Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Disgyblion ag absenoliaeth mynych
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Grwp oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
Cymru14.1828.85
Ynys Môn18.4544.16
Gwynedd21.3351.80
Conwy20.1438.91
Sir Ddinbych26.1560.56
Sir y Fflint - Gorllewin33.3746.27
Sir y Fflint - Dwyrain23.2243.98
Wrecsam - Parc Caia a Hightown23.7648.77
Wrecsam - Pentrefi Trefol20.4045.95
Sir Benfro26.6158.54
Sir Gaerfyrddin24.7144.75
Abertawe - Dwyrain23.3833.99
Abertawe - Gogledd Ddwyrain25.5151.55
Abertawe - Gogledd Orllewin30.9557.84
Abertawe - De14.2731.66
Abertawe - Gorllewin27.0763.13
Castell-nedd Port Talbot - Dyffryn Afan15.5744.54
Castell-nedd Port Talbot - Tref Castell-nedd17.6641.52
Castell-nedd Port Talbot - Traethmelyn Aberafan27.1553.77
Castell-nedd Port Talbot - Cymoedd Gorllewinol14.3130.03
Pen-y-bont ar Ogwr - Isaf17.3742.06
Pen-y-bont ar Ogwr - Canol22.4942.16
Pen-y-bont ar Ogwr - Uchaf21.0438.30
Bro Morgannwg21.8749.78
Rhondda Cynon Taf - Cynon Isaf23.6359.07
Rhondda Cynon Taf - Pontypridd22.7554.92
Rhondda Cynon Taf - Y Porth19.6537.10
Rhondda Cynon Taf - Gorllewin Taf19.6538.12
Rhondda Cynon Taf - Cynon Uchaf21.4443.91
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fach Uchaf18.8352.31
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fawr Uchaf18.0225.57
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Ganol20.0038.25
Merthyr Tudful - Canol16.8836.84
Merthyr Tudful - Gogledd24.0650.01
Merthyr Tudful - De16.4929.42
Caerffili - Basn24.7949.50
Caerffili - Cymoedd Canol Dwyrain18.2634.86
Caerffili - Cymoedd Canol Gorllewin21.1143.96
Caerffili - Cwm Rhymni Uchaf25.9043.79
Blaenau Gwent - Ebwy Fawr15.2738.40
Blaenau Gwent - Gogledd Ebwy Fach20.6844.73
Blaenau Gwent - De Ebwy Fach20.5344.00
Blaenau Gwent - Tredegar18.4340.79
Torfaen - Gogledd26.2446.69
Torfaen - De14.8940.08
Casnewydd - Canol33.2352.47
Casnewydd - Dwyrain28.0965.95
Casnewydd - Gogledd23.1345.12
Casnewydd - Gorllewin26.1048.25
Caerdydd - Butetown Glanyrafon Grangetown18.7328.13
Caerdydd - Dwyrain25.4455.65
Caerdydd - Y Sblot Tremorfa Adamsdown Y Rhath22.8941.89
Caerdydd - Gorllewin26.2144.09
Ddim yn Ardal Cymunedau yn Gyntaf (1 Ebrill 2013)10.9022.84
Yr Holl clystyrau Cymunedau yn Gyntaf6.0212.84

Metadata

Teitl
Data Absenoliaeth Mynych - Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2017 13 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data absenoliaeth mynych yn dangos canran o'r disgyblion sy'n colli 15 y cant neu fwy o sesiynau ysgol. Mae'r data yn seiliedig ar yr holl ddisgyblion o oedran ysgol statudol sy'n mynychu ysgol a gynhelir.

Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymhwysir rheoli datgelu gan Lywodraeth Cymru.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai