Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru AGC Gwasanaethau a Bryderon yn ôl Awdurdod Lleol a Blwyddyn
None
[Lleihau]Setting[Hidlwyd]
-
Setting 1[Hidlo]
Measure1
Financial Year[Hidlo]
Measure[Hidlwyd]
[Lleihau]Local Authority[Hidlo]
-
-
Local Authority 1
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2011[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2012[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2013[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2014[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2015[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2016[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2018
Cliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwydCliciwch yma i ddidoliNifer o Pryderon a gofnodwyd
[Lleihau]Cymru......3,7393,409
CymruYnys Môn......4733
Gwynedd......180149
Conwy......140206
Sir Ddinbych......287270
Sir y Flint......200189
Wrecsam......252230
Powys......150157
Ceredigion......7231
Sir Benfro......8478
Sir Gaerfyrddin......160151
Abertawe......500380
Castell-nedd Port Talbot......16795
Pen-y-bont ar Ogwr......11079
Bro Morgannwg......96116
Caerdydd......283326
Rhondda Cynon Taf......213223
Merthyr Tudful......2822
Caerffili......142121
Blaenau Gwent......154137
Torfaen......152185
Sir Fynwy......139120
Casnewydd......183111
[Ehangu]Anhysbys.......5
[Ehangu]Allan o Gymru.......5

Metadata

Teitl
Cyfanswm o wasanaethau yn ol awdurdod lleol , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
I gael ei gadarnhau 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System busnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Cyswllt ebost
CIWInformation@gov.wales

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyfanswm o wasanaethau yn ol awdurdod lleol , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: system busnes cofrestru a reoleiddio AGC

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddol: Ebrill - Mawrth

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Rydym yn credu y defnyddwyr allweddol o wybodaeth ar gwasanaethau a reoleiddir yng Nghymru (heblaw am ddefnydd craidd AGC) yw:
• Gweinidogion Llywodraeth Cymru
• Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Aelodau'r Cynulliad a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
• Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Awdurdodau unedol Llywodraeth leol (aelodau a etholedigwyd a swyddogion)
• Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion
• Meysydd Llywodraeth Cymru eraill
• Adrannau llywodraeth eraill
• Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Ar wahân i ddefnydd craidd AGC o'r wybodaeth, mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:
• Cyngor i Weinidogion
• Cymariaethau Awdurdod unedol a meincnodi
• Cefnogi dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt
• Darparu gwybodaeth i gomisiynwyr gwasanaethau gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim talgrynnu wedi'i gymhwyso.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Efallai y bydd rhai o'r data yn y datganiad hwn wedi eu diwygio ers ei gyhoeddi diwethaf yn adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd.
Fodd bynnag, mae data yn cael ei gymryd o system weinyddol ac yn rhoi darlun o weithgaredd a gofnodwyd ar ddyddiad penodol, felly ni fydd y data yn cael ei adolygu bob chwarter.

Ansawdd ystadegol
Digwyddir cofrestru, dad-gofrestru a newidiadau i chofrestru drwy gydol y flwyddyn, er fod yn gyffredinol mae nifer y gwasanaethau cofrestredig ar unrhyw adeg yn weddol gyson.

Dolenni'r we
https://arolygiaethgofal.cymru/ystadegau-blynyddol;
Cyswllt: CIWInformation@gov.wales

Allweddeiriau
Gwasanaethau; Lleoedd; Ddiffyg Cydymffurfio; Pryderon, Cofrestriadau, Diddymiadau

Enw
CSIW0002