Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Peryglon categori 1 a 2 a nodwyd yn ôl y math o berygl, annedd a chategori
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Annedd[Hidlo]
-
Annedd 1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
Categori 1
[Lleihau]Perygl[Hidlo]
-
-
Perygl 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Nid yn HMO[Lleihau]HMO
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCategori 1Cliciwch yma i ddidoliCategori 2Cliciwch yma i ddidoliCategori 1Cliciwch yma i ddidoliCategori 2
[Lleihau]Cyfanswm4,4189,94014,3582,1149,16711,28125,639
Cyfanswm[Ehangu]Tyfiant llwydni a lleithder7342,2963,0301529391,0914,121
[Ehangu]Rhy oer1,3015411,8425744711,0452,887
[Ehangu]Rhy boeth72229254671100
[Ehangu]Asbestos a ffibrau mwynol a gynhyrchwyd (MMF)10243412337
[Ehangu]Biocides0000888
[Ehangu]Carbonau monocsid a chynhyrchion tanwydd hylosgi232803034148152455
[Ehangu]Plwm0330003
[Ehangu]Ymbelydredd0000000
[Ehangu]Tanwydd nwy heb ei losgi17239256125264320
[Ehangu]Cyfansoddion organig anweddol3250005
[Ehangu]Tyrru a gofod156196352192746398
[Ehangu]Mynediad gan ymwthwyr1023184201051,0361,1411,561
[Ehangu]Golau2279101117990191
[Ehangu]Swn0771333441
[Ehangu]Hylendid domestig, plâu a sbwriel6135341441432473887
[Ehangu]Diogelwch bwyd115407522466336791,201
[Ehangu]Hylendid personol, glanweithdra a charthffosiaeth183635818584485061,324
[Ehangu]Cyflenwad dwr12385015152102
[Ehangu]Syrthiadau sy’n gysylltiedig â bath ac ati.0161161112163
[Ehangu]Syrthio ar arwynebau gwastad ac ati.13535348824129153641
[Ehangu]Syrthio ar risiau ac ati.3785128901602694291,319
[Ehangu]Syrthio rhwng lefelau2386108481899141,1031,951
[Ehangu]Peryglon trydanol2179071,124705105801,704
[Ehangu]Tân5211,1681,6895522,5473,0994,788
[Ehangu]Fflamau, arwynebau poeth165975105060135
[Ehangu]Gwrthdrawiad a chaethiwo1819321121148169380
[Ehangu]Ffrwydradau41185917112887
[Ehangu]Safle ac ymarferoldeb amwynderau39710022628128
[Ehangu]Dymchweliad adeiladol ac elfennau sy'n cwympo10542252718157175702

Metadata

Teitl
Peryglon categori 1 a 2 a nodwyd yn ôl y math o berygl, annedd a chategori

Diweddariad diwethaf
19 Rhagfyr 2017 19 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am beryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu cyflwr eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), a asesir gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS).

Defnyddir yr HHSRS i bennu a yw eiddo preswyl yn ddiogel i fyw ynddynt. Disodlodd y Safon Addasrwydd ym mis Gorffennaf 2006. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r System i bennu a oes perygl yn bodoli a all achosi niwed i iechyd a diogelwch darpar feddiannydd. Mae peryglon wedi'u rhannu'n ddau gategori. Mae'r rhai sy'n sgorio'n uchel ar y raddfa (ac felly'n peri'r risg fwyaf) yn cael eu galw'n beryglon Categori 1. Mae'r rhai sydd ymhellach i lawr y raddfa ac sy'n peri llai o risg yn cael eu galw'n beryglon Categori 2. Os yw perygl yn cael ei nodi fel perygl Categori 1, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gymryd y camau gorfodi priodol. Os yw'n berygl Categori 2, gall yr awdurdod lleol gymryd camau gorfodi.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar Beryglon a Thrwyddedau bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Peryglon, Trwyddedau, Tai Amlbreswyl, Tai amlfeddiannaeth , Categori 1, Categori 2