Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Costau clirio tipio anghyfreithlon yn ôl awdurdod lleol

Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegau Swyddogol. Nodir y costau ar y gronfa ddata ‘Flycapture’ ar gyfer y categorïau maint ‘eitemau unigol’, ‘bagiau du unigol’, ‘cist car neu lai’, ‘llwythi faniau bach’ a ‘llwythi faniau mawr’ yn seiliedig ar gyfartaleddau cenedlaethol. Ar gyfer y categorïau eraill, ‘llwythi lorïau codi’ a ‘llwythi lluosog sylweddol’, caiff y costau eu nodi yn ôl awdurdod lleol. Fodd bynnag, yn y canllawiau, darperir costau cyfartalog cenedlaethol fesul llwyth er mwyn helpu awdurdodau lleol i gyfrifo eu hamcangyfrifon. Nod hyn yw lleihau gwahaniaethau mewn dulliau amcangyfrif lleol a chaniatáu cymariaethau cyfatebol ar lefel awdurdod lleol.

None
Cod Ardal[Hidlo]
Cyfnod[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Amrywiol[Hidlwyd]
-
Amrywiol 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Costau clirio yn ôl maint (£)Cliciwch yma i ddidoliCostau clirio yn ôl maint (£)
Cliciwch yma i ddidoliBag du unigolCliciwch yma i ddidoliEitem unigolCliciwch yma i ddidoliCist car neu laiCliciwch yma i ddidoliLlwyth fan fachCliciwch yma i ddidoliLlwyth fan fawrCliciwch yma i ddidoliLlwyth lori dipioCliciwch yma i ddidoliLlwythi sylweddol / niferus
[Lleihau]Cymru9,268218,051368,358552,776472,535134,01871,9851,826,991
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,51936,27967,048103,32098,21023,01030,576359,962
Gogledd CymruYnys Môn25219,43031,78435,5049,5452,450098,965
Gwynedd2381,1022,2913,8647,0155,720020,230
Conwy3297,39519,08218,36810,9250056,099
Sir Ddinbych4622,9296,11915,0649,5450034,119
Sir y Fflint1615,1626,06128,72859,68514,84030,576145,213
Wrecsam772611,7111,7921,495005,336
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru2,07928,42057,53695,03277,16544,29526,109330,636
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys7351,1313,8577,2808,5106,3003,24031,053
Ceredigion14871,2764,0882,5303,500011,495
Sir Benfro2317834,00211,98416,5604,0804,55042,190
Sir Gaerfyrddin58811,25224,47623,12819,4354,1407,89490,913
Abertawe48311,39718,73438,52810,8103,1756,82589,952
Castell-nedd Port Talbot283,7705,19110,02419,32023,1003,60065,033
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru5,670153,352243,774354,424297,16066,71315,3001,136,393
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr9035,07517,95124,30418,0550066,288
Bro Morgannwg2241,0152,6394,5922,6453,167014,282
Rhondda Cynon Taf9125,75225,57873,92020,5857,0007,200160,126
Merthyr Tudful3924,95914,1529,80014,0305,340048,673
Caerffili08,8166,69929,56874,17500119,258
Blaenau Gwent5115,0469,28019,15223,1158,4962,36067,960
Torfaen3923,7126,64114,0567,82026,7002,86062,181
Sir Fynwy2663,9445,82910,3604,8301,645026,874
Casnewydd2,27525,201100,60173,52831,6253502,880236,460
Caerdydd61669,83254,40495,144100,28014,0150334,291

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Mae'r costau ar gyfer y categorïau maint (eitemau unigol, bagiau du sengl, cist car neu lai, llwythi fan fach a llwythi fan transit) yn cael eu gosod yn y system yn seiliedig ar gyfartaleddau cenedlaethol. Ar gyfer y categorïau eraill (llwyth lori tipio a llwythi lluosog arwyddocaol), roedd y costau yn cael eu cofnodi gan yr awdurdod lleol. Gan fod y costau hyn yn amrywio, ni fydd cynnydd neu ostyngiad yn nifer yr achosion o reidrwydd yn cael yr un codiad neu ostyngiad mewn costau.

Dylid nodi nad yw erlyniadau o reidrwydd yn digwydd yn yr un flwyddyn a'r digwyddiad tipio anghyfreithlon.

Er nad ydynt bellach yn cael eu dynodi'n "Ystadegau Gwladol", maent yn parhau i gael eu cyhoeddi yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2006-07 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff data ar dipio anghyfreithlon ei gasglu er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill i fonitro'r sefyllfa yng Ngymru.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nodir y diwygiadau gydag (r).

Teitl

Tipio anghyfreithion a gofnodwyd gan awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tipio anghyfreithlon

Ansawdd ystadegol

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Ceir gwybodaeth bellach yn yr Adroddiad Ansawdd.