Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion sy’n cyflawni deilliannau’r Cyfnod Sylfaen, fesul canlyniad
None
Ardal Code[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
Disgrifiad 1
Pwnc[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y nifer o ddisgyblion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sydd wedi'u datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran heb lefel wedi'u ddyfarnu ond heb eu datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gweithio tuag at deilliant 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 2[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 3[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 4
Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol70,446189.10.7-0.60.40.81.96.3
Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg54,814176.10.90.10.80.41.13.317.3
Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Cymraeg15,632181.60.3--0.20.42.215.2
Datblygiad mathemategol70,446180.20.8-0.60.40.82.514.7
Dangosydd Cyfnod Sylfaen70,446174.3.......

Metadata

Teitl
Cyfnod Sylfaen

Diweddariad diwethaf
9 Awst 2017 9 Awst 2017

Diweddariad nesaf
Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Diweddariad diwethaf: 30 Hydref 2012


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2012 - 2017

Allweddeiriau
CS; Cyfnod Sylfaen