Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y gallu i siarad Cymraeg, asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Mae’r data yn bennaf yn cynrychioli canfyddiadau rhieni o rhuglder eu plant, ac ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath o allu a ddangosir gan y disgybl yn eu gwaith ysgol.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]ALlRhanbarth[Hidlo]
-
-
ALlRhanbarth 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliRhugl yn y GymraegCliciwch yma i ddidoliYn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhuglCliciwch yma i ddidoliNid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu
[Lleihau]Gogledd Cymru40,93368,94160,781170,655
Gogledd CymruSir Ynys Môn8,2926,4851,71516,492
Gwynedd19,1887,3162,47728,981
Conwy3,34611,40812,10926,863
Sir Ddinbych5,26511,3029,76226,329
Sir y Fflint2,04017,93619,80439,780
Wrecsam2,80214,49414,91432,210
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru44,76463,183109,103217,050
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys3,21415,94811,08530,247
Sir Ceredigion7,5036,2373,00916,749
Sir Benfro3,63312,08513,18528,903
Sir Gaerfyrddin19,77813,61413,31846,710
Abertawe5,8718,83044,98659,687
Castell-nedd Port Talbot4,7656,46923,52034,754
[Lleihau]Canol De Cymru30,13645,300170,997246,433
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr2,8686,41629,07938,363
Bro Morgannwg4,6759,77523,29837,748
Rhondda Cynon Taf10,89613,10740,73964,742
Merthyr Tudful9383,25610,06914,263
Caerdydd10,75912,74667,81291,317
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru11,55584,37755,914151,846
De-ddwyrain CymruCaerffili7,34621,43618,39447,176
Blaenau Gwent2468,6885,89714,831
Torfaen2,51716,1156,93025,562
Sir Fynwy40815,0504,92820,386
Casnewydd1,03823,08819,76543,891
[Lleihau]CymruCymru127,388261,801396,795785,984

Metadata

Teitl
Y gallu i siarad Cymraeg, asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori

Diweddariad diwethaf
31/09/2019 31/09/2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data yn bennaf yn cynrychioli canfyddiadau rhieni o rhuglder eu plant, ac ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath o allu a ddangosir gan y disgybl yn eu gwaith ysgol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
O 2003/04 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.