Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwr honedig
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mathau o Gamdriniaeth[Hidlo]
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Corfforol[Lleihau]Rhywiol[Lleihau]Emosiynol / seicolegol[Lleihau]Ariannol[Lleihau]Esgeulustod[Lleihau]Y nifer ohonynt: yn hiliol[Lleihau]Y nifer ohonynt: yn ddomestig
[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
Cliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru1,7953,2255,0256008201,4202201153303704758452805308153251,2901,615***240365610
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru4708301,30016024540550551009514524070140210100245345***70120190
Gogledd CymruYnys Môn5585140152035551015254010152552530***5585140
Gwynedd6019525520658510102010455554045104050******
Conwy1152253402565901015253030602040603575110***153045
Sir Ddinbych75451203010405*10101015101020151530******
Sir y Flint5595150303565*5105152051015153045******
Wrecsam110180290405590151025203050202545156580*****5
[Lleihau]Dyfed-Powys280585860751001753510456570135358011570315390***203050
Dyfed-PowysPowys7522530015204010*1015102510304020160180*****5
Ceredigion3565100151530***1015255102052025***51015
Sir Benfro707514520203510*1025103551020103045***101020
Sir Gaerfyrddin952203152545701552015355010303535105135****55
[Lleihau]De Cymru4901,1151,605140260400604510511517529075160235100475575***3065100
De CymruAbertawe1654105754095135201535507512525608535165195***102535
Castell-nedd Port Talbot55651201510255*510515101020153555******
Pen-y-bont ar Ogwr751752502550751051520305052025206585***103040
Bro Morgannwg4511015510304051015102025152540*3030****55
Caerdydd658014530205010*105510*1015154560*****5
Rhondda Cynon Taf60200265154055510151535501525401095100******
Merthyr Tudful25709551520***5515*55104550******
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru5607051,260230215445755801008018010515025555250305***115155270
De-ddwyrain CymruCaerffili11011522550308015*1520*2020305555055***453075
Blaenau Gwent30901201520355*5*555152055055***101020
Torfaen601001604565110**5**55510*3035***204565
Sir Fynwy200175375754512035*35453580304075155570****55
Casnewydd155220380505510515*153035654060100257095***4065105

Metadata

Teitl
Math(au) o gamdriniaeth honedig, yn ôl oedran a rhyw'r dioddefwr honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Hyd at 2011-12, mae'r awdurdodau lleol wedi bod yn casglu data trwy ddefnyddio un o ddau ddull.
•Defnyddiodd y rhan fwyaf o'r awdurdodau system cronfa ddata i gofnodi manylion atgyfeiriadau unigol, a rhannwyd y rhain gyda Llywodraeth Cymru ar ddiwedd pob blwyddyn.
•Darparodd yr awdurdodau sy'n weddill y data ar ffurflen a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Ym mhob blwyddyn, mae'r ffurflen hon wedi gofyn am nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer cyfres o agweddau (e.e. categori'r nodweddion sy'n gwneud unigolyn yn agored i niwed, y math o gamdriniaeth, statws yr honiad ac yn y blaen), yn aml wedi'u rhannu yn ôl oedran a rhyw.

Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn