Skip to content

Hunaniaeth rywiol

Sut mae unigolion yn gweld eu hunain. Nid yw hyn o reidrwydd yn cydweddu i'w hymddygiad neu eu hatyniad rhywiol, a gall newid dros amser.