Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sy'n destun treth gyngor, yn ôl disgrifiad rhes CT1 (nifer yr anheddau)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Band[Hidlo]
-
Band 1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
A1 - Holl anheddau trethadwy.199,389289,714299,559222,467182,341112,25351,56212,4925,3951,375,172
A2 - Anheddau sy'n derbyn gostyngiad anabledd.6911,8022,2762,1802,1601,42975727242211,989
A3 - Anheddau trethadwy wedi'u haddasu691200,500290,188299,463222,447181,610111,58151,07712,6424,9731,375,172
B1 - Anheddau â gostyngiad41985,223159,493182,986146,197131,52886,55841,31510,1914,171848,081
B2a - Anheddau gyda disgownt o 25% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)266108,221124,252110,61170,84245,81222,6918,5961,816576493,683
B2b - Anheddau gyda disgownt o 50% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)61803333323263442942463751012,537
B2 - Anheddau â gostyngiad o 25%...........
B3 - Anheddau â gostyngiad o 50%...........
B3a - Anheddau â gostyngiad ar wahan i 25% neu 50%00000000000
B3b - Anheddau gyda disgownt eiddo gwag neu ail gartref.5,4474,2783,0322,1321,4988044121457517,823
B3c - Anheddau gyda phremiwm eiddo gwag neu ail gartref.1,4291,8322,5022,9502,4281,2345081155013,048
B4 - Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu691200,500290,188299,463222,447181,610111,58151,07712,6424,9731,375,172
B5 - Cyfanswm disgowntiau newidiol00000000000
B6 - Addasiad disgownt eiddo gwag neu ail gartref.2,6962,0841,4891,04874240020472388,771
B7 - Addasiad premiwm eiddo gwag neu ail gartref.5967771,0281,2041,00953122049225,437
C2 - Cyfanswm anheddau â disgownt622171,255257,652271,184204,730170,252105,89348,82111,9784,763.
C4 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D â disgownt345114,170200,396241,052204,730208,085152,95781,36923,95711,1141,238,174
C5 - Cyfanswm yr anheddau disgowntiedig ag eithrio addasiad premiwm622170,659256,875270,155203,525169,243105,36248,60111,9294,741.
C6 - Cyfwerthoedd Band D ag eithrio addasiad premiwm345113,773199,791240,138203,525206,853152,18981,00223,85811,0621,232,538
D1 - Anheddau eithriedig dosbarthau A i N a P i W.10,49311,51211,5728,5918,9933,8771,32029315056,801
D2 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio.41032722671585362412899
E1 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D..........1,238,174
E2 - Cyfradd gasglu (canran)..........98.10
E3 - E1x E2..........1,214,667
E4 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio..........833
E5 - Sylfaen drethu ar gyfer pennu treth..........1,215,500
E5a - Anheddau disgowntiedig sydd yn daladwy ag eithrio addasiad premiwm..........1,232,538
E6 - Sylfaen drethu'r cyngor at ddibenion y Grant Cynnal Refeniw..........1,233,371
H1 - Eiddo gwag sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwm.1,0721,1841,29082060836517342255,579
H2 - Ail gartrefi sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwm.2,4811,6591,9391,8851,9241,2015251355711,806
H3b - Disgownt eiddo gwag 25%.0000000000
H3c - Disgownt eiddo gwag 50%.5,2624,0032,8191,9231,3477073301126416,567
H3g - Cyfanswm disgownt eiddo gwag.5,2624,0032,8191,9231,3477073301126416,567
H4b - Premiwm eiddo gwag 25%.1681852172051445721401,001
H4c - Premiwm eiddo gwag 50%.311377380262197864613111,683
H4g - Cyfanswm premiwm eiddo gwag.4795625974673411436717112,684
H5b - Disgownt ail gartref 25%.11222011071299840563
H5c - Disgownt ail gartref 50%.735510313812288742911693
H5g - Cyfanswm disgownt ail gartref.185275213209151978233111,256
H6b - Premiwm ail gartref 25%.30637167487867828611529123,349
H6c - Premiwm ail gartref 50%.6448991,2311,6051,40980532669277,015
H6g - Cyfanswm premiwm ail gartref.9501,2701,9052,4832,0871,091441983910,364
H7 - Cyfanswm eiddo gwag sy'n daladwy.6,8135,7494,7063,2102,2961,21557017110024,830
H8 - Cyfanswm ail gartrefi sy'n daladwy.3,6163,2044,0574,5774,1622,3891,04826610723,426
H9b - Gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag 25%.0000000000
H9c - Gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag 50%.2,6312,0021,41096267435416556328,284
H9g - Cyfanswm gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag.2,6312,0021,41096267435416556328,284
H10b - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 25%.424654513614510250
H10c - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 50%.15618919013199432376842
H10g - Cyfanswm cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag.1982352441821355728861,092
H11b - Gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref 25%.2855281872210141
H11c - Gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref 50%.37285269614437156347
H11g - Cyfanswm gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref.65837987684639166487
H12b - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 25%.7793169220170722973837
H12c - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 50%.32245061680370540316335143,508
H12g - Cyfanswm cynnydd oherwydd disgownt ail gartref.3995427841,02287447419242174,345

Metadata

Teitl
Anheddau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Ionwar 2018 Ionwar 2018

Diweddariad nesaf
Ionwar 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Treth Gyngor, anheddau