Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Disgyblion ag absenoliaeth mynych
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Grwp oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
Cymru14.1828.85
Ynys Môn13.2127.38
Gwynedd11.2522.50
Conwy12.8225.31
Sir Ddinbych12.8432.29
Sir y Fflint13.7025.61
Wrecsam13.9628.37
Powys8.5320.67
Ceredigion8.5718.50
Sir Benfro13.9431.82
Sir Gaerfyrddin15.1129.57
Abertawe15.8729.58
Castell-nedd Port Talbot15.7931.65
Pen-y-bont ar Ogwr12.7326.80
Bro Morgannwg10.4123.55
Rhondda Cynon Taf15.2033.12
Merthyr Tudful16.7731.48
Caerffili16.5834.01
Blaenau Gwent16.3137.48
Torfaen14.1129.97
Sir Fynwy8.1219.42
Casnewydd19.5235.51
Caerdydd15.1728.56

Metadata

Teitl
Data Absenoliaeth Mynych - Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2017 13 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data absenoliaeth mynych yn dangos canran o'r disgyblion sy'n colli 15 y cant neu fwy o sesiynau ysgol. Mae'r data yn seiliedig ar yr holl ddisgyblion o oedran ysgol statudol sy'n mynychu ysgol a gynhelir.

Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth

Cyfnodau data dan sylw
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymhwysir rheoli datgelu gan Lywodraeth Cymru.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai

Enw
WIMD0036