Neidio i'r cynnwys

Cyflwr yr Amgylchedd

Mae'r tablau nad ydynt bellach yn cael ei ddiweddaru bellach, ond rydym yn adolygu’r trefniadau ar gyfer daraparu mynediad i ddata sydd wedi ei ddiweddaru, gyda pharterniaid yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno data ar y dangosyddion sy'n monitro cynnydd yn erbyn Strategaeth Amgylcheddol Llywodraeth Cymru.