Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Siaradwyr Cymraeg fesul adrannau etholiadol, Cyfrifiad 2011
None
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Adral[Hidlo]
Measure1
Oed[Hidlo]
[Lleihau]Adran etholiadol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adran etholiadol 1
-
-
Adran etholiadol 2
Cliciwch yma i ddidoliPob oed 3+
[Lleihau]Cymru19.0
Cymru[Lleihau]Ynys Môn57.2
Ynys MônW05000001: Aberffraw60.4
W05000002: Porth Amlwch64.5
W05000003: Amlwch Wledig54.3
W05000004: Biwmares39.5
W05000005: Bodffordd73.3
W05000006: Bodorgan68.3
W05000007: Braint73.2
W05000008: Bryngwran71.2
W05000009: Brynteg48.7
W05000010: Cadnant47.4
W05000011: Cefni80.5
W05000882: Cwm Cadnant57.5
W05000013: Cyngar80.8
W05000014: Gwyngyll70.5
W05000015: Tref Caergybi39.1
W05000883: Kingsland42.9
W05000017: Llanbadrig52.4
W05000884: Llanbedr-goch43.9
W05000019: Llanddyfnan64.7
W05000020: Llaneilian58.9
W05000021: Llanfaethlu64.4
W05000022: Llanfair-yn-Neubwll50.5
W05000885: Llanfihangel Ysgeifiog75.8
W05000024: Llangoed48.4
W05000025: Llanidan65.1
W05000026: Llannerch-y-medd69.9
W05000886: London Road45.3
W05000028: Maeshyfryd40.6
W05000029: Mechell61.1
W05000030: Moelfre52.3
W05000031: Morawelon40.4
W05000032: Parc a'r Mynydd50.4
W05000887: Pentraeth54.8
W05000034: Porthyfelin39.7
W05000035: Rhosneigr36.0
W05000036: Rhosyr59.3
W05000888: Trearddur38.1
W05000038: Tudur80.7
W05000039: Tysilio59.2
W05000040: Fali54.7
[Lleihau]Gwynedd65.4
GwyneddW05000041: Aberdaron74.2
W05000042: Aberdyfi35.5
W05000043: Abererch79.8
W05000044: Abermaw41.5
W05000045: Aber-soch43.5
W05000046: Arllechwedd61.9
W05000047: Y Bala78.5
W05000048: Bethel85.8
W05000049: Bontnewydd82.6
W05000050: Botwnnog75.9
W05000051: Bowydd and Rhiw78.2
W05000052: Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd63.2
W05000053: Bryn-crug/Llanfihangel52.1
W05000054: Cadnant86.2
W05000055: Clynnog73.2
W05000056: Corris/Mawddwy55.8
W05000057: Cricieth64.2
W05000058: Cwm-y-Glo72.1
W05000059: Deiniol22.8
W05000060: Deiniolen74.4
W05000061: Dewi52.6
W05000062: Diffwys and Maenofferen79.3
W05000063: Dolbenmaen67.6
W05000064: Dolgellau - Gogledd61.8
W05000065: Dolgellau - De67.1
W05000066: Dyffryn Ardudwy47.4
W05000067: Efail-newydd/Buan74.3
W05000068: Garth30.4
W05000069: Gerlan73.7
W05000070: Glyder51.7
W05000071:Y Groeslon81.3
W05000072: Harlech54.1
W05000073: Hendre45.3
W05000074: Hirael37.7
W05000075: Llanaelhaearn73.8
W05000076: Llanbedr50.8
W05000077: Llanbedrog54.0
W05000078: Llanberis74.7
W05000079: Llandderfel70.8
W05000080: Llanengan63.4
W05000081: Llangelynin35.9
W05000082: Llanllyfni75.5
W05000083: Llanrug87.8
W05000084: Llanuwchllyn78.6
W05000085: Llanwnda81.6
W05000086: Llanystumdwy77.0
W05000087: Marchog50.2
W05000088: Menai (Bangor)18.6
W05000089: Menai (Caernarfon)83.9
W05000090: Morfa Nefyn72.0
W05000091: Nefyn76.1
W05000092: Ogwen81.2
W05000093: Peblig (Caernarfon)87.4
W05000094: Penisa'r-waun70.6
W05000095: Penrhyndeudraeth74.8
W05000096: Pentir58.7
W05000097: Pen-y-groes86.8
W05000098: Porthmadog - Dwyrain80.1
W05000099: Porthmadog - Gorllewin57.0
W05000100: Porthmadog-Tremadog66.8
W05000101: Pwllheli - Gogledd79.1
W05000102: Pwllheli - De78.3
W05000103: Seiont85.3
W05000104: Talysarn70.7
W05000105: Teigl78.5
W05000106: Trawsfynydd73.1
W05000107: Tregarth & Mynydd Llandygai69.0
W05000108: Tudweiliog73.9
W05000109: Tywyn37.5
W05000110: Waunfawr75.8
W05000111: Y Felinheli64.3
[Lleihau]Conwy27.4
ConwyW05000112: Abergele Pen-sarn11.6
W05000114: Betws yn Rhos45.4
W05000113: Betws-y-Coed50.3
W05000115: Bryn45.0
W05000116: Caerhun41.9
W05000117: Capel Lluo33.3
W05000118: Colwyn20.7
W05000119: Conwy28.7
W05000913: Craig-y-Don18.7
W05000121: Crwst59.6
W05000914: Deganwy22.8
W05000123: Eglwysbach54.3
W05000124: Eirias23.5
W05000125: Gele22.7
W05000126: Glyn19.7
W05000127: Gogarth16.0
W05000128: Gwyr63.5
W05000129: Bae Cinmel11.5
W05000130: Llanddulas20.5
W05000131: Llandrillo yn Rhos18.4
W05000132: Llangernyw65.8
W05000133: Llansanffraid35.8
W05000134: Llansannan63.0
W05000135: Llysfaen21.1
W05000915: Marl29.8
W05000137: Mochdre22.5
W05000138: Mostyn18.4
W05000139: Pandy48.4
W05000140: Pant-yr-afon/Penmaenan34.1
W05000916: Penrhyn22.9
W05000917: Pen-sarn28.4
W05000143: Pentre Mawr21.1
W05000144: Rhiw16.7
W05000145: Tywyn10.8
W05000146: Trefriw45.6
W05000918: Tudno23.4
W05000148: Uwch Conwy60.7
W05000149: Uwchaled70.8
[Lleihau]Sir Ddinbych24.6
Sir DdinbychW05000150: Bodelwyddan17.9
W05000151: Corwen47.9
W05000152: Dinbych - Canol31.3
W05000153: Dinbych-Isaf40.2
W05000154: Dinbych Uchaf/Henllan32.7
W05000155: Diserth20.2
W05000156: Efenechtyd53.7
W05000157: Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla24.1
W05000158: Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal33.8
W05000159: Llandrillo59.2
W05000160: Llandyrnog37.5
W05000161: Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern48.3
W05000162: Llangollen20.1
W05000163: Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch50.0
W05000164: Prestatyn - Canol17.3
W05000165: Prestatyn - Dwyrain15.9
W05000166: Prestatyn Allt Melyd19.3
W05000167: Prestatyn - Gogledd12.6
W05000168: Prestatyn - De Orllewin13.7
W05000169: Rhuddlan19.8
W05000170: Rhyl - Dwyrain13.0
W05000171: Rhyl - De15.7
W05000172: Rhyl - De Ddwyrain15.5
W05000173: Rhyl - De-Orllewin13.7
W05000174: Rhyl - Gorllewin12.7
W05000175: Rhuthun41.7
W05000176: Llanelwy - Dwyrain26.3
W05000177: Llanelwy - Gorllewin19.5
W05000178: Trefnant28.5
W05000179: Tremeirchion27.8
[Lleihau]Sir y Fflint13.2
Sir y FflintW05000180: Argoed15.9
W05000181: Aston9.6
W05000182: Bagillt - Dwyrain12.3
W05000183: Bagillt - Gorllewin13.5
W05000184: Brychdyn - Gogledd Ddwyrain8.5
W05000185: Brychdyn - De9.3
W05000186: Brynffordd17.5
W05000187: Bwcle Dwyrain Bistre9.3
W05000188: Bwcle Gorllewin Bistre9.9
W05000189: Mynydd Bwcle11.5
W05000190: Bwcle Pontrobin10.9
W05000191: Caergwrle12.6
W05000192: Caerwys20.3
W05000193: Cilcain16.9
W05000194: Cei Connah - Canol8.7
W05000195: Cei Connah - Golftyn11.1
W05000196: Cei Connah - De10.2
W05000197: Cei Connah Gwepre9.1
W05000198: Ewlo11.0
W05000199: Ffynnongroyw22.9
W05000200: Y Fflint - Castell11.6
W05000201: Y Fflint - Cwnsyllt12.1
W05000202: Y Fflint - Oakenholt13.0
W05000203:Y Fflint - Trelawny11.7
W05000204: Maes-glas11.3
W05000205: Gronant15.9
W05000206: Gwernaffield15.4
W05000207: Gwernymynydd19.5
W05000208: Helygain20.7
W05000209: Penarlâg10.3
W05000210: Kinnerton Uchaf11.5
W05000211: Treffynnon - Canol12.7
W05000212: Treffynnon - Dwyrain15.7
W05000213: Treffynnon - Gorllewin17.0
W05000214: Yr Hôb13.4
W05000215: Coed-llai15.7
W05000216: Llanfynydd14.8
W05000217: Mancot9.5
W05000218: Yr Wyddgrug - Broncoed18.4
W05000219: Yr Wyddgrug - Dwyrain17.7
W05000220: Yr Wyddgrug - De30.6
W05000221: Yr Wyddgrug - Gorllewin16.6
W05000222: Mostyn18.2
W05000223: Pentre'r Diawl13.5
W05000224: Llaneurgain17.1
W05000225: Pentre'r Moch12.1
W05000226: Pen-y-ffordd10.9
W05000227: Queensferry9.0
W05000228: Saltney Cyffordd yr Wyddgrug7.8
W05000229: Saltney Stonebridge6.1
W05000230: Sealand7.5
W05000231: Shotton - Dwyrain8.7
W05000232: Shotton Uchaf9.9
W05000233: Shotton - Gorllewin9.4
W05000234: Trelawnyd and Gwaenysgor26.2
W05000235: Treuddyn24.4
W05000236: Chwitffordd20.7
[Lleihau]Wrecsam12.9
WrecsamW05000237: Acton10.4
W05000238: Parc Borras9.8
W05000239: Bronington8.5
W05000903: Brymbo13.5
W05000904: Bryn Cefn10.7
W05000241: Brynyffynnon11.3
W05000905: Cartrefle8.3
W05000244: Cefn11.2
W05000246: Y Waun - Gogledd11.2
W05000247: Y Waun - De10.1
W05000906: Coedpoeth18.3
W05000245: Dyffryn Ceiriog31.2
W05000249: Erddig14.1
W05000250: Esclusham10.8
W05000251: Garden Village13.3
W05000907: Gresffordd - Dwyrain a Gorllewin10.2
W05000253: Grosvenor11.2
W05000254: Gwenfro10.9
W05000908: Gwersyllt - Dwyrain a De11.1
W05000256: Gwersyllt - Gogledd11.8
W05000257: Gwersyllt - Gorllewin12.2
W05000258: Hermitage12.8
W05000909: Holt10.6
W05000260: Johnstown16.4
W05000261: Little Acton14.7
W05000262: Llangollen Wledig13.5
W05000263: Llai10.9
W05000264: Maes-y-dre12.5
W05000265: Marchwiel9.9
W05000266: Marford a Hoseley10.4
W05000910: Mwynglawdd17.8
W05000268: New Broughton10.8
W05000269: Offa10.6
W05000270: Owrtyn8.5
W05000271: Pant26.6
W05000272: Pen-y-cae19.6
W05000273: Penycae a De Rhiwabon15.1
W05000274: Plas Madoc11.4
W05000275: Ponciau28.2
W05000276: Queensway8.6
W05000911: Rhosnesni10.6
W05000278: Yr Orsedd8.5
W05000279: Rhiwabon13.7
W05000280: Smithfield8.3
W05000281: Stansty10.8
W05000912: Whitegate12.2
W05000283: Wynnstay7.7
[Lleihau]Powys18.6
PowysW05000284: Aber-craf38.6
W05000285: Banwy56.0
W05000286: Beguildy10.0
W05000287: Aberriw9.5
W05000288: Blaen Hafren23.4
W05000289: Bronllys9.7
W05000290: Llanfair-ym-Muallt15.6
W05000291: Bwlch10.6
W05000292: Caersws25.9
W05000293: Yr Ystog4.3
W05000294: Crughywel8.6
W05000295: Cwm-twrch46.2
W05000296: Dyserth a Thre-coed11.3
W05000297: Dolforwyn13.9
W05000298: Felin-fâch12.7
W05000299: Ffordun10.9
W05000300: Glantwymyn57.8
W05000301: Y Clas-ar-wy8.7
W05000302: Cegidfa15.6
W05000303: Gwernyfed10.0
W05000304: Y Gelli Gandryll9.0
W05000305:Ceri12.9
W05000306: Tref-y-clawdd8.5
W05000307: Llanafan Fawr13.8
W05000308: Llanbadarn Fawr11.6
W05000309:Llanbryn-mair48.2
W05000310: Llandinam14.2
W05000311: Llandrindod - Dwyrain/Llandrindod - Gorllewin11.4
W05000312: Llandrindod - Gogledd14.1
W05000313: Llandrindod - De11.4
W05000314: Llandrinio10.8
W05000315: Llandysilio11.1
W05000316: Llanelwedd13.9
W05000317: Llanfair Caereinion36.0
W05000318: Llanfihangel43.0
W05000319: Llanfyllin34.1
W05000320: Llangatwg9.4
W05000321: Llan-gors12.2
W05000322: Llangynllo8.0
W05000893: Llangynidr11.3
W05000324: Llanidloes15.5
W05000326: Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin34.1
W05000327: Llansantffraid19.7
W05000325: Llanrhaeadr-ym-Mochnant42.7
W05000328:Llanwrtyd16.8
W05000329: Llanllyr11.4
W05000330: Machynlleth51.6
W05000331: Maes-car/Llywel25.7
W05000332: Meifod24.4
W05000333: Trefaldwyn12.4
W05000334: Nantmel12.2
W05000335:Y Drenewydd - Canol14.9
W05000336: Y Drenewydd - Dwyrain12.0
W05000337: Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn14.9
W05000338: Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn16.7
W05000339: Y Drenewydd - De15.3
W05000340: Pencraig6.8
W05000341: Llanandras9.3
W05000342: Rhaeadr Gwy11.8
W05000343: Rhiwcynon22.1
W05000344: St. David Fewnol11.2
W05000345: St. John13.2
W05000346: St. Mary12.9
W05000347: Talgarth11.8
W05000894: Tal-y-bont ar Wysg13.1
W05000349: Tawe-Uchaf24.4
W05000350: Tre-wern14.7
W05000351: Y Trallwng - Castell9.9
W05000352: Y Trallwng Gungrog11.8
W05000353: Y Trallwng Llanerchyddol14.3
W05000354: Ynyscedwyn45.9
W05000355: Ysgir17.1
W05000356: Ystradgynlais39.9
[Lleihau]Ceredigion47.3
CeredigionW05000357: Aberaeron59.9
W05000358: Aberporth44.4
W05000359: Aberteifi-Mwldan58.8
W05000360: Aberteifi-Rhyd-y-Fuwch55.8
W05000361: Aberteifi-Teifi46.9
W05000362: Aberystwyth Bronglais36.5
W05000363: Aberystwyth Canol26.6
W05000364: Aberystwyth Gogledd24.4
W05000365: Aberystwyth Penparcau36.4
W05000366: Aberystwyth Rheidol30.5
W05000367: Beulah52.9
W05000368: Borth40.6
W05000369: Capel Dewi50.7
W05000370: Ceulanamaesmawr52.9
W05000371: Ciliau Aeron54.0
W05000372: Faenor32.9
W05000373: Llanbedr Pont Steffan46.9
W05000374: Llanarth50.7
W05000375: Llanbadarn Fawr-Padarn40.9
W05000376: Llanbadarn Fawr-Sulien23.9
W05000377: Llandyfriog54.7
W05000378: Llandysiliogogo50.8
W05000379: Tref Llandysul63.5
W05000380: Llanfarian54.0
W05000381: Llanfihangel Ystrad56.9
W05000382: Llangeitho54.9
W05000383: Llangybi49.0
W05000384: Llanrhystud57.7
W05000385: Llansanffraid51.6
W05000386: Llanwenog59.2
W05000387: Lledrod54.3
W05000388: Melindwr49.4
W05000389: Ceinewydd41.5
W05000390: Penbryn48.5
W05000391: Pen-parc55.0
W05000392: Tirymynach54.8
W05000393: Trefeurig56.5
W05000394: Tregaron66.9
W05000395: Troedyraur50.9
W05000396: Ystwyth58.3
[Lleihau]Sir Benfro19.2
Sir BenfroW05000946: Amroth11.6
W05000947: Burton12.0
W05000948: Camrose16.4
W05000400: Caeriw12.1
W05000949: Cilgerran51.7
W05000402: Clydau55.9
W05000950: Crymych60.3
W05000951: Dinas49.7
W05000952: East Williamston12.2
W05000406: Abergwaun - Gogledd-ddwyrain34.3
W05000407:Abergwaun - Gogledd-orllewin35.0
W05000408: Wdig28.5
W05000409: Hwlffordd - Castell15.6
W05000410: Hwlffordd - Garth13.7
W05000953: Hwlffordd - Portfield13.7
W05000954: Hwlffordd - Prendergast16.8
W05000413: Hwlffordd - Priordy13.5
W05000414: Hundleton11.2
W05000415: Johnston11.4
W05000955: Cilgeti/Begeli10.9
W05000417: Llanbedr Efelffre22.8
W05000418: Llandyfái10.2
W05000419: Treletert37.8
W05000956: Llangwm12.8
W05000421: Llanrhian42.1
W05000422: Maenclochog47.9
W05000423: Maenorbyr11.4
W05000957: Martletwy18.2
W05000425: Pont Fadlen14.4
W05000426: Aberdaugleddau - Canol7.5
W05000427: Aberdaugleddau - Dwyrain9.9
W05000428: Aberdaugleddau - Hakin8.0
W05000429: Aberdaugleddau - Hubberston9.6
W05000430: Aberdaugleddau - Gogledd9.3
W05000431: Aberdaugleddau - Gorllewin9.1
W05000432: Arberth21.8
W05000433: Arberth Gwledig17.2
W05000434: Trefdraeth42.8
W05000435: Neyland - Dwyrain10.7
W05000436: Neyland - Gorllewin10.9
W05000437: Doc Penfro - Canol9.2
W05000438: Doc Penfro - Llanion8.9
W05000439: Doc Penfro - Marchnad9.5
W05000440: Doc Penfro - Pennar9.4
W05000441: Penfro - Monkton10.2
W05000442: Penfro - Santes Fair Gogledd10.3
W05000443: Penfro - Santes Fair De10.5
W05000444: Penfro - Sant Mihangel11.2
W05000445: Penalun12.4
W05000958: Rudbaxton18.2
W05000450: Saundersfoot10.5
W05000451: Scleddau36.4
W05000452: Solfach24.4
W05000447: Tyddewi29.0
W05000448: Llandudoch46.1
W05000449: Llanisan yn Rhos8.7
W05000453: Dinbych y Pysgod - Gogledd11.6
W05000454: Dingych y Pysgod - De9.3
W05000455: Yr Havens13.5
W05000456: Cas-wis23.9
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin43.9
Sir GaerfyrddinW05000457: Abergwili55.7
W05000458: Rhydaman49.9
W05000459: Betws53.4
W05000460: Bigyn23.0
W05000461: Porth Tywyn32.2
W05000462: Bynea31.0
W05000463: Tre Caerfyrddin - Gogledd37.4
W05000464: Tre Caerfyrddin - De38.2
W05000465: Tre Caerfyrddin - Gorllewin37.2
W05000466: Cenarth48.8
W05000467: Cil-y-cwm46.0
W05000468: Cynwyl Elfed54.3
W05000469: Cynwyl Gaeo46.7
W05000470: Dafen26.9
W05000471: Elli28.6
W05000472: Felin-foel28.1
W05000473: Garnant58.5
W05000474: Glanamman59.8
W05000475: Glanymôr19.2
W05000476: Glyn58.9
W05000477: Gors-las64.1
W05000478: Hendy43.8
W05000479: Hengoed32.7
W05000480: Cydweli44.4
W05000481: Treflan Talacharn22.4
W05000482: Llanboidy48.7
W05000483: Llanddarog57.8
W05000484: Llandeilo50.3
W05000485: Llanymddyfri40.3
W05000486: Llandybïe57.0
W05000487: Llanegwad53.5
W05000488: Llanfihangel Aberbythych51.6
W05000489: Llanfihangel-ar-Arth57.5
W05000490: Llangadog55.7
W05000491: Llangeler54.5
W05000492: Llangennech39.9
W05000493: Llangynnwr48.0
W05000494: Llangyndeyrn58.8
W05000495: Llan-non64.2
W05000496: Llansteffan44.2
W05000497: Llanybydder58.6
W05000498: Lliedi28.1
W05000499: Llwynhendy26.1
W05000500: Monardeilo a Salem48.2
W05000501: Pembre31.1
W05000502: Pen-y-groes62.2
W05000503: Pontaman53.0
W05000504: Pontyberem67.4
W05000505: Cwarter Bach68.7
W05000508: Saron54.4
W05000506: Sanclêr50.3
W05000507: Llanismel48.7
W05000509: Swiss Valley33.1
W05000510: Tre-lech53.5
W05000511: Trimsaran50.4
W05000512: Ty-croes47.1
W05000513: Tyisa21.5
W05000514: Hendy-Gwyn ar Daf42.4
[Lleihau]Abertawe11.4
AbertaweW05000515: Llandeilo Ferwallt8.4
W05000516: Bonymaen8.8
W05000517: Castell7.3
W05000518: Clydach20.3
W05000519: Y Cocyd9.8
W05000520: Cwmbwrla6.7
W05000521: Dynfant7.5
W05000522: Fairwood10.1
W05000523: Gorseinon12.8
W05000524: Gwyr9.9
W05000525: Tregwyr13.2
W05000526: Cilâ - Gogledd9.6
W05000527: Cilâ - De6.8
W05000528: Pontybrenin17.0
W05000529: Glandwr6.3
W05000530: Llangyfelach16.9
W05000531: Llansamlet13.9
W05000532: Casllwchwr Isaf15.0
W05000533: Mawr38.3
W05000534: Mayals12.1
W05000535: Treforys11.8
W05000536: Mynydd-bach9.8
W05000537: Newton10.1
W05000538: Ystumllwynarth10.3
W05000539: Pen-clawdd14.9
W05000540: Penderi7.4
W05000541:Penlle'r-gaer15.3
W05000542: Pennard10.1
W05000543: Penyrheol15.0
W05000544: Pontarddulais31.6
W05000546: Sgeti10.9
W05000545: St. Thomas6.7
W05000547: Townhill5.8
W05000548: Uplands10.7
W05000549: Casllwchwr Uchaf16.8
W05000550: West Cross8.2
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot15.3
Castell-nedd Port TalbotW05000551: Aberafan7.9
W05000552: Aberdulais13.5
W05000553: Allt-wen29.5
W05000554: Baglan8.4
W05000555: Blaengwrach14.8
W05000556: Llansawel Dwyrain8.6
W05000557: Llansawel Gorllewin9.5
W05000558: Bryn and Cwmavon16.2
W05000559: Bryn-coch - Gogledd13.9
W05000560: Bryn-coch - De12.3
W05000561: Llangatwg12.8
W05000562: Cimla9.1
W05000563: Coed-ffranc - Canol11.0
W05000564: Coed-ffranc - Gogledd11.4
W05000565: Coed-ffranc - Gorllewin12.3
W05000566: Creunant25.1
W05000567: Cwmllynfell58.8
W05000568: Cymer6.9
W05000569: Dyffryn11.4
W05000570: Glyncorrwg6.2
W05000571: Glyn-nedd20.8
W05000572: Godre'r graig30.1
W05000573:Gwauncaegurwen55.8
W05000574: Gwynfi7.0
W05000575: Brynaman Isaf60.8
W05000576: Margam10.1
W05000577: Castell-Nedd - Dwyrain8.1
W05000578: Castell-Nedd - Gogledd9.9
W05000579: Castell-Nedd - De9.2
W05000580: Onllwyn19.1
W05000581: Pelenna16.0
W05000582: Pontardawe31.0
W05000583: Port Talbot9.5
W05000584: Resolfen11.2
W05000585: Rhos24.7
W05000586: Sandfields - Dwyrain7.5
W05000587: Sandfields - Gorllewin8.1
W05000588: Blaendulais22.9
W05000589: Tai-bach7.6
W05000590: Tonna11.9
W05000591: Trebannws33.6
W05000592: Ystalyfera46.0
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr9.7
Pen-y-bont ar OgwrW05000593: Abercynffig8.7
W05000594: Betws7.8
W05000595: Melin Ifan Ddu7.5
W05000596: Blaengarw9.8
W05000896: Bracla10.0
W05000598: Brynceithin13.3
W05000599: Bryn-coch9.6
W05000897: Bryntirion, Laleston a Merthyr Mawr12.0
W05000601: Caerau9.5
W05000602: Cefn Cribwr8.1
W05000603: Cefn Glas7.4
W05000604: Coety6.5
W05000605: Corneli10.3
W05000898: Llangrallo Isaf9.1
W05000607: Felindre10.7
W05000608: Hendre11.6
W05000609: Litchard9.5
W05000610: Llangeinwyr8.2
W05000611: Llangewydd and Brynhyfryd8.9
W05000612: Llangynwyd13.6
W05000613: Maesteg - Dwyrain10.6
W05000614: Maesteg - Gorllewin13.1
W05000615: Morfa8.4
W05000616: Nant-y-moel8.2
W05000617: Y Castellnewydd8.6
W05000618: Newton8.3
W05000619: Notais8.4
W05000620: Cwm Ogwr6.8
W05000899: Hengastell9.7
W05000622: Pen-dre8.0
W05000623: Penprysg11.1
W05000624: Pen-y-fai11.9
W05000625: Pontycymmer11.5
W05000626: Porthcawl Dwyrain Canol7.6
W05000627: Porthcawl Gorllewin Canol9.3
W05000628: Y Pîl9.0
W05000629: Rest Bay9.4
W05000630: Sarn8.6
W05000631: Ynysawdre8.9
[Lleihau]Bro Morgannwg10.8
Bro MorgannwgW05000632: Baruc13.4
W05000633: Buttrills11.8
W05000634: Catwg10.9
W05000635: Castleland9.4
W05000636: Cornerswell11.0
W05000637: Court10.7
W05000638: Y Bont-faen11.9
W05000932: Dinas Powys10.0
W05000640: Dyfan10.9
W05000641: Gibbonsdown9.7
W05000642: Illtud11.1
W05000933: Llandoche8.4
W05000644: Llandw/Ewenni14.8
W05000645: Llanilltud Fawr9.6
W05000646: Llanbedr-y-Fro12.6
W05000934: Plymouth11.4
W05000648: Y Rhws10.5
W05000649: Sain Tathan8.0
W05000650: St. Augustine's10.8
W05000651: Sant-y-Brid10.4
W05000652: Stanwell11.8
W05000935:Sili8.7
W05000654: Gwenfô13.3
[Lleihau]Caerdydd11.1
CaerdyddW05000853: Adamsdown8.4
W05000854: Butetown9.6
W05000855: Caerau8.6
W05000856: Treganna19.1
W05000857: Cathays10.1
W05000858: Creigiau/Sain Ffagan18.2
W05000859: Cyncoed12.1
W05000860: Trelái8.8
W05000861: Tyllgoed9.8
W05000862: Gabalfa10.6
W05000863: Grangetown10.2
W05000864: Y Mynydd Bychan11.7
W05000865: Llys-faen10.7
W05000866: Llandaf15.3
W05000867: Ystum Taf11.2
W05000868: Llanisien10.6
W05000869: Llanrhymni7.5
W05000870: Pen-twyn7.9
W05000871: Pentyrch18.5
W05000872:Pen-y-lan12.7
W05000873: Plasnewydd9.8
W05000900: Pontprennau/Hen Laneirwg10.4
W05000875: Radur13.3
W05000876: Rhiwbeina12.9
W05000877: Glanyrafon13.7
W05000901: Tredelerch7.7
W05000879: Y Sblot8.6
W05000902: Trowbridge8.0
W05000881: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais14.9
[Lleihau]Rhondda, Cynon, Taf12.3
Rhondda, Cynon, TafW05000655: Aberaman - Gogledd9.2
W05000656: Aberaman - De9.3
W05000657: Abercynon9.0
W05000658: Aberdâr - Dwyrain11.6
W05000659: Aberdâr Gorllewin / Llwytgred11.9
W05000660: Y Beddau12.6
W05000661: Brynna12.6
W05000662: Gartholwg19.4
W05000663: Cilfynydd12.9
W05000664: Cwm Clydach8.8
W05000665: Cwm-bach10.6
W05000666: Cymer9.2
W05000667: Glynrhedynnog11.8
W05000668: Gilfach Goch8.6
W05000669: Glyn-coch11.7
W05000670: Y Graig11.7
W05000671: Y Ddraenen Wen12.0
W05000672: Hirwaun16.1
W05000889: Llanharan13.5
W05000890: Llanhari13.9
W05000675: Tref Llantrisant16.8
W05000676: Llanilltud Faerdref17.2
W05000677: Llwyn-y-pia9.1
W05000678: Y Maerdy9.7
W05000679: Aberpennar - Dwyrain10.8
W05000680: Aberpennar - Gorllewin10.2
W05000681: Penrhiw-ceiber8.8
W05000682: Pentre12.1
W05000683: Pen-y-graig9.3
W05000684: Pen-y-waun10.5
W05000891: Pont-y-clun15.9
W05000686: Tref Pontypridd18.7
W05000687: Y Porth13.3
W05000688: Rhigos16.6
W05000689: Rhondda14.0
W05000690: Rhydfelen - Canol / Llan11.6
W05000691: Ffynon Taf15.0
W05000892: Tonysguboriau13.6
W05000693: Ton-teg14.4
W05000694: Tonypandy9.8
W05000695: Tonyrefail - Dwyrain11.3
W05000696: Tonyrefail - Gorllewin10.4
W05000697: Trallwng13.1
W05000698: Trealaw8.6
W05000699: Trefforest9.8
W05000700: Treherbert15.6
W05000701: Treorci14.5
W05000702: Pendyrus10.1
W05000703: Ty'n-y-nant12.2
W05000704: Ynys-hir11.3
W05000705: Ynys-y-bwl15.1
W05000706: Ystrad12.2
[Lleihau]Merthyr Tudful8.9
Merthyr TudfulW05000707: Bedlinog9.6
W05000708: Cyfarthfa10.7
W05000709: Dowlais7.4
W05000710: Gurnos6.0
W05000711: Ynyswen10.1
W05000712: Parc8.0
W05000713: Penydarren6.9
W05000714: Plymouth9.0
W05000715: Y Dref8.8
W05000716: Treharris11.7
W05000895: Faenor9.5
[Lleihau]Caerffili11.2
CaerffiliW05000720: Cwm Aber15.8
W05000718: Aberbargoed10.5
W05000719: Abercarn11.7
W05000721: Argoed10.9
W05000722: Bargod9.9
W05000723: Bedwas, Tretomos a Machen11.4
W05000724: Coed Duon10.5
W05000919: Cefn Fforest9.5
W05000726: Crosskeys9.0
W05000920: Crymlyn10.3
W05000728: Cwm Darran10.4
W05000729: Gilfach9.5
W05000730: Hengoed10.8
W05000921: Llanbradach11.9
W05000922: Maes-y-cwmwr10.3
W05000923: Morgan Jones13.5
W05000734: Moria10.6
W05000735: Nelson12.3
W05000737: Tredegar Newydd7.3
W05000736: Trecelyn8.9
W05000924: Pengam12.6
W05000925: Penmaen10.1
W05000926: Pen-yr-heol13.1
W05000927: Pontllan-fraith10.1
W05000742: Pontlotyn7.8
W05000928: Rhisga - Dwyrain10.5
W05000929:Rhisga - Gorllewin9.0
W05000745: Catwg Sant12.0
W05000930: Sant Iago10.7
W05000931: Sant Martin13.9
W05000748: Twyn Carno10.8
W05000749: Ynys-ddu10.2
W05000750: Ystrad Mynach13.2
[Lleihau]Blaenau Gwent7.8
Blaenau GwentW05000751: Abertyleri7.0
W05000936: Badminton7.9
W05000937: Cendl8.1
W05000938: Blaenau8.8
W05000939: Brynmawr8.0
W05000940: Cwm8.3
W05000941: Cwmtyleri7.4
W05000942: Glynebwy - Gogledd6.4
W05000943: Glynebwy - De8.4
W05000760: Georgetown8.3
W05000761: Llanhiledd7.1
W05000944: Nantyglo8.4
W05000945: Rasa7.3
W05000764: Sirhywi8.7
W05000765: Six Bells7.1
W05000766: Tredegar - Canol a Gorllewin8.0
[Lleihau]Tor-faen9.8
Tor-faenW05000767: Abersychan11.4
W05000768: Blaenavon10.0
W05000769: Bryn-wern8.1
W05000770: Coed Efa10.5
W05000771: Croesyceiliog - Gogledd10.5
W05000772: Croesyceiliog - De11.5
W05000773: Cwmynysgoi9.0
W05000774: Fairwater9.2
W05000775: Greenmeadow11.2
W05000776: Llantarnam8.3
W05000777: Llanyrafon - Gogledd11.2
W05000778: Llanyrafon - De9.4
W05000779: New Inn8.6
W05000780: Pant-teg8.7
W05000781: Pontnewydd10.8
W05000782: Pontnewynydd9.6
W05000783: Pont-y-pwl7.5
W05000786: Snatchwood9.6
W05000784: St. Cadocs/Penygarn8.6
W05000785: St. Dials9.2
W05000787: Trefddyn9.6
W05000788: Two Locks11.4
W05000789: Cwmbrân Uchaf10.3
W05000790: Wainfelin9.0
[Lleihau]Sir Fynwy9.9
Sir FynwyW05000791: Caer-went8.7
W05000792: Castell Cil-y-coed11.7
W05000793: Cantref8.5
W05000794: Castell9.9
W05000795: Croesonnen10.0
W05000796: Crucornau Fawr10.5
W05000797: Devauden9.6
W05000798: Llanddewi9.1
W05000799: Dixton gydag Oxbaston7.2
W05000800: Drybridge10.5
W05000801: Goetre Fawr11.6
W05000802: Green Lane10.9
W05000803: Grofield10.4
W05000804: Lansdown9.5
W05000805: Larkfield7.7
W05000806: Llanbadog10.5
W05000807: Bryn Llanelli8.8
W05000808: Llan-ffwyst Fawr11.7
W05000809: Llangybi Fawr9.0
W05000810: Llanofer7.7
W05000811: Llandeilo Gresynni9.5
W05000812: Llanwenarth Tu Draw8.3
W05000813: Y Maerdy10.5
W05000814: Mill10.8
W05000815: Llanfihangel Troddi8.8
W05000816: Overmonnow8.5
W05000817: Porth Sgiwed10.6
W05000818: Y Priordy10.3
W05000819: Rhaglan11.1
W05000820: Rogiet15.6
W05000825: Hafren10.6
W05000826: Drenewydd Gelli-farch8.0
W05000821: St. Arvans8.5
W05000822: St. Christopher's12.0
W05000823: St. Kingsmark8.1
W05000824: St. Mary's6.8
W05000827: The Elms12.8
W05000828: Thornwell10.7
W05000829: Tryleg Unedig9.7
W05000830: Brynbuga9.8
W05000831: West End10.7
W05000832: Wyesham10.0
[Lleihau]Casnewydd9.3
CasnewyddW05000833:Allt-yr-ynn9.8
W05000834: Alway10.4
W05000835: Beechwood10.0
W05000836: Betws8.0
W05000837: Caerllion9.8
W05000838: Y Gaer8.1
W05000839: Y Graig11.3
W05000840: Langstone10.0
W05000841: Liswerry8.9
W05000842: Llan-wern11.2
W05000843: Malpas8.5
W05000844: Maerun9.2
W05000845: Pilgwenlli8.5
W05000846: Ringland8.1
W05000847: Ty Du9.8
W05000849: Shaftesbury8.5
W05000848: Sain Silian10.2
W05000850: Stow Hill8.3
W05000851: Parc Tredegar11.3
W05000852: Victoria8.2

Metadata

Teitl
Siaradwyr Cymraeg fesul adran etholiadol a grwpiau oedran ehangach, Cyfrifiad 2011

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2013 Ionawr 2013

Diweddariad nesaf
Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad 2011, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Adrannau etholiadol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae'n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.


Casgliad data a dull cyfrifo
Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.

Amlder cyhoeddi
Bob deg mlynedd

Cyfnodau data dan sylw
Cyfrifiad 2011

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Allweddeiriau
Cyfrifiad, Iaith Gymraeg