Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Sgiliau Cymraeg yn ôl awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, Cyfrifiad 2011
None
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1[Hidlo]
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Measure1
Sgiliau Cymraeg[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad, darllen ac ysgrifennu CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad ac yn darllen ond ddim yn ysgrifennuCliciwch yma i ddidoliYn siarad ond ddim yn darllen nac yn ysgrifennuCliciwch yma i ddidoliYn deall Cymraeg sy'n cael ei siarad yn unigCliciwch yma i ddidoliCyfuniad arall o sgiliauCliciwch yma i ddidoliDim sgiliauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cymru430,71745,52480,429157,79273,3922,167,9872,955,841
Ynys Môn30,7562,9054,7267,2151,27720,52467,403
Gwynedd65,9213,9476,8388,1251,78131,177117,789
Conwy23,0632,7064,60310,6552,98167,716111,724
Sir Ddinbych16,8421,9643,2517,6622,36858,44090,527
Sir y Fflint13,6501,7693,5967,5033,686116,736146,940
Wrecsam11,8671,6023,0057,6083,457101,886129,425
Powys17,7242,0253,9328,6163,89892,888129,083
Ceredigion28,6292,5323,6346,0161,75031,28673,847
Sir Benfro16,4662,3073,7757,2582,69485,892118,392
Sir Gaerfyrddin58,3217,43611,91920,7164,89574,355177,642
Abertawe18,6342,6974,67912,6845,965186,496231,155
Castell-nedd Port Talbot14,6342,1933,6788,6364,423101,714135,278
Pen-y-bont ar Ogwr9,7581,1831,9975,5174,858111,232134,545
Bro Morgannwg10,0131,0611,9644,0832,744102,153122,018
Caerdydd28,9322,6194,79510,2217,113278,593332,273
Rhondda, Cynon, Taf21,7742,0253,6949,3717,456181,235225,555
Merthyr Tudful3,7064138342,0071,56948,09456,623
Caerffili14,5241,5272,9185,0933,670144,240171,972
Blaenau Gwent3,7233741,0131,4861,15259,60067,348
Tor-faen6,2505771,5861,9861,45275,99387,844
Sir Fynwy6,3736351,5592,1931,65376,19688,609
Casnewydd9,1571,0272,4333,1412,550121,541139,849

Metadata

Sgiliau Cymraeg fesul Awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, cyfrifiad 2011

Ystadegau'r Boblogaeth a'r Cyfrifiad, Llywodraeth Cymru

Diweddarwyd: Rhagfyr 2012

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyswllt: dataiaithgymraeg@wales.gsi.gov.uk


Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae'n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.

Cyhoeddwyd y canlyniadau cyfrifiad cyntaf am yr iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 2012.

Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys y fethodoleg a ddefnyddiwyd a gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau o'r boblogaeth eu diffinio a'u hamcangyfrif, ar gael ar dudalen hafan Cyfrifiad 2011.


Enw
WLSH0002