Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, darpariaeth AAA, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen.

Nifer o weithiau adroddwyd bob math AAA e.e. os yw mathau AAA 'Dyslecsia' a 'Dyspracsia' yn cael eu hadrodd ar gyfer disgybl yna mae’r disgybl yn cael ei gyfrif ddwywaith, unwaith o dan bob math. Bydd nifer o adroddiadau AAA felly yn fwy na nifer y disgyblion sydd ag AAA.

None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Sector[Hidlwyd]
Darpariaeth AAA[Hidlo]
Cyfrwng Cymraeg - Saesneg[Hidlwyd]
AAA[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd
[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy[Lleihau]Datganiad[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol[Lleihau]Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg
Cliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
Sir Ynys Môn5.15**.*10303555.6030......*..*...*.13018510.401510**25**.9016555..10.*****..1010658515.6510151515501015.140190*.......**...**..........................................................................................**5*5.*51510*5.2010*.*.....**...*540140.*125510*515**.25603030..10**......*102055**905201010252015.30403010*.15*105*15**.1520
Gwynedd15101510***520301015*7545.........*.....285205.5140105**1010*.190100*........**..105215130101513020351510601510.5101905........***.15*..........................................................................................20105*5**5202055.35405*..*..*55**.1010125270*.1101020**15**.70353020..355*..*5*.5108510510*130102010525205.90703025*.4055**55*.2015
Conwy........**...*.**.**.**105...1010*120..5510*.***..852535440..4520.*55...55701540**50***1515*5*16050702205*601551565602010*470175..........................................................................................**.**.****...**155***.*52015**.25151055..25**5*5**.20585185..951055*25*5*455555.*30***5***.20*65955.135102575105453010.185130
Sir Ddinbych..*.....****.*.510**..**2010***25105150........*..102530470..10..1055**.75125*80*.20.*101020*5*907030310**25.105560901510*480285...............***...**5*.****................45..10..*.****1010...............*5..5.*****.*1510*10..5.*101010**.10101015**10**102010**.2015*205..95*10101015.5.257525225..65**202015*5.30105*85..55510352020510.5514045150..80*10805545155*85175
Sir y Fflint*.......**...**3515***.*10253010**80457050..*...**.*.4045285840**8520*105505*.190275530*.*.*5*10**.35459017010*20*535401101010*340275..........................................................................................5.*.*.***....*.55205*15**2040251510.55452510..*....*.*.*10210510..9515155020451015*7032510*..*..***.*.5*60100*.20*5601545105.65185
Wrecsam**.......*...*.20252520...1035301510.502525110..5*.5.5**.3025175805*.45*52510205*.1601802015..*.***10*..30257519015*10.15254555105*345175..........................................................................................**..*...*....*.3525*.5.5254020*5.4530570..*.**10..*.*2580270..75*104020**10.40105**..*.*.*.....55075*.55*156555201010*75130
Powys*.**....*5.*.**10*.5*..*1015**.2010*230..35***.1510*.458035490..45***5255*.1251801555*.15*.51015***504565150*.30**1530451010*130165*.*.....**.*.**...............1520..5.*.*5...1015................5.**...**...510................****...**.****15105**.**25155.*151510165..60****10**.102540300..7055**301010.351201035*.30***51010*.155065180**60551540352010.45195
Sir Ceredigion****....*5**.**.***....******.100480**15****5**.559525110..3010*.****.252020555**.**152010**95651015*10****15105**5020151010*...*1010***105...............150185..1707055***.*2525...............2025*.5***5105..3525...............**10**.*5155**.55.**....**5*..*.220160.*45****5**.20303075*.30**.*55*.10153015*.10.5*5*5*.20251015**15.**5105..1530
Sir Benfro***.*..*510***5*5*2015*.**453055*401518530*.50551010105**80604101255.1101020252025515*245255255**10**5151510*.1155510525451030*104070402020*420170...........................................................................................*.*...***.*.**15**510*51550205*.25304530..25**.*10*..3020370210*54004030304050155.13525555*55.**1010**.10156520102055*204565351515.55145
Sir Gaerfyrddin2053010*.**20451010*952015103015*.**2540*5*4515540605*.10****20105*355250290375.*2515***15**.22020526517535540*515151004020*505265125115101015**520551510*300195..........................................................................................5030501520*510602555.95356525451525*5104540155*656595420*.50****1515*.6065285625..8515*5*205*56528065150**55*101020351515.50110115225**40*101520702510.40235
Abertawe**.*..*.15***.20*160704520*.*152801053015*29080135150..5.***105*.145308451,185*.65*15*106015**9053201515..*.*55*5*.553523531010*30.2030701155020*640375..........................................................................................**..*.**55**.15*1603525515.1025120602010*1959511070..45**.*5**.3520565710**230.15155451510.952701010..*.*5*555.1515145145**55*154025703020.110345
Castell-nedd Port Talbot5...*...5**..10*10525305*.*595352515*1253515150......**5*.153070815..10.5*15251510*460240*40..*.****10*.353040225***.*1565559040*380235...............55*10**.*5451510**6015...............45125..10..10*5**.4025...............1020.....**1015*.2520....*....***...25**.10.*154055*.3015*95..15**..***.1020110705*.30**52020105.85155*10..5..515515..*15851455.25*104565303520.80200
Pen-y-bont ar Ogwr.........*.....151010*..*52510*..2510*70..5..**.**.3010351,055..60..1025302510.3103001010*.5..*5***.15107016515*40.*20135854020.245140...................................................................................................*.....2010*.*.*1020***.1015.25..30.**.**..*1085480..280*157060302510.90215**..*.***55..*5105555*40.54075304020.50125
Bro Morgannwg....*..*.*....*155***..*1020510.2510550..35**5*10*..153065565*.75**352050205.135175*5*.25.**10****1510401405540*54085803015*245155........*....*.................5..10**5**5..55...............*10..25*5**55*.1010..............................15**.*.**251510*.1510...............145465..21551520254530**65160...............40155**65*103035251510.40200
Rhondda Cynon Taf****...*155**.1055525*...1090651510.5535355160..15*.5103010*.125801,2601,0055*25*515251202520*690510451510*15.*5152010*.606522025590520.15351351906030.455480..*.*....*....*...............6010..5.*.*5**.*10...............15**.10.*.510**.1010...............**......**.*...35101555*51555405*.203514570..60*51010255*.203572055510.29015256565904515.1003352010..5..5510**.5252056525580.2035801202510.80340
Merthyr Tudful...............10****..*155*5.10151035..*....*...**95570*.10.***10*..11090*5..*...5**..1057013515.20**25455520*.200115.........................................................................................................*****.**55*..*5...............35430..85510201030*..15105...............601555.4055404030205.25155
Caerffili**......*5*..55301510*..**1004010*.854525165..5..*.55*.5565135920**20..*105025**345205530..15.**101525*.504565240.*70**56011511520*495265..........................................................................................5*..*..*10*...*5852510*20.*15853015*.807515140..15.*55510..1030105615..105*5*151525*.601402025..60*.*5515*.1515100245*.15510151540455010*70205
Blaenau Gwent........*......55***..