Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddion Ansawdd Aer, fesul Awdurdod Lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Llygrydd[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliNO2Cliciwch yma i ddidoliPM10Cliciwch yma i ddidoliPM2-5
Cymru253421
Ynys Môn132716
Gwynedd122717
Conwy162918
Sir Ddinbych163019
Sir y Fflint243321
Wrecsam223321
Powys122918
Ceredigion112817
Sir Benfro153219
Sir Gaerfyrddin163120
Abertawe263421
Castell-nedd Port Talbot253421
Pen-y-bont ar Ogwr263421
Bro Morgannwg263522
Caerdydd444126
Rhondda Cynon Taf243422
Merthyr Tudful223422
Caerffili273523
Blaenau Gwent213321
Torfaen263523
Sir Fynwy213522
Casnewydd404025
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019 symudodd y gwasanaeth iechyd ar gyfer trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Cwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm-Taf yn newid i Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm-Taf Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn newid i Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Ôlddyddir y cyfresi hyn i 2001 ar gyfer yr ardaloedd newydd.263421
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf MorannwgO 1 Ebrill 2019 symudodd y gwasanaeth iechyd ar gyfer trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Cwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm-Taf yn newid i Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm-Taf Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn newid i Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Ôlddyddir y cyfresi hyn i 2001 ar gyfer yr ardaloedd newydd.243422

Metadata

Teitl

Dangosyddion Amlygiad Ansawdd Aer

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2022 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2023 (dros do)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Crynodiad Aer, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Ffynhonnell 2

Amcangyfrifon poblogaeth ardaloedd bach (SAPE), y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol

Ffynhonnell 1

Gwybodaeth ddaearyddol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Dangosyddion Amlygiad Ansawdd Aer - crynodiad cyfartalog NO2, PM2.5 a PM10 ar draws ardaloedd awdurdodau lleol ac ardaloedd byrddau iechyd lleol, yn deillio o ddata wedi'u modelu ar gyfer pob cilomedr sgwâr yng Nghymru, a'i fesur mewn µg/m3 (data DEFRA )

Casgliad data a dull cyfrifo

Bob blwyddyn mae model Llygredd Mapio Hinsawdd (PCM) Llywodraeth y DU yn cyfrifo crynodiadau llygryddion cyfartalog ar gyfer pob cilomedr sgwâr o'r DU. Mae'r model yn cael ei galibro yn erbyn mesuriadau a gymerwyd o rwydwaith monitro ansawdd aer cenedlaethol y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio'r data yma i ddynodi crynodiad o NO2, PM2.5 a PM10 i bob annedd preswyl yng Nghymru yn seiliedig ar ba gilometr sgwâr o Gymru mae ynddo.

Ar gyfer pob ardal gynnyrch y cyfrifiad (unedau daearyddol ystadegol yn cynnwys tua 150 o dai), cyfrifwyd cyfartaledd crynodiadau llygrydd sy'n gysylltiedig â phob annedd o fewn yr ardal i roi crynodiad NO2, PM2.5 a PM10 ar draws yr ardal gynnyrch y cyfrifiad.

Ar gyfer pob Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Lleol, cyfrifwyd cyfartaledd wedi'i bwysoli dros boblogaeth yr ardaloedd cynnyrch i roi crynodiad cyfartaledd NO2, PM2.5 a PM10 yn seiliedig ar ble mae pobl yn byw o fewn yr Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Iechyd hynny. Cafodd yr un cyfrifiad ei ailadrodd dros holl ardaloedd cynnyrch y cyfrifiad, er mwyn rhoi ffigur cymharol ar gyfer Cymru gyfan.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyfartaledd Blynyddol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr wybodaeth i reoli a monitor ansawdd aer lleol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae crynodiadau sydd wedi'u pwysoli gan y boblogaeth wedi eu talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf (µg/m3).


Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim.

Allweddeiriau

Ansawdd aer, llygredd, crynodiad aer

Ansawdd ystadegol

Gweler dolenni.
Bob blwyddyn mae'r Model Hinsawdd Llygredd ( PCM ) sy'n sail i'r mapiau cefndir yn cael eu mireinio a'u gwella ( i gymryd i ystyriaeth y wyddoniaeth a dealltwriaeth ddiweddaraf e.e. newidiadau mewn ffactorau allyriadau , data gweithgarwch gwell ac ati). Fel arfer, gwneir y newidiadau dull hyn i ffigurau y flwyddyn ddiweddaraf yn unig.