Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddian Ansawdd Aer, yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol
None
y[Hidlwyd]
Measure1
p[Hidlo]
a[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliNO2Cliciwch yma i ddidoliPM10Cliciwch yma i ddidoliPM2-5
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro373825
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan313523
Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe Bro Morgannwg514127
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf293624
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr183120
Bwrdd Iecyd Lleol Prifysgol Hywel Dda213020
Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys132919

Metadata

Teitl
Dangosyddion Amlygiad Ansawdd Aer

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Crynodiad Aer, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Ffynhonnell 2
Amcangyfrifon poblogaeth ardaloedd bach (SAPE), y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol

Ffynhonnell 1
Gwybodaeth ddaearyddol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Dangosyddion Amlygiad Ansawdd Aer - crynodiad cyfartalog NO2, PM2.5 a PM10 ar draws ardaloedd awdurdodau lleol ac ardaloedd byrddau iechyd lleol, yn deillio o ddata wedi'u modelu ar gyfer pob cilomedr sgwâr yng Nghymru, a'i fesur mewn µg/m3 (data DEFRA )

Casgliad data a dull cyfrifo
Bob blwyddyn mae model Llygredd Mapio Hinsawdd (PCM) Llywodraeth y DU yn cyfrifo crynodiadau llygryddion cyfartalog ar gyfer pob cilomedr sgwâr o'r DU. Mae'r model yn cael ei galibro yn erbyn mesuriadau a gymerwyd o rwydwaith monitro ansawdd aer cenedlaethol y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio'r data yma i ddynodi crynodiad o NO2, PM2.5 a PM10 i bob annedd preswyl yng Nghymru yn seiliedig ar ba gilometr sgwâr o Gymru mae ynddo.

Ar gyfer pob ardal gynnyrch y cyfrifiad (unedau daearyddol ystadegol yn cynnwys tua 150 o dai), cyfrifwyd cyfartaledd crynodiadau llygrydd sy'n gysylltiedig â phob annedd o fewn yr ardal i roi crynodiad NO2, PM2.5 a PM10 ar draws yr ardal gynnyrch y cyfrifiad.

Ar gyfer pob Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Lleol, cyfrifwyd cyfartaledd wedi'i bwysoli dros boblogaeth yr ardaloedd cynnyrch i roi crynodiad cyfartaledd NO2, PM2.5 a PM10 yn seiliedig ar ble mae pobl yn byw o fewn yr Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Iechyd hynny. Cafodd yr un cyfrifiad ei ailadrodd dros holl ardaloedd cynnyrch y cyfrifiad, er mwyn rhoi ffigur cymharol ar gyfer Cymru gyfan.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyfartaledd Blynyddol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr wybodaeth i reoli a monitor ansawdd aer lleol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae crynodiadau sydd wedi'u pwysoli gan y boblogaeth wedi eu talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf (µg/m3).


Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim.

Allweddeiriau
Ansawdd aer, llygredd, crynodiad aer

Ansawdd ystadegol
Gweler dolenni.
Bob blwyddyn mae'r Model Hinsawdd Llygredd ( PCM ) sy'n sail i'r mapiau cefndir yn cael eu mireinio a'u gwella ( i gymryd i ystyriaeth y wyddoniaeth a dealltwriaeth ddiweddaraf e.e. newidiadau mewn ffactorau allyriadau , data gweithgarwch gwell ac ati). Fel arfer, gwneir y newidiadau dull hyn i ffigurau y flwyddyn ddiweddaraf yn unig.