Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig ym mhob Awdurdod Lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Lleihau]Mynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Lleihau]Amgylchedd Ffisegol[Lleihau]Tai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i siopau bwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i feddygfeydd meddygon teulu (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i ysgolion cynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i ysgolion uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i swyddfeydd post (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i lyfrgelloedd cyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i fferyllfeydd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio cyhoeddus i ganolfanau hamdden (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat I siopau bwyd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i feddygfeydd meddygon teulu (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i ysgolion cynradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i ysgolion uwchradd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i swyddfeydd post (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i lyfrgelloedd cyhoeddus (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat I fferyllfeydd (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i ganolfanau hamdden (munudau)Cliciwch yma i ddidolicyfartaledd amser teithio preifat i orsafoedd petrol (teithio preifat yn unig) (munudau)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolicrynodiadau aer (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidoliallyriadau aer (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidoliperygl llifogydd (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidoliagosrwydd at safleoedd gwaredu gwastraff a safleoedd diwydiannol (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl yn byw mewn cartrefi heb wres canolog (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl yn byw mewn cartrefi gorlawn (defnydd ystafelloedd gwely) (canran)
[Lleihau]Cymru.10..605.6.863515.6759.51.......................0.37.......
CymruYnys Môn - Tref fawr (Gwasgaredig).16..641.7.853487.8847.49.......................0.30.......
Ynys Môn - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).9..569.6.873605.2961.32.......................0.31.......
Ynys Môn - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).9..595.8.863574.4460.59.......................0.30.......
Ynys Môn - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).8..581.2.883705.6664.62.......................0.20.......
Ynys Môn - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).7..603.2.883714.9062.87.......................0.22.......
Gwynedd - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).9..615.1.873654.0362.99.......................0.30.......
Gwynedd - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).7..575.8.873673.0467.95.......................0.38.......
Gwynedd - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).6..603.8.853487.0053.60.......................0.33.......
Gwynedd - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).10..629.0.863665.3860.31.......................0.30.......
Gwynedd - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).7..559.2.883763.1270.92.......................0.48.......
Conwy - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).9..572.9.863534.1458.94.......................0.14.......
Conwy - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).5..508.0.863692.9170.85.......................0.41.......
Conwy - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).12..600.2.853515.6655.95.......................0.26.......
Conwy - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).8..598.7.873604.2062.21.......................0.24.......
Conwy - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).5..531.9.873703.2770.38.......................0.27.......
Sir Ddinbych - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).6..635.7.803685.5863.03.......................0.29.......
Sir Ddinbych - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).15..666.6.853448.5049.79.......................0.26.......
Sir Ddinbych - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).9..609.1.863614.6364.43.......................0.25.......
Sir Ddinbych - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).6..570.9.873743.4675.61.......................0.34.......
Sir y Fflint - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).8..640.3.863466.2660.73.......................0.26.......
Sir y Fflint - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).5..620.5.873604.6370.64.......................0.20.......
Sir y Fflint - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).6..613.4.873664.4470.98.......................0.33.......
Wrecsam - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).10..625.7.853376.3153.08.......................0.42.......
Wrecsam - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).7..643.6.873345.4363.24.......................0.23.......
Wrecsam - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).4..609.9.893402.9771.98.......................0.20.......
Powys - Tref fawr (Gwasgaredig).12..571.8.843655.6055.37.......................0.29.......
Powys - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).9..606.2.853494.8358.53.......................0.24.......
Powys - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).5..556.0.883572.9167.87.......................0.31.......
Powys - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).14..554.9.853654.1263.19.......................0.53.......
Powys - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).5..612.8.913593.2972.04.......................0.19.......
Powys - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).6..533.3.913712.2376.83.......................0.58.......
Ceredigion - Tref fawr (Gwasgaredig).6..539.5.873543.5161.25.......................0.25.......
Ceredigion - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).12..540.9.853605.2462.03.......................0.26.......
Ceredigion - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).7..533.6.883663.2166.72.......................0.26.......
Sir Benfro - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).9..612.3.873556.3157.18.......................0.25.......
Sir Benfro - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).6..576.4.873643.6263.62.......................0.24.......
Sir Benfro - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).13..644.7.833298.1149.01.......................0.28.......
Sir Benfro - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).13..622.0.863408.6648.22.......................0.27.......
Sir Benfro - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).6..576.4.893644.6067.45.......................0.29.......
Sir Gaerfyrddin - Tref fawr (Gwasgaredig).10..582.9.863545.0458.05.......................0.36.......
Sir Gaerfyrddin - Tref Fach a Chyrion (Gwasgaredig).7..588.8.843535.2664.15.......................0.22.......
Sir Gaerfyrddin - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Gwasgaredig).7..561.6.873673.5966.79.......................0.27.......
Sir Gaerfyrddin - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).13..610.2.863586.6059.43.......................0.29.......
Sir Gaerfyrddin - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).12..619.0.873575.7765.47.......................0.27.......
Sir Gaerfyrddin - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).9..572.7.853665.2368.12.......................0.29.......
Abertawe - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).12..601.9.863585.8561.73.......................0.43.......
Abertawe - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).7..571.0.883733.5077.50.......................0.27.......
Abertawe - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).5..540.6.883822.9279.11.......................0.62.......
Castell-nedd Port Talbot - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).14..596.8.843616.2858.84.......................0.43.......
Castell-nedd Port Talbot - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).13..581.8.843536.2456.80.......................0.55.......
Castell-nedd Port Talbot - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).12..602.6.843594.7860.33.......................0.64.......
Pen-y-bont ar Ogwr - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).11..597.1.863554.6362.24.......................0.34.......
Pen-y-bont ar Ogwr - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).12..594.8.853445.4055.64.......................0.36.......
Pen-y-bont ar Ogwr - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).13..676.6.853366.2550.23.......................0.60.......
Bro Morgannwg - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).9..624.1.883594.7164.49.......................0.23.......
Bro Morgannwg - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).5..579.4.903702.9771.89.......................0.37.......
Bro Morgannwg - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).4..577.9.903872.2781.77.......................0.36.......
Rhondda Cynon Taf - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).13..622.5.853525.8255.22.......................0.44.......
Rhondda Cynon Taf - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).14..637.1.853536.8255.16.......................0.49.......
Rhondda Cynon Taf - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).11..686.5.853444.9454.37.......................1.25.......
Merthyr Tudful - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).14..649.4.853566.8155.12.......................0.60.......
Merthyr Tudful - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).15..622.1.853426.8650.79.......................0.78.......
Caerffili - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).12..616.4.863386.5654.37.......................0.41.......
Caerffili - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).15..641.3.853268.0647.10.......................0.62.......
Caerffili - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).11..623.7.873416.0859.06.......................1.01.......
Blaenau Gwent - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).15..615.5.843296.9847.86.......................0.78.......
Blaenau Gwent - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).15..603.3.853305.6551.53.......................0.68.......
Torfaen - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).12..630.5.873376.1854.44.......................0.44.......
Torfaen - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).12..590.6.823357.1152.65.......................0.53.......
Sir Fynwy - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).9..593.0.883464.2363.77.......................0.21.......
Sir Fynwy - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).5..564.0.903552.9974.91.......................0.13.......
Sir Fynwy - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).5..550.0.913592.1473.77.......................0.33.......
Casnewydd - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).12..627.7.873357.9753.48.......................0.63.......
Casnewydd - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).7..586.4.903603.6964.46.......................0.37.......
Casnewydd - Pentref, Pentrefan ac Anheddau Ynysig (Llai Gwasgaredig).4..535.2.913572.7364.05.......................0.18.......
Caerdydd - Tref Fawr (Llai Gwasgaredig).9..612.4.853425.7658.81.......................0.28.......
Caerdydd - Tref Fach a Chyrion (Llai Gwasgaredig).4..557.2.903811.6784.50.......................0.10.......

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig ym mhob Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2017 13 Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.
Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. Nid yw'n bosibl diweddaru bob dangosydd bob blwyddyn a dyna pam efallai gweler rhai celloedd gwag pan fyddwch chi'n dewis gwahanol flynyddoedd.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl. Fodd bynnag, ar y dudalen hon mae’r data ar sail Dosbarthiadau Trefol/Gwledig ym mhob Awdurdod Lleol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar dalgrynnu a rheoli datgelu.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai