Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion sy’n cyflawni lefelau Cyfnod Allweddol 2, fesul lefel
None
Ardal Cod[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Math o asesiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifid[Hidlo]
-
Disgrifid 1
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
-
Pwnc 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y nifer o ddisgyblion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L4+)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sydd wedi'u datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran oedd yn absennol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran heb lefel wedi'u ddyfarnu ond heb eu datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran heb eu cofrestru am brawf - gweithio tu allan i lefel y profion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gweithio tuag at Lefel 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Deilliant Cwricwlwm Cenedlaethol Lefel 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Deilliant Cwricwlwm Cenedlaethol Lefel 2[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Deilliant Cwricwlwm Cenedlaethol Lefel 3[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Lefel 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Lefel 2[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd Lefel 3
[Lleihau]Saesneg99,062271.01.1.0.3..0.30.30.41.44.820.5
SaesnegSaesneg - Llafaredd99,062271.91.1.0.4..0.30.30.31.34.120.3
Saesneg - Darllen99,062269.11.1.0.3..0.30.30.41.44.622.4
Saesneg - Ysgrifennu99,062256.31.1.0.4..0.30.30.41.66.033.6
[Lleihau]Cymraeg20,355272.90.5.-..---1.03.821.6
CymraegCymraeg - Llafaredd20,355276.10.5.-..---1.02.819.3
Cymraeg - Darllen20,355270.40.5.-..---1.03.924.1
Cymraeg - Ysgrifennu20,355257.00.5.-..---1.15.136.0
[Ehangu]Mathemateg99,062272.81.1.0.3..0.30.30.31.24.119.6
[Ehangu]Gwyddoniaeth99,062275.31.1.0.3..0.30.30.31.33.717.3
[Ehangu]Dangosydd Pynciau Craidd99,062265.8...........

Metadata

Teitl
Cyfnod Allweddol 2

Diweddariad diwethaf
9 Awst 2017 9 Awst 2017

Diweddariad nesaf
Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'n statudol i asesu disgyblion sydd ym mlwyddyn 6 yng Nghyfnod Allweddol 2.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1999-2017

Allweddeiriau
CA2; Cyfnod Allweddol 2; Cyfnod Allweddol