Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen.

Nifer o weithiau adroddwyd bob math AAA e.e. os yw mathau AAA 'Dyslecsia' a 'Dyspracsia' yn cael eu hadrodd ar gyfer disgybl yna mae’r disgybl yn cael ei gyfrif ddwywaith, unwaith o dan bob math. Bydd nifer o adroddiadau AAA felly yn fwy na nifer y disgyblion sydd ag AAA.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Sector[Hidlwyd]
Cyfrwng Cymraeg - Saesneg[Hidlwyd]
AAA[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd
[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg[Lleihau]Cyfrwng Cymraeg[Lleihau]Cyfrwng Saesneg
Cliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cymedrolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu cyffredinolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu difrifolCliciwch yma i ddidoliAnawsterau dysgu dwys a lluosogCliciwch yma i ddidoliDyslecsiaCliciwch yma i ddidoliDyscalculiaCliciwch yma i ddidoliDyspracsiaCliciwch yma i ddidoliAnhwylder Diffyg Canolbwyntio a GorfywiogrwyddCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau ar y sbectrwm awtistigCliciwch yma i ddidoliAnawsterau corfforol a meddygolCliciwch yma i ddidoliNam ar y clywCliciwch yma i ddidoliNam ar y golwgCliciwch yma i ddidoliNam amlsynhwyraiddCliciwch yma i ddidoliAnawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebuCliciwch yma i ddidoliAnawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
Sir Ynys Môn20027040*110253025501051525.29038555..10.***5*..1515..............................6020010*22015301530452020.701106545*.205155515**.2035
Gwynedd5153402530270304520301003525*7703355........***.2510..............................23038515*24525451530553015.2001456550*.751010*1015155.3530
Conwy20160**10510**2015*5*245751056655*1103551580752010*540250..............................1560.*55*51015105*.451017029010*230203085125903520*255195
Sir Ddinbych10230*.20.*101520510*1009565790**40.1565851102010*580420...............*55*.15.*51010***252010300..16010205040451020.9022080385**16052010590652015*135295
Sir y Fflint8080*.*.*5*15**.75904101,0201551052010557019025155610595..............................4015*.5.****.*.10103256305*1301525130751153530*190555
Wrecsam45120..5**10*15**.60502701,020402055*2065901053520*555380..............................1075..5.**15..*.535165375*.135530130110451525*160265
Powys20285**50**101040105*100130110645*5755*2045852015*2753551530**10.*.*10.*.1525...............20200**955*51025105*308011548510513010102570803520*95330
Sir Ceredigion12053510*15**1020301510*15016035125*1035105*201510**804518522015*1807555152010**7555...............25017510*55*10102515105.4560459510*45**552510*.2545
Sir Benfro210405*601010203030205*20012052515570201451030651309535355710445..............................5540*530***152010*.403545523515304654555901551053525.215435
Sir Gaerfyrddin82578565155051520351656035595554043050040254015510501102020*565415..............................21060055151305202085803525.20521047087050201502020307013045155170580
Abertawe150170.*10.55201515*.220651,2401,565552095*3550360280954051,835775..............................12585..45*51010201010.65408708853010305*35751501806540*400710
Castell-nedd Port Talbot25185..*.**10520*.60602151,06030515.1025175115130605965510...............10514510*10.*1555302510*120605105..20**5151015*.10302208555.65*1065130605030.195370
Pen-y-bont ar Ogwr1580*.10..*5***.40251201,23025*100.*351851257030.585450..............................*25..30.*5*105..*152105455*325*25115155656530.145355
Bro Morgannwg1055*.65**1015155**25401207101010115*10751151556030*405335*15..35*51010510*.2015..............................2006305*2855255585855515*125375
Rhondda Cynon Taf40518010*30**104055205.1951501,4851,2651251045*206025037010060*1,2001,0307015*.15.*.520**.1520...............17080..70*51520401010.2565960635501038015501152052507530.200710
Merthyr Tudful1045..*...5**..151017570515*30**3060702510.320220.............................................1005905*1251020605565255.45265
Caerffili30200..20.*51030355.1101152251,17510590*51016521014525*925515..............................45170..75**10201525*.255029088515*280102035135959515*205415
Blaenau Gwent*15..10...*.**.105185280155105.*55065455*265205...............1108015*115***5035355.140135...............25100*.60.**102010*.2070
Tor-faen3555.....**515*.152526559010525.*15851207015.290370..............................2085..40***101015*.153524554510.75*1025701108025.85295
Sir Fynwy3510*.*...***..55200300301065***55907510*235190.............................................32014020*14510*560704510*80225
Casnewydd2530**5*.***15*.25303551,120405215551020100185165405965615..............................510..**.*.***.**64041520*3257010251001258530*255670
Caerdydd50420**30*10202535455.1551607952,245401065*107519540515070*1,6751,010..............................5225*.115515153025205.25806851,52045.36535301001952509545*3551,105

Metadata

Teitl
Adroddiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, sector, Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, a math o angen.

Diweddariad diwethaf
03/08/2017 03/08/2017

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
From 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.