Skip to content

Llawdriniaeth cataractau

Gwybodaeth ar amserau aros ysbytai'r GIG am lawdriniaeth ar bilenni ar y llygaid hyd at fis Ebrill 2008. Mae'r casgliad data hwn wedi'i ddisodli erbyn hyn gan amserau rhwng atgyfeiriadau a thriniaeth, sef y brif ffynhonnell gwybodaeth am amserau aros y GIG erbyn hyn.