Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Trosiant blynyddol procsis ar y fferm
None
Flwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Allbwn Safonol ar y fferm (€000s)[Hidlo]
-
Allbwn Safonol ar y fferm (€000s) 1
[Lleihau]Amcangyfrifon[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Amcangyfrifon 1
-
-
Amcangyfrifon 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliO dan 25Cliciwch yma i ddidoli25 I 49Cliciwch yma i ddidoli50 I 99Cliciwch yma i ddidoli100 I 199Cliciwch yma i ddidoliO leiaf
[Ehangu]Ffermydd14,4873,0382,8832,1631,97924,550
[Ehangu]Ymateb2,9207096436478445,763
[Ehangu]Maint - Trosiad (€000s)Allbwn Safonol (SO) - mesur procsi i adlewyrchu trosiant99,003109,347206,370305,1231,024,1791,744,022
[Ehangu]Maint - Elw (€000s)Maint Elw Gros Safonaol (SGM) - mesur procsi i adlewyrchu elw44,39051,786100,200154,226480,984831,585
[Ehangu]Maint - Yn gyfateb I llawn amser LlafurGofyniad Safonol am Lafur (SLR) - mesur procsi i adlewyrchu llafur4,1953,2576,1698,32013,95335,895
[Lleihau]Tir ar fferm (ha)Yr holl dir ar y fferm250,500220,521362,318404,489448,9051,686,733
Tir ar fferm (ha)Yr holl dir ar y fferm[Ehangu]Porfa newyddGlaswelltir a gafodd ei hau yn y ystod y 5 mlynedd diwethaf10,66415,16725,31136,98265,599153,723
[Ehangu]Porfa parhaolTir dan borfa ac sydd wedi bod felly ers o leiaf y 5 mlynedd diwethaf. Y ffermwr sy\'n penderfynu p\'un a yw\'n borfa barhaol neu\'n dir pori garw.188,549157,227233,155248,763255,8941,083,587
[Ehangu]Tir pori garwTir pori o ansawdd is y mae gan un fferm yn unig i bori ei hanfeiliaid arno (h.y. ac eithrio pori ar Dir Comin). Y ffermwr sy\'n penderfynu p\'un a yw\'n borfa barhaol neu\'n dir pori garw.23,35027,22368,64173,19856,266248,678
[Ehangu]Pren ac eraillCoetir fferm a\'r holl dir arall na chafodd ei gynnwys mewn man arall (tir anamaethyddol yn bennaf)24,67415,64023,02424,40321,158108,899
[Lleihau]Pob cyndauCyfanswm yr ydau, porthiant stoc a chnydau eraill3,2635,26412,18721,14449,98791,846
Pob cyndauCyfanswm yr ydau, porthiant stoc a chnydau eraillYdauYr holl ydau sy\'n cael eu cynaeafu er mwyn cynhyrchu bwyd. (Gwenith a haidd yn bennaf yng Nghymru)1,2072,8916,42212,36026,67649,556
Bwydo stocYr holl gnydau âr sy\'n cael eu defnyddio er mwyn cynhyrchu porthiant ar gyfer anifeiliaid pori. (Sylwer nad yw hyn yn cynnwys porfa sy\'n cael ei thyfu at yr un diben)9721,6464,1566,19214,10127,066
Cnydau eraillYr holl gnydau âr heblaw ydau a phorthiant stoc. (Y prif gnydau yng Nghymru yw tatws a rêp had olew)1,0847271,6102,5929,21115,224
[Lleihau]Pob gwarthegYr holl wartheg a lloi ar y fferm60,59696,369165,091216,580598,7631,137,399
Pob gwarthegYr holl wartheg a lloi ar y fferm[Ehangu]Buchod godroGwartheg benyw 2+ oed sydd wedi bwrw llo ac sy\'n cael eu defnyddio i gynhyrchu llaeth6669833,08720,950225,490251,176
[Ehangu]Buchod eidionGwartheg benyw 2+ oed sydd wedi bwrw llo ac sy\'n cael eu defnyddio i gynhyrchu lloi sugno eidion16,96626,70742,61347,38834,154167,828
[Ehangu]Gwartheg eraillYr holl wartheg eraill (gwartheg benyw sydd heb fwrw llo, gwartheg gwryw a gwartheg dan 2 oed)42,96468,679119,391148,242339,119718,395
[Ehangu]Cyfanswm y defaidMamogiaid magu, hyrddod, wyn dan 1 oed a defaid eraill. Mae\'r rhan fwyaf o\'r anifeiliaid (95 y cant) yn famogiaid magu ac wyn (wedi\'u rhannu 50/50 yn fras)640,2561,009,7662,277,3723,220,5472,889,53310,037,474
[Ehangu]Cyfanswm y mochMoch sy\'n cael eu defnyddio i fagu a\'r rheini sy\'n cael eu defnyddio i gynhyrchu cig (tua 15 y cant yn cael eu defnyddio i fagu)5,5281,6143,31572013,32624,503
[Ehangu]Cyfanswm y dofednodMae\'r rhan fwyaf o\'r rhain (tua 90 y cant fel arfer) yn ieir sy\'n cael eu defnyddio i gynhyrchu cig neu wyau. Mae\'r rhan fwyaf o\'r gweddill yn dyrcwn, ac mae\'r lleill yn hwyaid, gwyddau a dofednod eraill.85,89819,76646,286146,8117,443,1947,741,955

Metadata

Teitl

Trosiant blynyddol procsis ar y fferm

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf

Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mehefin Cyfrifiad Amaethyddol a Garddwrol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r amcangyfrifon arolwg yn seiliedig ar ymatebion rydym yn derbyn, sydd wedyn yn cael eu defnyddio i gynrychioli pob fferm. Am wybodaeth bellach, cyfeiriwch at y fethodoleg o’r datganiad ystadegol yn y ddolen we.

Cyfnodau data dan sylw

2007 - 2017

Allweddeiriau

Amaethyddol; ffermio; trosiant

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.