Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd Ffisegol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
Cymru3221.2,074.41,203.111.617169712.53115.84...1.041.690.520.970.753.46..
Gwasgaredig (dim mewn AA)2214.1,861.91,143.910.21747219.10130.31...0.760.840.160.510.731.84..
Tref-y-clawdd AA2216.1,771.91,278.59.417068310.6196.99...0.390.980.120.650.592.66..
Y Waun AA2716.2,149.41,253.910.216870017.18109.03...0.691.200.340.970.512.47..
Llanandras AA2112.1,746.11,136.211.51826574.49118.70...0.290.480.040.370.421.38..
Caer IAA3116.2,020.01,262.711.016863115.5092.15...1.221.230.481.270.484.45..
Ynysybwl AA4328.2,120.11,452.217.416765323.1682.60...0.562.500.351.060.903.12..
Y Felinheli AA1612.2,401.0977.79.11717379.38128.47...0.401.770.220.460.422.04..
Rhuthun AA2214.1,758.31,213.711.81737268.27131.76...0.461.040.130.720.432.69..
Resolfen AA3524.2,240.11,213.115.216969311.54119.81...0.360.970.340.530.542.35..
Abergwaun AA3422.1,860.61,197.912.817168020.9888.96...0.311.530.100.700.334.37..
Conwy AA2715.1,741.51,155.58.917771411.25123.81...0.661.630.251.030.373.48..
Gresffordd AA118.1,714.81,139.08.81817066.02157.10...1.480.500.360.580.431.54..
Dinbych-y-Pysgod AA2615.1,831.71,206.58.21737258.66121.89...0.262.200.211.160.886.54..
Brychdyn (Sir y Fflint) AA179.1,868.91,260.412.417768211.38131.24...0.810.700.210.710.241.88..
Llanymddyfri AA Llanymddyfri AA2816.2,436.81,056.911.016973212.53126.14...0.250.830.070.300.541.92..
Llanbedr Pont Steffan AA2417.1,554.4927.113.217371212.31130.73...0.801.180.220.750.243.94..
Blaenau Ffestiniog AA3622.2,290.01,326.211.117172910.82112.70...0.831.990.281.351.323.51..
Rhuddlan AA2616.1,789.11,216.512.71737127.53122.55...0.491.470.240.760.472.03..
Coed-Llai AA2514.3,112.41,209.215.117272810.73153.05...1.941.210.160.810.431.44..
Pontarddulais AA2818.1,872.11,140.510.717270910.24130.03...0.501.370.270.680.621.87..
Abertridwr AA4929.2,586.71,395.511.316865317.1784.13...0.911.290.340.820.852.41..
Glanaman AA4232.2,121.71,335.49.417364813.9796.16...0.271.120.110.700.753.49..
Cwmafan AA3928.2,290.01,226.110.216871014.68111.65...0.750.960.430.750.541.77..
Creigiau AA96.2,031.1983.46.91827592.18167.90...0.890.490.300.270.291.02..
Llanhiledd AA5037.2,167.41,091.418.116965616.2492.64...1.071.880.621.311.384.19..
Aberhonddu AA2216.1,841.41,255.28.71746779.05114.09...0.681.880.250.990.273.93..
Cil-y-coed AA2516.1,837.91,166.012.71766829.30123.63...0.851.120.430.570.423.39..
Penyffordd AA137.1,693.41,174.08.91787396.07150.20...0.580.600.160.340.331.10..
Crug Hywel AA1712.1,903.01,116.28.21837307.19155.68...0.400.680.200.600.392.83..
Cydweli AA3928.2,039.41,297.48.617269014.98120.40...0.270.910.130.900.573.75..
Penfro AA4329.2,233.41,198.314.616968419.80102.12...0.601.650.341.580.535.55..
Llai AA2918.2,681.91,470.49.217266215.8099.96...1.061.480.211.020.562.93..
Tonyrefail AA4130.2,359.81,153.412.317070015.27102.93...1.251.990.551.151.142.86..
Benllech AA2014.1,731.61,173.65.51747368.83126.06...0.440.760.220.410.330.89..
Llandrindod AA3830.1,846.91,130.914.216469914.02120.25...0.941.910.221.330.406.91..
Blaendulais AA3928.2,286.1975.410.916370514.99105.37...0.881.350.270.562.921.73..
Aberdaugleddau AA4328.2,019.51,283.912.016563617.9283.80...0.411.610.141.170.666.24..
Tredegar Newydd AA5436.2,648.91,215.816.016662722.9581.26...1.742.491.081.532.175.48..
Llandudno AA3828.2,071.21,194.010.217168913.23110.20...0.942.960.421.520.746.69..
Y Rhws AA1812.1,521.81,125.710.41797177.43138.33...0.440.940.130.300.361.48..
Llanidloes AA2216.1,815.71,036.810.61727119.60127.54...0.401.100.070.380.261.89..
Glynrhedynog AA5339.2,323.31,316.612.816972714.64104.66...1.052.590.481.191.313.65..
Amlwch AA3926.2,314.61,236.812.216571116.36120.65...0.341.670.181.110.872.59..
Llanrwst AA3218.2,052.11,143.88.91707009.70116.79...0.311.300.140.730.273.80..
Tanyfron AA169.3,159.41,100.315.31786616.96117.45...1.261.080.670.810.402.69..
Llangollen AA2516.2,114.91,162.710.11697659.26135.68...0.941.230.371.060.704.36..
Tywyn AA2918.1,914.41,118.517.71707408.36123.88...0.151.000.020.350.431.55..
Yr Wyddgrug AA2618.1,755.01,291.410.417072112.22137.30...0.941.580.600.910.423.81..
Bettws AA6639.2,543.21,258.714.316460019.6869.08...0.361.530.160.560.932.75..
Llanfair Pwllgwyngyll AA1510.1,991.91,108.57.01867787.30162.02...0.180.570.320.340.260.85..
Abermaw AA2918.1,711.91,257.88.917969713.8788.78...0.532.140.241.450.674.72..
Porthcawl AA2620.2,090.71,181.810.81777137.18138.37...0.831.780.320.800.462.04..
Llangefni AA3723.1,951.21,099.613.317170812.91107.38...0.902.540.241.010.633.77..
Caergybi AA5333.2,213.51,265.714.117169317.0691.18...0.872.900.231.650.735.40..
Southgate AA108.1,559.8928.5*1887603.16172.70...0.380.300.150.060.210.71..
Murton AA128.1,930.31,074.26.41797784.41181.11...0.670.310.860.170.280.61..
Aberfan AA4632.2,335.31,303.517.616966013.6793.41...1.031.520.520.841.762.58..
Llandybie AA2921.2,007.61,168.08.417272914.25129.23...0.400.740.090.910.483.62..
Y Bont-Faen AA118.1,706.11,181.87.41807804.96161.71...0.630.900.230.291.041.12..
Arberth AA3019.1,861.81,184.412.417369814.82108.11...0.381.210.250.690.493.41..
Hirwaun AA5637.2,253.21,348.312.416563919.6486.83...0.792.160.301.070.802.88..
Pwllheli AA3220.1,803.21,317.39.117471910.71124.95...0.392.590.241.700.534.16..
Tredegar AA4533.2,432.21,258.915.017067913.3495.98...1.552.271.032.132.006.57..
Llanfair-ym-Muallt AA2113.2,015.11,218.311.71707107.57115.84...0.491.310.020.670.242.67..
Barri AA3924.2,102.21,268.512.117369413.27103.97...0.952.130.521.180.493.21..
Llanfairfechan AA2718.1,830.11,149.910.117171512.67134.13...0.371.230.080.600.381.79..
Abercynon AA4529.2,291.61,375.111.616967617.9596.32...0.871.870.540.962.372.69..
Porthaethwy AA1712.1,633.11,231.77.41757629.55136.91...0.280.790.150.600.402.02..
Dolgellau AA2418.1,701.11,230.25.81697308.79130.48...0.511.350.161.000.853.36..
Trefynwy AA2514.1,684.61,165.811.81737168.39121.05...1.451.150.580.820.373.13..
Coedpoeth AA3018.2,155.01,338.311.617266213.92116.70...1.541.210.351.360.583.70..
Porthmadog AA2011.1,961.51,203.07.417470010.84120.30...0.592.020.361.370.754.27..
Caerfyrddin AA2820.2,020.01,158.013.117169712.00112.39...1.012.650.191.350.777.33..
Hwlffordd AA3822.2,144.41,273.510.516866516.70100.52...0.522.570.201.330.516.62..
Merthyr Tudful AA4129.2,348.81,277.413.916769814.82104.17...1.302.140.991.251.323.68..
Llanbradach AA3523.2,062.91,232.612.217067214.23109.09...1.121.190.560.971.063.11..
Blaenafon AA4429.2,349.41,210.414.716264516.3196.54...1.011.630.461.671.254.23..
Neyland AA3421.1,772.41,239.08.117168513.6195.00...0.520.990.240.890.313.96..
Wrecsam IAA3520.2,300.11,229.812.416966013.95103.01...2.383.050.782.091.015.94..
Abertyleri AA4231.2,361.91,182.214.216864019.0379.31...1.442.060.621.881.765.28..
Machynlleth AA2717.1,975.11,248.917.71697427.70100.09...0.631.320.140.640.323.27..
Abersychan IAA4229.2,129.61,326.112.217564313.7698.79...0.931.590.591.420.973.74..
Rhostyllen IAA2112.1,815.11,290.915.11736519.12103.56...1.722.170.451.230.341.93..
Pencoed AA2316.2,123.31,125.312.21737298.54127.16...0.310.920.250.520.371.59..
Abercarn IAA2920.2,059.51,195.09.417166618.00103.75...0.961.680.651.161.126.42..
Penmaenmawr AA4127.2,072.91,345.36.217470011.45104.40...0.811.290.111.050.603.32..
Bangor IAA2513.2,178.11,189.89.117069015.46100.34...1.192.860.441.430.665.67..
Drenewydd AA3623.2,073.61,123.914.116872512.14105.28...0.772.650.291.310.655.71..
Brynbuga AA116.1,563.61,111.2*1857362.93145.90...0.640.730.400.460.211.42..
Bae Cinmel IAA4126.2,221.21,284.512.616666819.9282.47...1.851.950.491.010.463.32..
Llanhari AA2918.2,141.61,255.28.017172115.81125.82...0.500.810.180.460.441.48..
Maesteg IAA4633.2,514.51,288.014.016668714.82102.92...1.691.820.671.181.582.53..
Treharris IAA3225.2,237.41,368.68.516969912.78108.30...0.621.390.500.890.952.57..
Doc Penfro AA4632.2,214.91,358.113.417168322.8292.41...0.631.980.291.580.716.43..
Rhydaman IAA3526.2,338.91,268.89.517768115.32104.80...0.582.030.101.180.455.62..
Y Pil AA4428.2,593.71,279.414.816667014.18107.51...1.062.010.441.090.782.59..
Pentyrch AA1210.1,419.71,217.37.51767574.68167.34...0.810.380.310.270.270.75..
Shotton IAA2514.2,036.11,291.710.417468711.16122.89...1.591.480.471.200.603.70..
Llangennech IAA2418.1,950.01,196.310.71757328.95128.84...0.580.820.200.640.261.97..
Llanelwy AA2718.1,897.71,127.011.416971612.31145.74...0.791.900.340.760.472.73..
Brynnau AA2215.1,900.71,076.613.61757119.64118.47...0.641.220.320.500.482.07..
Hendreforgan IAA5944.2,653.51,217.917.816865321.4775.57...0.492.430.320.821.014.44..
Pontycymer AA4030.2,426.51,199.214.016662211.6491.30...1.622.070.530.931.152.82..
Pen-bre IAA5232.1,895.51,233.810.216666416.27113.53...0.940.980.290.660.603.63..
Glyn-nedd IAA3826.1,942.31,043.014.917168913.9098.66...0.771.550.270.591.333.33..
Machen AA1711.1,764.81,325.610.61767265.79116.06...1.240.900.640.600.362.26..
Casllwchwr IAA2720.1,869.41,144.911.117072610.01129.91...1.051.030.460.810.501.66..
Glyncoch AA4733.2,543.51,236.015.717168015.2997.03...0.611.840.221.020.943.13..
Blainau IAA3930.2,234.31,141.911.516864615.3494.33...1.491.780.621.421.124.20..
Caerllion AA1812.1,927.61,095.511.31807306.25139.06...0.901.180.460.710.423.43..
Cwm AA4531.2,248.81,357.411.516964210.5896.19...2.691.600.601.651.954.37..
Yr Hob IAA2012.2,031.71,234.39.116974112.03139.03...1.261.060.280.540.521.83..
Trecelyn IAA3827.2,207.71,212.513.116771213.47109.68...1.311.970.481.081.074.62..
Aberpennar AA5035.2,684.61,266.415.516867618.5598.37...0.802.110.360.951.363.02..
Gilwern AA1811.2,051.21,121.46.91756957.82121.79...0.590.650.280.530.242.49..
Gwaun-Cae-Gurwen IAA4432.2,589.61,198.910.616569313.45109.56...0.210.600.240.370.751.58..
Dinbych AA2921.2,146.21,313.712.317270711.27118.12...1.051.780.411.340.474.19..
Bryn-Mawr IAA3929.2,949.01,157.59.716965716.1091.93...1.802.350.952.111.096.88..
Gwndy IAA128.1,339.51,133.09.21817175.63159.32...0.970.720.440.480.192.36..
Y Fali AA2615.1,901.11,172.111.218171511.47113.10...0.420.640.110.640.281.62..
Caernarfon IAA4226.2,130.91,295.213.516971217.2797.97...1.242.970.491.840.666.34..
Y Fenni IAA3224.1,995.81,221.614.41746849.07126.24...1.252.210.731.280.494.47..
Rhosllanerchrugog IAA3722.2,136.41,216.215.016867815.9795.64...1.501.570.591.280.603.31..
Nant-y-moel IAA4329.2,473.81,161.617.416361516.5885.70...0.551.870.490.860.921.34..
Prestatyn IAA3622.1,980.21,244.310.117471115.51108.48...0.881.970.360.870.373.22..
Dyserth IAA3218.1,896.01,347.09.717372716.31129.43...0.841.340.280.600.712.38..
Tre-gwyr IAA2822.2,257.11,082.87.51727458.57145.01...1.741.330.981.010.851.75..
Gorsaf RAF Sain Tathan IAA2414.2,370.61,177.013.71746929.67119.27...0.470.820.230.600.231.48..
Cei Connah IAA2716.2,041.71,257.811.517268812.45121.34...1.181.530.361.300.603.78..
Treherbert IAA5539.2,553.21,249.012.916470214.3393.53...0.572.310.390.991.353.11..
Bwcle IAA2112.1,831.61,254.09.817571010.98140.70...0.481.120.160.710.222.46..
Cas-Gwent IAA2516.1,923.21,202.49.117568510.46121.87...0.721.550.470.930.354.68..
Treorci IAA3929.2,551.81,185.315.61697219.25116.37...0.791.630.370.611.512.90..
Rhondda IAA4532.2,660.31,307.714.216569812.8398.41...1.001.940.440.950.913.27..
Llanilltud Fawr IAA2012.1,661.01,192.812.21757185.95144.19...0.420.890.120.500.251.35..
Tonypandy IAA4731.2,327.61,233.415.616868415.2489.23...1.101.950.520.941.002.42..
Sarn IAA3523.3,005.51,228.412.916865312.99100.66...0.681.610.500.820.642.59..
Porth Tywyn IAA3022.1,817.21,262.58.11767119.20126.65...0.480.970.110.900.582.75..
Llantrisant IAA1814.1,850.71,158.99.41787516.32151.09...0.841.420.430.470.542.22..
Dinas Powys IAA1710.1,621.81,234.17.91767467.88153.56...0.600.880.260.520.501.43..
Rhiwabon IAA2517.1,916.11,336.011.01737049.42117.23...1.391.640.321.180.953.16..
Cefn-mawr IAA4727.2,335.01,384.814.216669116.8680.61...1.021.790.321.240.344.18..
Rhisga IAA3323.2,009.41,153.111.917367113.70105.38...1.671.690.651.160.764.66..
Pontypridd IAA3522.2,488.31,261.812.516869414.1399.20...1.062.080.570.950.983.89..
Bae Penrhyn IAA118.1,502.61,174.313.21767384.34146.81...0.480.420.240.190.261.07..
Pendyrus IAA6746.2,598.91,345.023.316268720.8484.42...1.712.470.441.592.263.03..
Caerffili IAA3523.2,125.21,281.810.817165214.24101.18...1.531.910.601.260.634.19..
Gorseinon IAA2820.2,046.31,154.99.517171611.04122.44...0.681.370.510.590.751.88..
Bethesda IAA3322.2,227.71,226.89.71767469.58124.15...0.301.980.161.020.583.83..
Gallt Melyd IAA4221.1,814.31,275.410.117168713.7093.00...0.671.100.150.670.472.36..
Llanelli IAA4128.2,376.21,240.111.316971216.15111.52...0.941.840.351.380.736.63..
Sandycroft IAA2614.1,891.11,237.611.217569316.84119.83...1.301.020.620.880.432.19..
Y Tymbl IAA2820.1,984.81,201.610.016969611.01113.28...0.230.520.090.370.532.93..
Ffos y Gerddinen IAA3321.2,390.91,294.310.217269914.94116.94...1.241.400.581.330.543.90..
Yr Orsedd IAA64.1,294.01,267.0*1827332.68186.15...1.060.700.170.130.200.55..
Ystradgynlais IAA3830.2,368.71,173.38.916871110.35118.62...0.551.580.400.981.273.30..
Pentre'r Eglwys IAA1914.1,878.51,195.013.01757028.24124.57...1.891.000.510.380.411.55..
Rhymni IAA6147.2,613.11,299.216.416661721.3586.50...1.733.121.382.121.467.05..
Pontllanfraith IAA3322.2,041.71,229.311.817367211.51108.47...1.451.200.331.191.282.84..
Pont-y-pwl IAA3424.2,154.61,262.812.517267814.26114.13...1.621.820.751.280.804.83..
Rhyl IAA6138.2,957.11,393.414.916866420.0987.41...1.163.890.381.710.586.43..
Saundersfoot IAA2213.1,752.41,202.88.61816909.32121.58...0.351.090.110.730.412.59..
Y Trallwng IAA3520.2,615.91,269.112.916170115.14108.65...0.591.640.131.200.825.24..
Nantyglo IAA5636.2,459.21,252.913.116564121.4585.06...1.792.370.982.231.858.78..
Maerun IAA138.2,780.61,435.56.91827416.00135.95...1.321.321.371.050.443.85..
Abergele IAA3626.1,832.81,205.412.717269713.26115.29...0.911.680.180.850.563.07..
Cwm Ogwr IAA4129.2,419.51,225.014.517466412.62110.56...0.801.720.450.910.912.40..
Bae Colwyn IAA3725.2,076.11,168.311.516971610.99117.55...0.931.820.251.050.483.85..
Aberteifi IAA5036.2,311.01,208.013.517072612.32118.18...0.382.700.271.840.466.51..
Beddau IAA3021.2,105.31,220.412.417067313.69105.80...0.722.150.370.660.412.40..
Penarth IAA1810.2,029.11,234.38.81817527.60153.84...0.581.060.490.480.441.65..
Bargoed IAA5037.2,523.31,208.213.816864018.9183.33...1.072.320.521.530.845.25..
Aberdâr IAA4029.2,429.21,244.212.817068511.90107.98...1.022.400.461.110.873.76..
Y Coed Duon IAA3122.2,157.51,188.413.817468012.07115.31...1.231.800.491.130.744.14..
Ystrad Mynach IAA3524.2,178.01,222.89.617369116.45108.59...0.991.810.611.260.964.26..
Abertawe IAA3824.2,136.31,208.611.617170414.36117.68...1.142.050.791.000.953.40..
Pen-y-bont ar Ogwr IAA2920.1,903.31,110.012.31737108.74130.06...0.631.830.430.760.412.75..
Caerdydd IAA3519.2,045.51,220.011.217067412.67112.40...1.432.181.180.970.573.83..
Ffynnon Taf IAA2415.1,738.01,242.011.91756989.73128.23...1.021.390.600.440.471.97..
Treffynnon IAA4025.2,474.21,234.511.916666717.51108.43...1.532.330.291.490.694.71..
Aberystwyth IAA1811.1,701.81,087.810.31757018.77119.58...0.831.960.161.340.564.24..
Brynamman IAA4129.2,196.11,336.118.617170310.61129.22...0.291.220.120.780.612.66..
Castell-nedd IAA3728.2,192.11,120.010.616872611.70123.61...1.031.580.480.730.592.35..
Pen-y-groes IAA2621.2,059.41,192.111.317470311.70117.68...0.260.550.070.400.462.61..
Tycroes IAA2820.2,290.71,103.013.017369012.43113.21...0.610.840.100.550.403.23..
Glyn Ebwy IAA4329.2,439.61,283.814.616763714.1799.41...1.581.800.801.641.344.95..
Cwmbrân IAA3523.2,149.51,230.511.017467312.33104.78...1.441.940.551.190.895.99..
Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy IAA5433.2,544.61,390.210.116865223.0766.69...2.842.910.632.861.496.57..
Cyffordd Llandudno IAA2314.1,814.31,184.49.817170110.69112.90...0.521.120.210.830.422.29..
Y Fflint IAA3218.2,349.71,303.212.016769912.94109.33...1.411.550.271.400.663.61..
Port Talbot IAA4532.2,338.51,277.113.216570517.74103.46...1.962.040.551.151.013.15..
Porth IAA4331.2,400.91,173.415.316867413.65105.95...0.801.980.380.940.952.70..
Pontardawe IAA3022.2,179.61,113.79.617073410.96132.56...0.861.240.620.670.702.06..
Casnewydd IAA4124.2,144.31,248.012.717366917.35103.27...1.852.480.891.611.196.50..

Metadata

Teitl
Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Pob Parth

Diweddariad diwethaf
30 Ionawr 2018 30 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.
Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. Nid yw'n bosibl diweddaru bob dangosydd bob blwyddyn a dyna pam efallai gweler rhai celloedd gwag pan fyddwch chi'n dewis gwahanol flynyddoedd.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl. Fodd bynnag, ar y dudalen hon mae’r data ar sail Ardal Adeiledig.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar dalgrynnu a rheoli datgelu.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai