Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru AGC Gwasanaethau a Ddiffyg Cydymffurfio yn ôl Awdurdod Lleol a Blwyddyn
None
[Lleihau]Setting[Hidlwyd]
-
Setting 1[Hidlo]
Measure1
Financial Year[Hidlo]
Measure[Hidlwyd]
[Lleihau]Local Authority[Hidlo]
-
-
Local Authority 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2011[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2012[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2013[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2014[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2015[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2016[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2018
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Nifer y ddiffyg cydymffurfio a gyhoeddwyd ac a ddaeth i ben ar 01 EbrillCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Nifer y ddiffyg cydymffurfio a gyhoeddwyd ac a ddaeth i ben ar 01 EbrillCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Nifer y ddiffyg cydymffurfio a gyhoeddwyd ac a ddaeth i ben ar 01 Ebrill
[Lleihau]Cymru .4992,427
CymruYnys Môn .1442
Gwynedd .40187
Conwy .44158
Sir Ddinbych .3388
Sir y Flint .40171
Wrecsam .44255
Powys .7124
Ceredigion .1353
Sir Benfro .3294
Sir Gaerfyrddin .15153
Abertawe .11168
Castell-nedd Port Talbot .785
Pen-y-bont ar Ogwr .673
Bro Morgannwg .1445
Caerdydd .58195
Rhondda Cynon Taf .2891
Merthyr Tudful .89
Caerffili .24109
Blaenau Gwent .747
Torfaen .13105
Sir Fynwy .1977
Casnewydd .2298
[Ehangu]Anhysbys ...
[Ehangu]Allan o Gymru ...

Metadata

Teitl
Cyfanswm o wasanaethau yn ol awdurdod lleol , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
I gael ei gadarnhau 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System busnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Cyswllt ebost
CIWInformation@gov.wales

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyfanswm o wasanaethau yn ol awdurdod lleol , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: system busnes cofrestru a reoleiddio AGC

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddol: Ebrill - Mawrth

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Rydym yn credu y defnyddwyr allweddol o wybodaeth ar gwasanaethau a reoleiddir yng Nghymru (heblaw am ddefnydd craidd AGC) yw:
• Gweinidogion Llywodraeth Cymru
• Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Aelodau'r Cynulliad a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
• Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Awdurdodau unedol Llywodraeth leol (aelodau a etholedigwyd a swyddogion)
• Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion
• Meysydd Llywodraeth Cymru eraill
• Adrannau llywodraeth eraill
• Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Ar wahân i ddefnydd craidd AGC o'r wybodaeth, mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:
• Cyngor i Weinidogion
• Cymariaethau Awdurdod unedol a meincnodi
• Cefnogi dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt
• Darparu gwybodaeth i gomisiynwyr gwasanaethau gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim talgrynnu wedi'i gymhwyso.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Efallai y bydd rhai o'r data yn y datganiad hwn wedi eu diwygio ers ei gyhoeddi diwethaf yn adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd.
Fodd bynnag, mae data yn cael ei gymryd o system weinyddol ac yn rhoi darlun o weithgaredd a gofnodwyd ar ddyddiad penodol, felly ni fydd y data yn cael ei adolygu bob chwarter.

Ansawdd ystadegol
Digwyddir cofrestru, dad-gofrestru a newidiadau i chofrestru drwy gydol y flwyddyn, er fod yn gyffredinol mae nifer y gwasanaethau cofrestredig ar unrhyw adeg yn weddol gyson.

Dolenni'r we
https://arolygiaethgofal.cymru/ystadegau-blynyddol;
Cyswllt: CIWInformation@gov.wales

Allweddeiriau
Gwasanaethau; Lleoedd; Ddiffyg Cydymffurfio; Pryderon, Cofrestriadau, Diddymiadau