Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau erlyniadau am dipio anghyfreithlon yn ôl blwyddyn

Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegau Swyddogol. Dylid nodi nad yw nifer yr erlyniadau a ddygir gan awdurdodau lleol o angenrheidrwydd yn cyfateb i nifer y troseddwyr, gan y gall troseddwyr gael eu herlyn mewn perthynas â sawl achos. Dylid nodi hefyd nad yw erlyniadau o angenrheidrwydd yn cael eu dwyn yn yr un flwyddyn â'r achos perthnasol o dipio anghyfreithlon.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Cyfnod[Hidlo]
[Lleihau]Amrywiol[Hidlwyd]
-
-
Amrywiol 1
Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21
[Lleihau]Canlyniadau erlyn425972109821068785(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.105(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.53(r) Mae\'r eitem ddata wedi cael ei diwygio ers ei chyhoeddi ar StatsCymru. Mae\'r diwygiad yn effeithio ar un awdurdod lleol sef Abertawe, yn ogystal â chyfanswm y Canolbarth a De orllewin Cymru, a chyfanswm Cymru.53(r) Mae\'r eitem ddata wedi cael ei diwygio ers ei chyhoeddi ar StatsCymru. Mae\'r diwygiad yn effeithio ar un awdurdod lleol sef Abertawe, yn ogystal â chyfanswm y Canolbarth a De orllewin Cymru, a chyfanswm Cymru.75(r) Mae\'r eitem ddata wedi cael ei diwygio ers ei chyhoeddi ar StatsCymru. Mae\'r diwygiad yn effeithio ar un awdurdod lleol sef Abertawe, yn ogystal â chyfanswm y Canolbarth a De orllewin Cymru, a chyfanswm Cymru.1223218
Canlyniadau erlynRhyddhad amodol / diamod167711099(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.14(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.385811
Gwasanaeth cymunedol00262224(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.2(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.300420
Dirwy4051589476767364(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.85(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.4747591182917
Dedfryd o garchar002001410(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.0(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.004200
Arall (llwyddiannus)01022314(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.3(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.005000
Achosion a gollwyd11301114(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Caerdydd) i ddarparu data ar gyfer mis Mehefin 2014.1(..) Ni lwyddodd un Awdurdod Lleol (Sir y Fflint) i ddarparu data ar gyfer mis Gorffennaf 2015 i fis Mawrth 2016.  Defnyddiwyd amcangyfrifon ar gyfer y misoedd hyn yn seiliedig ar ddata ar gyfer y flwyddyn flaenorol.000100

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Mae'r costau ar gyfer y categorïau maint (eitemau unigol, bagiau du sengl, cist car neu lai, llwythi fan fach a llwythi fan transit) yn cael eu gosod yn y system yn seiliedig ar gyfartaleddau cenedlaethol. Ar gyfer y categorïau eraill (llwyth lori tipio a llwythi lluosog arwyddocaol), roedd y costau yn cael eu cofnodi gan yr awdurdod lleol. Gan fod y costau hyn yn amrywio, ni fydd cynnydd neu ostyngiad yn nifer yr achosion o reidrwydd yn cael yr un codiad neu ostyngiad mewn costau.

Dylid nodi nad yw erlyniadau o reidrwydd yn digwydd yn yr un flwyddyn a'r digwyddiad tipio anghyfreithlon.

Er nad ydynt bellach yn cael eu dynodi'n "Ystadegau Gwladol", maent yn parhau i gael eu cyhoeddi yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2006-07 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff data ar dipio anghyfreithlon ei gasglu er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill i fonitro'r sefyllfa yng Ngymru.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nodir y diwygiadau gydag (r).

Teitl

Tipio anghyfreithion a gofnodwyd gan awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2021 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Ceir gwybodaeth bellach yn yr Adroddiad Ansawdd.

Allweddeiriau

Tipio anghyfreithlon