Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sy'n destun treth gyngor, yn ôl disgrifiad rhes CT1 (nifer yr anheddau)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Band[Hidlo]
-
Band 1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
A1 - Holl anheddau trethadwy.199,298289,276297,533221,719181,498111,56851,27012,4145,3701,369,946
A2 - Anheddau sy'n derbyn gostyngiad anabledd.7041,8262,2872,1552,1291,42972227342011,945
A3 - Anheddau trethadwy wedi'u haddasu704200,420289,737297,401221,693180,798110,86150,82112,5614,9501,369,946
B1 - Anheddau â gostyngiad41086,066160,992183,021147,119132,33386,57141,40910,1254,202852,248
B2a - Anheddau gyda disgownt o 25% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)286108,137123,327109,75970,29045,10622,5088,4491,800555490,217
B2b - Anheddau gyda disgownt o 50% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)8272340309305313285236409802,557
B2 - Anheddau â gostyngiad o 25%...........
B3 - Anheddau â gostyngiad o 50%...........
B3a - Anheddau â gostyngiad ar wahan i 25% neu 50%00000000000
B3b - Anheddau gyda disgownt eiddo gwag neu ail gartref.5,2814,2422,9482,2561,5077374001498317,603
B3c - Anheddau gyda phremiwm eiddo gwag neu ail gartref.6648361,3641,7231,53976032778307,321
B4 - Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu704200,420289,737297,401221,693180,798110,86150,82112,5614,9501,369,946
B5 - Cyfanswm disgowntiau newidiol00000000000
B6 - Addasiad disgownt eiddo gwag neu ail gartref.2,6182,0711,4511,11074636619974428,676
B7 - Addasiad premiwm eiddo gwag neu ail gartref.23931651666461131213532122,836
C2 - Cyfanswm anheddau â disgownt629170,871256,980268,872203,522169,230105,03848,52611,8654,742.
C4 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D â disgownt349113,914199,874238,997203,522206,837151,72180,87723,72911,0651,230,884
C5 - Cyfanswm yr anheddau disgowntiedig ag eithrio addasiad premiwm629170,632256,665268,356202,858168,619104,72648,39211,8324,730.
C6 - Cyfwerthoedd Band D ag eithrio addasiad premiwm349113,755199,628238,539202,858206,090151,27080,65223,66511,0361,227,842
D1 - Anheddau eithriedig dosbarthau A i N a P i W.10,25011,14611,5728,2858,4313,7151,32528214555,150
D2 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio.41032782711635362412914
E1 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D..........1,230,884
E2 - Cyfradd gasglu (canran)..........97.99
E3 - E1x E2..........1,206,166
E4 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio..........853
E5 - Sylfaen drethu ar gyfer pennu treth..........1,207,018
E5a - Anheddau disgowntiedig sydd yn daladwy ag eithrio addasiad premiwm..........1,227,842
E6 - Sylfaen drethu'r cyngor at ddibenion y Grant Cynnal Refeniw..........1,228,695
H1 - Eiddo gwag sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwm.1,4671,5691,6411,07793153723375337,563
H2 - Ail gartrefi sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwm.2,6742,2502,7703,0002,7901,7376661546516,106
H3b - Disgownt eiddo gwag 25%.0000000000
H3c - Disgownt eiddo gwag 50%.5,1153,9952,7572,0451,3556303261207016,413
H3g - Cyfanswm disgownt eiddo gwag.5,1153,9952,7572,0451,3556303261207016,413
H4b - Premiwm eiddo gwag 25%.158176208205151592321983
H4c - Premiwm eiddo gwag 50%.106107167185109592553766
H4g - Cyfanswm premiwm eiddo gwag.26428337539026011848741,749
H5b - Disgownt ail gartref 25%.9120292733210310504
H5c - Disgownt ail gartref 50%.75459913812097712813686
H5g - Cyfanswm disgownt ail gartref.1662471912111521077429131,190
H6b - Premiwm ail gartref 25%.2152334575874822139325102,315
H6c - Premiwm ail gartref 50%.18532053274679742918646163,257
H6g - Cyfanswm premiwm ail gartref.4005539891,3331,27964227971265,572
H7 - Cyfanswm eiddo gwag sy'n daladwy.6,8465,8474,7733,5122,5461,28560720210725,725
H8 - Cyfanswm ail gartrefi sy'n daladwy.3,2403,0503,9504,5444,2212,4861,01925410422,868
H9b - Gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag 25%.0000000000
H9c - Gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag 50%.2,5581,9981,3791,02367831516360358,207
H9g - Cyfanswm gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag.2,5581,9981,3791,02367831516360358,207
H10b - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 25%.404452513815610246
H10c - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 50%.5354849355301332383
H10g - Cyfanswm cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag.939813614492441832629
H11b - Gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref 25%.2351231883100126
H11c - Gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref 50%.38235069604936147343
H11g - Cyfanswm gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref.60737387685136147469
H12b - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 25%.5458114147121532363579
H12c - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 50%.93160266373399215932381,629
H12g - Cyfanswm cynnydd oherwydd disgownt ail gartref.14621838052051926811629112,207

Metadata

Teitl
Anheddau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Ionwar 2017 Ionwar 2017

Diweddariad nesaf
Ionwar 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Treth Gyngor, anheddau