Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Allbwn ac Incwm Cyfun Amaethyddol

Gwybodaeth am gynnyrch amaethyddol, Gwerth Ychwanegol Crynswth o amaethyddiaeth a Chyfanswm Incwm o Ffermio ar gyfer 2013 i 2022.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
BlwyddynBlwyddyn<br />        <br />        [Hidlo]
[Lleihau]NwyddauNwyddau yn yr cyfrifon.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Nwyddau 1
-
-
Nwyddau 2
Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Amcangyfrif dros droCliciwch yma i ddidoli2022Amcangyfrif dros dro
[Lleihau]Allbwn Gros(£ miliwn)1,5481,6501,4851,4311,6041,6971,6101,6861,7602,161
Allbwn Gros(£ miliwn)[Ehangu]Ydau19182121222526273156
[Ehangu]Cnydau eraill887788861115
[Ehangu]Tatws1110131716201381312
[Ehangu]Garddwriaeth37424252535252565358
[Lleihau]Da byw700714696707733748720818807877
Da bywO'r rhai sydd Gwartheg373363372376407404375437441494
O'r rhai sydd Defaid245272257267264281270299286307
O'r rhai sydd Moch6755656879
O'r rhai sydd Dofednod71675247444560646561
[Lleihau]Cynhyrchion da byw566635499438578637583580649942
Cynhyrchion da bywO'r rhai sydd Llaeth a chynhyrchion llaeth506573440381517568522513570849
O'r rhai sydd Wyau48494341465349577183
O'r rhai sydd Gwlân7765353112
[Ehangu]Troi Cyfalaf yn Dda Byw82898063637474565644
[Ehangu]Gweithgareddau Amaethyddol Eraill75847776787980818594
[Ehangu]Gweithgareddau Eilaidd Anwahanadwy50495151525454555564
[Lleihau]Treuliant Canolraddol(£ miliwn)1,2091,1851,0581,0461,0831,1141,1381,1561,1741,350
Treuliant Canolraddol(£ miliwn)[Ehangu]O'r rhai sydd Bwydydd anifeiliaid427395338334350363376387400461
[Ehangu]O'r rhai sydd Treuliau milfeddygol a meddygol58615958606162626272
[Ehangu]O'r rhai sydd Gwrtaith a chalch114108949295979999100115
[Ehangu]O'r rhai sydd Treuliau peiriannau151149125123127129131132133154
[Ehangu]O'r rhai sydd Cynnal a chadw'r fferm36373838394041414347
[Ehangu]O sydd Gwaith contract74837574767879798093
[Ehangu]O'r rhai sydd Costau ffermio eraill324324305301310316320322324375
[Ehangu]O'r rhai sydd Gwasanaethau Cyfryngu Ariannol wedi'u Mesur yn Anuniongyrchol777891013141210
[Ehangu]Gwerth Ychwanegol Gros(£ miliwn)339465427385521583471530586811
[Lleihau]Defnydd o Gyfalaf Sefydlog(£ miliwn)286299302302306334338326326346
Defnydd o Gyfalaf Sefydlog(£ miliwn)[Ehangu]O'r rhai sydd Adeiladau a gwaith9191909294979897101110
[Ehangu]O'r rhai sydd Cerbydau a pheiriannau133138143147152160163167174193
[Ehangu]O'r rhai sydd Gwerth da byw63707063607776625143
[Lleihau]Gwerth Ychwanegol Net (ar gost ffactor)(£ miliwn)357428360353510548426494541748
Gwerth Ychwanegol Net (ar gost ffactor)(£ miliwn)[Ehangu]Gwerth Ychwanegol Net (ar brisiau sylfaenol)5316512483215250133204260465
[Ehangu]Cymorthdaliadau eraill304263236270296299293290282283
[Ehangu]Iawndal Gweithwyr(£ miliwn)105105119119104113115137110101
[Ehangu]Llog(£ miliwn)24313537394039353435
[Ehangu]Rhent(£ miliwn)26252122201716141313
[Ehangu]Cyfanswm yr Incwm o Ffermio(£ miliwn)203266185176347378255309384599

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r datganiad hwn yn darparu amcangyfrifon a ragwelir o allbwn cyfun amaethyddol a chyfanswm incwm o ffermio ar lefel Cymru.

Mae’r Cyfrif Cyfun Amaethyddol yn cael ei greu gan ddefnyddio data o amrywiaeth eang o ffynonellau, er enghraifft, arolygon amaethyddol, marchnadoedd da byw, sefydliadau marchnata ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r Cyfrif Cyfun Amaethyddol yn cael ei greu gan ddefnyddio data o amrywiaeth eang o ffynonellau, er enghraifft, arolygon amaethyddol, marchnadoedd da byw, sefydliadau marchnata ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013 i 2022.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Yn y datganiad blynyddol nesaf sydd wedi’i drefnu ar gyfer Mai 2023 (dros dro), bydd y ffigurau ar gyfer 2021 a 2022 yn cael eu diwygio i gynnwys rhagor o’r wybodaeth ddiweddaraf.

Teitl

Allbwn ac incwm cyfun amaethyddol

Diweddariad diwethaf

25 Mai 2023 25 Mai 2023

Diweddariad nesaf

Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Busnes Fferm, Llwyodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Mehefin Cyfrifiad Amaethyddol a Garddwrol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Olrhain Gwartheg, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Cyswllt ebost

ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg