Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Brofion anadl cadarnhaol neu a wrthodwyd yng Nghymru yn ôl ardal heddlu a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
[Lleihau]Ardal Heddlu[Hidlo]
-
Ardal Heddlu 1
[Lleihau]Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Blwyddyn 1
-
-
Blwyddyn 2
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliGogledd CymruCliciwch yma i ddidoliDyfed-PowysCliciwch yma i ddidoliDe CymruCliciwch yma i ddidoliGwent
[Lleihau]Cyfanswm 20171,6008001,6005004,500
Cyfanswm 2017[Lleihau]Ionawr-Mawrth 20174002004001001,000
Ionawr-Mawrth 2017Ionawr 201710001000400
Chwefror 20171001001000400
Mawrth 20171001001000300
[Lleihau]Ebrill-Mehefin 20174002004001001,100
Ebrill-Mehefin 2017Ebrill 201710001000300
Mai 20171001001000400
Mehefin 20172001001000400
[Lleihau]Gorffennaf-Medi 20174002004001001,200
Gorffennaf-Medi 2017Gorffennaf 20171001002000400
Awst 20172001001000400
Medi 2017200100100100400
[Lleihau]Hydref-Rhagfyr 20174002004002001,200
Hydref-Rhagfyr 2017Hydref 2017100100100100400
Tachwedd 2017100100100100300
Rhagfyr 2017200100200100500

Metadata

Teitl
Nifer y profion anadl cadarnhaol neu a wrthodwyd yn ôl rhanbarth heddlu yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
05 Rhagfyr 2018 05 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau Prawf Anadl ar gyfer Lloegr a Chymru, Y Swyddfa Gartref

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau'r heddlu

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
This annual statistical bulletin contains data relating to motoring offences on:
• Screening breath tests (2002 – 2017).
• Civil parking enforcements, carried out by local authorities, are not covered in this bulletin.


Equivalent data for England can be found at the links for the Home Office and the Ministry of Justice. Transport Scotland publish the number of motor vehicle offences recorded by the police by type of offence in the ‘Road Transport Vehicles’ chapter of the compendium publication titled “Scottish Transport Statistics”: (http://www.transport.gov.scot/statistics/Scottish-transport-statistics-all-editions). The Scottish Government publishes the number of people proceeded against in court for motor vehicle offences in the Statistical Bulletin titled “Criminal Proceedings in Scotland”: (http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc).
The Police Service of Northern Ireland produces statistics on fixed penalty notices: (https://www.psni.police.uk/inside-psni/Statistics/fixed-penalty-notice-fpn-and-discretionary-disposal-statistics-for-traffic-offences/). The Northern Ireland Courts and Tribunals Service publish the number of defendants disposed of in the magistrates’ courts for motoring offences: (http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Statistics%20and%20Research/Pages/default.aspx).


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell y data
Mae’r wybodaeth am achosion llys yn ailadrodd yr ystadegau a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei chyfres cyfiawnder troseddol (https://www.gov.uk/government/collections/criminal-justice-statistics).

Cwmpas
Mae cwmpas ‘Police Powers and Procedures’ yn cynnwys defnyddio pwerau’r heddlu i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro. Mae hwn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o drosedd a sut yr ymdrinnir â nhw (e.e. talu dirwy neu gofrestru dirwy mewn llys). Mae’r data a gyflwynir yn cael ei gymryd o ffurflenni gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ffigurau hefyd yn cynnwys hysbysiadau a roddwyd gan wardeiniaid traffig cyflogedig yr heddlu am droseddau parcio. Dylid pwysleisio yma bod y rhan fwyaf o wardeiniaid traffig nawr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, ac nad yw eu gweithgareddau’n cael eu cynnwys yma. Isod, ceir rhestr o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am orfodi parcio a phryd ddigwyddodd hyn:

Castell-nedd Port Talbot - 1 Mehefin 1999
Sir Gaerfyrddin - 1 Mehefin 1999
Sir Ddinbych - 1 Gorffennaf 2004
Conwy - 1 Medi 2006
Gwynedd - 1 Ebrill 2007
Ynys Môn - 1 Ebrill 2007
Wrecsam - 1 Mawrth 2008
Abertawe - 1 Medi 2008
Caerdydd - 5 Gorffennaf 2010
Sir Benfro - 1 Chwefror 2011
Powys - 1 Ebrill 2011
Merthyr Tudful - 11 Ionawr 2012
Ceredigion - 4 Mehefin 2012
Rhondda Cynon Taf - 1 Awst 2012
Pen-y-bont ar Ogwr - 1 Ebrill 2013
Bro Morgannwg - 1 Ebrill 2013
Sir y Fflint - 1 Hyd 2013

Cafodd ystadegau ar hysbysiadau Cywiro Namau Cerbydau yn sgil troseddau moduro eu tynnu o’r bwletin hwn yn 2009.
Profion anadl
Gall yr heddlu ofyn i berson gymryd prawf anadl i’w sgrinio os oes ganddynt achos rhesymol i amau bod y person wedi bod yn gyrru neu wedi ceisio gyrru gydag alcohol yn ei gorff (Adran 6(1) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988), ei fod wedi cyflawni trosedd draffig symudol (Adran 6(1)), neu ei fod wedi bod mewn damwain (Adran 6(2)). Mae person sy’n methu darparu prawf anadl yn euog o drosedd, oni bai bod yna esgus rhesymol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2002 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r data wedi ei dalgrynnu i’r 100 agosaf

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data hwn yn cael ei ddiwygio'n flynyddol

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn troseddau gyrru ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach. Defnyddir ystadegau profion anadl i fesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd yfed a gyrru heddluoedd.

Amseroldeb a Phrydlondeb
Mae’r ystadegau ar achosion llys yn ymwneud ag achosion mewn llysoedd ynadon yng Nghymru yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2015.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol troseddwyr moduro: http://gov.wales/statistics-and-research/motoring-offences/?lang=en

Allweddeiriau
Profion Anadl Cadarnhaol, Profion Anadl a Wrthodwyd, Rhanbarth Heddlu