Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau erlyniadau am dipio anghyfreithlon yn ôl blwyddyn

Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegau Swyddogol. Dylid nodi nad yw nifer yr erlyniadau a ddygir gan awdurdodau lleol o angenrheidrwydd yn cyfateb i nifer y troseddwyr, gan y gall troseddwyr gael eu herlyn mewn perthynas â sawl achos. Dylid nodi hefyd nad yw erlyniadau o angenrheidrwydd yn cael eu dwyn yn yr un flwyddyn â'r achos perthnasol o dipio anghyfreithlon.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Cyfnod[Hidlo]
[Lleihau]Amrywiol[Hidlwyd]
-
-
Amrywiol 1
Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17
[Lleihau]Canlyniadau erlyn425972109821068785(..) 105(..) 53(r) 55
Canlyniadau erlynRhyddhad amodol / diamod167711099(..) 14(..) 38
Gwasanaeth cymunedol00262224(..) 2(..) 30
Dirwy4051589476767364(..) 85(..) 47(r) 47
Dedfryd o garchar002001410(..) 0(..) 00
Arall (llwyddiannus)01022314(..) 3(..) 0(r) 0
Achosion a gollwyd11301114(..) 1(..) 00

Metadata

Teitl
Tipio anghyfreithion a gofnodwyd gan awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2018 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Mae'r costau ar gyfer y categorïau maint (eitemau unigol, bagiau du sengl, cist car neu lai, llwythi fan fach a llwythi fan transit) yn cael eu gosod yn y system yn seiliedig ar gyfartaleddau cenedlaethol. Ar gyfer y categorïau eraill (llwyth lori tipio a llwythi lluosog arwyddocaol), roedd y costau yn cael eu cofnodi gan yr awdurdod lleol. Gan fod y costau hyn yn amrywio, ni fydd cynnydd neu ostyngiad yn nifer yr achosion o reidrwydd yn cael yr un codiad neu ostyngiad mewn costau.

Dylid nodi nad yw erlyniadau o reidrwydd yn digwydd yn yr un flwyddyn a'r digwyddiad tipio anghyfreithlon.

Er nad ydynt bellach yn cael eu dynodi'n "Ystadegau Gwladol", maent yn parhau i gael eu cyhoeddi yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2006-07 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff data ar dipio anghyfreithlon ei gasglu er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill i fonitro'r sefyllfa yng Ngymru.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Wedi’i ddiwygio ar 8 Mawrth 2018 o ganlyniad i rai awdurdodau lleol yn darparu data wedi’i ddiwygio. Nodir y diwygiadau gydag (r).

Allweddeiriau
Tipio anghyfreithlon

Ansawdd ystadegol
Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Cafodd yr adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd yn flaenorol fel Ystadegau Gwladol ei ddirwyn i ben yn 2014, yn dilyn yr ymgynghoriad ‘Cynigion yn ymwneud â chyhoeddi ystadegau swyddogol’. Rydym wedi adfer cyhoeddi tablau StatsCymru a ffigurau pennawd ac er nad yw’r ffigurau bellach wedi’u dynodi'n "Ystadegau Gwladol", maent yn parhau i gael eu cyhoeddi yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.