Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Athrawon (cyfrif pennau) yn ôl categori staff ac ystod oedran
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori(Esgynnol)[Hidlo]
-
[Lleihau]Categori 1
-
Categori 2
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlo]
-
-
Ystod Oedran 1
[Lleihau]Cyfanswm athrawonCliciwch yma i ddidoliCyfanswm athrawon
[Lleihau]Cyfanswm: athrawon cymwysedigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: athrawon cymwysedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon heb gymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthro cyflenwi parhaol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthro cyflenwi dan gontract[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyfforddeion HCA (ITT)
Cliciwch yma i ddidoliPennaeth gweithredolCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid ysgolionCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid dros droCliciwch yma i ddidoliDirprwy benaethiaidCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid cynorthwyolCliciwch yma i ddidoliYmarferydd arweiniolCliciwch yma i ddidoliAthrawon dosbarth cymwysedig
[Lleihau]Cyfanswm451,3051151,1359507021,87525,490245805855519526,880
CyfanswmDan 25......795795204555110985
25 i 29 oed.**1520*3,2203,26550135205453,520
30 i 39 oed511030290250207,7008,410602702015258,800
40 i 49 oed1557545560470356,4858,185502252010108,505
50 i 59 oed2058030245200103,2254,305501201515*4,505
60 oed a throsodd*40*2010.385460151055*500
Anhysbys.****.6575.*...75

Metadata

Teitl
Athrawon (cyfrif pennau) yn ôl categori staff ac ystod oedran

Diweddariad diwethaf
Awst 2020 Awst 2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost
EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Yn 2019, ni chyflwynodd 4 ysgol o blith y 1,502 o ysgolion ddatganiad Ysgol ar gyfer y CBGY (cyfradd gyflwyno o 99.7%). Ar gyfer yr ysgolion hyn, cafodd cyfanswm nifer y staff ei amcangyfrif gan ddefnyddio ffactor graddio drwy gymharu nifer y staff a gofnodwyd yn y CBGY a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) ag ysgolion â nodweddion tebyg yn yr un awdurdod lleol. Mae'r amcangyfrifon yn ôl nodweddion staff penodol (e.e. rhyw, oedran) ar gyfer yr ysgolion hyn wedi’u cofnodi yn ‘anhysbys’.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Tachwedd 2019

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth yr athrawon hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth athrawon sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd y ffigur ar gyfer awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd athrawon wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Ansawdd ystadegol
Mae’r prif ystadegau hyn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd yng nghasgliad cyntaf y CBGY ac, fel y cyfryw, cânt eu cyhoeddi fel ystadegau arbrofol. Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019 wedi’i dilysu’n ffurfiol nac yn derfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.

Allweddeiriau
CBGY; Athrawon; Oedran; Rhyw