Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, Darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen.

Nifer o weithiau adroddwyd bob math AAA e.e. os yw mathau AAA 'Dyslecsia' a 'Dyspracsia' yn cael eu hadrodd ar gyfer disgybl yna mae’r disgybl yn cael ei gyfrif ddwywaith, unwaith o dan bob math. Bydd nifer o adroddiadau AAA felly yn fwy na nifer y disgyblion sydd ag AAA.

None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Darpariaeth AAA[Hidlo]
Cyfrwng Cymraeg - Saesneg[Hidlwyd]
AAA[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg
Cliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
Sir Ynys Môn10*20510.51545401015.7545*.*...*.**...5517032510*1652515*1040**.1152253535..15******..10208514020*15515352030752530.1702253510*.15*105*15**.1520
Gwynedd3020201510*51040501520*110855*..*..*55**.1010410475*524520255*20105.2601353020..355*..55*.1515300235201526030552015853520.6002603525*.4055**1010*.3520
Conwy**.**.**5*...**2010***.*52520**.352510175..8510*5*5**.10530125625..145305101030*5*1001202550**755*10251555*1805013532010*1952530901701105020*655300
Sir Ddinbych*10*.5.*101510*5.10102025**10*5154525*5*45255355..95*10101015*5.3510050740..85**302520510*1102405165*.755154030401020*14021075465**115*251351151403515*580470
Sir y Fflint10.*.*.****...**903510*15*53065552510*135909560..5...**.*.40504901,350**18535156025951515*2606051530*.*.*10*15**.405015026510*40*1095551552015*405455
Wrecsam**..*...**...5.555025205.53575452015.955530180..10**5105**.30502551,075*.1155156530201010.2002852015..*.***10*..303513026515*65*309095802020*420305
Powys*****...*15.**1052015510*.*535305**352525415..105**5*30105.6512075790..1151010510551510.1603002595**505*10153010**70105130325**901053070803020*175360
Sir Ceredigion201520**.*5252055*2010.*5*...*510***10.470820**225801010*1555*10014555185*.6015*.*105*.3540709510*20*5103030205*150115203551015*55202010**6555
Sir Benfro*****..*1010***105255252015*52095501010*655023560*.7510510102010**1058578033510551050505560752020*3805103015*1015*510252515*.125651754550308553085135754035*475315
Sir Gaerfyrddin7035802520*101085702015*190608035753025*51575752015*110806351,025*.60*55*352010*4153155751,000.*11025510*3510*52854853303253559551525351355535*55537524034015155551520401303520*345430
Abertawe55.**.**2010**.405320105652520.104040016550255485170245225..50*5**1510*.175501,4101,895**295*3015151053010*1,0005903025..5.*101010105.705538045015*85*3070901858040*750725
Castell-nedd Port Talbot5...*...555*.10*18525401015.53018055352052107020245..15**.**10*.25452201,640*.50*51540502515*590425*50..5.*1015525*.35401353905*30*10651409514065*480450
Pen-y-bont ar Ogwr.........*.....352010**.*1545155*.3525*95..35.******.30201201,530..345*158085655020.4005201510*.5.*510105*.152017522020*80.5602101158040.295265
Bro Morgannwg....*..***...**3010***.*535351515.4020555..45**1051010..20352051,030*.2905155540955010*200335*15*.50*551510105*2520802951010105*15701201054525*285355
Rhondda Cynon Taf*5***..*1510**.10540204055*5251451002010.7570560245..85*10152560205.1451251,9801,56015*315153580952107540*790845802510*30.*103045105.8010043032012010100.35702153108045.535820
Merthyr Tudful...............105***.*5201055.15201035..*....*...**1351,000*.955152015405..125195*5..*...5**..10513029020.60556580854010.225270
Caerffili10*..*..*105*..10101104020*20.5201807525*.16512040305..20.*551515*.65902401,535**125*552570505*4003452560..75**51520405.6560165485**22510152010016016525*565470
Blaenau Gwent........*......30151555***502010**5055.5..*.....*..**180320*.85***54525*.155155*5..10......*.10*105125155190**555506010.220200
Tor-faen*...5..*5*...**30255*10.*1040253010.304540100..5..*.**..525260800..30***55515*.852101035..30***510255.203022031015*60*52511015010525.260410
Sir Fynwy*.......*......651545510***7060155*70552010........*...*300340**755**1040455.9016010**.*....**..5*15585*51255.53060605.155200
Casnewydd*****..*..**.10514011550525105251701304010*3352801520..*....*...510550980*.2555551015753515*3854701015..5*.**.10*.15153054405*2556051510105175455495530
Caerdydd*5*.10.**2010**.15156513060570**402751755535*33021035505..95510553045*.1001251,0052,745**1902020451024010525.9451,04520135**45*152525251510.6510541089520*1701520901002458050*750860

Metadata

Teitl
Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, Darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen.

Diweddariad diwethaf
03/08/2017 03/08/2017

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
From 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.