Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amcangyfrifon Blynyddol Cyfartalog o’r Angen am Dai yng Nghymru fesul Amrywiolyn a Blwyddyn (Cyfnod 5 mlynedd) (sail-2018)
None
[Lleihau]Rhanbarth[Hidlwyd]
-
Rhanbarth 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Deiliadaeth[Hidlo]
Deiliadaeth 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Amrywiolyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2018/19 - 2022/23Cliciwch yma i ddidoli2023/24 - 2027/28Cliciwch yma i ddidoli2028/29 - 2032/33Cliciwch yma i ddidoli2033/34 - 2037/38
Amcangyfrifon canolog8,2946,1614,7313,612
Amrywiolyn uwch9,1047,6756,8876,502
Amrywiolyn is6,8524,1942,283524
Amrywiolyn ymfudo cymedrig deng mlynedd9,6657,6646,3555,333
Amrywiolyn dim ymfudo6,6564,0242,329984

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon Blynyddol Cyfartalog o’r Angen am Dai yng nghymru ar lefel Cenedlaethol a Rhanbarthol dros gyfnod 5 mlynedd (sail 2018)

Diweddariad diwethaf
5 Mehefin 2019 5 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Dim dyddiad ar hyn o bryd

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcanestyniadau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar sail 2014, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad 2011, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau economaidd Llywodraeth Cymru

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau economaidd Llywodraeth Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r rhain yn amcangyfrifon sail-2018 o'r angen cyffredinol am dai ychwanegol yng Nghymru. Maent yn seiliedig ar amcangyfrifon o a'r angen cyfredol sydd heb ei ddiwallu a'r angen newydd sy'n codi. Mae'r amcangyfrifon yn cwmpasu 20 mlynedd ar lefel genedlaethol a rhanbarthol. Mae'r amcangyfrifon o'r angen ychwanegol am dai fesul deiliadaeth ar gael ar gyfer y cyfnod 2018/19 i 2022/23 yn unig.

Casgliad data a dull cyfrifo
Defnyddiwyd amcanestyniadau aelwydydd (sail-2014) i gyfrifo'r angen newydd sy'n codi. Mae'r angen sydd heb ei ddiwallu eisoes yn cael ei gyfrifo o Gyfrifiad 2011 ac Aelwydydd mewn Llety Dros Dro. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer yr angen am unedau tai ychwanegol yn ôl deiliadaeth yn seiliedig ar set o dybiaethau (gweler yr erthygl ystadegol am fwy o fanylion).

Cyfnodau data dan sylw
2017/18 i 2037/38

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y cyhoeddiad ystadegol cysylltiol (o dan dolenni).

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae amcanestyniadau aelwydydd (sail-2014) wedi'u crynhoi i'r rhif cyfan agosaf.

Ansawdd ystadegol
Gweler y cyhoeddiad ystadegol cysylltiol (o dan dolenni).

Allweddeiriau
Tai, Galw am Dai