Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Disgyblion ag absenoliaeth mynych
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Grwp oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
Cymru10.3720.79
Ynys Môn12.8831.61
Gwynedd15.5438.64
Conwy14.5227.59
Sir Ddinbych18.1441.67
Sir y Fflint - Gorllewin23.0132.34
Sir y Fflint - Dwyrain16.0430.80
Wrecsam - Parc Caia a Hightown16.4135.62
Wrecsam - Pentrefi Trefol14.6232.33
Sir Benfro19.4439.78
Sir Gaerfyrddin17.9833.10
Abertawe - Dwyrain17.9125.58
Abertawe - Gogledd Ddwyrain19.9638.57
Abertawe - Gogledd Orllewin23.5141.32
Abertawe - De11.1923.32
Abertawe - Gorllewin20.4145.37
Castell-nedd Port Talbot - Dyffryn Afan12.1932.01
Castell-nedd Port Talbot - Tref Castell-nedd13.1529.18
Castell-nedd Port Talbot - Traethmelyn Aberafan20.5237.71
Castell-nedd Port Talbot - Cymoedd Gorllewinol10.8421.91
Pen-y-bont ar Ogwr - Isaf13.1731.04
Pen-y-bont ar Ogwr - Canol17.2732.39
Pen-y-bont ar Ogwr - Uchaf16.1228.78
Bro Morgannwg15.7535.45
Rhondda Cynon Taf - Cynon Isaf17.9042.76
Rhondda Cynon Taf - Pontypridd16.4739.77
Rhondda Cynon Taf - Y Porth14.2328.04
Rhondda Cynon Taf - Gorllewin Taf14.5128.63
Rhondda Cynon Taf - Cynon Uchaf15.9432.71
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fach Uchaf14.3239.16
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fawr Uchaf13.1017.57
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Ganol14.8228.83
Merthyr Tudful - Canol12.7025.80
Merthyr Tudful - Gogledd17.8634.72
Merthyr Tudful - De11.6119.78
Caerffili - Basn18.4735.29
Caerffili - Cymoedd Canol Dwyrain13.6924.61
Caerffili - Cymoedd Canol Gorllewin15.4030.73
Caerffili - Cwm Rhymni Uchaf18.9830.85
Blaenau Gwent - Ebwy Fawr11.1027.57
Blaenau Gwent - Gogledd Ebwy Fach14.8734.25
Blaenau Gwent - De Ebwy Fach15.3831.13
Blaenau Gwent - Tredegar13.9731.20
Torfaen - Gogledd18.1932.29
Torfaen - De10.2328.50
Casnewydd - Canol24.5837.54
Casnewydd - Dwyrain20.5046.35
Casnewydd - Gogledd17.8731.70
Casnewydd - Gorllewin18.7033.82
Caerdydd - Butetown Glanyrafon Grangetown13.6620.76
Caerdydd - Dwyrain18.5239.44
Caerdydd - Y Sblot Tremorfa Adamsdown Y Rhath16.9730.72
Caerdydd - Gorllewin19.0630.62
Ddim yn Ardal Cymunedau yn Gyntaf (1 Ebrill 2013)7.9616.52

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai