Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Grwp oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPob OedranCliciwch yma i ddidoli16 - 18Cliciwch yma i ddidoli19 - 24Cliciwch yma i ddidoli25 - 29Cliciwch yma i ddidoli30 - 34Cliciwch yma i ddidoli35 - 39Cliciwch yma i ddidoli40 - 44Cliciwch yma i ddidoli45 - 49Cliciwch yma i ddidoli50 - 54Cliciwch yma i ddidoli55 - 59Cliciwch yma i ddidoli60 - 64
Cymru336262828313236424839
Ynys Môn5511605054536164606954
Gwynedd5113484243505559646961
Conwy6211625350557069818470
Sir Ddinbych8516667270829211211411789
Sir y Fflint - Gorllewin468343036425064726950
Sir y Fflint - Dwyrain497373539414957708160
Wrecsam - Parc Caia a Hightown4712444038485456637253
Wrecsam - Pentrefi Trefol4511394036384559646558
Sir Benfro5912525759565966788256
Sir Gaerfyrddin5510434546555962678365
Abertawe - Dwyrain4911333537465557778066
Abertawe - Gogledd Ddwyrain61115446485566727710165
Abertawe - Gogledd Orllewin64135056485872778710576
Abertawe - De54131834455663869810085
Abertawe - Gorllewin72135455637179889711389
Castell-nedd Port Talbot - Dyffryn Afan5613485044515557748266
Castell-nedd Port Talbot - Tref Castell-nedd6617585650617277849470
Castell-nedd Port Talbot - Traethmelyn Aberafan6710555147687178859784
Castell-nedd Port Talbot - Cymoedd Gorllewinol469363732384052587867
Pen-y-bont ar Ogwr - Isaf5513544649545460687766
Pen-y-bont ar Ogwr - Canol5111393744515056657865
Pen-y-bont ar Ogwr - Uchaf6212545152576270808776
Bro Morgannwg5812544651526077727964
Rhondda Cynon Taf - Cynon Isaf6311485356676266859081
Rhondda Cynon Taf - Pontypridd6112525054695762819671
Rhondda Cynon Taf - Y Porth517383847515257607768
Rhondda Cynon Taf - Gorllewin Taf539394548495354738171
Rhondda Cynon Taf - Cynon Uchaf6111575054656268759073
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fach Uchaf7212657164827568929480
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fawr Uchaf6111505156696363709270
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Ganol5110413642525357627768
Merthyr Tudful - Canol5610453337536064728572
Merthyr Tudful - Gogledd6695150536970738810591
Merthyr Tudful - De476353343454754617761
Caerffili - Basn6111535252576672818268
Caerffili - Cymoedd Canol Dwyrain448383735434049546555
Caerffili - Cymoedd Canol Gorllewin538494142515058647771
Caerffili - Cwm Rhymni Uchaf6311625553665355789875
Blaenau Gwent - Ebwy Fawr5510514550585659698458
Blaenau Gwent - Gogledd Ebwy Fach509494340434453638164
Blaenau Gwent - De Ebwy Fach548475346575452667966
Blaenau Gwent - Tredegar6511564861596370889778
Torfaen - Gogledd5610535255435361698573
Torfaen - De5611514843495565767772
Casnewydd - Canol5911374550627284929879
Casnewydd - Dwyrain529384349515966687963
Casnewydd - Gogledd6411595360736871869471
Casnewydd - Gorllewin4412453836334347596262
Caerdydd - Butetown Glanyrafon Grangetown4652525324556809410291
Caerdydd - Dwyrain5310464443485763668466
Caerdydd - Y Sblot Tremorfa Adamsdown Y Rhath4872532354863798810290
Caerdydd - Gorllewin6612585958646977849980
Ddim yn Ardal Cymunedau yn Gyntaf (1 Ebrill 2013)255192222222428323731
Yr Holl clystyrau Cymunedau yn Gyntaf183131314171821242725

Metadata

Teitl
Data amddifadedd cyflogaeth - Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2017 13 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyfrifir y dangosydd amddifadedd cyflogaeth o gyfrif o unigolion sy’n derbyn:
- y Lwfans Ceisio Gwaith
- y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
- budd-dal analluogrwydd
- Credyd Cynhwysol (ac nad ydynt mewn cyflogaeth)

Caiff hawlwyr budd-daliadau lluosog eu cyfrif unwaith yn unig. Mynegir y dangosydd hwn fel canran o'r boblogaeth oedran gweithio ar gyfer pob grwp daearyddiaeth.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymhwysir rheoli datgelu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai