Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Hygyrchedd StatsCymru

Llywodraeth Cymru sy’n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, dylai hynny olygu eich bod yn gallu:

  • Newid lliwiau
  • Nesáu hyd at 200% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
  • Defnyddio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin
  • Gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

Mae’r rhannau o’r wefan nad ydynt yn gwbl hygyrch yn gysylltiedig â’r gallu i olygu golwg y dudalen. Ar hyn o bryd, yn y rhyngwyneb ar gyfer gweld data, nodwyd y materion canlynol:

  • Nid yw’n bosibl trefnu colofnau drwy ddefnyddio bysellfwrdd
  • Nid yw’n bosibl gweithredu’r rheolyddion gwe-lywio sy’n ehangu a lleihau data dimensiynau drwy ddefnyddio bysellfwrdd
  • Nid yw’n bosibl ychwanegu na dileu dimensiynau drwy ddefnyddio bysellfwrdd
  • Nid yw’n bosibl newid trefn y dimensiynau drwy ddefnyddio bysellfwrdd
  • Nid yw’n bosibl gweithredu’r hidlyddion dimensiynau yn llawn drwy ddefnyddio bysellfwrdd

Rydym am fynd i’r afael â’r problemau hyn drwy ddiweddaru’r rhyngwyneb ar gyfer gweld y data yn ystod 2021. Fodd bynnag, rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella hygyrchedd StatsCymru ac rydym yn awyddus i glywed gan unigolion a fyddai’n barod i’n helpu gyda’u hadborth.

Os hoffech chi gysylltu â ni i ddarparu adborth neu os oes darn penodol o wybodaeth yr hoffech chi ei gael mewn fformat arall cysylltwch â ni yn data@llyw.cymru.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ym mis Awst 2020. Cafodd y prawf ei gynnal gan ddefnyddio offeryn archwilio Lighthouse Accessibility.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau ynglŷn â Hygyrchedd. Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch adborth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).