Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Dangosydd[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Grwp oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPob OedranCliciwch yma i ddidoli16 - 18Cliciwch yma i ddidoli19 - 24Cliciwch yma i ddidoli25 - 29Cliciwch yma i ddidoli30 - 34Cliciwch yma i ddidoli35 - 39Cliciwch yma i ddidoli40 - 44Cliciwch yma i ddidoli45 - 49Cliciwch yma i ddidoli50 - 54Cliciwch yma i ddidoli55 - 59Cliciwch yma i ddidoli60 - 64
Cymru234181919212225293325
Ynys Môn214211918202022232720
Gwynedd164101514151719212319
Conwy214222119212123252822
Sir Ddinbych235222221212325273223
Sir y Fflint164161313141518202416
Wrecsam195191715171921252621
Powys152141314131416182117
Ceredigion15251714171720222519
Sir Benfro204201918182021242618
Sir Gaerfyrddin224191919212223273127
Abertawe235131921222428333627
Castell-nedd Port Talbot296272522272832374334
Pen-y-bont ar Ogwr255242122232326313530
Bro Morgannwg174191716151619212517
Rhondda Cynon Taf296242525272730374436
Merthyr Tudful315272325293133405040
Caerffili275272323252528334132
Blaenau Gwent336312828333134424937
Torfaen255262323232527313628
Sir Fynwy152171816141414171914
Casnewydd255222223242428293425
Caerdydd195111517192327313525

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai

Enw
WIMD0025