Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a math o ymchwiliad (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Ymchwilydd[Hidlo]
-
Ymchwilydd 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Cyfanswm yr ymchwiliadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr ymchwiliadau
Cliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - awdurdod lleol yn unigCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - yr heddlu yn unigCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - rheolydd / arolygwr yn unigCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - y GIG (gan gynnwys Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru)Cliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - darparwr yn unigCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - yr Adran Gwaith a PhensiynauCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - Y Llys GwarchodCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau gan un asiantaeth - arallCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - awdurdod lleol a'r heddluCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - awdurdod lleol a rheoleiddiwr / arolygiadCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - awdurdod lleol, yr heddlu a rheoleiddiwr / arolygiadCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - y GIG a'r heddluCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - y darparwr a rhywun arallCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - yr heddlu a rheoleiddiwr / arolygiadCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - y GIG ac awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliYmchwiliadau cyd-asiantaeth - cyd-asiantaeth arall
[Lleihau]Cymru2,0451,665*4401,455**29554012525280280*5401807,960
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru840335*150585**10016075**70*175852,675
Gogledd CymruYnys Môn4045**25*********20*190
Gwynedd14580*2560***30*****60*515
Conwy26580*40240***40***25*25*760
Sir Ddinbych40***110***********240
Sir y Flint195***60***35*****45*450
Wrecsam16085**90***30*****25*520
[Lleihau]Dyfed-Powys275245*85110**5585*****110*1,010
Dyfed-PowysPowys16060*****5530*****80*425
Ceredigion60***************145
Sir Benfro*55**50***********160
Sir Gaerfyrddin45115**40***********280
[Lleihau]De Cymru495495*115490**11523520**160*155652,630
De CymruAbertawe245150**130**60110***35*3530825
Castell-nedd Port Talbot4535**65***********335
Pen-y-bont ar Ogwr6085*4030***25*******515
Bro Morgannwg****************165
Caerdydd80110**100*******40***420
Rhondda Cynon Taf*75**30***********220
Merthyr Tudful****105***********170
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru435590*80275***65***35*95*1,640
De-ddwyrain CymruCaerffili80295*3565***********490
Blaenau Gwent4550**40***********205
Torfaen13575**************275
Sir Fynwy6585**140***********365
Casnewydd11085************30*305

Metadata

Teitl
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd, yn ôl y math o ymchwiliad, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan yr holl awdurdodau lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn