treforys 673
Treforys 794
Treforys 834
Treforys 985
Treforys 1022
Treforys 1122
Mynydd-bach 1124
Mynydd-bach 274
Mynydd-bach 323
Mynydd-bach 441
Mynydd-bach 556
Mynydd-bach 637
Newton (Abertawe) 110
Newton (Abertawe) 220
Ystumllwynarth 121
Ystumllwynarth 217
Ystumllwynarth 315
Pen-clawdd 118
Pen-clawdd 240
Penderi 1132
Penderi 2105
Penderi 3128
Penderi 4116
Penderi 5104
Penderi 692
Penderi 789
Penlle'r-gaer 19
Penlle'r-gaer 279
Pennard 122
Pennard 215
Penyrheol (Abertawe) 156
Penyrheol (Abertawe) 234
Penyrheol (Abertawe) 338
Penyrheol (Abertawe) 479
Pontarddulais 124
Pontarddulais 252
Pontarddulais 345
Pontarddulais 477
St. Thomas 185
St. Thomas 260
St. Thomas 355
St. Thomas 459
Sgeti 120
Sgeti 218
Sgeti 321
Sgeti 490
Sgeti 560
Sgeti 618
Sgeti 721
Sgeti 89
Sgeti 912
Townhill 1138
Townhill 2132
Townhill 3133
Townhill 486
Townhill 5125
Townhill 6116
Uplands 115
Uplands 244
Uplands 320
Uplands 448
Uplands 519
Uplands 621
Uplands 719
Uplands 829
Uplands 912
Casllwchwr Uchaf 126
Casllwchwr Uchaf 238
West Cross 115
West Cross 221
West Cross 379
West Cross 473
Castell 7 Dwyrain25
Castell 2 Gogledd122
Cilâ 313
Castell 7 Gorllewin56
Castell 2 De35
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 119
Aberafan 295
Aberafan 387
Aberafan 4116
Aberdulais50
Allt-wen44
Baglan 131
Baglan 213
Baglan 351
Baglan 431
Blaengwrach60
Llansawel Dwyrain 147
Llansawel Dwyrain 281
Llansawel Gorllewin 1114
Llansawel Gorllewin 266
Bryn a Chwmafan 146
Bryn a Chwmafan 228
Bryn a Chwmafan 386
Bryn a Chwmafan 462
Bryn-coch Gogledd 127
Bryn-coch Gogledd 215
Bryn-coch De 111
Bryn-coch De 239
Bryn-coch De 328
Bryn-coch De 471
Llangatwg23
Cimla 150
Cimla 221
Cimla 320
Coed-ffranc Canol 162
Coed-ffranc Canol 249
Coed-ffranc Canol 391
Coed-ffranc Gogledd 143
Coed-ffranc Gogledd 236
Coed-ffranc Gorllewin31
Creunant39
Cwmllynfell39
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 159
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 2121
Dyffryn 164
Dyffryn 227
Glyncorrwg74
Glyn-nedd 172
Glyn-nedd 242
Godre'r graig43
Gwauncaegurwen 159
Gwauncaegurwen 274
Gwynfi86
Brynaman Isaf59
Margam 162
Margam 227
Castell-Nedd Dwyrain 197
Castell-Nedd Dwyrain 294
Castell-Nedd Dwyrain 386
Castell-Nedd Dwyrain 473
Castell-Nedd Gogledd 133
Castell-Nedd Gogledd 2104
Castell-Nedd Gogledd 389
Castell-Nedd De 179
Castell-Nedd De 292
Castell-Nedd De 320
Onllwyn57
Pelenna58
Pontardawe 149
Pontardawe 267
Pontardawe 349
Port Talbot 141
Port Talbot 252
Port Talbot 373
Port Talbot 448
Resolfen 161
Resolfen 241
Rhos 138
Rhos 221
Sandfields Dwyrain 198
Sandfields Dwyrain 2110
Sandfields Dwyrain 339
Sandfields Dwyrain 476
Sandfields Gorllewin 179
Sandfields Gorllewin 2109
Sandfields Gorllewin 3102
Sandfields Gorllewin 487
Blaendulais59
Tai-bach 162
Tai-bach 289
Tai-bach 351
Tonna 119
Tonna 247
Trebannws46
Ystalyfera 270
Ystalyfera 169
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig38
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)102
Melin Ifan Ddu 177
Melin Ifan Ddu 278
Blaengarw62
Bracla 140
Bracla 250
Bracla 3120
Bracla 443
Bracla 531
Bracla 642
Bracla 716
Brynceithin37
Bryn-coch62
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 221
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 373
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 1139
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 2109
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 394
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 475
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 553
Cefn Cribwr48
Cefn Glas39
Coety12
Corneli 168
Corneli 241
Corneli 361
Corneli 488
Llangrallo Isaf21
Felindre 161
Felindre 228
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 117
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 253
Litchard17
Llangeinwyr48
Llangewydd a Brynhyfryd 171
Llangewydd a Brynhyfryd 236
Llangynwyd 124
Llangynwyd 253
Maesteg Dwyrain 174
Maesteg Dwyrain 274
Maesteg Dwyrain 338
Maesteg Gorllewin 137
Maesteg Gorllewin 263
Maesteg Gorllewin 380
Maesteg Gorllewin 475
Morfa 166
Morfa 2101
Morfa 374
Nant-y-moel 175
Nant-y-moel 256
Y Castellnewydd 173
Y Castellnewydd 238
Y Castellnewydd 335
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 125
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 230
Notais 117
Notais 229
Cwm Ogwr 150
Cwm Ogwr 270
Hengastell 180
Hengastell 221
Hengastell 319
Pen-dre43
Penprysg 234
Penprysg 135
Pen-y-fai16
Pontycymer 165
Pontycymer 259
Porthcawl Dwyrain Canol 167
Porthcawl Dwyrain Canol 261
Porthcawl Gorllewin Canol 162
Porthcawl Gorllewin Canol 238
Y Pîl 135
Y Pîl 287
Y Pîl 370
Y Pîl 470
Y Pîl 576
Rest Bay 122
Rest Bay 222
Sarn 190
Sarn 246
Ynysawdre 177
Ynysawdre 235
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 113
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 411
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 519
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 639
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 129
Baruc 214
Baruc 351
Baruc 432
Buttrills 154
Buttrills 291
Buttrills 352
Buttrills 458
Catwg 192
Catwg 251
Catwg 382
Catwg 486
Catwg 557
Catwg 621
Castleland 191
Cornerswell 123
Cornerswell 240
Cornerswell 339
Cornerswell 428
Court 275
Court 378
Court 4103
Y Bont-faen 123
Y Bont-faen 29
Y Bont-faen 317
Y Bont-faen 411
Dinas Powys 111
Dinas Powys 219
Dinas Powys 355
Dinas Powys 417
Dinas Powys 515
Dyfan 118
Dyfan 264
Dyfan 379
Gibbonsdown 194
Gibbonsdown 2121
Gibbonsdown 355
Gibbonsdown 4103
Illtud 117
Illtud 268
Illtud 318
Illtud 454
Illtud 551
Illtud 618
Llandoche21
Llandw/Ewenni14
Llanilltud Fawr 117
Llanilltud Fawr 226
Llanilltud Fawr 330
Llanilltud Fawr 433
Llanilltud Fawr 516
Llanilltud Fawr 669
Llanilltud Fawr 719
Llanbedr-y-Fro12
Plymouth (Bro Morgannwg) 19
Plymouth (Bro Morgannwg) 226
Plymouth (Bro Morgannwg) 316
Y Rhws 130
Y Rhws 235
Y Rhws 318
Y Rhws 418
Sain Tathan 154
Sain Tathan 233
St. Augustine's 125
St. Augustine's 232
St. Augustine's 323
St. Augustine's 429
Sant-y-Brid 113
Sant-y-Brid 220
Stanwell 244
Stanwell 115
Stanwell 165
Sili 120
Sili 114
Sili 217
Gwenfô 113
Gwenfô 217
Castleland 2G72
Castleland 2H74
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 170
Aberaman Gogledd 287
Aberaman Gogledd 350
Aberaman De 172
Aberaman De 283
Aberaman De 384
Abercynon 143
Abercynon 2118
Abercynon 364
Abercynon 438
Aberdâr Dwyrain 144
Aberdâr Dwyrain 259
Aberdâr Dwyrain 355
Aberdâr Dwyrain 475
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 130
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 239
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 376
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 464
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 561
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 612
Y Beddau 127
Y Beddau 254
Y Beddau 325
Brynna 121
Brynna 235
Gartholwg 180
Cilfynydd 152
Cilfynydd 247
Cwm Clydach 1103
Cwm Clydach 264
Cwm-bach 161
Cwm-bach 285
Cwm-bach 321
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 153
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 248
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 3100
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 4108
Glynrhedynnog 155
Glynrhedynnog 260
Glynrhedynnog 363
Gilfach Goch 154
Gilfach Goch 293
Glyn-coch 1111
Glyn-coch 264
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 153
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 270
Y Ddraenen Wen 140
Y Ddraenen Wen 267
Hirwaun 146
Hirwaun 249
Hirwaun 394
Llanharan 161
Llanharan 219
Llanhari 123
Llanhari 284
Tref Llantrisant 117
Tref Llantrisant 212
Tref Llantrisant 339
Llanilltud Faerdref 122
Llanilltud Faerdref 211
Llanilltud Faerdref 321
Llanilltud Faerdref 426
Llwyn-y-pia 160
Llwyn-y-pia 291
Y Maerdy 197
Y Maerdy 2121
Aberpennar Dwyrain 147
Aberpennar Dwyrain 259
Aberpennar Gorllewin 160
Aberpennar Gorllewin 2111
Aberpennar Gorllewin 369
Penrhiw-ceiber 1135
Penrhiw-ceiber 275
Penrhiw-ceiber 372
Penrhiw-ceiber 486
Pentre 157
Pentre 234
Pentre 384
Pentre 465
Pen-y-graig 182
Pen-y-graig 254
Pen-y-graig 395
Pen-y-graig 454
Pen-y-waun 1105
Pen-y-waun 2135
Pont-y-clun 117
Pont-y-clun 26
Pont-y-clun 311
Pont-y-clun 446
Tref Pontypridd 128
Tref Pontypridd 235
Y Porth 147
Y Porth 236
Y Porth 366
Y Porth 463
Rhigos42
Rhondda 143
Rhondda 272
Rhondda 337
Rhydfelen Canol / Llan 186
Rhydfelen Canol / Llan 2128
Rhydfelen Canol / Llan 393
Ffynon Taf 126
Ffynon Taf 239
Tonysguboriau 119
Tonysguboriau 272
Ton-teg 125
Ton-teg 216
Ton-teg 339
Tonypandy 166
Tonypandy 253
Tonyrefail Dwyrain 167
Tonyrefail Dwyrain 236
Tonyrefail Dwyrain 3108
Tonyrefail Dwyrain 423
Tonyrefail Gorllewin 160
Tonyrefail Gorllewin 384
Trallwng 155
Trallwng 229
Trallwng 360
Trealaw 160
Trealaw 297
Trealaw 372
Trefforest 142
Trefforest 228
Trefforest 315
Treherbert 165
Treherbert 2101
Treherbert 389
Treherbert 477
Treorci 150
Treorci 257
Treorci 373
Treorci 465
Treorci 552
Pendyrus 1145
Pendyrus 278
Pendyrus 393
Ty'n-y-nant 119
Ty'n-y-nant 258
Ty'n-y-nant 390
Ynys-hir 192
Ynys-hir 251
Ynys-y-bwl 177
Ynys-y-bwl 248
Ynys-y-bwl 321
Ystrad 153
Ystrad 259
Ystrad 374
Ystrad 491
Tonyrefail Gorllewin 220
Gartholwg 214
Gartholwg 39
Tonyrefail Gorllewin 448
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 154
Bedlinog 260
Cyfarthfa 147
Cyfarthfa 2107
Cyfarthfa 359
Cyfarthfa 413
Dowlais 184
Dowlais 240
Dowlais 349
Dowlais 469
Gurnos 1122
Gurnos 2107
Gurnos 399
Ynyswen 163
Ynyswen 2107
Ynyswen 342
Parc 146
Parc 231
Parc 394
Penydarren 1139
Penydarren 284
Penydarren 339
Penydarren 452
Plymouth (Merthyr Tudful) 166
Plymouth (Merthyr Tudful) 252
Plymouth (Merthyr Tudful) 349
Y Dref 169
Y Dref 228
Y Dref 366
Y Dref 435
Treharris 124
Treharris 251
Treharris 362
Treharris 450
Faenor 244
Faenor 159
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 180
Aberbargod 290
Abercarn 134
Abercarn 252
Abercarn 354
Cwm Aber 163
Cwm Aber 262
Cwm Aber 384
Cwm Aber 476
Argoed (Caerffili) 191
Argoed (Caerffili) 250
Bargod 161
Bargod 255
Bargod 358
Bargod 4125
Bedwas Tretomos a Machen 120
Bedwas Tretomos a Machen 284
Bedwas Tretomos a Machen 324
Bedwas Tretomos a Machen 428
Bedwas Tretomos a Machen 547
Bedwas Tretomos a Machen 6133
Bedwas Tretomos a Machen 756
Coed Duon 147
Coed Duon 283
Coed Duon 324
Coed Duon 443
Coed Duon 521
Cefn Fforest 176
Cefn Fforest 267
Crosskeys 141
Crosskeys 257
Crymlyn 127
Crymlyn 229
Crymlyn 380
Crymlyn 444
Cwm Darran 144
Cwm Darran 279
Gilfach60
Hengoed (Caerffili) 160
Hengoed (Caerffili) 295
Hengoed (Caerffili) 356
Llanbradach 139
Llanbradach 244
Llanbradach 374
Maes-y-cwmwr42
Morgan Jones 146
Morgan Jones 288
Morgan Jones 335
Morgan Jones 440
Moria 164
Moria 270
Moria 3103
Nelson 137
Nelson 272
Nelson 336
Trecelyn 133
Trecelyn 287
Trecelyn 341
Trecelyn 454
Tredegar Newydd 154
Tredegar Newydd 274
Tredegar Newydd 3109
Pengam 170
Pengam 274
Pengam 342
Penmaen 119
Penmaen 248
Penmaen 324
Pen-yr-heol (Caerffili) 172
Pen-yr-heol (Caerffili) 215
Pen-yr-heol (Caerffili) 366
Pen-yr-heol (Caerffili) 492
Pen-yr-heol (Caerffili) 533
Pen-yr-heol (Caerffili) 623
Pen-yr-heol (Caerffili) 739
Pen-yr-heol (Caerffili) 8112
Pontllan-fraith 158
Pontllan-fraith 276
Pontllan-fraith 341
Pontllan-fraith 415
Pontllan-fraith 564
Pontlotyn73
Rhisga Dwyrain 135
Rhisga Dwyrain 276
Rhisga Dwyrain 334
Rhisga Dwyrain 455
Rhisga Gorllewin 151
Rhisga Gorllewin 246
Rhisga Gorllewin 357
Catwg Sant 180
Catwg Sant 250
Catwg Sant 346
Catwg Sant 422
Catwg Sant 569
Sant Iago 135
Sant Iago 229
Sant Iago 3145
Sant Iago 4102
Sant Martin 120
Sant Martin 256
Sant Martin 331
Sant Martin 418
Sant Martin 59
Twyn Carno 1127
Twyn Carno 260
Ynys-ddu 150
Ynys-ddu 241
Ystrad Mynach 139
Ystrad Mynach 251
Ystrad Mynach 315
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 153
Abertyleri 270
Abertyleri 343
Badminton 155
Badminton 231
Cendl 164
Cendl 286
Cendl 327
Blaenau 167
Blaenau 264
Blaenau 350
Brynmawr 138
Brynmawr 276
Brynmawr 355
Brynmawr 459
Cwm 159
Cwm 276
Cwm 332
Cwmtyleri 189
Cwmtyleri 260
Cwmtyleri 365
Glynebwy Gogledd 179
Glynebwy Gogledd 2110
Glynebwy Gogledd 342
Glynebwy De 198
Glynebwy De 254
Glynebwy De 363
Georgetown 154
Georgetown 237
Llanhiledd 187
Llanhiledd 282
Llanhiledd 368
Nantyglo 181
Nantyglo 268
Nantyglo 3103
Rasa 138
Rasa 291
Sirhywi 137
Sirhywi 2116
Sirhywi 365
Sirhywi 438
Six Bells 176
Six Bells 256
Tredegar Canol a Gorllewin 148
Tredegar Canol a Gorllewin 2121
Tredegar Canol a Gorllewin 388
Tredegar Canol a Gorllewin 484
[Lleihau]TorfaenAbersychan 172
Abersychan 287
Abersychan 339
Abersychan 480
Abersychan 548
Blaenafon 157
Blaenafon 287
Blaenafon 362
Blaenafon 451
Bryn-wern67
Coed Efa44
Croesyceiliog Gogledd 148
Croesyceiliog Gogledd 231
Croesyceiliog De35
Cwmynysgoi72
Fairwater (Tor-faen) 165
Fairwater (Tor-faen) 279
Fairwater (Tor-faen) 343
Fairwater (Tor-faen) 413
Greenmeadow 186
Greenmeadow 228
Greenmeadow 386
Llantarnam 141
Llantarnam 227
Llantarnam 373
Llanyrafon Gogledd37
Llanyrafon De 119
Llanyrafon De 211
New Inn 143
New Inn 244
New Inn 312
New Inn 414
Pant-teg 121
Pant-teg 234
Pant-teg 367
Pant-teg 421
Pant-teg 522
Pontnewydd 199
Pontnewydd 241
Pontnewydd 353
Pontnewydd 461
Pontnewynydd52
Pont-y-pwl57
St. Cadocs/Penygarn82
St. Dials 187
St. Dials 166
St. Dials 259
Snatchwood69
Trefddyn 1121
Trefddyn 267
Two Locks 182
Two Locks 214
Two Locks 141
Two Locks 138
Cwmbrân Uchaf 1109
Cwmbrân Uchaf 127
Cwmbrân Uchaf 294
Cwmbrân Uchaf 171
Wainfelin 234
Wainfelin 155
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went23
Castell Cil-y-coed 119
Cantref 122
Cantref 283
Crucornau Fawr19
Devauden16
Llanddewi a Green Lane 249
Dixton gydag Oxbaston9
Drybridge 136
Drybridge 224
Goetre Fawr 113
Goetre Fawr 231
Grofield49
Lansdown62
Larkfield31
Llanbadog11
Bryn Llanelli 115
Bryn Llanelli 237
Bryn Llanelli 345
Castell a Llanfoist Fawr35
Llangybi Fawr19
Llanofer 130
Llanofer 227
Llandeilo Gresynni18
Llanwenarth Tu Draw32
Y Maerdy 225
Mill 124
Mill 217
Mill 320
Llanfihangel Troddi24
Overmonnow 145
Overmonnow 273
Porth Sgiwed19
Y Priordy 127
Y Priordy 244
Rhaglan21
Rogiet32
St. Arvans16
St. Christopher's42
St. Kingsmark 19
St. Kingsmark 215
St. Mary's40
Hafren 120
Hafren 252
Drenewydd Gelli-farch12
The Elms9
Thornwell 178
Thornwell 242
Tryleg Unedig 126
Tryleg Unedig 211
Brynbuga 119
Brynbuga 216
West End55
Wyesham43
Llanddewi51
Croesonen60
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 117
Allt-yr-ynn 296
Allt-yr-ynn 321
Allt-yr-ynn 447
Allt-yr-ynn 520
Allt-yr-ynn 659
Alway 125
Alway 2126
Alway 331
Alway 4113
Alway 572
Alway 653
Beechwood 147
Beechwood 238
Beechwood 394
Beechwood 452
Beechwood 529
Betws (Casnewydd) 1112
Betws (Casnewydd) 286
Betws (Casnewydd) 3107
Betws (Casnewydd) 478
Betws (Casnewydd) 598
Betws (Casnewydd) 654
Caerllion 122
Caerllion 212
Caerllion 322
Caerllion 435
Caerllion 517
Caerllion 675
Y Gaer 138
Y Gaer 284
Y Gaer 330
Y Gaer 464
Y Gaer 5102
Y Gaer 661
Y Graig (Casnewydd) 119
Y Graig (Casnewydd) 214
Y Graig (Casnewydd) 325
Y Graig (Casnewydd) 413
Langstone 117
Langstone 213
Langstone 313
Liswerry 181
Liswerry 298
Liswerry 348
Liswerry 461
Liswerry 581
Liswerry 640
Liswerry 745
Llan-wern 130
Llan-wern 261
Malpas 116
Malpas 2118
Malpas 318
Malpas 431
Malpas 519
Maerun 212
Maerun 324
Pilgwenlli 1132
Pilgwenlli 288
Pilgwenlli 3100
Pilgwenlli 4144
Ringland 178
Ringland 296
Ringland 362
Ringland 497
Ringland 5112
Ringland 697
Ty Du 18
Ty Du 215
Ty Du 358
Ty Du 437
Ty Du 515
Ty Du 645
Sain Silian 142
Sain Silian 263
Sain Silian 331
Sain Silian 470
Sain Silian 530
Sain Silian 645
Shaftesbury 1102
Shaftesbury 271
Shaftesbury 339
Shaftesbury 442
Stow Hill 179
Stow Hill 249
Stow Hill 397
Parc Tredegar 157
Parc Tredegar 2123
Victoria 179
Victoria 282
Victoria 390
Victoria 494
Maerun 423
Maerun 523
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 194
Adamsdown 255
Adamsdown 3115
Adamsdown 492
Adamsdown 581
Butetown 1114
Caerau (Caerdydd) 167
Caerau (Caerdydd) 2106
Caerau (Caerdydd) 3131
Caerau (Caerdydd) 495
Caerau (Caerdydd) 565
Caerau (Caerdydd) 697
Caerau (Caerdydd) 7112
Treganna 149
Treganna 254
Treganna 381
Treganna 438
Treganna 552
Treganna 616
Treganna 733
Treganna 834
Treganna 953
Cathays 129
Cathays 211
Cathays 322
Cathays 416
Cathays 522
Cathays 610
Cathays 712
Cathays 838
Creigiau/Sain Ffagan 116
Creigiau/Sain Ffagan 210
Creigiau/Sain Ffagan 316
Cyncoed 112
Cyncoed 218
Cyncoed 316
Cyncoed 414
Cyncoed 512
Cyncoed 617
Cyncoed 712
Trelái 1122
Trelái 2144
Trelái 3140
Trelái 4135
Trelái 5162
Trelái 6134
Trelái 732
Trelái 8117
Trelái 924
Trelái 10104
Tyllgoed (Caerdydd) 137
Tyllgoed (Caerdydd) 265
Tyllgoed (Caerdydd) 368
Tyllgoed (Caerdydd) 492
Tyllgoed (Caerdydd) 5108
Tyllgoed (Caerdydd) 625
Tyllgoed (Caerdydd) 798
Tyllgoed (Caerdydd) 837
Gabalfa 120
Gabalfa 232
Gabalfa 334
Gabalfa 422
Grangetown 155
Grangetown 258
Grangetown 389
Grangetown 4110
Grangetown 573
Grangetown 674
Grangetown 786
Grangetown 877
Grangetown 9103
Y Mynydd Bychan 18
Y Mynydd Bychan 225
Y Mynydd Bychan 315
Y Mynydd Bychan 417
Y Mynydd Bychan 528
Y Mynydd Bychan 610
Y Mynydd Bychan 727
Y Mynydd Bychan 819
Llys-faen 111
Llys-faen 29
Llandaf 112
Llandaf 216
Llandaf 329
Llandaf 410
Llandaf 520
Llandaf 624
Ystum Taf 1115
Ystum Taf 248
Ystum Taf 364
Ystum Taf 493
Ystum Taf 528
Ystum Taf 670
Llanisien 131
Llanisien 272
Llanisien 318
Llanisien 418
Llanisien 513
Llanisien 629
Llanisien 729
Llanisien 821
Llanisien 916
Llanisien 1066
Llanrhymni 159
Llanrhymni 282
Llanrhymni 376
Llanrhymni 479
Llanrhymni 541
Llanrhymni 6115
Llanrhymni 7118
Pen-twyn 142
Pen-twyn 295
Pen-twyn 3133
Pen-twyn 478
Pen-twyn 5111
Pen-twyn 644
Pen-twyn 741
Pen-twyn 877
Pen-twyn 951
Pen-twyn 1053
Pentyrch 120
Pentyrch 226
Pen-y-lan 124
Pen-y-lan 243
Pen-y-lan 311
Pen-y-lan 440
Pen-y-lan 545
Pen-y-lan 616
Pen-y-lan 715
Pen-y-lan 817
Plasnewydd 146
Plasnewydd 259
Plasnewydd 338
Plasnewydd 433
Plasnewydd 554
Plasnewydd 654
Plasnewydd 794
Plasnewydd 838
Plasnewydd 943
Plasnewydd 1034
Plasnewydd 1140
Pontprennau/Hen Laneirwg 143
Pontprennau/Hen Laneirwg 227
Pontprennau/Hen Laneirwg 322
Pontprennau/Hen Laneirwg 414
Pontprennau/Hen Laneirwg 532
Radur a Thremorgan 121
Radur a Thremorgan 210
Rhiwbeina 116
Rhiwbeina 212
Rhiwbeina 38
Rhiwbeina 418
Rhiwbeina 59
Rhiwbeina 613
Rhiwbeina 719
Glanyrafon 1102
Glanyrafon 295
Glanyrafon 3108
Glanyrafon 432
Glanyrafon 532
Glanyrafon 629
Glanyrafon 727
Glanyrafon 870
Tredelerch 148
Tredelerch 227
Tredelerch 332
Tredelerch 481
Tredelerch 5113
Tredelerch 682
Y Sblot 167
Y Sblot 261
Y Sblot 3126
Y Sblot 485
Y Sblot 5106
Y Sblot 6134
Y Sblot 770
Y Sblot 8116
Trowbridge 130
Trowbridge 256
Trowbridge 397
Trowbridge 4132
Trowbridge 5102
Trowbridge 635
Trowbridge 796
Trowbridge 8152
Trowbridge 982
Trowbridge 10110
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 19
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 233
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 334
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 417
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 538
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 610
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 741
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 816
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 971
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 1013
Cathays 99
Cathays 107
Butetown 215
Cathays 113
Butetown 382
Butetown 419
Butetown 521
Grangetown 1012
Grangetown 1177
Grangetown 1217
Radur a Thremorgan 312
Llanishen 1126
Butetown 622
Butetown 722
Butetown 859
Llanishen 1238
Radur a Thremorgan 416

Metadata

Teitl
Data dangosyddion MALIC - AGEHI

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2018 01 Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.
Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. Nid yw'n bosibl diweddaru bob dangosydd bob blwyddyn a dyna pam efallai gweler rhai celloedd gwag pan fyddwch chi'n dewis gwahanol flynyddoedd.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar dalgrynnu a rheoli datgelu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Roedd rhai diwygiadau bach i'r data cyflogaeth 2014 ym mis Mai 2015 ac i ddata incwm 2014 ym mis Awst 2015. Ym mis Awst 2018 diwygiwyd data 2017 ar Bwysau Geni Isel, am fod camgymeriad yn y data a roddwyd i ni yn wreiddiol gan drydydd parti. Mae'r diwygiad hwn wedi arwain at ostyngiad yn y ganran o bwysau geni isel ar gyfer rhai ardaloedd yn y data ar gyfer 2017.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; AGEHI; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai