Skip to content

Amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed

Atgyfeiriadau a deilliannau oedolion agored i niwed a allai fod yn agored i gael eu cam-drin

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol, rhyw'r dioddefwr honedig ac oedran (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol ac ethnigrwydd y dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl prif gategori perygl, rhyw ac oedran y dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl ffynhonnell yr atgyfeiriad cyntaf a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a statws yr achos (cyn 2015-16
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer oedd yn bresennol yn y cyfarfod strategaeth cyntaf yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y cam-drin honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a math o ymchwiliad (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl statws yr honiad ac awdurdod lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a rhyw (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a pherthynas â’r dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau i ddioddefwyr honedig yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i gyflawnwr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i’r darparwr gwasanaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i’r pwrcaswr gwasanaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau neu bryderon a dderbyniwyd yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y cyfarfodydd strategaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynychwyr y gynhadledd achos yn ôl awdurdod a mesur (cyn 2015-16)

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfraddau ymchwilio
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfraddau atgyfeirio