Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Peryglon categori 1 a 2 a nodwyd yn ôl y math o berygl, annedd a chategori
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Annedd[Hidlo]
-
Annedd 1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]Perygl[Hidlo]
-
-
Perygl 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Nid yn HMO[Lleihau]HMO
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCategori 1Cliciwch yma i ddidoliCategori 2Cliciwch yma i ddidoliCategori 1Cliciwch yma i ddidoliCategori 2
[Lleihau]Cyfanswm2,3495,0927,4411,0244,2265,25012,691
Cyfanswm[Ehangu]Tyfiant llwydni a lleithder3911,1381,529744895632,092
[Ehangu]Rhy oer6802769562862375231,479
[Ehangu]Rhy boeth2121411213246
[Ehangu]Asbestos a ffibrau mwynol a gynhyrchwyd (MMF)5131812321
[Ehangu]Biocides0000444
[Ehangu]Carbonau monocsid a chynhyrchion tanwydd hylosgi1015216227375237
[Ehangu]Plwm0220002
[Ehangu]Ymbelydredd0000000
[Ehangu]Tanwydd nwy heb ei losgi9141150113243193
[Ehangu]Cyfansoddion organig anweddol3140004
[Ehangu]Tyrru a gofod8197178101323201
[Ehangu]Mynediad gan ymwthwyr4116120255449504706
[Ehangu]Golau14455954045104
[Ehangu]Swn0441282933
[Ehangu]Hylendid domestig, plâu a sbwriel3316720036265265
[Ehangu]Diogelwch bwyd6019225223308331583
[Ehangu]Hylendid personol, glanweithdra a charthffosiaeth10532943437203240674
[Ehangu]Cyflenwad dwr717240313155
[Ehangu]Syrthiadau sy’n gysylltiedig â bath ac ati.0989810199
[Ehangu]Syrthio ar arwynebau gwastad ac ati.5918224176269310
[Ehangu]Syrthio ar risiau ac ati.20128448580123203688
[Ehangu]Syrthio rhwng lefelau14033647669423492968
[Ehangu]Peryglon trydanol13947461332226258871
[Ehangu]Tân2855798642841,2421,5262,390
[Ehangu]Fflamau, arwynebau poeth829377323976
[Ehangu]Gwrthdrawiad a chaethiwo99610554449154
[Ehangu]Ffrwydradau20828911038
[Ehangu]Safle ac ymarferoldeb amwynderau252541131468
[Ehangu]Dymchweliad adeiladol ac elfennau sy'n cwympo45207252106878330

Metadata

Teitl
Peryglon categori 1 a 2 a nodwyd yn ôl y math o berygl, annedd a chategori

Diweddariad diwethaf
15 Rhagfyr 2016 15 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu cyflwr eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), a asesir gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS).

Defnyddir yr HHSRS i bennu a yw eiddo preswyl yn ddiogel i fyw ynddynt. Disodlodd y Safon Addasrwydd ym mis Gorffennaf 2006. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r System i bennu a oes perygl yn bodoli a all achosi niwed i iechyd a diogelwch darpar feddiannydd. Mae peryglon wedi'u rhannu'n ddau gategori. Mae'r rhai sy'n sgorio'n uchel ar y raddfa (ac felly'n peri'r risg fwyaf) yn cael eu galw'n beryglon Categori 1. Mae'r rhai sydd ymhellach i lawr y raddfa ac sy'n peri llai o risg yn cael eu galw'n beryglon Categori 2. Os yw perygl yn cael ei nodi fel perygl Categori 1, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gymryd y camau gorfodi priodol. Os yw'n berygl Categori 2, gall yr awdurdod lleol gymryd camau gorfodi.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2