Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Disgyblion ag absenoliaeth mynych
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Grwp oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
Cymru10.3720.79
Ynys Môn9.3519.57
Gwynedd8.2616.69
Conwy9.2118.41
Sir Ddinbych9.0722.32
Sir y Fflint9.4117.88
Wrecsam9.8220.19
Powys6.3515.11
Ceredigion6.2513.36
Sir Benfro10.1122.38
Sir Gaerfyrddin11.0322.04
Abertawe12.1221.79
Castell-nedd Port Talbot11.8922.52
Pen-y-bont ar Ogwr9.6019.87
Bro Morgannwg7.6517.21
Rhondda Cynon Taf11.2424.31
Merthyr Tudful12.2321.70
Caerffili12.2824.04
Blaenau Gwent11.9827.51
Torfaen9.8821.12
Sir Fynwy6.0414.12
Casnewydd14.1325.17
Caerdydd11.1020.56

Metadata

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai