Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru AGGCC Gwasanaethau a Ddiffyg Cydymffurfio yn ôl Awdurdod Lleol a Blwyddyn
None
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn Ariannol[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Maw-2017Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y LleoliadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Nifer y ddiffyg cydymffurfio a gyhoeddwyd ac a ddaeth i ben ar 01 Ebrill
[Lleihau]Cymru6,133499
CymruYnys Môn16214
Gwynedd30040
Conwy26744
Sir Ddinbych24833
Sir y Flint33540
Wrecsam31444
Powys2917
Ceredigion17713
Sir Benfro27032
Sir Gaerfyrddin37815
Abertawe40211
Castell-nedd Port Talbot2537
Pen-y-bont ar Ogwr2376
Bro Morgannwg32514
Caerdydd66058
Rhondda Cynon Taf37328
Merthyr Tudful808
Caerffili35324
Blaenau Gwent1117
Torfaen15613
Sir Fynwy19319
Casnewydd24822

Metadata

Teitl
Cyfanswm o wasanaethau yn ol awdurdod lleol , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon - blynyddol

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2017 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Medi 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System busnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Cyswllt ebost
Cssiw_information@gov.wales

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyfanswm o wasanaethau yn ol awdurdod lleol , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon - blynyddol

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: system busnes cofrestru a reoleiddio AGGCC

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddol: Ebrill - Mawrth

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Rydym yn credu y defnyddwyr allweddol o wybodaeth ar gwasanaethau a reoleiddir yng Nghymru (heblaw am ddefnydd craidd AGGCC) yw:
• Gweinidogion Llywodraeth Cymru
• Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Aelodau'r Cynulliad a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
• Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Awdurdodau unedol Llywodraeth leol (aelodau a etholedigwyd a swyddogion)
• Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion
• Meysydd Llywodraeth Cymru eraill
• Adrannau llywodraeth eraill
• Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Ar wahân i ddefnydd craidd AGGCC o'r wybodaeth, mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:
• Cyngor i Weinidogion
• Cymariaethau Awdurdod unedol a meincnodi
• Cefnogi dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt
• Darparu gwybodaeth i gomisiynwyr gwasanaethau gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim talgrynnu wedi'i gymhwyso.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Efallai y bydd rhai o'r data yn y datganiad hwn wedi eu diwygio ers ei gyhoeddi diwethaf yn adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd.
Fodd bynnag, mae data yn cael ei gymryd o system weinyddol ac yn rhoi darlun o weithgaredd a gofnodwyd ar ddyddiad penodol, felly ni fydd y data yn cael ei adolygu bob chwarter.

Ansawdd ystadegol
Digwyddir cofrestru, dad-gofrestru a newidiadau i chofrestru drwy gydol y flwyddyn, er fod yn gyffredinol mae nifer y gwasanaethau cofrestredig ar unrhyw adeg yn weddol gyson.

Dolenni'r we
http://cssiw.org.uk/our-reports/quarterly-stats/2014-2015/?lang=cy;
Cyswllt: CSSIW_information@gov.wales

Allweddeiriau
Gwasanaethau; Lleoedd; Ddiffyg Cydymffurfio; Pryderon