Skip to content

Ysgolion ac athrawon

Mae'r setiau data manwl, gan gynnwys gwybodaeth ddethol ar lefel ysgol.

Mae mwy o wybodaeth am ysgolion ar gael drwy Fy Ysgol Leol . Gwefan yw hon i ddarparu data am berfformiad ysgolion ar gyfer rhieni ac eraill sydd â diddordeb, yn enwedig disgyblion a llywodraethwyr. Fe’i datblygwyd drwy ymgynghori â phartneriaid allweddol.

Mae’r safle yn anelu at gyflwyno’r wybodaeth mewn fformat clir a syml. Dangosir y data yn ôl ysgol. Y nod yw ei gwneud yn bosibl gweld gwybodaeth o bob math am ysgol benodol, a hynny o wahanol ffynonellau:
- cyd-destun – math o ysgol, poblogaeth yr ysgol, nifer yr athrawon.
- gwybodaeth am berfformiad yng nghyfnod sylfaen, cyfnodau allweddol 2 a 3, TGAU a Safon Uwch.
- gwybodaeth ariannol fel gwariant yn ôl ysgol.

Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Fy Ysgol Leol