Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Achosion troseddwyr moduro yn ôl canlyniad, math o lys a blwyddyn
None
[Lleihau]Oedran[Hidlwyd]
-
Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Troseddau moduro[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Troseddau moduro 1[Hidlo]
-
Troseddau moduro 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth Heddlu[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth Heddlu 1[Hidlo]
-
Rhanbarth Heddlu 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o lys[Hidlo]
-
-
Math o lys 1
[Lleihau]Canlyniad[Hidlo]
-
-
Canlyniad 1
Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2010
[Lleihau]Pob Llys47,16165,07557,66854,72150,76243,27940,69043,934
Pob LlysLlys y Goron[Lleihau]Pob canlyniad295306317272212243228261
Pob canlyniadAchosion ddaeth i ben yn gynnar........
Achosion rhyddhau wrth draddodi........
Rhyddhau (canfod yn ddieuog ar ôl achos diannod)........
Heb sefyll ei brawf (CC)..11...2
Wedi ei ryddfarnu (CC)141222912132015
Traddodwyd i sefyll ei brawf........
Dyfarnwyd yn euog281294294262200230208244
Llys Ynadon[Lleihau]Pob canlyniad46,86664,76957,35154,44950,55043,03640,46243,673
Pob canlyniadAchosion ddaeth i ben yn gynnar3,8296,3767,4176,7125,8975,5505,6786,405
Achosion rhyddhau wrth draddodi....1382
Rhyddhau (canfod yn ddieuog ar ôl achos diannod)322457314386454442433495
Heb sefyll ei brawf (CC)........
Wedi ei ryddfarnu (CC)........
Traddodwyd i sefyll ei brawf117141147166111112107121
Dyfarnwyd yn euog42,59857,79549,47347,18544,08736,92934,23636,650

Metadata

Teitl
Achosion Troseddwyr Moduro yn ôl math o lys, grwp trosedd moduro, band oedran, rhyw a chanlyniad yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
05 Rhagfyr 2018 05 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau'r heddlu

Cwmpas daearyddol
Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r bwletin ystadegol blynyddol hwn yn cynnwys data yn ymwneud â throseddau moduro:
• Achosion llys yn erbyn troseddwyr moduro (2006 – 2017)
• Camau gorfodi parcio sifil a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol nad ydynt wedi’u cynnwys yn y bwletin hwn.

Mae data cyfwerth ar gyfer Lloegr i’w weld yn y dolenni ar gyfer y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran 2 isod. Mae Transport Scotland yn cyhoeddi nifer y troseddau cerbydau a gofnodwyd gan yr heddlu yn ôl math o drosedd ym mhennod ‘Road Transport Vehicles’ y cyhoeddiad cryno a elwir yn “Scottish Transport Statistics”: (http://www.transport.gov.scot/statistics/scottish-transport-statistics-all-editions). Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi nifer y bobl a fu yn y llys am droseddau cerbydau yn y Bwletin Ystadegol “Criminal Proceedings in Scotland”: (http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc).
Mae Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon yn cynhyrchu ystadegau ar hysbysiadau cosb benodedig: (https://www.psni.police.uk/inside-psni/Statistics/fixed-penalty-notice-fpn-and-discretionary-disposal-statistics-for-traffic-offences/). Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Gogledd Iwerddon yn cyhoeddi nifer y difinyddion y penderfynwyd ar eu hachos troseddau moduro mewn llys ynadon (http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Statistics%20and%20Research/Pages/default.aspx).


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell y data
Mae’r wybodaeth am achosion llys yn ailadrodd yr ystadegau a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei chyfres cyfiawnder troseddol (https://www.gov.uk/government/collections/criminal-justice-statistics).

Cwmpas
Mae cwmpas ‘Police Powers and Procedures’ yn cynnwys defnyddio pwerau’r heddlu i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro. Mae hwn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o drosedd a sut yr ymdrinnir â nhw (e.e. talu dirwy neu gofrestru dirwy mewn llys). Mae’r data a gyflwynir yn cael ei gymryd o ffurflenni gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ffigurau hefyd yn cynnwys hysbysiadau a roddwyd gan wardeiniaid traffig cyflogedig yr heddlu am droseddau parcio. Dylid pwysleisio yma bod y rhan fwyaf o wardeiniaid traffig nawr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, ac nad yw eu gweithgareddau’n cael eu cynnwys yma. Isod, ceir rhestr o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am orfodi parcio a phryd ddigwyddodd hyn:

Castell-nedd Port Talbot - 1 Mehefin 1999
Sir Gaerfyrddin - 1 Mehefin 1999
Sir Ddinbych - 1 Gorffennaf 2004
Conwy - 1 Medi 2006
Gwynedd - 1 Ebrill 2007
Ynys Môn - 1 Ebrill 2007
Wrecsam - 1 Mawrth 2008
Abertawe - 1 Medi 2008
Caerdydd - 5 Gorffennaf 2010
Sir Benfro - 1 Chwefror 2011
Powys - 1 Ebrill 2011
Merthyr Tudful - 11 Ionawr 2012
Ceredigion - 4 Mehefin 2012
Rhondda Cynon Taf - 1 Awst 2012
Pen-y-bont ar Ogwr - 1 Ebrill 2013
Bro Morgannwg - 1 Ebrill 2013
Sir y Fflint - 1 Hyd 2013

Cafodd ystadegau ar hysbysiadau Cywiro Namau Cerbydau yn sgil troseddau moduro eu tynnu o’r bwletin hwn yn 2009.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2006 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Nid oes unrhyw talgrynnu wedi cael ei gymhwyso ar y data. Os nad oes data "*".

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data hwn yn cael ei ddiwygio'n flynyddol.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn troseddau gyrru ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach. Defnyddir ystadegau profion anadl i fesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd yfed a gyrru heddluoedd.

Amseroldeb a Phrydlondeb
Mae’r ystadegau ar achosion llys yn ymwneud ag achosion mewn llysoedd ynadon yng Nghymru yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2016.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol troseddwyr moduro: http://gov.wales/statistics-and-research/motoring-offences/?lang=en

Allweddeiriau
Troseddwyr Moduro, Math o Lys, Grwp Troseddau Moduro, Band Oedran, Rhyw, Canlyniad,