Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i greu cyfrif newydd.

Mae'n ofynnol i'r cyfrinair fod yn o leiaf 6 cymeriad o hyd.