Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cynhyrchu Ynni Carbon Isel yn ôl Awdurdod Lleol a Technoleg
None
[Lleihau]Technoleg[Hidlwyd]
-
Technoleg 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer y ProsiectauCliciwch yma i ddidoliCapasiti Trydanol (MWe)Cliciwch yma i ddidoliCapasiti Gwres (MWth)Cliciwch yma i ddidoliCynhyrchiant Trydan (MWh)Cliciwch yma i ddidoliCynhyrchiant Gwres (MWh)
[Lleihau]Cymru67,0212,8545046,911,7551,754,944
CymruYnys Môn2,173736130,13613,854
Gwynedd3,0099418152,97349,603
Conwy1,7996210126,50927,937
Sir Ddinbych2,229432092,35764,198
Sir y Fflint3,38611599215,880524,163
Wrecsam4,815393556,132110,317
Powys6,222184115416,688352,689
Ceredigion3,20818558371,722173,061
Sir Benfro4,70320521217,87457,257
Sir Gaerfyrddin5,26618929302,49981,967
Abertawe3,09745748,54819,468
Castell-nedd Port Talbot1,86425114698,87951,849
Pen-y-bont ar Ogwr2,5391014209,1939,604
Bro Morgannwg2,1721154466,64311,152
Caerdydd3,4945710205,81246,835
Rhondda Cynon Taf3,94420614510,39241,556
Merthyr Tudful7349234,9666,184
Caerffili2,96554563,73814,345
Blaenau Gwent1,02113320,4856,565
Torfaen2,05411511,97817,397
Sir Fynwy4,077461981,89254,574
Casnewydd2,20131754,47219,360
Ar y môr372602,418,9600
Anhysbys(**) 46(**) 20(**) 3,027(**) 1,010

Metadata

Teitl
Ynni Carbon Isel yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2018 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Ddim yn gwybod.

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o ynni carbon isel, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Astudiaeth o brosiectau ynni carbon isel yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r astudiaeth yn cyfuno data o setiau data gweinyddol cyfredol (gan gynnwys data yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol a data o cynlluniau llywodraeth) ac arolwg o randdeiliaid (gan gynnwys awdurdodau lleol, sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector).

Amlder cyhoeddi
Bob dwy flynedd

Cyfnodau data dan sylw
O 2014 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Trwy gyfuno gwybodaeth weinyddol gydag arolwg, mae'r astudiaeth yn anelu at gyflawni ymdriniaeth gyflawn o brosiectau ynni carbon isel yng Nghymru.

Ar gyfer nifer fach o brosiectau ynni carbon isel, nid yw'n bosibl nodi'r awdurdod lleol. Yn yr achos hwn, caiff y prosiectau eu cynnwys o dan gategori 'anhysbys', ond fe'u cynhwysir o fewn cyfanswm Nghymru.

Allweddeiriau
Carbon isel, adnewyddol, egni, capasiti, cynhyrchiant, trydan, gwres