Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sy'n destun treth gyngor, yn ôl disgrifiad rhes CT1 (nifer yr anheddau)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Band[Hidlo]
-
Band 1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
A1 - Holl anheddau trethadwy.199,628290,181301,013223,447183,462112,97651,89212,5505,4221,380,571
A2 - Anheddau sy'n derbyn gostyngiad anabledd.7141,8232,3952,3152,2991,50979128842312,557
A3 - Anheddau trethadwy wedi'u haddasu714200,737290,753300,933223,431182,672112,25851,38912,6854,9991,380,571
B1 - Anheddau â gostyngiad43486,358159,265183,028145,991131,59086,63741,27210,2024,190848,967
B2a - Anheddau gyda disgownt o 25% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)271108,460124,989111,50771,52246,31323,0638,8171,853582497,377
B2b - Anheddau gyda disgownt o 50% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)9180344332315303271214344902,402
B2 - Anheddau â gostyngiad o 25%...........
B3 - Anheddau â gostyngiad o 50%...........
B3a - Anheddau â gostyngiad ar wahan i 25% neu 50%00000000000
B3b - Anheddau gyda disgownt eiddo gwag neu ail gartref.3,6673,5172,5401,7721,2656183611206513,925
B3c - Anheddau gyda phremiwm eiddo gwag neu ail gartref.2,0722,6383,5263,8313,2011,6697251667217,900
B4 - Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu714200,737290,753300,933223,431182,672112,25851,38912,6854,9991,380,571
B5 - Cyfanswm disgowntiau newidiol00000000000
B6 - Addasiad disgownt eiddo gwag neu ail gartref.1,8081,7091,24387062730718059336,835
B7 - Addasiad premiwm eiddo gwag neu ail gartref.9251,1591,5061,6401,36973732974317,770
C2 - Cyfanswm anheddau â disgownt642172,650258,784273,154206,163171,684106,78649,22712,0644,807.
C4 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D â disgownt357115,100201,276242,803206,163209,836154,24682,04524,12911,2171,247,172
C5 - Cyfanswm yr anheddau disgowntiedig ag eithrio addasiad premiwm642171,725257,625271,647204,523170,315106,04948,89811,9904,776.
C6 - Cyfwerthoedd Band D ag eithrio addasiad premiwm357114,483200,375241,464204,523208,163153,18281,49723,98011,1441,239,168
D1 - Anheddau eithriedig dosbarthau A i N a P i W.10,72211,93112,1049,0989,4074,1081,33428414659,134
D2 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio.41032562591535362412870
E1 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D..........1,247,172
E2 - Cyfradd gasglu (canran)..........98.09
E3 - E1x E2..........1,223,318
E4 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio..........824
E5 - Sylfaen drethu ar gyfer pennu treth..........1,224,142
E5a - Anheddau disgowntiedig sydd yn daladwy ag eithrio addasiad premiwm..........1,239,168
E6 - Sylfaen drethu'r cyngor at ddibenion y Grant Cynnal Refeniw..........1,239,992
H1 - Eiddo gwag sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwm.2,4551,7101,54197678142918555418,173
H2 - Ail gartrefi sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwm.2,3591,3631,5411,4841,517957405114409,780
H3b - Disgownt eiddo gwag 25%.0000000000
H3c - Disgownt eiddo gwag 50%.3,4903,2702,3491,5991,126533293945312,807
H3g - Cyfanswm disgownt eiddo gwag.3,4903,2702,3491,5991,126533293945312,807
H4b - Premiwm eiddo gwag 25%.30032135729926610039731,692
H4c - Premiwm eiddo gwag 50%.4764995413762861427821162,435
H4e - Premiwm eiddo gwag 100%.10693868354321820474
H4g - Cyfanswm premiwm eiddo gwag.88291398475860627413530194,601
H5b - Disgownt ail gartref 25%.10319810765227430509
H5c - Disgownt ail gartref 50%.74498410811778642312609
H5g - Cyfanswm disgownt ail gartref.177247191173139856826121,118
H6b - Premiwm ail gartref 25%.246382611663557242741792,801
H6f - Premiwm ail gartref 35%.1812063855103541909325121,956
H6c - Premiwm ail gartref 50%.7631,1371,5461,9001,68496342394328,542
H6g - Cyfanswm premiwm ail gartref.1,1901,7252,5423,0732,5951,3955901365313,299
H7 - Cyfanswm eiddo gwag sy'n daladwy.6,8275,8934,8743,3332,5131,23661317911325,581
H8 - Cyfanswm ail gartrefi sy'n daladwy.3,7263,3354,2744,7304,2512,4371,06327610524,197
H9b - Gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag 25%.0000000000
H9c - Gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag 50%.1,7451,6351,17580056326714747276,404
H9g - Cyfanswm gostyngiad oherwydd disgownt eiddo gwag.1,7451,6351,17580056326714747276,404
H10b - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 25%.7580897567251021423
H10c - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 50%.23825027118814371391181,218
H10e - Cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag 100%.10693868354321820474
H10g - Cyfanswm cynnydd oherwydd disgownt eiddo gwag.419423446346264128671492,115
H11b - Gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref 25%.2650271662110127
H11c - Gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref 50%.37254254593932126305
H11g - Cyfanswm gostyngiad oherwydd disgownt ail gartref.63746970644133126432
H12b - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 25%.6296153166139611942700
H12f - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 35%.6372135179124673394685
H12c - Cynnydd oherwydd disgownt ail gartref 50%.38256977395084248221247164,271
H12g - Cyfanswm cynnydd oherwydd disgownt ail gartref.5067361,0611,2941,10560926360225,656

Metadata

Teitl
Anheddau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Ionwar 2019 Ionwar 2019

Diweddariad nesaf
Ionwar 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Treth Gyngor, anheddau