Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyn-filwyr Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yng Nghymru, yn ôl ardal a math o wasanaeth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Math o Wasanaeth[Hidlo]
-
Math o Wasanaeth 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfanswm (16 oed neu hyn)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (16 oed neu hyn)
Cliciwch yma i ddidoliWedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd y DU yn y gorffennolCliciwch yma i ddidoliWedi gwasanaethu yn lluoedd arfog wrth gefn y DU yn y gorffennolCliciwch yma i ddidoliWedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd a lluoedd arfog wrth gefn y DU yn y gorffennolCliciwch yma i ddidoliHeb wasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn y gorffennol
[Lleihau]Cymru87,94322,2505,1382,444,0852,559,416
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru22,8025,1521,240539,042568,236
Gogledd CymruYnys Môn2,61948112153,92357,144
Gwynedd3,21479616793,79297,969
Conwy4,45395424290,71496,363
Sir Ddinbych3,34474621974,59978,908
Sir y Fflint5,2491,237286120,806127,578
Wrecsam3,923938205105,208110,274
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru26,3236,6361,613712,431747,003
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys4,485960291106,800112,536
Ceredigion1,85153713758,86561,390
Sir Benfro4,65493024896,720102,552
Sir Gaerfyrddin5,6101,334336148,206155,486
Abertawe5,8391,865370189,783197,857
Castell-nedd Port Talbot3,8841,010231112,057117,182
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru38,81810,4662,2911,192,6081,244,183
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr4,773870219113,620119,482
Bro Morgannwg4,5331,111248101,565107,457
Caerdydd5,8512,353388287,722296,314
Rhondda Cynon Taf6,1741,332349185,988193,843
Merthyr Tudful1,4523237245,83347,680
Caerffili4,7441,289317137,133143,483
Blaenau Gwent1,6434247253,00755,146
Tor-faen2,68980918271,43475,114
Sir Fynwy3,20577922874,02778,239
Casnewydd3,7541,176216122,279127,425

Metadata

Ansawdd ystadegol

Mae gwybodaeth bellach ar y dulliau datgelu ystadegol (gan gynnwys y dull aflonyddu) sydd wedi’u cymhwyso i’r data i’w gweld fan hyn:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/qualityandmethodologyinformationqmiforcensus2021#methods-used-to-produce-the-data

Teitl

Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yng Nghymru, yn ôl ardal a math o wasanaeth

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2021, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyfrifiad 2021; Cyn-filwyr lluoedd arfog; Poblogaeth

Disgrifiad cyffredinol

Roedd Cyfrifiad 2021 yn cynnwys cwestiwn am y tro cyntaf, yn gofyn i bobl a oeddent wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn flaenorol ai peidio. Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) 'Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig (DU), Cymru a Lloegr: Cyfrifiad 2021', a helpodd i ffurfio cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Cyn-filwyr lluoedd arfog y DU yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)'.

Mae'r tabl hwn yn seiliedig ar dabl Cyfrifiad TS071, 'Wedi gwasanaethu'n flaenorol yn lluoedd arfog y DU'. Mae’r tabl yn cynnig amcangyfrifon o Gyfrifiad 2021 sy’n dosbarthu preswylwyr arferol 16 oed neu hyn yng Nghymru a Lloegr yn ôl a ydynt wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU yn flaenorol ai peidio. Nid yw hyn yn cynnwys pobl sy’n gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU ar hyn o bryd.

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaeth y SYG newidiadau i’r data (a elwir yn rheolaeth datgelu ystadegol) fel nad yw’n bosibl adnabod unigolion. Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys:
• Cofnodion wedi'u cyfnewid (cyfnewid cofnod wedi'i dargedu), er enghraifft, os oedd cartref yn debygol o gael ei nodi mewn setiau data oherwydd bod ganddi nodweddion anarferol, fe wnaethant gyfnewid y cofnod ag un tebyg o ardal fach gyfagos. Gallai aelwydydd anarferol iawn gael eu cyfnewid ag un mewn awdurdod lleol cyfagos.
• Wedi ychwanegu newidiadau bach at rai gwerthoedd (aflonyddwch allwedd cell), er enghraifft, newid cyfrif o bedwar i dri neu bump. Gallai hyn wneud gwahaniaethau bach rhwng tablau yn dibynnu ar sut mae'r data'n cael eu dadansoddi pan fydd aflonyddwch yn cael ei roi ar waith.

Mae hyn yn achosi newidiadau bach i gelloedd ond nid yw'n effeithio'n sylfaenol ar ystyr y data. Lle gwneir tablau mewn gwahanol ffyrdd, bydd y newidiadau a gymhwysir yn wahanol, gan arwain at wahaniaethau rhwng cyfansymiau a thablau sydd ddim yn ‘adio’ at y cyfansymiau. I leihau hyn, mae'r SYG yn argymell defnyddio cyfansymiau o dablau â llai o gelloedd, lle bo'n bosibl, mewn ardaloedd daearyddol uwch. Er enghraifft, os ydych chi eisiau poblogaeth yn ôl oedran dylech ddefnyddio data o TS007 ac os ydych chi eisiau poblogaeth fesul rhyw dylech ddefnyddio data o TS008.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosesau a ddefnyddir i reoli datgelu ystadegol yn cael ei darparu mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

21 Mawrth 2021

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir fan hyn eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys i ddyrannu adnoddau, cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae’n bosibl na fydd symiau awdurdodau lleol yn cyfateb yn llawn i ffigurau Cymru oherwydd y dulliau datgelu ystadegol sydd wedi’u cymhwyso i’r data fel y caiff ei ddisgrifio yn y disgrifiad cyffredinol. Efallai na fydd y ffigurau ar draws tablau gwahanol yn cyfateb yn union oherwydd y dulliau rheoli datgelu ystadegol a gymhwysir i’r data.